focuss
22.04.2019 kl 11:29 1742

Andy
Enig i det. Skulle gjerne visst hvordan type kontrakt med forpliktelser som inngås mellom partene. Ikke noe "need to know" bare "nice to know"

Pafo
Jeg var nok litt sleivete i ordbruken og trykket send før jeg fikk kvalitetssjekket mitt innlegg. Beklager det. Men jeg står fortsatt ved at å trekke dramatiske konklusjoner etter at salget av scope har pågått i relativt kort tid etter at refusjonsordningene er kommet på plass, ikke er riktig. For du fremholder «mange selgere og relativt få scope solgt PR selger» som et argument for dårlig innsats/event liten interesse fra sykehusene. Du mener at denne jobben burde kunne vært gjort langt raskere og langt mer effektivt. På hvilket grunnlag tør du være så bastant? Har du jobbet i salg inn mot amerikanske sykehus? Kjenner du det enkeltes sykehus sine prioriteringer? Har du inngående kjennskap til den enkelte selgers innsats, gjøremål og oppnådde resultater? Kjenner du prosessen i detalj og de utfordringene selgerne møter?

Her trekkes det etter min mening alt for drastiske slutninger på et alt for tynt grunnlag og etter en alt for kort tidsperiode. Da blir det etter min mening overfladisk. I den grad dine innspill i tillegg har en agenda utover det å være et innlegg i diskusjonen, fremstår det som populistisk. Men her skal det legges til at jeg ikke har grunnlag for å hevde at du har en agenda og følgelig kan jeg heller ikke anklage deg for å opptre populistisk.

Men mitt syn er at vi i rettferdighetens navn må gi CEO mer enn skarve tre måneder i stolen før vi går hen og fordømmer ham og hans innsats.

Ha en god dag!
focuss
22.04.2019 kl 11:45 1745

En vekst på 76% før flexiscope er fult operative og før refusjon i surveillence synes jeg tyder på at de gjør mye riktig. Man kan undres på hvor sterk vekst PHO sin organisasjon er i stand til å håndtere på en god måte. Kan vel være de etterhvert må endre sine salgs prosesser for å håndtere økende etterspørsel.
pafo
22.04.2019 kl 11:57 1720

Sånn skall det se ut du skriver mye bra nær du har meninger om hvor det er. Men dine kommentarer nær du kommenterer
andre kunde du mange ganger spart deg.
pafo
22.04.2019 kl 12:10 1700

Du vet liksom eg att de brukte 130 mil til att øke inntekten med 21.7 mil i USA. 2018 Det imponerer ikke noen. Men med litt
hjelp fra alle de som vil ha BLC behandling så skall det vell ordne seg. Alle som har NMIBC kreft vil jo ha den og alle som skall
betale før behandlingen vil jo ha den. Og att PHO og Karl Storz klarer att levere nær det er dags er eg overtyged om.
22.04.2019 kl 12:20 1671

Fra bladdercancercanada.

NN:
My area does not have blue light cystoscopy. I live in Niagara. Does anyone know what hospitals in Ontario offer blue light cystoscopes?

MM:
Humber River Hospital (Toronto, ON)
Kingston General Hospital (Kingston, ON)
Toronto General Hospital (Toronto, ON)

Currently blue light is only approved for Turbt, for csyto you would have to inquire as to the cost as not covered by OHIP.
22.04.2019 kl 12:22 1673

Du vet liksom eg att de brukte 130 mil til att øke inntekten med 21.7 mil i USA. 2018.

Blir vel en smule søkt framstilling pafo.
For å si det rett ut, en helt på trynet framstilling!

Av og til kan en undres over om det kreves en promille på over 5 her for å få lov å skrive her når en leser endel av kommentarene
Redigert 22.04.2019 kl 12:24 Du må logge inn for å svare
focuss
22.04.2019 kl 12:31 1658

Pafo
Hvor i all verden får du tallene dine fra? I fjor økte inntektene med 30,6 mill og kostnadene med 6,9 mill.
22.04.2019 kl 12:35 1647

Ja, en skulle nesten tro det er SomSa i forkledning, dersom ikke finnes det sannelig to likesinnede.

