Klimagnålet har gått for langt !


vi står opp tidlig om morgenen,setter av skrikende unger i barnehagen og får kjeft fra sjefen om hvorfor vi kom for sent til jobb..

helgen/ferien er krysset av på kalenderen og det skal bli godt å slappe av.....

men nei,-nå skal vi gni mer stress og angst og dårlig selvfølelse også inn i fridagene våre!??

"Din feil dette..."
https://www.nettavisen.no/nyheter/hvalrosser-hopper-uvitende-i-doden-pa-grunn-av-klimaendringer/3423657484.html

"Du forurenser...skam deg,-føl deg pinlig!??"
https://www.dn.no/DNtv/video/2019/04/12/1726/svenskene-synes-na-det-er-sa-pinlig-a-fly-at-begrepet-har-blitt-arets-nyord


skolene er nå pakkt med hjernevaskede unger som tror verden blir bedre med å stoppe tvert i å investere i olje for å opprettholde den velferden vi har!
https://www.studvest.no/tusener-samlet-seg-til-klimademonstrasjon/


God påskefri folkens,og husk,bruk fjellvett,bruk Dieselbil,en El-bil vil mest sannsynlig gå tom for strøm på veien opp til hytten..


Stella

Kanskje du burde ta ditt eget tråd til deg. Her var mye rart.

Rester av skog funnet på Hardangervidda er ikke fra før istiden. Dessuten er det furu og vier og ikke gran. Den siste kom til landet først ca år 500-600 f. Kr

Ja her var det mye rart og du burde kanskje lese litt historie selv først.
Luna
19.04.2019 kl 12:28 1917

Dette kommentarfeltet altså. Det går liksom ikke helt å gå inn på alle områdene de som fornekter gjeldende vitenskap tar feil og sprer løgner. Men jeg er glad det er noen relativt fornuftige stemmer her inne også.
Norge er helt på kollisjonskurs nå med den veien resten av verden går. Det blir en brå og ubehagelig oppvåkning når vinden snur her også. Det er bare et spørsmål om tid.
Hør på morsomme Jonathan Pie og hva han mener om kaoset i London de siste dagene. https://www.facebook.com/796085293847699/posts/2022603247862558/
Znabel
19.04.2019 kl 12:41 1904

LOL. Og med resten av verden mener du..? Klimareligiøsitet er et skikkelig første-verden fenomen. Man har det så bra at man må finne på ting å være bekymret for.
Admoff
19.04.2019 kl 14:20 1868

Nok en strålende gjennomtenkt uttalelse. Det man kan konkludere med er at man er uenig. Så får oss som er bekymret satse på at det er denne fløyen som vinner frem. Sett utifra dagens situasjon har vi heldigvis mer vind i seilene for en endring. Håper det varer?
Redigert 19.04.2019 kl 14:50 Du må logge inn for å svare
Luna
19.04.2019 kl 14:31 1860

Nå er Extinction Rebellion vokst og spredd seg over hele verden. Skolestreikene var i 140 land på alle kontinent og hvis du googler "find an extinction rebellion group" så kommer det opp et kart med grupper på alle kontinent og i utrolig mange land.
Det er fattige land som kjenner konsekvensene av forurensing og klimaendringer først. Det er i ferd med å bli et voksende sinne over at myndighetene ikke har handlet i befolkningens langsiktige interesser, men prioritert oljeselskaper og fossile selskaper sine økonomiske interesser.
Facebookvideoen til Jonathan Pie går nå viralt og er sett over 1,2 millioner ganger og delt nesten 50000 ganger siden i går kveld.
Znabel
19.04.2019 kl 15:16 1842


Ja, klimaindustrien er ekstremt mektig og pengesterk. Det har vel ingen benektet.
Admoff
19.04.2019 kl 15:41 1830

Kan du nevne noen sterke klima aktører. Så sammenligner du dem med olje og gass leverandører. Meld i fra når du har konkludert med maktforholdet i det private.,?
Sydney
19.04.2019 kl 15:46 1826

