Element på rett vei ?

Ticker
ELE 05.02.2018 kl 10:00 20576

Tidligere skrevet av H-Capital som en liten forfriskning av hva Element er i ferd md å gjøre :

Hva er ELE:
ELE er et gruveselskap som selger sine produkter gjennom coins ved bruk av blockchain teknologi(som kan sammenlignes med et sikkerhetssystem).

Hvor har dei eierandeler?
Ambershaw Metallics Inc. (AMI). Pt 5% eierandel. Avtalen mellom selskapet, AMI og LHR, hvor selskapet har rett til å kjøpe 51% av aksjene i AMI gjennom en investering på USD 7 millioner (i tillegg til 5% som selskapet allerede eier), som inkluderer en klausul som gir selskapet rett til å kjøpe aksjer fra LHR dersom det totale kapitalbehovet i AMI er lavere enn USD 7 millioner.
NPV er estimert til 499mill USD.

Med andre ord betaler de 7 MUSD for økt eierandel til 51%. De forplikter seg samtidig til 51% av CAPEX og OPEX.

I tillegg har de brorparten av nikkelprojektet Mindoro på Fillipinene, men dette er politisk dødt pt.

Tillegg spørsmål: Hvorfor har ikke ELE kjøpt seg 51% eierandel i estimert årlig EBITDA 13 MUSD allerede første halvår 2018?
Fordi ledelsen har blitt lurt inn i lånetrekkfascilitet som gir «Legacy» momentan konvertering i aksjer, som følgevis selger aksjene i markedet og dumper kursen(derav MC 50mill før ICO-muligheten).

Hvor store inntekter kan de få?
330 000tonn årlig f.o.m siste halvår 2018. Etter 4 år er planlagt produksjon på 1 900 000 tonn årlig.
1tonn ut pris aprox: 93-17,5(frakt)-35(produksjon)=40,5USD
ELE har mulighet til å kjøpe seg opp til 51% eierandel. Mao.
1 900 000*0,51*40,5= 39 244 500* 8 = 313 956 000NOK pr år EBITDA.

Hvilken kurs vil ELEcoins bli utstedt til?
Det er ikke fastsatt ennå. Sannsynligvis vil det bli tilnærmet spotpris for jernmalm. Se feks på «Therum» som er backet 1:1 av USD. Det er for øyeblikket svært lite utbredt at «coins» faktisk er backet av underliggende verdier. Som derfor kan presentere en potensiell oppside ved coinutstedelse(bull ELE).

Hvem og hvorfor kjøper ELEcoins?
Personer som ønsker en coin med sikkerhet.
Personer som ønsker fremtidig levering av råvare.

Hvem lager Blockchainen?
Blockhainteknologien blir laget av et selskap som heter Harmonychain(stiftet 26.1.2017).
ELE får rett til eksklusiv bruk av Harmonychain’s «Ethereum Smart Contract-Plattformsteknologi» så lenge en vellykket ICO er gjennomført 30. Juni 2018. Blockchainteknologien er tilsvarende bitcoins, og som statoil vurderer muligheter for.

Hva er blockchain, og hvordan fungerer det?
https://medium.com/m/global-identity?redirectUrl=https://hackernoon.com/your-company-will-use-blockchain-in-less-than-10-years-heres-how-6d9da452fa8d

Hvordan fungerer overleveringen av råvaren til coinholder?
Om en person eier en ELEcoin gir dette retten til overtakelse av 50tonn jernmalm. På sikt vil ELE/AMI ha dette klart til enhver tid, dog i oppstart vil det være begrenset hvor mange som kan «calle» øyeblikkelig levering. Mer info finnes i pressekonferansen(som bør sees) her: http://webtv.mediaunit.no/element-asa/ir/2017-october-presentation/
Redigert 21.01.2021 kl 05:51 Du må logge inn for å svare
Ticker
06.02.2018 kl 23:45 10969

