Selg Lambda-bygget til næringslivet.


Eller i det minste bytt hud på bygget. Det ser helt for jævli ut nå.
Og det var ikke dette folket ble presentert.

Et Munch museum bør ha få store etasjeflater. Og hvor skal bespisning være ?

Det er ikke uvesentlig at bygget ser noenlunde ut. Dagens metallkasse er en
hån mot Munch og kunsten.

https://www.aftenposten.no/osloby/i/508Gye/Brygger-opp-til-brokamp-i-Bjorvika-Munchmuseet-frykter-Sorenga-bro-vil-sperre-besokende-ute?spid_rel=2

Nå surrer de med broer og ferger. At ikke dette var avklart forlengst.
Antagelig må det bygges en bro fra ytterst på museumsutstikkeren til sukkerbiten. Så bro fra museumsutstikkeren til Sørenga.
Denne kan være ala Karlovybroen i Praha. Bare mye nettere i konstruksjonen. Med utstikkende plasser bortetter på begge sider.
Høye fritidsbåter er et problem. Må kanskje droppe det innenfor. Sånt burde vært tenkt på i planleggingen.
Jeg er helt uenig i hele bevarelsen av Sørengautstikkeren. Skulle aldri vært gjort sånn.

Tragisk alt sammen nede i Bjørvika. Altfor mange m2 bygget for nære sjøen. Munch museum i et tårn har det blitt advart mot helt fra start. Autovernfasaden er bare prikken over ien. Koko. Selg til høystbydende.