Forøvrig er det en sann glede å fortsatt registrere at PHO teamet er fulltallig, ingen ledige stillinger utlyst.
https://photocure.com/careers/

He he ja, og jeg føler meg slett ikke ensom i den kategorien her på HO.
Dette blir nok meget bra på noen års sikt. Selskapet har aldri hatt så gode rammebetingelser som det nå har. Og gir vi Schneider tilstrekkelig tid, så tenker jeg han leverer varene.
pafo
22.04.2019 kl 12:50 1624

Ja det står alle fritt att tolke tallen som de vill, eg vet jo att scopen de solgte 2018 kommer att gi inntekter i mange år fremover.
Men det forandrer jo ikke fakta att just nu så bruker de mye mer vart år i USA en de tjener. Det er bare att lese i regnskap
noen år bak i tiden og legge sammen inntekter og utgifter så ser man. Vi får vel håpe sammlade inntekter en dag overstiger
sammlade utgifter i USA.
pafo
22.04.2019 kl 13:11 1612

Det er godt eg får fart på gjengen. Men eg skrev hvor mye salget økte i USA 2018 det var 21,7 mil.og eg skrev hvor mye
pho brukte i USA 2018 130 mil og kan ikke se noen andre økte inntekter. Kan jo ta med de 42,4 mil som de hadde i
inntekt fra 2017 og viderført inn i 2018. Men de er vel fra de scope de hadde solgt i 2017.og de utgifter de hadde da.
pafo
22.04.2019 kl 13:30 1580

Det er bare att lese årsrapporten operating expenses 156 mil i 2018. Men alt det var ikke i USA.
https://photocure.com/globalassets/investor-relations/presentations/2018-pres/pho-q4-pres-vf.pdf
Så får du återkomme om finner noen feil
focuss
22.04.2019 kl 13:52 1556

Pafo
PHO forsøker å gjøre det så enkelt som mulig for folk og viser at salgsinntekter økte med 20% og operasjons kostnader økte med 4%. Dette når de sammenlikner epler mot epler. Du er åpenbart ikke i stand til å lese et regnskap.
pafo
22.04.2019 kl 14:06 1540

Sånn er det hvor mye tjente PHO i USA 2018 og hvor mye brukte de. Vi vet de tjente 42,4 mil i 2017 og 63,7 mil 2018.
Men vad brukte de i 2017 og 2018 i USA. Vet du det.
focuss
22.04.2019 kl 14:25 1523

Pafo
Nei vet ikke det da de ikke rapporterer kostnader per område. Årsaken til at de ikke gjør det kan man jo undres på. De må jo ha tallene selv så de kan forstå hvor de tjener og hvor de taper.

Nye tilfeller av blærekreft som forventes i USA i 2019.
____________________________________________
https://www.cancer.org/cancer/bladder-cancer/about/key-statistics.html
________________________________________________________

Og her ser man statistikker for nye tilfeller av blærekreft i befolkningen både for kvinner og menn samlet, og separat for kvinner og menn i de 25 landene hvor det
forekommer mest blærekreft.
Og som man ser er Norge og USA ganske nær hverandre i antall tilfeller i befolkningen og ganske langt nede på listene.
__________________________________________________________________________________________________________

https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/bladder-cancer-statistics
22.04.2019 kl 14:50 1480

Mulig jeg vurderer dette feil og i såfall beklager jeg min forståelse av det, men dersom en legger til grunn regnskapet for 2017 på Proff og sammenligner mot PHO sine oppgitte tall for 2017 ender jeg på følgende:

PHO rapport 2017 totale inntekter 150,9 mill, kostnader 168 mill

Proff.no(eksklusiv Cysview) 2017 Inntekter 111 mill, kostnader 127 mill

Det vil da si at Cysview inntekter i 2017 beløp seg til ca. 40 mill mens kostnadene endte på ca. 41 mill.

https://www.proff.no/regnskap/photocure-asa/oslo/bioteknologi/IG02ZUP0225/
https://photocure.com/globalassets/investor-relations/quarterly-reports/2017/pho-4q-2017-rep-final.pdf

Mulig dette er en forenklet måte å se det på, men logisk er den vel kanskje.
2018 er ikke klar på proff enda.

Ved nærmere ettersyn ser jeg at det også ligger konsernregnskap på Proff og tallene endres på kostnadssiden så inntekter på 40 stemmer nok, men ble litt mer i tvil om ikke kostnadene i US er større enn 41.
Redigert 22.04.2019 kl 15:00 Du må logge inn for å svare
pafo
22.04.2019 kl 15:28 1441

Jeg må sie eg har lage røre, men står før det eg skriver. Kostnader før att skaffe salg av cysview på scope som blir solgt
vart år. Tar ca 5 år innen de er inntjent, det er ikke den store bussnissen. Men det har ikke noen betydelse, det er først
nær var selger drar inn mye mer en han koster. Som det blir fart på kursen, men eg trur ikke det er selger som får det
til. Det kommer en naturlig efterspørsel nær de som betaler vet vad de skall betale for.