Dere ødelegger forumet. For en søppel gjeng
velkjent
19.04.2019 kl 16:52 1795

Restene av skog på Hardangervidda, skal visstnok være fra bronsealderen,for 4000 år siden. Hva som var forut for siste istid for 10.000 år siden, er ikke godt å si ettersom de første menneskene vandret nordover fra midtøsten for ca. 30.000 år siden. Istiden varte altså temmelig lenge, selv om det ikke er lenge i geologisk og klimatisk sammenheng. Forskerne hevder at vi fremdeles sliter med restene av den siste istid og at de mellomlange bølgene som observeres på 3-400 år, der det svinger mellom kalde og varme perioder, er en del av denne utviklingen. Forskerne mener at den tempererte sonen, der nord-Europa befinner seg, igjen vil bli dekket av kilometertykk iskappe og ubeboelig. Men det kan jo gå noen tusen år innen det skjer,så i mellomtiden er det bare å nyte varmen.
Znabel
19.04.2019 kl 17:02 1782


Tja, hva med EU og FN? Finner du noen olje- og gassleverandører som har mer makt enn dem?
Admoff
19.04.2019 kl 17:27 1775

Nå er vel hverken EU eller FN klimaindustri sist jeg sjekket....
EU basert på politikk, politikere som i sin tur er tuftet på folkevalgte men sine interesser. Når det kommer til FN kan du vel lese deg opp?
Private aktører er de vel heller ikke?

Er nå rart med det, had ik ventet noe fornuftig svar på mitt enkle sp.mål.. Vet ik hvor mange titalls ganger jeg har stillt spørsmålet til folk som mener vi står i formidabel klimakrise, men fortsatt savner jeg svar.. Det betyr jo bare at ingen vet hva som er planetens optimale temp, derfor aner heller ik hverken forskere, Stella eller Fluefiskeren når vi har en klimakrise.. vår planet har vært utsatt for mye større "kriser" tidligere, pga mye høyere og lavere enn i dag
Znabel
19.04.2019 kl 18:23 1737


Har du hørt om "Paris-avtalen"? Som via FN og EU forplikter land til å betale inn tusenvis av milliarder skattekroner til klimaindustrien?

Hadde vi et valg om å bli med i denne? Når var det?

Ikke spill idiot.
velkjent
19.04.2019 kl 19:06 1719

Paris-avtalen fungerer ikke etterat USA trakk seg ut. Det var USA, som skulle stå for det meste av bidrage til fondet, så når det ikke skjer, går avtalen i oppløsning. Det var faktisk det som skjedde i Katowice, selv om en fanatiker, som Elvestuen velger å late som det motsatte. Også fondets sjef har trukket seg, ettersom det viste seg at u-landene ville ha billig kullkraft og ikke dyr fornybar. Jeg velger å le av det hele, selv om våre politikere pøser på med skattekroner og "krompen" drar på avlatstur.
19.04.2019 kl 19:51 1687

Ser at hukommelsen har sviktet litt, men det skrives så mye om klima at det kan gå i stå for enhver. Det er synd at dette tema er spredt rundt i Hegnar debattforum, det skulle vært samlet.
Uansett så har jeg hentet kilder til min påstand om trær på Harangervidda, furu eller gran, det kan være det samme, men meningen var å vise at dagens hysteriske debatt av historieløse undommer og andre, er helt feilaktig.
Er det ikke på tide at skattepengene blir brukt til opplysning, slik at ikke klimahysteriet tar overhånd?

Ser ikke Vidda for bare trær
For en forsker med spesialområde fortidsklima og vegetasjonshistorie, befinner diskusjonen om traseen til en høyhastighetsjernbane mellom Bergen og Oslo seg på et sidespor.
Published 22.11.2007
Ser ikke Vidda for bare trær
En Forsker fra Bjerknessenteret som har gitt ut en publikasjon om klima, trodde alt ble med da jeg kopierte, Får finne det igjen.
Redigert 19.04.2019 kl 19:52 Du må logge inn for å svare
19.04.2019 kl 20:00 1684

Her er resten som skulle vært med i debatten om trær på Hardangervidda:
Av: Anne E. Bjune, forsker, Bjerknessenteret for Klimaforskning

Kronikken er publisert i BT. 22.11.07

VEGETASJONSHISTORIE: Med en økning i den globale middeltemperaturen på opp til 2 °C spiller det liten rolle om jernbanetraseen skal gå i tunnel eller i det åpne landskap: Det blir uansett dårlig utsikt fra kupeen - om 100 år er store deler Hardangervidda dekket av skog. Det har den vært under tidligere varmeperioder.

