PCIB-konkurrent i Sverige - prises vesentlig høyere enn PCIB...


I disse dager hvor den traurige utviklingen av PCIB går sakte videre, kan det være greit å heve blikket litt. Hva med å utvide horisonten og se på andre konkurrenter i Norden. For det finnes faktisk noen få. Heng med på noen korte og enkle resonnementer rundt selskapet SpectraCure AB, som driver i samme bransje, har en vesentlig dårligere finansiell styrke og portefølje, men som prises vesentlig høyere enn PCIB. Siden selskapet er et rent medisinsk-teknisk selskap, kan det i så måte sammenlignes med det norske PHO (selv om de driver innenfor helt forskjellige indikasjoner).

SpectraCure AB (https://spectracure.se/sv/) er et svensk-basert selskap etablert i 2003 med utgangspunkt i forskning på Lunds Universitet og Lunds Tekniske Høyskole (ett av fakultetene ved Lunds Universitet, avdeling for medisinsk strålingsfysikk/ atomfysikk). Selskapet leverer ikke medisinene, men leverer en teknologi-plattform for levering av andres legemidler, og selskapet er i så måte et rent medisinsk-teknisk selskap. De er notert på Nasdaq First North Stockholm under tickeren SPEC. Siste kurs var SEK 13,82 som gir en MCAP på drøye 1,13 milliarder SEK (81 636 827 aksjer), tilsvarende NOK 1,03 milliarder. PCIB prises til orientering når dette skrives til NOK 0,95 milliarder på kurs 25,45. Etter dette har PCIB steget 11,6 % til NOK 28,40, mens SPEC har steget 15,3 % til SEK 15,94.

SPEC har i første omgang satset på behandling av kreftdiagnoser som gir solide innvendige tumorer, dvs for eksempel innvortes kreftsvulster i prostata, bukspyttkjertel men ser også for seg ulike kreftformer i hode-/hals-regionen. Ikke så ulikt hva PCIB har satset på.
SPEC har konkret i første omgang satset på behandling av pasienter med tilbakefall/klinisk residiv av prostatakreft ("locally recurrent prostate cancer", mao ikke på første behandling av prostatakreft), hvor selskapet benytter interstitiell PDT som teknikk – en form for fotodynamisk terapi. Dette innebærer at pasienten gis et lysaktiverbart legemiddel (verteporfin/Visudyne® - grunnpatentet utgått, nå generikaprodukt) som sprøytes inn i tumor, for deretter å belyses ved hjelp av selskapets laserlyskilder (rødt ikke-varmende laserlys) styrt via den egenutviklede IDOSE-programvaren, via selskapets CE-merkede "P18 System".

IDOSE er betegnelsen på den egenutviklede softwaren – algoritmeplattformen som sikrer individualisert dosimetri med realtids overvåkning via såkalt diffus optisk tomografi. Behandlingen betegnes stereotaktisk strålebehandling og innebærer at optiske fiberkabler koblet til selskapets egenutviklede P18-system, føres inn i tumor i prostata ved hjelp av lange sterile nåler holdt fast av en stålmal/template med tilpassede nålhull (utenfor kroppen under inngrepet) som holder inntil 18 nåler i fast posisjon. Plasseringen av nålene med de optiske fibrene skjer ved hjelp av så vel ultralyd, MR-bilder og tredimensjonale romsensorer. Via nålene føres optiske fiberkabler inn i tumor, og belyses i individuelt beregnet dosering, overvåket av IDOSE-systemet. Pasienten, som tidligere har inntatt det fotosensitive legemiddelet verteporfin/Visudyne® som har spredt seg også til vevet i prostata, blir så utsatt for lokal belysning med laserlyset av kreftsvulsten i prostata. På denne måten drepes kreftcellene lokalt med stor presisjon. Behandlingen kan gjentas på den enkelte pasient, og den kan benyttes i kombinasjon med andre behandlingstyper. Her er noen presentasjoner av teknikken de har utviklet: https://spectracure.se/sv/press/presentationer/