Linken min er ifra august og du har rett i at den gang var det estimert 499millUSD
Råvareprisen har steget kraftig så hvis ELE har gitt et nytt estimat på Nvp så er det konge.
Dette gir jo da Element en meget bra inngangspris i gruven som må gi en kraftig reprising når tiden er inne.
Redigert 21.01.2021 kl 01:30 Du må logge inn for å svare
Lille
07.02.2018 kl 08:17 10934

Han sitter bare og brumler. Han har ikke så peiling. Det spørs om tokenen blir klassifisert som verdipapirer eller ikke. Dette har de helt sikkert kontroll på. Hvis du som vil sikre seg konsentrat og ønsker forsigbarehet, kan du kjøpe token. Da får de kjøpt til en fast pris den dagen de kjøper token, mens element får forhånd solgt. Dvs penger idag. Det spiller ingen rolle om eth går opp eller ned som noen påstår her. Ja du må ha eth for å kjøpe token, men de gjøre om til EU/Usd med engang. En token tilsvarer feks et tonn.
Redigert 21.01.2021 kl 01:30 Du må logge inn for å svare
Tresvika
07.02.2018 kl 08:49 10903

Alt er gjentatt opp til flere ganger, både her og på det gamle forumet. At noen fortsatt nekter å forstå, og dermed fortsatt tror at ELE vil være utsatt for svingningene i kryptovaluta, får så være deres sak. Det kan vel fortsatt hende at aksjekursen i noe tid vil være utsatt for svingninger i krypto, men det har mer med handlemønsteret til tradere å gjøre tror jeg.
Ingen som er så dumme (håper jeg) at de kjøper en IRON token for f.eks 10 ether til kurs kr 1.000,- den ene uka og så selger token igjen for 10 ether til kurs kr 500,- neste uke igjen. Da selger man for 20 ether forutsatt at spotprisen er den samme. Det er verdien på kryptovaluta som vil svinge. Verdien på token vi følge råvarepris, ikke kursen på en gitt kryptovaluta.
Ny teknolog har alltid møtt, og vil fortsatt møte, massiv motstand fra de som ikke forstår. Sånn er det bare.Så får man gjøre seg opp sin egen mening om man tror ELE er en vinner eller taper. Jeg satser på førstnevnte.
Redigert 21.01.2021 kl 01:30 Du må logge inn for å svare
Ticker
07.02.2018 kl 15:08 10795

Børsmelding 05.02.18

«Pelletmarkedet er et premiumpriset marked med begrenset tilbud hvor kontrakter
skreddersys for hver enkelt stålprodusent og prisene er derfor ikke identiske
over alt. Det har imidlertid blitt gjennomført transaksjoner av DR-graderte
pellets til priser så høyt som 300 USD/dmt (transport ekskludert) i 2018», sier
styreleder D Saradhi Rajan i AMI.

AMI kommuniserte i første halvdel av 2017 at de var komfortable med at prisene
på «premium pellets» ville fortsette å handles rundt de 10 siste års
gjennomsnittspris på 130 USD/dmt. På grunn av dette justerte Ambershaw i fjor
sitt prisestimat for interne budsjettformål fra historisk lave 95 USD/dmt til
130 USD/dmt, noe som ga en netto nåverdi (NPV) på USD 499 millioner.

Basert på utsiktene og handel i den øvre enden av et gjennomsnittlig
prisintervall på 240-280 USD/dmt, er NPV nå potensielt tre ganger høyere, med
forbehold om endelig gjennomgang av investeringsbudsjettet, som skal godkjennes
innen 1. mars 2018.

«Vi forventer å se høy etterspørsel i overskuelige fremtid som et resultat av
den strukturelle tilbudsmangelen på DR-graderte pellets», sier Rajan.