Hvordan kan vi vite det? Nøkkelen til forståelsen fremtidens klima og vegetasjon ligger i fortiden. Vidda har vært skogkledd tidligere. Fossiler av stubber, stokker, frø og nåler sammen med store mengder pollen fra trærne som vokste i skogene på Hardangervidda kan finnes igjen i myrer, tjern og innsjøer. Disse forteller oss hvordan landskapet har sett ut tidligere. Avsetninger i myrer og innsjøer er et fantastisk landskapsarkiv, som strekker seg mye lenger tilbake i tid enn manns minne. Lag på lag ligger fossilene lagret i arkivet. Identifisering og tellinger av de ulike fossilene i alle lagene er et detektivarbeid der vi sakte, men sikkert skaper et bilde av fortidens vegetasjon og landskap - fra i dag og helt tilbake til forrige istid for mer enn 12 000 år siden.

Pollen
Vi kan skille ulike arters pollenkorn fra hverandre i mikroskopet og telle hvor mange det er av hver sort og dermed bestemme hvor stor andel det var av ulike trær, busker og urter. Større fossiler som frø, blader og nåler kan også kjennes igjen. Til sammen gir de oss informasjon om fortidens vegetasjon. Når resultater fra mange lokaliteter foreligger, kan disse øyeblikksbildene knyttes sammen til et større landskapsbilde. Hvis vi setter sammen bilder fra ulike epoker, blir det som en film som viser vegetasjonens utvikling på ulike steder gjennom historien. Fordi sammensetningen av planter i landskapet er bestemt av de økologiske og klimatiske forhold der de vokser, gir det «arkiverte» pollenet et bilde av disse overordnede forholdene.

Ulike treslag
Skogene i de forskjellige områdene på Hardangervidda har til ulike tider vært dominert av ulike treslag. Like etter at landet ble isfritt, var store deler av landskapet åpent slik som på høyfjellet i dag. Kun små busker, gress og urter vokste der. Bjørka etablerte seg raskt i det åpne landskapet og etter hvert kommer også furutrærne på plass. Når vi vet alderen på materialet som analyseres, kan vi også tidfeste når store endringer har funnet sted.

Det er gjort et stort arbeid med analyser av fossilene som ligger lagvis bevart i innsjøer på Hardangervidda. Vi vet derfor at under tidlig steinalder, for mer enn 7000 år siden, vokste det skog over store deler av Hardangervidda. Enkelte steder var tregrensen 100 - 200 meter høyere enn dagens. På gode og varme lokaliteter var det furua som dominerte og der forholdene var mindre gunstige, samt på de høyereliggende områdene, vokste det bjørk. Den viktigste årsaken var et varmere sommerklima enn det vi har i dag.

Selv om mennesket alltid har vært opptatt av naturen og formet den etter sine behov var menneskets påvirkning av naturen i steinalderen liten i forhold til nyere tid. Det gjør at vi kan relatere mange av endringene som skjedde i vegetasjonen til de klimatiske forholdene som rådet under denne tiden.

Menneskers bruk
De siste 4500 årene har tregrensene på Hardangervidda og også i andre fjellområder i Norge blitt gradvis lavere. Kaldere sommere og et generelt våtere klima kombinert med en stadig mer intensivert bruk av fjellområdene, spesielt til beitedyr, men også til utslått og vedhogst, førte til at tregrensene ble presset nedover. De øvre fjellområdene ble stadig mer åpne, og gress, lyng og små busker dominerte i landskapsbildet. Den kontinuerlige forbedringen av redskaper som har skjedd helt siden bronsealderen har gjort at menneskets tilstedeværelse og påvirkning trer tydelig frem i de vegetasjonshistoriske studiene. Hva som er viktigst i forhold til tregrensene - klimaet eller menneskets bruk - vil variere i ulike delene av fjellet til enhver tid.