Behandlingen dreper vevet i svulsten, men er samtidig skånsom mot annet vev i forhold til alternative behandlingsmetoder. Noen alternativer er ioniserende strålebehandling (som i større grad skader også friskt vev), hormonbehandling (med bivirkninger som impotens og depresjon), kirurgi og cellegift (dreper også friske celler). SPECs hevder at dere behandling også er bedre enn høyintensiv ultralyd for å "koke bort" kreften, såkalt HIFU-terapi - "Transrectal high intensity focused ultrasound" - som innebærer destruksjon av vev i prostata ved høyfrekvent ultralyd, som utløses ved transrectal transducer hvor det oppnås varme, koagulasjon og kavitasjon. En annen alternativ behandlingsform som heller ikke er like skånsom og foreløpig er eksperimentell, er kryoterapi (gjentatt væskenedfrysing av tumorvev til under -40º C, med påfølgende tining, for å ødelegge kreftceller i prostata ved cellulært ødem som sprenger cellemembranen (nedfrysingen fører til vevsnekrose med etterfølgende inflammasjonsreaksjon).

Selskapets teknologi sammenligner de selv med brakyterapi (innvendig strålebehandling) som flere selskaper i USA bedriver (og også OUS Radiumhospitalet for prostatakreft uten spredning (HDR-BT) fra 2017), med unntak av at SpectraCure ikke anvender noen radioaktiv kilde/isotop. En svensk konkurrent på behandling av prostatakreft har vi i Clinical Laserthermia Systems AB (ticker: CLS B) som også er notert på Nasdaq First North (https://clinicallaser.se/?enter), og som benytter sitt proprietære TRANBERG®-system.

SpectraCure har gjennomført et klinisk Fase 1 "Safety and dose-finding/dose escalating study" (på sykehusene i Toronto (Princess Margaret Cancer Centre), London (University College London Hospital) og straks også Pennsylvania (University of Pennsylvania Hospital)) (kilde: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT03067051?term=spectracure&rank=1).

De kliniske resultatene tyder på en tydelig dose-respons på et forutsigbart nivå. I en viss likhet med PCIB har også SpectraCure rapportert behandlingseffekten helt ned på et pasientnivå (lav n), og siste rapportering var for pasient 9 og 10 rapportert 28.1.2019 (https://spectracure.se/sv/resultat-fran-klinisk-studie-for-patient-9-och-10/).

SPEC varslet den 10.4.2019 at en fase 2-studie var påbegynt på omtrent 30 pasienter som skal være ferdig i løpet av 2019 (kilde: https://spectracure.se/sv/resultat-fran-klinisk-studie-for-patient-9-och-10-2-2-2-2-2-2/). De har tidligere meldt at de planlegger å inngå en samarbeidsavtale med et legemiddelforetak eller medisinsk-teknisk selskap for å finansiere en fase 3-studie.

De har tilsammen 12 patenter i 7 ulike patentfamilier innenfor sin proprietære teknologi, hhv 5 for hardwaren (laserutstyret), 5 for softwaren (IDOSE-algoritmen som beregner pasientdosen individuelt/ styrer behandlingen) og 2 for engangsartikler, herunder de sterile og optiske fibrene og nålene som benyttes ved behandlingen. Selskapets opprinnelige patenter ble registrert av forskerne ved Lunds Universitet/Lunds Tekniske Høyskole, på samme måte som PCIBs teknologi først ble patentsøkt fra forskningsmiljøet på Radiumhospitalet.

SpectraCure er med andre ord svært tidlig i sin utvikling i forhold til PCIB. De anvender den noe eldre teknikken PDT ("PhotoDynamic Therapy"), som de med sin bruk fremstiller som revolusjonerende. PDT har en begrenset rekkevidde sett i forhold til PCI, siden PDT i utgangspunktet er ensidig innrettet inn på å drepe kreftcellene som fotosensitiseren føres inn i. PCI derimot, kan i tillegg til å gjøre akkurat det PDT kan, også benyttes som en generell relokaliseringsteknologi, og benyttes i immunterapi (fimaVACC) og genterapi (fimaNAc). SpectraCure tenker imidlertid akkurat i de samme baner som PCIB, ved at de ønsker å forbedre og videreutvikle behandlingseffekten av PDT ved å tilføre ytterligere en komponent i form av genterapi, og ved å kombinere PDT med nanopartikler.

