Når svindlere, svindler svindlere. EU og de grønne sertifikater.


Mye av EUs klimapolitikk kan knapt kalles annet enn svindel – dersom svindel betyr at man later som om man gjør noe fornuftig, mens man i realiteten gjør noe helt annet, eller ingen verdens ting. Dette har lenge vært tilfelle med EUs hovedprosjekt om kjøp og salg av klimakvoter der målsettingen har vært å redusere klimagassutslippene i EU – uten at noe har skjedd. Det samme kan man si om de «grønne» elsertifikatene og de såkalte «opprinnelsesgarantiene».

nær 30 utenlandske selskaper siden januar har forsøkt å registrere seg i Statnetts NECS-register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Dette må de gjøre for å kunne kjøpe og selge slike sertifikater.

https://www.aftenposten.no/norge/i/g7k5Wq/Skattedirektoren-advarer-mot-internasjonal-momssvindel-med-gronne-sertifikater
Redigert 13.04.2019 kl 09:48 Du må logge inn for å svare


Ny rapport om EUs energiunion: 30.000 arbeidsplasser knyttet til norsk industri i fare, og overvåkingsorganet Acer tillegges mer overnasjonal makt.
https://steigan.no/2019/04/eu-bomben-under-norsk-industri/
Thinky
13.04.2019 kl 13:17 155

Jeg poster en av kommentarene i linken over :

Dessverre helt håpløst å tro at folk flest skal våkne opp og innse at stortinget stort sett består av de verste kriminelle det er mulig å finne i dette landet. Selv ikke bombingen av Libya var nok til å få folk til å begripe at dette dreier seg om “skrivebordsmordere”. Selv Terje Tvedt presterer jo feks å spørre hvordan det er mulig at “anstendig og velmenende norske politikere” kunne ende opp slik. Og det altså etter at det egentlig burde være mer enn klart nok at dette snarere dreier seg om psykopater og sykelig narcissistiske personer enn om noen som helst form for anstendighet. Så finnes det ikke mye håp om at hverken folk flest eller ledelsen i partier som Sp og SV skal begynne å forholde seg til realitetene når det gjelder hva Høyre og Ap representerer. Nettopp derfor er det jo også at skanse etter skanse har falt akkurat slik hensikten med EØS har vært fra første stund både fra EUs side og fra ledelsen hos Ap, Høyre, Frp, Venstre og Krf. Gapet mellom den bunnfalske fasaden og hva man i realiteten har med å gjøre blir bare for stor. Det begynner faktisk å minne om overgrepssaker, voldtekt og pedofili, i “gode” og tilsynelatende velfungerende familier. Det kommer så godt som alltid som en “overraskelse” hva som “egentlig” har foregått. Og slik er det også med stortinget. Bare at her har vi med “pedofile overgripere” ovenfor hele befolkningen å gjøre. Den infantile innstillingen som gjennomsyrer befolkningen er jo også noe de samme politikerne selvsagt har lagt til rette for og direkte oppmuntret, for i neste omgang bare desto enklere kunne gjennomføre en nærmest endeløs rekke voldtekter som gjør hele nasjonen til et vrak.
Thinky
13.04.2019 kl 13:18 153

Denne saken er nok et eksempel på behovet for en ny valglov som for første
gang i historien er godkjent av folket. Først med en slik folkegodkjent valglov,
vil det være mulig for første gang i historen å innføre ekte demokrati i Norge.
Det er jo her problemet ligger folkens. I dag har vi et antidemokratisk totalitært
NWO-styrt partiutnevnt storting. Ser dere ikke dette folkens ?

Dagens tilstander er jo helville. Ikke EN stortingsrepresentant er folkevalgt.
Alle er partivalgte. Skjønner dere ikke forskjellen på dette ? Og at dette koster
landet minst 500 milliarder kroner i året. Wake up !