Hvordan vil det bli i fremtiden? Den tidlige steinalder kan temperaturmessige forholdene med den oppvarmingen som beskrives av dagens klimamodeller om 50 til 100 år. Kunnskapene vi har om hvordan landskapet har vært før, og hvordan vegetasjonen og klimaet har endret seg, kan brukes til å si noe om hva vi kan forvente oss i fremtiden. Med økende sommertemperatur, lengre vekstsesong, og kraftig redusert bruk av naturen som beiteområder for husdyrene våre, vil fjellet bokstavelig talt gro igjen. Mange av de områdene som hadde skog i steinalderen kan godt bli skogkledde igjen.

Gjengroing
Klimasonene eller vegetasjonsbeltene slik vi ser dem oppover fjellsidene i dag vil fortsette å flytte seg oppover - og nordover. I områder der det i dag vokser bjørk opp mot snaufjellet vil vi om kort tid å ha både gran og furu, og der det er snaufjell vil bjørka etter hvert dominere. Mange steder er dette godt synlig allerede. Siden siste halvdel av 1900-tallet har beitetrykket i fjellet blitt lavere. Seterdriften har opphørt mange steder, og det går færre dyr ute og beiter i fjellet om sommeren. Resultatet ser vi som en gjengroing av kulturlandskapet. En økning i sommertemperatur på 1 ºC har også gitt gunstigere vekstforhold for trærne i fjellet. Er målet å beholde et åpent kulturlandskap må utmarksområdene aktivt holdes i hevd.

Les også BT artikkel: Hardangervidda blir skogkledd

RELATED LINKS
Vi må lære forskere å forsvare angrep på fakta
19.04.2019 kl 20:24 1664

Fluefiskeren, du burde lese hva forsker ved Bjerknessenteret skriver om trær på Hardangervidda. før du kommer med påstander, Det har vært publisert i BT og andre steder.
Her er et utdrag: "....
Kronikken er publisert i BT. 22.11.07

VEGETASJONSHISTORIE: Med en økning i den globale middeltemperaturen på opp til 2 °C spiller det liten rolle om jernbanetraseen skal gå i tunnel eller i det åpne landskap: Det blir uansett dårlig utsikt fra kupeen - om 100 år er store deler Hardangervidda dekket av skog. Det har den vært under tidligere varmeperioder.

Hvordan kan vi vite det? Nøkkelen til forståelsen fremtidens klima og vegetasjon ligger i fortiden. Vidda har vært skogkledd tidligere. Fossiler av stubber, stokker, frø og nåler sammen med store mengder pollen fra trærne som vokste i skogene på Hardangervidda kan finnes igjen i myrer, tjern og innsjøer. Disse forteller oss hvordan landskapet har sett ut tidligere. Avsetninger i myrer og innsjøer er et fantastisk landskapsarkiv, som strekker seg mye lenger tilbake i tid enn manns minne. Lag på lag ligger fossilene lagret i arkivet. Identifisering og tellinger av de ulike fossilene i alle lagene er et detektivarbeid der vi sakte, men sikkert skaper et bilde av fortidens vegetasjon og landskap - fra i dag og helt tilbake til forrige istid for mer enn 12 000 år siden......"

Dette burde sendes til alle skolene i Norge, så ungene og lærerne kan opplyses!

19.04.2019 kl 20:32 1657

Hvorfor blir ikke dette tema med årtusener av historie som ligger i myrene rundt i Norge diskutert i NRK for eks, slik at dagens skoleelever kan bli opplyst. Er det ikke politisk korrekt tro? Ligger det noe under skremselspropagandaen om global oppvarming?

Stella

Tror du ikke de fleste vet dette da? Ihvertfall er det ingen ting her som strider mot det jeg hevder.