SPEC-aksjen (pålydende SEK 0,10) har blitt handlet på Spotlight Stock Market (tidl Aktietorget) siden 29.6.2015, frem til de ble notert på Nasdaq First North den 4.12.2018. SpectraCure har gjennomført emisjoner i mai-juni 2015 (MSEK 23 til kurs SEK 2,40), desember 2016 (MSEK 39 til kurs SEK 0,80 - 1,00) og oktober 2018 (MSEK 52,4 til gjnsn.kurs SEK 4,44 i kombinasjon units/aksjer).

Selskapet har også fått EU-statenes utviklingsstøtte under EUROSTAR-programmet på MSEK 5 meldt den 21.12.2018 (https://spectracure.se/sv/spectracure-erhaller-prestigefyllt-bidrag-genom-eu-om-ca-5-miljoner-kronor/). De mottar også MSEK 2,5 fra Knut og Alice Wallenbergs stiftelse (WACQT – Wallenberg Centre for Quantum Technology) og deltar i en stor forskningssatsing i bruk av kvanteteknologi, hvor man vil utvikle en ny metode for måling med laserlys dypt innen i kroppen med bruk av avansert kvantefysikalsk sensorteknikk, uten bruk av optiske fibre og nåler (https://spectracure.se/sv/spectracure-deltar-i-stor-forskningssatsning-finansierad-av-knut-och-alice-wallenbergs-stiftelse/).

SpectraCure prissetter sin behandling til omtrent EURO 35 000 pr behandling, tilsvarende NOK 335 650, og selskapet selv estimerer markedet bare i USA til å være verdt SEK 8 milliarder alene for den indikasjonen de har startet på (prostatakreft med klinisk tilbakefall).

Interessant er det imidlertid å se utviklingen i aksjekursen til SpectraCure, siden den ble notert på Nasdaq First North Stockholm, med første handelsdag 4.12.2018. (https://news.cision.com/se/spectracure/r/spectracure-har-godkants-for-notering-pa-nasdaq-first-north-stockholm--forsta-handelsdag-ar-4-decemb,c2669505) Kursen har tredoblet seg, siden siste emisjon i oktober 2018 på kurs SEK 5,25 (4,44).

PCIB er både kommet lenger i sine studier og operasjonalisering/ kommersialisering av sin teknologi, har en mer innovativ og bredspektret teknologi, har sin egen patenterte fotosensitiser (fimaporfin/TPCS2a), har en tung patentportefølje innen PCI, har blitt tildelt ODD-status i så vel USA som EU, og mulighet til 1L SOC innen gallegangskreft, men prises utrolig nok fortsatt vesentlig lavere enn denne konkurrenten.

First North er en alternativ markedsplass som drives av de ulike nordiske børsene som inngår i Nasdaq. Børsen har ikke samme juridiske status som den regulerte børsen, men er underlagt First Norths egne regler (ikke formelt de juridiske kravene som ellers stilles for handel på en regulert børs/marked). Nasdaq Stockholm er organet som godkjenner søkere til First North.
Redigert 18.04.2019 kl 13:04 Du må logge inn for å svare
SomSa
12.04.2019 kl 11:07 6453


Problemet med norske biotec selskaper er at ledelsen ikke skaper tillit blant sine aksjonærer og investorer og det fosser av arroganse. De holder seg tause i månedsvis mens aksjonærene og investorene venter på data. Jeg har aksjer i den svenske Index Pharma Pharmaceuticals. Fase 2 resultatet skulle kommer i 1H 2019 men nå skal komme 6-8 uker etter 1H 2019. I dag sendte de en børsmelding om dette og forklarer hvorfor. Hva hadde gjort Nano, PCIB eller TRVX? De hadde holdt sine kjeft i månedsvis. Hvem gidder å pute sine sparepenger i slike selskaper?