«Våre kunder vil trenge betydelig råvaretilgang av DR-graderte pellets. Vi
forventer sterk etterspørsel av våre produkter når vi kommer til produksjon; med
sterk etterspørsel etter DR-graderte produkter og med en høyere
fortjenestemargin er det naturlig for AMI å fortsette utviklingen av DR-graderte
pellet-strategien med forventet produksjonsstart av DR-graderte pellets i Q3
2018», sier Rajan.
Redigert 21.01.2021 kl 01:30 Du må logge inn for å svare
brumlemann
07.02.2018 kl 15:25 10775

Pellet PremIums
Weekly CFR China 65% Fe spot assessment*
*assessed January 3
Estimated contract provisional pricing
Atlantic Blast Furnace 65% Fe (Jan) Direct Reduction 67.5% (Jan)
Atlantic Basin 65% Fe FOB Basis (¢/dmtu)
0.0820-0.1020 0.0920
$/dmt Change
42.50 -0.50
58.00 12.50
62.50 6.50 174.81 31.43
-0.0115
Ut fra dette ble det omsatt premium pellets for 44.50 $ fra kina i januar. Uten at jeg kan si jeg forstår noe av dette. Fant indekser for Irion pellets, men ingen andre linker for premium irion ore index
jfr https://www.platts.com/IM.Platts.Content/ProductsServices/Products/plattssbbsteeldaily.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 01:30 Du må logge inn for å svare
Lille
07.02.2018 kl 17:03 10726

Brumlemann, du må sammenligne konsentrat prisen med skrapjernprisen. Dette er litt komplisert å forstå, men jeg skal prøve å forklare. Konsentrat blir blandet inn med skarpjernet og det finnes ulike grad av konsentrat. Det omsettes for 300 usd PR tonn. Du kan regne på dette selv med NVP på 1,5 milliard usd. Dvs ELE sin andel tilsvarer 750 millioner usd. Hvis du tar og deler det med 90 mill aksjer (høy margin) sa burde kursen ligge på 65 kr. Dette er bare AMB. Jeg har skrevet om gruven på Filippinene før. Vi ser bort fra token som kan gjøre at ELE får inn penger på forskudd.
Redigert 21.01.2021 kl 01:30 Du må logge inn for å svare

Lille skrev Innlegget er slettet
Lille, meget bra forklart. Setter pris på det.
Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Tror ELE er blant de beste casene på Oslo Børs.
Redigert 21.01.2021 kl 01:30 Du må logge inn for å svare
brumlemann
07.02.2018 kl 17:24 10709

Ticker
jeg får ikke med meg alt, men på Elements hjemmeside finner man linken til denne grafen for jernpellets .https://www.quandl.com/data/COM/WLD_IRON_ORE-Iron-ore-cfr-spot-dmtu
Jeg ser mange skriver om NVPeller netto verdien på prosjektet i dets levetid. Prøvde å finne det på hjemmesiden, uten å finne det du skrev: Glad for link hvis du legger inn det.
Redigert 21.01.2021 kl 01:30 Du må logge inn for å svare
Lille
07.02.2018 kl 17:35 10696

Se børsmelding fra mandag. Legg merke til ordvalget på finansiering av tredje tranche. Salg av tilgjengelige fasiliteter. Dette vil bety at de kanskje jobbe med salg av noe de eier, og hva er det de eier? Jeg har lagt ut en link om bud på gruven på Filippinene lengre oppe. Summen vil jo bli høyere enn børsverdien i dag hvis de skulle få noe tilsvarende.
Redigert 21.01.2021 kl 01:30 Du må logge inn for å svare
Lille
07.02.2018 kl 17:51 9563

https://www.lme.com/Metals/Ferrous/Steel-Scrap#tabIndex=2

Som dere ser så er prisen enda høyere enn 300 usd. Så NVP ELE har brukt er moderate.
Brumlemann se på omsetningen til ELE; den er jo enorm i forhold til børsverdien.
Hvis dette ikke overbeviser deg om at ELE har et stort potensial så har jeg ikke mere å si.
Ps ELE har også er fremførbart underskudd på over 300 millioner.
Jeg har lagt merke til hvor kritisk du har vært og håper at dette kan oppklare litt.
Han største aksjonæren har gått fra 550 000 aksjer til over 6 millioner på kort tid.
Redigert 21.01.2021 kl 01:30 Du må logge inn for å svare
Ticker
07.02.2018 kl 18:30 10276