Så får de som vil kalle meg for somsa om de vil. Men eg har like stor tru på PHO som focuss, men vi er vel kanskje
ikke alltid enige om veien dit. Kursen kommer med resultaten, så er det
focuss
22.04.2019 kl 16:45 1371

Noen ganger kommer kursen med resultatene og noen ganger kommer kursen før resultatene og bare på forventningene. Ref NEL til 7 milliarder.
thepower
22.04.2019 kl 17:12 1344

Anybody else have a feeling that the Q1 results will stink to high heaven?

There has been virtually no news at all. Poor even by PHO standards
SomSa
22.04.2019 kl 17:26 1333


Dette sa Alexander og største aksjonæren etter resultatvarsling i 2017:

"Nå har de kommet med løfter så lenge at det nærmer seg løgn, sier Hansson"
"Dessverre forespeilte ledelsen akkurat svakere driftsresultat (EBITDA) i årene som kommer: - Som et resultat av økt aktivitet, vil økte driftskostnader bidra til en nedgang i EBITDA for gruppen i 2017 og 2018, går det frem av en fersk børsmelding."

https://www.nettavisen.no/na24/solgte-unna-for-millioner-rett-foran-resultatvarsel/3423321249.html

Er Daniel riktig man å lede selskapet? Ennå skal det ikke bil noe overskudd i 2019 og heller ikke 2020, men kanskje etter 2020.

"pafo" sa Vi vet de tjente 42,4 mil i 2017 og 63,7 mil 2018.

Vi vet samtidig at i 1Q, 2Q 3Q og 4Q 2017 var refusjonsordningen ikke godkjent men dette var på plass i 1Q , 2Q, 3Q og 4Q 2018. Samtidig vet vi at flere skop var operative i 2018 enn i 2017. Man kunne anta at da refusjonsordningen kom på plass skulle bruken av de samme skopene økes kraftig og omsetningen skulle mange dobles uten installasjon av de nye skopene i 2018. Dette har ikke skjedd og det er noe galt. 1Q og 2Q 2019 blir meget spennende og vi vil vite om Daniel er riktig man for selskapet. Dersom de skuffer er jeg redd for at Alexander selger seg ut og aksjekursen raser.

Foreløpig koser Daniel seg med sin 2,5 mill i lønn og diverse godtgjørelser tjent i løpet av måneder. Dersom dette skal være hans standard lønn blir 15 mil i lønn og godtgjørelser for 12 måneder. En skolematematikk beregning viser at dette tilsvarer inntekter fra 20-23 operative skop i løpet av 1 år. Regner man skatt og diverse utgifter må enda flere skop være operative for å betale hans lønn og godtgjørelser.

Ja, ja focuss, før vi har tjent noe stort på PHO grafser Daniel i seg med begge hender, og du kan trøste deg med å sammenlikne PHO med Nel!
22.04.2019 kl 17:51 1299

Og dette uttalte samme Hansson 16.08.18:

- Gjøres ting riktig, går Photocure-kurs til mellom 250 og 300 kroner per aksje. USA er et stort marked, er Hanssons kommentar og spådom.

Så det er ikke vanskelig å finne artikler som til enhver tid passer utfra hva en ønsker å lese.

https://www.nettavisen.no/na24/finans/monaco-investor-traff-blink-med-sin-direktor-kritikk/3423526414.html

Kanskje ta med denne også siden den passet meg bra:

Å selge seg ut er helt utelukket. Oppgangen har så vidt begynt, sa Hansson til Hegnar.no.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/11/Oppgangen-har-saa-vidt-begynt-sa-Hansson-saa-forsvant-53-millioner
Redigert 22.04.2019 kl 18:07 Du må logge inn for å svare
focuss
22.04.2019 kl 18:00 1292

Daniel guider et sterkt 2019.

Dahl driver å sender ut resultatvarsel på sparket og helt unødvendig hele tiden. Undres om han skjønner at det er det han gjør!!! Lønna til Dan er peanøtter sammenliknet med hva Dahl koster aksjonærene.