fabian2
12.04.2019 kl 20:30 6219

Flott at du følger så godt med , Garderobemannen , jeg gjør dessverre ikke det....... ODD status er gull verdt.....og at et annet belysningssystem også virker , styrker jo bare måten å gjøre det på. Veldig bra.
realist.
13.04.2019 kl 10:50 6018

Mulig det hadde hjulpet litt med hyppigere og bedre informasjon. Men den primære forskjellen i Sverige når det gjelder biotek-sektoren, det er at den er solid etablert. I tillegg kommer at den svenske økonomien generelt har vært og er langt mer basert på høyteknologi og kunnskapsintensiv industri, i langt mindre grad på råvarer slik tilfellet er her. Folk som allerede er investert i den godt etablerte farmaindustrien er selvsagt også på utkikk etter nye muligheter. Og det er ingen andre sektorer som uten videre peker seg ut som mer attraktiv. Motsatt så er det heller neppe noen tilfeldighet at aksjekursene for biotek i Norge steg mot nye høyder samtidig som oljeprisen falt til det laveste på mange år. Og den påfølgende nedadgående trenden for biotek i Norge sammenfalt med økende oljepris. Det er jo også denne sammenhengen Torger Reve og en gruppe ved BI var inne på for noen år siden i prosjektet "Et Forskningsbasert Norge". For biotek er ulykken nettopp at kapitalen i Norge i den grad er bundet opp i et par-tre andre sektorer og næringsklynger relatert til dem. Det er i og for seg mulig å se for seg at kapital derfra kunne bidra til å bygge opp biotek-sektoren. Men ser en feks bare på hvordan Dagens Næringsliv knapt omtaler biotek-selskapene i det hele tatt, så er bare dét nesten nok til å fastslå at det snarere er motvilje og undertrykkelse som dominerer. Man opptrer i praksis som om det skulle dreie seg om et nullsum-spill hvor det å bygge opp mer kunnskapsintensiv industri er en trussel. Derfor kan man, som Reve vel også konkluderte med, ikke regne med noen drahjelp av betydning fra de fleste av de mest kapitalsterke i Norge, og det beste man kan håpe på for disse selskapene det er at de blir solgt til utlandet til en ikke altfor lav pris. Reve ble intervjuet av forskning.no om dette i 2012, og kursutviklingen for hele biotek-sektoren i Norge ser jo ihvertfall foreløpig ut til å gi ham rett:

De mest spennende fremtidsmulighetene ligger kanskje i de nye fremvoksende kunnskapsnæringene. Reve og Sasson heller malurt i begeret til de som tror Norge har store muligheter til å lykkes her. – Norge er et næringsfattig land som har små muligheter til å lykkes i kommersialiseringsfasen i de nye kunnskapsnæringene, uansett hvor langt fremme vi ligger innen forskning og utvikling. Det er bare på noen få spissområder hvor Norge har noen internasjonal FoU-posisjon som det er verdt å skryte av, mener Reve. Helse og bioteknologi representerer en av de store globale vekstsektorene i årene som kommer. BI-forskerne stiller nå spørsmål om de norske biotekbedriftene klarer seg når de ikke har noen markedsmessig eller kapitalmessig drakraft fra andre næringer i Norge. – Vi kommer til å utvikle nye, avanserte kunnskapsbedrifter for utenlandske eiere, slik vi har gjort innen IT og farmasi, spår Reve og Sasson. https://forskning.no/partner-bransje-maritim-fangst/tre-globale-vinnernaeringer/728389
fabian2
13.04.2019 kl 12:43 5944

Fornuftige vurderinger du har ! ... "Selvsagt" blir PCIB oppkjøpt i løpet av et år eller to ... maks tre...fordi det de holder på med...og får til...er extremt interessant for BigPh…... Tror ikke det er noen vei utenom dessverre ,, skulle gjerne sett at PCIB ble i Norge , selv om budkamp kan være morsomt for tradere... vi andre får vel bare et par hundrelapper ved å sitte stille i båten
realist.
13.04.2019 kl 12:56 5922