Ingen tviler vel på at det opp gjennom historien har vært skiftende varme og kalde perioder. Problemet er bare at det skjer så mye raskere og kan relateres til at vi mennesker driver rovdrift på jorda og dens ressurser. Tidligere klimaendringer har skjedd over langt lengre tidsperioder.

Vi skal ikke ha panikk, men det er lov å være bekymret. Jeg kommer aldri til å forstå at noen er villige til å gamble på dette, men egeninteressen er som kjent en sterkt innstinkt.
nima
19.04.2019 kl 21:18 1630

Hvilke foreldre som tillater at elevene skal demonstrere for klimaet, gi opplysning til foreldrene de trenger det så absolutt.
Admoff
19.04.2019 kl 22:21 1612

Ja jeg har nok det.
Avtalen har tre overordnede mål (Parisavtalen, artikkel 2):

Å begrense global oppvarming til «godt under» 2 °C, men helst til 1,5 °C, sammenliknet med førindustriell tid.
Å øke lands kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene og samtidig oppnå en utvikling som fostrer klimarobusthet og lave utslipp.
Globale finansstrømmer skal gjøres forenelige med lave klimagassutslipp og klimarobust utvikling.

Lurer fortsatt på hvilke klimaindustrier som står bak en en sånn vannvittig avtale?

Siden du nå har referert til disse industrier kan du vel si meg hvem de er.
gunlove
19.04.2019 kl 23:13 1581

Menneskeskapt påvirkning av co2 utgjør minde enn 5 % av det naturen selv bidrar med. De årlige menneskeskapte co2 utslippene utgjør rundt 36 gigatonn av de totale 750 gigatonn som går gjennom naturlige karbonsykluser. CO2 er helt nødvendig for at planter og trær skal eksistere. Det er altså ikke en farlig gass vi snakker om. 97 % av FN's klimapanel er avhengig av overføringer for at budsjetter som bl.a. dekker deres lønn skal gå opp år for år. 97 % av FN's klimmapanel er forøvrig ikke enig i konklusjonen, det er også en løgn. Klimaet på jorden kommer til å endre seg uansett om det er mennesker her eller ikke, aksepterer vi at det bor mennesker her må vi også akseptere at vi vil slippe ut noe co2. Våre utslipp utgjør altså mindre enn 5 % av totalt utslipp av CO2. Alt annet legge til side, alt fokuset legges på menneskeskapt, verden går videre, klimaet endrer seg uansett. Slik klimaet har endret seg til absolutt alle tider. Ifølge Al Gore uttalelse rundt 2006 skulle polene vært smeltet innen 2014. De er her fortsatt og ifølge NASA har også ismassen på polene økt. Til alles 'skuffelse'.

Jeg er forøvrig for miljøvern, fjerning av plast i havet (Afrika og Asia står for 90 % av utslippene idag). Lokalt og nasjonalt miljøvern, ikke bygging av vindparker på land som er en tragedie i seg selv. Mer vannkraft til strømproduksjon, mindre kullkraft etc. Viste dere at i spesielt Kina er det utallige kullgruver som står i full fyr og spyr ut forurensning, også co2? Nærmest helt umulig å slokke og vil kunne brenne i hundrevis av år fremover. Jeg er ikke for klimapolitikken som mennesker på Jorden har svært liten innflytelse over. Skill mellom klima og miljø. Og vi trenger ikke lønne FN's klimapanel som hever gigant lønn for å lure de lettlurte.
Domus
19.04.2019 kl 23:35 1566

Nei, ismassene har ikke økt på polene i flg NASA.
Fake news!
gunlove
19.04.2019 kl 23:42 1558

Ismassene øker og reduserer hele tiden, det var litt av poenget. Vi styrer svært lite selv.
Domus
19.04.2019 kl 23:59 1548

Du skrev at de økte i flg NASA - til alles skuffelse...

Fake news!

