Erna om reiseregningsjukset på tinget

ERNA 14.04.2019 kl 15:08 1412

Hun mener dette ødelegger tilliten til stortinget og politikere
Jeg mener det er helt andre grunner som fører til at enhver tillit er borte

1. Vi har denne stadig EU tilnærmingen
2. ACER
3. Immigrasjonsavtalen
4. Bomring terroren de driver med
5. Stadig høyere avgifter

Dette er bare 5 punkter jeg synes er viktig
At politikere er korrupt og jukser med reiseregninger og diett penger, det vet vi og det tar vi med når vi velger de

helt enig!

norske politikere er korrupte og/eller udugelige. maken til ubrukelig søppel skal man lete lenge etter i land dvs ikke et molboland.

når det gjelder punktene dine:

1/2/3. søpla selger landet sitt for å mele sin egen kake. kaller man ikke slike for landssvikere? de oppfører seg som horer og legger seg på ryggen når EU monsteret befaler, hehe

4/5. pga masseimport av navere, udugelighet (sløsing med offentlige midler, politikk som gjør at produtive folk flytter og/eller ikke jobber da det er bedre å nave) så må mafiastaten øke skatter og avgifter for å opprettholde diktaturet!

har man mulighet så er det bare å flytte til et annet land hvor politikerne vil folkets beste som f.eks Ungarn
all4one
15.04.2019 kl 01:36 1292

Hvorfor flytter du ikke da til Ungarn?
Jo, fordi du får mer for å gjøre mindre her i Norge.
Vi har verdens beste sikkerhetsnett. En dag borte fra jobb med spysyken? Ikke noe problem, du taper ikke inntekt.
Kreft i et år? Sykelønn og «gratis» behandling.

Jeg vil ikke dele godene med for mange, da må jeg betale mer for å få det samme jeg bestandig har fått.
Sannheten er at det er for mange som vil ha mer enn de betaler for. Fordi «det er deres føderett.»
Se på levealderjusteringen. Er den aldersdiskriminerende? Hvorfor må jeg jobbe vesentlig lenger enn mine foreldre i samme yrke for å få samme %-vise utbetaling av pensjon?
Rettferdig?

Man kan gjerne snakke om innvandring. Jeg er i mot asylinnvandring slik den foregår. For lav yrkesdeltagelse. For høy kriminalitet i enkelte bydeler.
Jeg er i mot lavkompetent arbeidsinnvandring. Tar jobber fra svake grupper, stagnerer lønnsvekst i utsatte grupper(avhengig av trygd) og bidrar til sosial dumpingen.
Godt hjulpet sv blant annet statlig eide Bring.

Politikere er som alle andre. Kjørt og blod. Noen tenker mer på seg selv enn andre. Både i FrP, ap Og andre partier. Griskheten har ingen farge.
I Ungarn er derimot politikerne laget av noe annet? Tror ikke det. Ungarn er på vei til å bli noe helt annet enn vi liker å kalle et gjennomsiktig og godt demokrati.
En ting skal ungarerne ha. De sier stopp og nei om de ikke vil. I Norge sier vi ja til alt.

Når det kommer til EU så håper jeg britene tar til det eneste fornuftige valget. Kommer seg til h.... ut og åpner frihandel med tidligere samveldemakter. Ut av fattigdom gjennom handel.
EU blir styrt av Frankrike og Tyskland. Spesielt sistnevnte profiterer på lik myntkurs i samtlige land. Fint for tysk industri. I Frankrike har arbeidere blir røvpult lønnsmessig i en årrekke. Ikke rart de protesterer.
Så vi må betale kontigent for å handle med et kontinent er ganske spesielt.
Det bevarer freden på kontinentet, men dog.

all4one
15.04.2019 kl 01:39 1288

Norges skattenivå er uansett ikke så gale. Legger man til moms og særavgifter endrer bildet seg. Spesielt om man har bil. Men det nytter ikke å være forbanna. Se på offentlige utgifter. Snart blir det flere gamlinger her. Da får vi flere fine og lure måter å knu penger ut av oss på.
Zorin
15.07.2019 kl 14:10 952

Bomring terror? Synes det er helt på sin plass med bomringer jeg!

1. Det gir bedre luft! 16% reduksjon av forurensing i Oslo. Dette gir bedre luft for alle, og spesielt de om er syke og de eldre!
2. Det gir flere gang- og sykkelveier, noe som er med på å redusere antall biler på veien, samt gir bedre kår for myke trafikkanter.
3. Du kan ikke bygge deg ut av en konstant trafikkøkning. En dag, selv med 16 felts motorvei, så vil veiene ha blitt fulle. Så hva da? Bompenger reduserer antall biler på veiene, og gjør at vi kan benytte dagens veianlegg lengre uten å måtte bygge ut.
4. Økning i bompenger gjør at kollektivtransporten kan få et ekstraløft! Fornebubanen og 57 splitter nye trikkesett er noe bompengene er med å finansiere. Det er med på å redusere biltrafikken enda mer!
5. Reduksjon av biltrafikk er med å å redusere den globale forurensingen.

Det er med andre ord svært mange gode grunner til å elske bomringene!
Noni
15.07.2019 kl 14:21 936

Ikke enig, Norge har penger nok til å legge i utbygging av veinettet. Det er en investering i fremtiden, istedet for gi bort penger til kreti og pleti som det heter.
Den globale forurensingen er bare prat, og i alle fall skal ikke lille Norge lede an
på innsparingen av CO2, som forøvrig ikke ingen har bevist er skadelig, i den store
helhet.
Odi.1
15.07.2019 kl 14:21 932

Ta også med begynnelsen på Diktaturet, der dem presterte å fjerne Jury ordningen, nå dømmes du av Politiske profesjonelle Jurister.
Og en total Reversering av dette disse galne menneskene har Ødelagt i den Norske Grunnloven


.. så er jeg 100 % enig med ts
Zorin
15.07.2019 kl 14:35 912

Dn firefelts motorvei liger på 250.000 kroner løpemeteren. Og hele fergefri E39 til 500 milliarder kroner vil gi enorme bompengebeløp, men der blinker knapt regjeringen! Derimot Nord-Norge jernbanen har de ikke råd til. Og lyntog gidder de knapt å snakke om! Vi må vri pengene bort fra motorveimaskinene og over på jernbane! Lyntog som kan reise fra Trondheim - Oslo på noen timer! Og som kan ta med seg mange trailerlass på ferden! Om det skulle være tømmer eller andre varer! Da kan vi tvinge de store vogntogene bort fra veiene, og kanskje spesielt de utenlanske vogntogene, som hvert år gjør sine inntog om vinteren uten riktige sko!
nordnes
15.07.2019 kl 15:43 871

Det er beklagelig at norske politikere bevilger mye penger til internasjonale organisasjoner og mange norske politikere samt byråkrater har internasjonale toppjobber. Syns heller ikke at Den Norske Stat skal bruke penger på å bli «leke» medlem i FNs sikkerhetsråd.
fabian2
12.11.2019 kl 01:22 467

Hvis norske politikere ikke bevilget så mye penger til utlandet , fikk ikke slike som f.ex. Jagland internasjonale toppjobber , men måtte nøye seg med å bli fylkesmenn. Alle skjønner vel det :)
13.11.2019 kl 11:58 332

nordnes for statsminister
Vi trenger nå en uhildet person
La oss se på NAV skandalen
Er noen av lovbryteren arrestert .
Nei far, det er en lov for deg og meg. En annen for de offentlige lovbrytere