Brumlemann
Er ikke sikker om det er denne du har letet etter,
Her står det i siste avsnitt antatt verdi på prosjektets levetid som de etmerte sist sommer med betydlig lavere priser på Iron pelles.

https://elementasa.com/news/2017/positive-cashflow-earlier-than-expected
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
brumlemann
07.02.2018 kl 19:07 10253

takk for linker. Jeg har ELE under vurdering.
Jeg har faktisk aksjer i et annet gruveselskap NOM, uten at det har vært noen suksess hittil , men det er interessant å ha på sikt,
I vurderingen av prosjekt som NOM har på Engebø er det laget en PFS (Pre Feasibility Stydy) http://www.nordicmining.com/getfile.php/135526/Bilder/Operations/Engebø/Pre-Feasibility_final%20report.pdf
PFS er ganske omfattende og koster en del å lage, men er nødvendig for å se potensialet i gruven før oppstart. Det er basert på omfattende undersøkelser også geologisk. PSF en til NOM er på 315 sider. Uavhengige PSF er nødvendig for å evaluere gruveselskap. Så vidt jeg kan se, er NVP for NOM ca 332 mill $.
I tillegg er NOM også største eier i Keliber, (24 % så vidt jeg husker) et prosjekt som er i gang for utvinning av Lithium. Det er planlagt en gigantisk lithium batterifabrikk på andre siden av Bottenviken - sannsynligvis som en konsekvens av oppstart av Kaliber gruvevirksomheten
Litium prisene er raskt stigende grunnet alle elbiler etc. Her er også utført PSF (215 sider) og potensialet i bakken er ganske enormt. Fant ikke NVP i denne, men kan spørre om noen NOMere om de vet hva NVP for Keliber er . Når det gjelde Keliber, blir denne sansynligvis børsnotert på hovedbørsen i Helsinki, og eierandelen til NOM vil sannsynligvis være større enn hele børsverdien for NOM. Her PSF en for Keliber https://www.keliber.fi/site/assets/files/1640/keliber-oy-prefeasibility-study-final-2016-14-03.pdf
Mulig jeg tar feil, men jeg har ikke sett noen PFS for Ambershaw gruven. Hadde vært artig å se den, hvis den finnes. Jeg har bare sett løsrevne tall fra diverse meldinger. Mener også jeg en gang leste en PSF for gruven på Philipinene, og så vidt jeg husker var investeringsbehovet den gang på noen milliarder dollar. I følge hva jeg har lest skal det være mulig med mye mindre investeringer der enn det PSF en uttrykte. Mener til og meg å huske at et firma i Aker konsernet utførte denne PSFen.
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Lille
07.02.2018 kl 19:40 10224

Hei igjen! Jeg ser at NOM har nesten dobbelt så mange aksjer og halvparten i NVP. Da er valget enkelt for meg. Har de noen gjeld/inntekter?
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
brumlemann
07.02.2018 kl 21:27 10164

lille
vet ikke helt gjeldssituasjonen i Nom men så vidt jeg kan se hadde NOM ca 6 mill nok i gjeld pr 3. kv. Da var likvid kapital ca 34 mill. (antar det er inkl konservativ verdivurdering av Kaliber) Det som teller er market cap den er på 363 mill nok.
Men det er nylig skjedd en emisjon så hvor mye cash de har og hvor stor gjelden er nå vet jeg ikke.
Så vidt jeg kan se hadde Elements Market cap i 279, men transjene er på en måte å øke antall aksjer, en annen form for emisjon - hvis jeg har forstått det rett. Ser ut som Element bare leverer halvårsregnskap. Fant ikke 3 Q, Likvid kapital da skulle da være 1,5 mill dollar mens gjelden var 2,7 mill dollar.
Jeg har aldri hausset noen til å kjøpe NOM. men dersom Element ikke lykkes med tokens, er det ikke noen sikkert bet for ELE å overta 51 % av en konkursrammet gruve.
Her er konkursberetningen: http://cdn2.hubspot.net/hub/211718/file-2111586730-pdf/docs/BLIG_-_First_Report_of_the_Receiver_-_Nov_18_2014.pdf?t=1474405290269
Det finnes ingen som har hostet opp en PFS for ELE så det kan være at det er litt lemfeldige tall som legges frem om hvor store funn og hvilken kvalitet det finnes i gruven som ikke egentlig er en gruve ennå. .
Jeg vil tro at dersom noen kjøper et konkursbo, får de sikkert en lav pris, men det kan også være at prisen de måtte betale, reflektererte nåverdi på det tidspunktet.
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Lille
07.02.2018 kl 21:48 10149