For øvrig undres jeg over hvorfor temperaturen på jorda øker raskere enn noen gang? Kan det ha med våre utslipp å gjøre?
gunlove
20.04.2019 kl 00:08 1543

Jordens egne utslipp står for over 95%, du må gjerne mene alt er fake news for min del. Hva skal vi gjøre med det Jorden selv bidrar med? Det er altså over 95 % av CO2 som finnes i atmosfæren. NASA er forøvrig en offentlig versjon og en secret versjon. De har to sider og skjuler svært mye.

...og by the way, jeg henter ikke informasjon fra Dagbladet, VG, NRK eller værdamene i TV2, heller ikke fra fredrik græsvik som hater alt med Trump uansett og er TV2's korrespondent i USA. Hva er fake news for deg? At NRK går ut og offentlig sier at vi ikke skal være nøytrale, bl.a. med at de avskyr en demokratisk valgt president i USA? Noen gang tenkt på å våkne og faktisk forstå at verden er mer enn som så? Sosialister mener det eneste svaret på klimaet er FN's og deres versjon. Alle andre er hjernedøde idioter. Tror du dette er noe nytt som kommer fra deg? Jeg tenker selv og leser og reflekterer over hva folk sier og gjør. Jeg sluker derfor ikke FN's klimapanel, spesielt ikke siden sosialister har konkludert med fasiten for flere år siden. Når ingenting av det som er sagt skal skje faktisk skjer så flyttes datoer og år.


Redigert 20.04.2019 kl 00:22 Du må logge inn for å svare
oivindl
20.04.2019 kl 08:05 1486

"Ismassene øker og reduserer hele tiden, det var litt av poenget. Vi styrer svært lite selv."

Vel, da bør du være litt mer presis når du formulerer poenget.
Ut fra det du skriver om at penger og en stor konto synes å være det viktigste i livet for deg, kommer vel miljø og klima litt ned på listen.
Luna
20.04.2019 kl 08:22 1475

Dere savner å høre om trær på Hardangervidda i diskusjonen om klimaendringer.
Grunnen til at dette ikke er oppe til debatt er at vi VET at det har vært variasjoner i klima før og vi VET hvorfor. Den gang skjedde det også mye mye saktere og naturen klarte å tilpasse seg.
Det blir litt som hvis begeistret skulle begynne å belære dere om at jeg har hørt rykter om at det er mulig å få bilen til å både kunne gå raskere, OG stillere: det heter å gire opp! Fordi jeg selv aldri har brukt annet enn 1.gir. -Ville dere gjerne lære om bilmotorer fra meg da?

Polarsirkelen beveger seg. Dvs jordens helling inn mot solen endres litt for hvert år. Det fører til veldig jevn og gradvis, sakte endring av klima, særlig nord og sør på planeten. Når polarsirkelen beveger seg nedover mot ekvator får vi varmere sommere og kaldere vintere og det gir høyere tregrense for bartrær.

Alle disse tingene vet vi pga forskning. På samme måte måles solinnstråling kontinuerlig.
Planetens klima har vært nokså jevnt og stabilt de årene mennesker har klart å legge jorden under seg. Et par grader økt temperatur kan sammenlignes med om du får feber på et par grader over din normale kroppstemperatur. Mange naturlige systemer er fint balansert og tåler ikke å skyves noen prosent ut av balanse.

De tingene dere savner fra debatten, de blir ikke snakket om fordi det er FOR opplagt og utdebattert. Da er det opp til dere å lese dere litt opp og tilegne dere litt kunnskap. Ikke bare lese på klimaskeptikerne og blogger som resett.
Admoff
20.04.2019 kl 08:52 1464

Lykke til med å tenke selv? og med dine konspirasjonsteorier. Helt ufattelig at 175 har klart å bli lurt.... Nei vent 174, da Mr Trump trekker USA ut i 2020.
Znabel
20.04.2019 kl 09:48 1421

Jeg har allerede laget en oppsummering av klimaindustrien. Men siden du insisterer på å spille gullfisk så kan jeg klippe og lime litt:

-------------------------------------------
Klimaindustrien får alt av olje- og gassindustri til å bli smågutter i forhold, da klimaindustrien opererer på nasjonalstatnivå.