Jeg tror på Daniel og det gjør Edison også.
Redigert 22.04.2019 kl 18:15 Du må logge inn for å svare

Vi kan vel være enige om at PHO har oppnådd fantastiske resultater rent medisinsk og til til stor lindring for mennesker som er blitt rammet av blærekreft. Hvor fort dette vil føre til fantastiske inntekter gjenstår å se. I 2018 hadde PHO følgende inntekter i US per kvartal; Q1 12,7 mill, Q2 16,1 mill, Q3 16,5 mill og Q4 18,4 mill. Tallene er tatt fra PHO sine presentasjoner. Hvis vi går ut fra at veksten i inntektene er 70% fra kvartalet året før som det har vært til nå, vil Q1 2019 komme på 21,6 mill. (fra 12,7 mill til 21,5 mill) Med samme beregning vil Q1 2020 være 36,72 og Q1 2021 62,4. Slik jeg ser det må veksten minst vær 70% for at markedet ikke skal bli skuffet.
22.04.2019 kl 18:18 1274

Schneider la til grunn på Q&A at for å nå målet om USD 20-25 mill i USA i 2020 måtte de ha over 60% vekst og det følte han seg trygg på at de skulle klare, så får vi bare se.
Uansett er det ikke mange selskaper som kan vise til slik vekst.

Ja med 70% blir inntektene i 2020 180 mill eller ca. 22 mill US. I 2021 bli de 313 mill eller 37 mill US
SørenE
22.04.2019 kl 20:30 1144

Hej Norge

Opgang kommer 14:49 -- fin link til statistik, bare ærgerligt at Blue light ikke er nævnt med et ord længere nede i artiklen under "treatment" -- det fortæller at der stadig er lang vej --- desværre.

Dansken
Stadig optimist
22.04.2019 kl 20:47 2813

Søren E.

Der tar du feil. Må bare sjekke på rett sted.

Cystoscopy
If bladder cancer is suspected, most doctors will recommend a cystoscopy. . A urologist uses a cystoscope, which is a long, thin, flexible tube with a light and a lens or a small video camera on the end. For details on how this procedure is done, see Cystoscopy.

Fluorescence cystoscopy (also known as blue light cystoscopy) may be done along with routine cystoscopy. For this exam, a light-activated drug is put into the bladder during cystoscopy. It's taken up by cancer cells. When the doctor then shines a blue light through the cystoscope, any cells containing the drug will glow (fluoresce). This can help the doctor see abnormal areas that might have been missed by the white light normally used.

https://www.cancer.org/cancer/bladder-cancer/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed.html
Redigert 22.04.2019 kl 20:48 Du må logge inn for å svare
22.04.2019 kl 22:05 2746

Dersom du ikke har noe seriøst å komme med noen gang gjør du de fleste av oss en tjeneste ved å holde deg på andre tråder.
Det er så gjennomført psykotisk det du serverer.

SomSa, Bravi og Thepower kan syte og klage så mye de vil. Hvis man tar en enkel tilnærming vil jeg si at : "det pleier å lønne seg å være best".
Hvis man er beste problemløser for et stort marked, da.......vel,- man kan ikke ønske mer.......

Sytepaver finnes overalt. Kanskje de blir lykkeligst av å være deprimerte, he he :-)
thepower
22.04.2019 kl 23:07 2650

I own a part of the bladder cancer company. Looking for the big pay off some time between 2029 and 2043

Vi er best I verden. Det er typisk PHO å være god
onuk
23.04.2019 kl 01:22 2545

Ta nå tallet fra Q4 f. eks. på 18,4 mill. kroner. Hva tilsvarer det i ekte penger, dvs Dollar eller Euro? I Euro ca 2 millioner, dvs omtrent det samme som en mellomstor McDonalds avdeling omsetter for i kvartalet. Dette er så latterlig lave tall i sum, at en vekst på 70 prosent er ingenting. Kommer ikke veksten opp i langt over 100 prosent område fort, helst 200, så er PHO et ganske kjedelig case. Jeg tar her i betraktning at kostnadene stiger stadigvekk.

Onuk, du kan jo vente med å kjøpe aksjen til de tjener milliarder ?
Sydney
23.04.2019 kl 08:21 2382

Dere beviser min teori at ett forum innlegg ikke trenger leses etter 50 innlegg har blitt skrevet. Etter det er det bare personhets og usakligheter fra low life scum.
thepower
23.04.2019 kl 08:52 2311

SYDNEY, Scoopfinder is not low life scum. He's just a very confused individual
Redigert 23.04.2019 kl 08:52 Du må logge inn for å svare