ELE har nok kontroll på finansieringen av AMB. Jeg oppga 90 mill i aksjer i regnstykket. En ting du ikke må glemme, er at pengene som ELE putter i AMB. Er arbeidskapital dvs AMB ikke får mye gjeld.
Fordelen med å kjøpe et konkursbo er at du får det for en en rimelig pris. Infrastruktur er på plass. Gjelden var på over 60 mill usd som ble slettet. Så gruven har blitt utredet i lang tid. Den ble kjøpt da råvareprisene lå med brukket rygg. Det er derfor Element har fått en rimelig inngang, så om det bare jobber 2 personer i Oslo er en fordel. Dvs lavere kostnader :) Hegnar så ikke dette :) Det er rettighetene som telles, eller hva?
PS vil bare si at jeg har altfor mange aksjer i ELE og skulle fjerne hatt flere. Det er også en grunn til at jeg kan caset godt.
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
brumlemann
07.02.2018 kl 22:08 10136

greit nok det Lille
Håper du får bra gevinst på investeringen din. Mitt engasjement akkurat nå har sitt utgangspunkt delvis i at jeg er nyoperert og kan ikke gjøre stort annet enn å kaste bort tid på aksjediskusjoner. Men når det er sagt, hadde neppe giddet å skrive om Element dersom det ikke var for all irriterende hausing uten substans og det at jeg ble mobbet hver gang jeg stilte kritiske spørsmål om Element på det gamle forumet. Det er en helt annen stemning her på nytt forum.
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Lille
07.02.2018 kl 22:24 10121

Brumlemann
Jeg håper du ser potensiale til Element. Det er ikke så lett å finne all info som jeg har nevnt og se sammenhengen. Folk er skeptiske til token osv, men den kan være en kjempefordel for ELE. Det ELE gjør er banebrytende innen ICO og jeg skjønner at det tar tid. Det kan jeg også forklare hvis noen er interessert :)
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Ticker
08.02.2018 kl 09:54 10012

I dag skjer første innbetaling i AMI.
Vi kan da kansje forvente at Element melder ny eierandel innen noen dager?
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Smitty
08.02.2018 kl 10:13 9999

Jeg forventer melding allerede idag, tenker den ligger klar:)
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare

Wall street faller hardt.. Tipper vi skal noe ned imorgen
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
08.02.2018 kl 19:54 9841

Tja, helt sykt om aksjen skal enda mer ned. Snart 2kr fra toppen allerede.
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Smitty
08.02.2018 kl 19:57 9839

Da satser jeg på at meldingen om første t kommer før jeg vet ordet av det!?
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare

Er det ikkje mulighet for en melding i morgentidlig egentlig, da første forfall var i dag? Sjølv om det vart meldt mandag at transaksjonen skulle være i dag må det vel meldast at den er gjennomført..? Hadde forhåpentligvis bremsa litt av nedturen :)
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Smitty
09.02.2018 kl 08:54 9584

Det som går ned skal opp igjen. Det er bare å holde på aksjene. Tålmodighet er en dyd men og det som lønner seg her. De som selger nå gjør en kjøper rik om ei stund.
Så hold on, be strong!
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Ticker
09.02.2018 kl 11:29 9505