Realismen inkarnert, det er meg... Men jeg håper tross alt også at det likevel skal ende med noe mer enn et par hundrelapper per aksje. Det er riktignok bare én av flere grunner til at jeg er "all in" i PCIB, men én grunn er det:

– Jeg selger aldri aksjer, sier Erik Must til Finansavisen. [...] Must hadde ifølge Finansavisen takket nei igjen, denne gangen til en halv milliard.
Langsiktig eierskap
–Du kunne fått dobbel pris, hvorfor selger du aldri aksjer?
– Det er en filosofi om at langsiktig, aktivt eierskap er viktig. Det gjelder alle selskaper jeg er eier i, sier Must.
Han ønsker ikke å kommentere den spesielle situasjonen hvor AFK, et selskap der han selv er styreleder og eier over 25 prosent, la inn bud på hans egne aksjer. – Men du vil aldri selge en eneste aksje i Glamox?
– En skal aldri si aldri, men når jeg sier at jeg tror på langsiktig aktivt eierskap, så innebærer det at jeg tror på selskapet, sier Must til Finansavisen.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2014/11/Takket-nei-til-en-halv-milliard
Redigert 13.04.2019 kl 12:57 Du må logge inn for å svare
heilo888
13.04.2019 kl 15:55 5786

Situasjonen vil nok endre seg etterhvert som flere av biotek-selskapene innen kreft nærmer seg slutten av registreringsstudie (fase3) og myndighets-godkjenning av medisin.

PHO er der, Nano og PCIB nærmer seg (1-3 år), samt at Bgbio og Trgvx kan komme dit raskere enn vi aner det.
Dividend
13.04.2019 kl 20:54 5652

Godt innlegg, Garderobemannen.

Etter hva jeg kan se hadde SpectraCure ca 50 msek på bok ved utgangen av q4 2018. Så forskjellen mot pcib er ennå større om du regner Enterprise Value. Pcib har som kjent 350 mnok på bok, så EV er bare ca 550 mnok. Sett ift dette må Pcib gå til 40 kr for å bli like mye verdt
Redigert 13.04.2019 kl 22:49 Du må logge inn for å svare

Dividend,

Godt poeng. Viser bare at forskjellen i hvordan de to markedene er villig til å prise selskapene er ennå større!
Dividend
14.04.2019 kl 16:24 5391

Skriver du på TI, Garderobemannen?


Kanskje er noe av årsaken til den utrolige forskjellen i prising av SPEC i forhold til norsk biotek ligger i at SPEC så tydelig har gitt uttrykk for at de ikke har til hensikt å finansiere seg lenger enn toppen fase 2.

De har en tydelig og uttalt strategi om å finansiere fase 3 gjennom å inngå en samarbeidsavtale med BP eller et medisinsk-teknisk selskap.

"Bolaget bedriver just nu en klinisk fas 1-studie, som kommer att följas av en fas 2-studie. Därefter är det troligt att ett samarbetsavtal med större läkemedelsbolag eller medicinteknikbolag kan finansiera en fas 3-studie."

Kilde: https://news.cision.com/se/spectracure/r/bokslutskommunike-for-rakenskapsaret-2017,c2453509
Redigert 14.04.2019 kl 17:41 Du må logge inn for å svare
Dividend
14.04.2019 kl 21:17 5168

Tvilsomt. Det å si at man sikter mot partneravtale er ikke det samme som å få en partneravtale og markedet vil neppe være villig til å prise det inn.