Men for å gjøre en liten oppsummering av klimaindustrien:

1. Al Gore og lignende klimasvindlere som tjener hundrevis av millioner på å servere bullshit til klimareligiøse.
2. Alt av vindkraft og fornybar energi (som etterhvert er blitt en billiardindustri)
3. Kjøpere og selgere av såkalte "grønne sertifikater" og "klimakvoter" - som er en ren svindelindustri i multimilliardklassen (https://www.aftenposten.no/norge/i/g7k5Wq/Skattedirektoren-advarer-mot-internasjonal-momssvindel-med-gronne-sertifikater)

Men sist og aller størst er klimaindustrien drevet av politikere som skal dra inn utallige billarder kroner i form av skatter og avgifter, som de skal forære til seg selv og byråkrateliten i EU (les: Paris-avtalen).
-------------------------------

Jeg ser forresten at du er investor i diverse såkalt fornybar energi. Det forklarer at du så innbitt forsvarer denne åpenbare svindelen. Du tror du skal tjene penger på det. Du har kanskje som mål å komme inn under punkt 1?
Redigert 20.04.2019 kl 09:49 Du må logge inn for å svare
Admoff
20.04.2019 kl 10:10 1415

Dette var tynne greier Znabel. Venter fortsatt på et svar med substans. I stedet kommer du opp med EU og Al Gore. Jeg påstår ikke at det ikke kan finnes svindel å humbug i denne bransjen også, men å komme med de påstander du gjør støtter jeg ikke. Flott bilde av Hunderfossen, ser på overskriften at dette gangner EU dårlig så da får du faktisk ha dem unnskyld. Finn heller en bedre link som han bygge oppunder dine påstander.

Når det gjelder meg så stemmer det at jeg satser litt på NEL, da det for øyeblikket ikke finnes andre klare selskaper på Oslo børs som kanskje kan få oss til å dreie kurs. Selvfølgelig vil jeg tjene penger. Kan jeg både gjøre det å bygge oppunder fornybar energi er vel ikke det så galt. Når det gjelder punkt 1, så får jeg bare håpe.
Ps.
Innbitt forsvarer er jeg heller ikke, men føler at jeg må få uttrykke meg over det jeg mener er dumskap ?

Znabel
20.04.2019 kl 10:13 1410

For å si det veldig enkelt. Følg de utallige millarder som blant annet Norge pøser ned i det sorte hullet som kalles "klima". Hvor havner de pengene? Hvem tjener på det?

Der har du klimaindustrien. Men det er tydelig at du er klimaindustriens nyttige idiot på forumet så det er nyttesløst å diskutere med deg. Du minner meg om en som tror at jorden er flat. Ingen bevis er gode nok.

Redigert 20.04.2019 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
Admoff
20.04.2019 kl 10:38 1393

Å der stoppet vi Znabel. Du har nå vitterlig bevist at du har fått hakk i plata eller kun sviver rundt med et spor.
Om jeg så er en idiot som kanskje kan bidra på et mikroskopisk nivå vil jeg gladelig være det? tar jeg feil har jeg nå iallefall forsøkt.

Håper klokskapen tar tak i deg ettehvert,? God påske!
Znabel
20.04.2019 kl 10:49 1388


Det plager ikke meg om du forholder deg religionen din, så lenge du ikke prøver å prakke den på meg. Men jeg kan tenke meg at i likhet med andre religiøse hyklere så lever du ikke som du lærer.

Admoff
20.04.2019 kl 11:17 1373

Må bare svare deg her. Ikke lett å la være.

Godt å høre at jeg ikke plager deg. Men når du evner å tilegne religion for mine påstander, tror jeg at det er fornuftig å stoppe diskusjonen.
Ser heller ikke på meg som hykler da jeg ikke kan se å ha utgitt meg som noe annet enn den jeg er.

Legger ved fjellvett regel 8 til deg?

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu

PS, presiseres at denne kommer fra DNT og ikke den hellige bok ?


Prøv å overse Znabel. Har sett utrolig mange innlegg fra han som alle er på meget lavt nivå.