Første og andre innbetaling konverteres til aksjer 31 mars ifølge tidligere melding om innbetalinger.
De kommer da muligens ikke med ny oppdatering før dette er gjennomført og da kan melde ny prosent andel i AMI.
Noen som har regnet på dette og gjort noen estimater?
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
AKKA65
09.02.2018 kl 12:51 9410

Hvor langt ned skal vi før vi snur opp igjen her?
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Ticker
09.02.2018 kl 14:16 9389

Er nok endel kortsiktige investorer i denne aksjen siden den er meget voliant og det er gode muligheter
å tjene noen slanter daglig.
De tør ikke "sitte fast" i aksjen når den dipper ned.
De langsiktige får nok sin gevinst. men det er klart surt og se 6 siffret gevinst smuldrer vekk ifra toppen på 5 tallet.
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Lille
09.02.2018 kl 16:02 9331

Det er nok endel som ble tvangsolgt i dag tidlig. Hvis dere legger merke til aksjene som gikk for 4,02, så tror jeg disse ble solgt pga giring. Pluss at en stor aksjonær solgte endel på mandag. Det hemmet oppturen tross gode oppdateringer.
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Ticker
11.02.2018 kl 23:32 9076

Lille skrev Innlegget er slettet
Noen har da troen når de invisterer millioner av kroner i caset.Tenker da på de store investorene.
At prisene har gått så pass mye opp på pellets bør også gi utslag i ELE kurs når de etterhvert (31mars) melder sin nye
oppdaterte eierandel i AMI gruven.
Men det er fremdeles meget viktig at de faktisk klarer å få White paper på plass og få Iron Token ut i markedet.
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare

Lille hva sikter du til med styre?
Hamonychain styret
Daglig leder Bjørn Erik Zachrisson (f 1965)
Styrets leder Kristen Nerstad (f 1972)
Styremedlem Bjørn Erik Zachrisson (f 1965)
Styremedlem Thore Haakon Johnsen (f 1946)
Varamedlem Anders Kvan (f 1967)

Elements styre
Daglig leder Cecilie Grue (f 1970) Advokat
Styrets leder Lars Christian Beitnes (f 1972)tvilsom forretningmann med base i kypros som var medeier med i OXY group som var MERCUR Oslo børs på men nå ikke har hjemmeside Kompanjong med en tvilsom bulgarer.
Styremedlem Frode Laberg Aschim (f 1974) meddeler i et lite investeringsselskap
Styremedlem Mona Lynne Eitzen (f 1975) styreleder i et lite bilverksted?
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Smitty
12.02.2018 kl 09:34 8884

Lille skrev Innlegget er slettet
Hvor lang tid kan man estimere at det tar før meldingen om første transje kommer?
Det er vell pliktig info mtp verdipapirloven?
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Lille
12.02.2018 kl 10:00 8867

Vi må nok vente til AMB utesteder aksjer til ELE før dette blir meldt.
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Ticker
12.02.2018 kl 10:08 8849

Tett etter 31 mars får vi nok en oppdatering,da vil ELE få utstedt aksjer for de 2 første betalingene.
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Ticker
12.02.2018 kl 16:47 8706

Citigroup venter at stålprisene vil holde seg oppe i 2018, skriver TDN Finans.
Stålprisene vil holdes i en høyere korridor enn i 2017, ettersom tilbudssidereformer hjelper til med å begrense produksjonsveksten»,
skriver Citigroup.
Banken venter videre at dette trolig vil styrke jernmalm ytterligere, på tross av et overtilbud, og da spesielt høyverdig malm.
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Ticker
16.02.2018 kl 17:17 8424

Ser ut som vi får en seigpinet tid frem til oppdatering av eierandel i AMI.
Må nyheter til på White paper for å få noe trøkk på kursen nå.
Får håpe at dette gir gevinst på sikt.
Redigert 20.01.2021 kl 19:36 Du må logge inn for å svare