Igjen, g-mannen, håper å se deg på Tekinvestor. Ingen som skriver på hegnar lengre, alle er på TI.
fabian2
14.04.2019 kl 21:22 5156

Jeg er veldig glad for at Garderobemannen holder seg på Hegnar.... Han er kunnskapsrik og reflektert. Bare la han fortsette her.
fabian2
14.04.2019 kl 21:26 5145

"Navigeringen" på TI er ikke enkel og bra. Og dette med "likes" er jo bare "pizzz"
fabian2
14.04.2019 kl 21:31 5135

"Ingen som skriver på Hegnar lengre"...….men du er jo her...det du sier stemmer jo ikke...….. sorry

Kliniske studier er dyre, og selv om de bruker lite penger nå, 11 mill årlig, blir det annerledes hvis det skal settes i gang fase 2, og senere fase 3. Med 1150 mill i MCAP, 45 mill på bok og en aksjekurs som siste år har gått fra 1 krone til 15 kroner kan jo tilsi at det er fristende om de klarer å hente inn penger når de kan. Kan fort bli godt under 15 kroner det…, men kanskje det er bare å hente en partner som finansierer alt?

Her er noe jeg ikke helt skjønner med Spectracure:
Prostatacancer har en 5 års overlevelse på nesten 100%, 10-års overlevelse på 98%…
Faktisk dør så godt som alle med proststacancer av andre årsaker enn prostatacancer.
Sånn sett så skjønner jeg ikke helt umiddelbart hvordan dette skal utvikles mtp endepunkter etc.

Dvs proststacancer med spredning, metastatisk prostatacancer har 30% 5-år overlevelse. Men Spectracures PDT er jo en lokal behandling så metastatisk kreft er kanskje ikke planen her planeten her? Selv om vi snakker recurrent.

Min magefølelse er at de ønsker å utvikle en teknologi, og kanskje har litt mindre tanker om hvordan det skal utvikles klinisk og regulatorisk (strategi og plan for å få dette godkjent), og kanskje også hvordan aksjonærer skal få igjen penger.

Skal innrømme at jeg ikke har satt med så alt for godt inn i dette caset, men etter en kvikk research er det for meg ubegripelig hvordan dette kan være mer verdt enn PCIB.

Sånn sett er jeg på linje med Garderobemannen når han stiller spørsmål ved prisingen Spectracure vs PCIB.
fabian2
14.04.2019 kl 23:33 5007

Veldig fint at du er tilbake , Snøffelen. Takk for det...…... Men nå er PCIB fullfinansiert i cirka tre år , og sannsynligheten for at fimaChem studiene blir avbrutt av etiske grunner lenge før den tid , er meget stor..... Og så har vi fimaVacc som kan gi jordskjelv allerede i vår.... Klart dette er vel egentlig ganske fantastisk for lille PCIB....akkurat aksjekursen er i dag latterlig lav.....også pga. eiendommelig emisjon....men vi får heller glede oss over at dette åpenbart "går veien"....både for de syke...og for våre investeringer. Solen skinner snart :) Sterkt

Dividend,

Jeg har bevisst holdt en lavere profil ift TI, og skriver ikke der.

På TI kan man ikke være "anonym" på samme måte som her på HO, så lenge man vil ha status som "innsider". Og hva som skrives på TI for øvrig kan man jo holde seg oppdatert på uten å være innsider.

Og jeg må ærlig talt innrømme at jeg liker bedre den mer anonyme tilværelsen her på HO.

Hadde TI hatt en måte man kunne bevare sin anonymitet på også som innsider, hadde TI også hatt meg ganske raskt... så hvis du har noen tips her Dividend, er jeg lydhør!
Computum
15.04.2019 kl 18:38 4672

I tillegg til det du nevner, Garderobemannen, vil jeg tilføye for egen del at jeg er glad vi ikke har dette emoji-tullet her på Hegnar. Jeg synes det er ganske idiotisk.

Computum,

Ingen fan av emojier jeg heller!

Skal man følge med på forumer/bransjer er vel stikkordet å ha tilgang til flere (TI, HO, Shareville og utenlandske, avhengig av bransje).
fabian2
15.04.2019 kl 22:56 4508

Jeg er utrolig glad og takknemlig for å ha Garderobemannen her , han er en person av mitt hjerte …. rolig vennlig reflektert ...kunnskapsrik...det er en sann fornøyelse å se hva han skriver...har funnet han også på Nano….aldri slutt å skriver her Garderobemannen :) tusen takk for at du finnes !!!!!!!!
fabian2
15.04.2019 kl 23:10 4491

Orker ikke å rette på at jeg skrev " å skriver".....jeg har et fantastisk bra liv...…. er extremt interessert i norsk biotec….internett binder oss sammen...jeg bor både i Lima og i Alicante og Montevideo....og har mye glede av Hegnar. Opprinnelig var jeg lege fra Nordland....Nå koser jeg meg på jordkloden......den er blitt så liten.....ha en super kveld....wherever U are…..:)muligens kanskje en spesiell hilsen til dere som skjønner at det PCIB holder på med...blir KJEMPESTORT
fabian2
16.04.2019 kl 00:02 4429

Du som bare tenker på penger....blir PCIB større enn de andre i norsk biotec ?....Definitivt JA....hvor lang tid tar det ? Et år ? to år ? Les og lær....alt er tilgjengelig på internett )….Gjentar: Vi blir oppkjøpt omkring 362 kr innen to år... Only my guess….. Er det noen vei utenom ? Dessverre nei.....Det hjelper ikke å sutre om emisjoner.... det skuffer oss alle.... Teknologien til PCIB er patentert til 2031/2032,,,,,og sådan er det nu....og systemet virker !!!!!

realist.,

Takk for gode innsiktsfulle tanker rundt temaet.

Har også lagt merke til den svært dårlige dekningen i finanspressen. Pressen har også sin rolle om vi skal få en forbedring.

realist.,

Har sans for mye av det du skriver, og jeg "mistenker" deg for å være utdannet innen finans.

Du forstår jo da hvorfor jeg finner det spennende å høre med deg, hvorfor du er "all inn" i PCIB. Jeg har selv vært fristet til det samme, men har ikke turt ennå. Dette styres jo på grunnlag av privatøkonomi etc, hvor mye midler man er "all inn" med osv.

Jeg har satt meg relativt godt inn i PCIB, med god hjelp av medisinere i min omgangskrets, og ser jo at dette kan bli en revolusjon. Det er vel vanskelig å finne så mange andre selskaper som selv uten å bli kjøpt opp, kan stå overfor like store kurshopp når realitetene kommer frem.

Men likevel derfra, til å gå "all inn" sitter langt inne hos meg. Ikke for å kritisere deg/ditt valg på noen måte, for det har jeg ikke noe grunnlag for, men det hadde vært veldig interessant å høre litt om hvilke tanker du gjør deg om PCIB, og hvorfor du er "all inn". Oppsiden ser vi jo tydelig, blant annet med god hjelp av medisinere, men hva ser du for eksempel som de største risikofaktorene? Og eksogene sjokk i form av kraftige brede børsfall/krakk pga internasjonale forhold er ikke det jeg tenker på.

Håper du vil dele litt, så kan vi jo forsøke å spille litt ball...
heilo888
16.04.2019 kl 15:09 4127

I morgen vil det trolig være klart om dybdeanalysen fra fimaVacc-studien blir publisert på ASCO-konferansen i månedskifte mai-juni.
Meget spennende!
trigger1
17.04.2019 kl 08:01 3541

Realist sitt innlegg 13.4. tar poenget med biotek i Norge. Han kunne lagt til at forståelse for at ekstrem tålmodighet og risikovilje må til for å være investert i sektoren. Dette synes i stor grad å være fraværende i Norge. Det nytter ikke å gnåle over at man ikke får informasjon omtrent kontinuerlig. Gidder man ikke å sette seg grundig inn i casene (slik at man i alle fall forstår mekanismene bak prosessene sånn noenlunde), skjønner man ikke at biotek er i stor grad er binært, ja da bør man heller holde seg unna. Volatiliteten i pcib illustrerer at det er en stor gruppe blant aksjonærene som burde gjort hjemmeleksa litt bedre. Og er altså redd for at dette illustrerer et generelt problem for biotek i Norge.
Ivarbak
17.04.2019 kl 09:04 3430Redigert 17.04.2019 kl 09:06 Du må logge inn for å svare
heilo888
17.04.2019 kl 09:17 3392

Nå går PCIB kraftig opp 2. dagen på rad.
Kanskje markedet er i ferd med å oppdage hva som vil skje med PCIB og deres overlegne medisinske teknologi. I så fall går det mot en betydelig re-prising av aksjen!

For at biotek-sentimentet i Norge generelt skal prises opp må man først å fremst se at et selskap lykkes internasjonalt igjen. PHO, PCIB og Nano ligger først i den løypa, men personlig har jeg størst tro på at PCIB blir det selskapet som viser vei.
Redigert 17.04.2019 kl 12:26 Du må logge inn for å svare
SomSa
17.04.2019 kl 09:20 3380


Det er kun gambling, spekulasjon og trading. Fra SHAREVILLE (i går):
Forventninger om at PCIB skal presentere på ASCO. Abstract for konferansen blir gitt ut i morgen.
Computum
17.04.2019 kl 10:01 3301

Det blir nok skuffelse og kursfall igjen. Men da har de smarteste allerede hentet ut sin gevinst.
Lothian
03.05.2019 kl 15:32 2331

Da vi endelig fikk litt mer kjøtt på beinet fra PCIB (og til nå en forsiktig reprising) er det kanskje å forvente et større fokus på PCIB fremover?

Hva synes Garderobemannen om gårsdagens nyhet?

Lothian.

Det er godt noen skriver her på HO, denne TI er litt for spesielt for meg, ble slettet og svartelistet etter et litt kritisk innlegg i går. Går det ikke an å kritisere eller skrive noe negativt blir et forum lite realistisk.
Positivt at vi endelig har fått dataene vi har blitt lovet siden 2018, det var også min kritikk i går av PCIB, noen timer etter fikk vi meldingen, nå får vi håpe at vi får en god fremdrift både på resultater og kursutvikling.
bravi
03.05.2019 kl 22:04 2108

illuminati,
Veldig hyggelig å se deg på HO, du har skrevet mange gode innlegg her opp gjennom årene.
03.05.2019 kl 22:17 2082

Bravi,
Slike hyggelige mld er sjeldne. Fint å lese:)

Lothian,

Jeg tar utfordringene din, og har lagt litt flid i å gi uttrykk for min vurdering av disse resultatene. Såpass mye flid at jeg spanderer en egen tråd på dette...

Meget interessant innlegg Realist. At Norske biotek bedrifter og forsåvidt andre kunnskaps bedrifter ikke har kapitalmessing drakraft er sund og skam. Faktum er at Norge renner over av kapital men den sitter på statens hender. Vårt oljefond er nå på over 9000 milliarder NOK, avkastning Q1 19 på 700 milliarder NOK. Bare avkastning i Q1 dekker halve statsbudsjett. Vi kunne lagt ned alt vi driver med i Norge å bare satset på finansnæringen. At vi, det vil si Norge ikke oppretter noen fond med basis i Norge som skal investere i kunnskapsbedrifter. I disse fondene skulle vi ansatt de beste folkene i verden, vi kunne starte med å ansette 100 av de flinkeste fra Harvard etc. Disse skulle fokusert på si biotekbedrifter å se til at de mest lovende bedriftene var riktig priset sett i forhold til prisingen av slike bedrifter i verden. Jeg vil tro at rett prising i dag på PHO eller PICB er en faktor på 10. Hvorfor skal vi vente på i Norge at disse bedriftene blir kjøp opp og får dermed en riktig pris. Helt ufattelig etter min mening. Norge har i dag en fantastisk mulighet som ikke blir benyttet. Kan vi få slutt på diskusjonen om hva vi skal gjøre når olja tar slutt. Løsningen stirrer oss rett i øynene men våre foresatte nekter å se det.
fabian2
05.05.2019 kl 12:34 1582

Imodier og likes og treg navigering har gjort at jeg dessverre har holdt meg unna Tekinvestor….Akkurat når det gjelder "våre foresatte" så ser de nok lyset - om et år eller to....eller tre...muligens....