Hvilke norske Life Science-selskaper har vi?


Jeg har over en periode jobbet med å kartlegge norske biotek-selskaper litt bredere, og det er en ganske stor gruppe.

Når jeg her benytter begrepet "biotek-selskaper" omfatter jeg både legemiddelprodusenter, medisinsk-tekniske-selskaper, utstyrsprodusenter og rene biotek-selskaper. Og listen omfatter både børsnoterte og unoterte selskaper.

Jeg har ikke tatt med Weifa ASA (oppkjøpt) og Bionor Pharma ASA (som var/er under avvikling, selv om de forsøker/forsøkte å reetablere seg). Jeg har heller ikke tatt med de som driver innen skjønnhetspleie og vitaminer (Aqua Bio Technology ASA og Nattopharma ASA), og heller ikke datterselskaper av norske biotek-selskaper (eksempelvis ArcticZymes etc).

Listen omfatter foreløpig kun norske selskaper, i betydning selskaper med hovedkontor i Norge. Siden jeg må benytte én ticker på dette innlegget, har jeg valgt NANO som er det største børsnoterte norske biotek-selskapet.

Hvis andre forumdeltakere med kunnskap om flere norske biotek-selskaper kunne bistå til å komplettere min liste, hadde jeg satt stor pris på dette. Eventuelt også om dere finner noen feil i min foreløpige liste (dvs selskaper som har fusjonert, blitt kjøpt opp, skiftet navn, gått konkurs etc).

Her er min foreløpige liste i alfabetisk orden, som jeg håper på å få innspill på:

1. BerGenBio ASA

2. Biomolex AS

3. Bionor Immuno AS

4. Biotec Pharmacon ASA

5. Gentian Diagnostics AS

6. Hofseth BioCare ASA

7. IC Targets AS

8. Lytix Biopharma AS

9. Medistim ASA

10. Navamedic ASA

11. Nextera AS

12. Nordic Nanovector ASA

13. Oncoimmunity AS

14. Oncoinvent AS

15. PCI Biotech Holding ASA

16. Phoenix Solutions AS

17. Photocure ASA

18. Sensocure AS

19. SpinChips Diagnostics AS

20. Targovax ASA

21. Ultimovacs AS

22. Vaccibody AS

23. Vistin Pharma ASA

24. Vitux Group AS

25. Zelluna Immunotherapy AS

Innspill i form av norske selskaper jeg ikke har med i listen er svært velkomment.
Redigert 21.01.2021 kl 08:04 Du må logge inn for å svare
Daniel
18.04.2019 kl 17:22 21422

NABAS er ikke på lista.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
Daniel
18.04.2019 kl 19:55 21275

Vil du ha med selskaper som driver med biotek innen f.eks akvakultur også? Eller bare humant?
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Tenkte meg humant i første omgang.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

...og takk for henvisningen til NABAS - var ukjent for meg.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Calanus
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Marealis
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
Daniel
18.04.2019 kl 22:49 21560

Diatech Monoclonals AS er ikke på lista.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
Daniel
18.04.2019 kl 22:52 21529

Arctic Nutrition AS mangler også.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Da har vi fått opp en ny liste med biotek-selskaper i litt vid forstand. Listen er nok fortsatt ikke komplett, men begynner å bli mer utfyllende:

1 APIM Therapeutics AS
2 Arctic Nutrition AS
3 Arctic Pharma AS
4 Balter Medical AS
5 BerGenBio ASA
6 Biomolex AS
7 Bionor Immuno AS
8 Biotec Pharmacon ASA
9 Calanus AS
10 Curida AS
11 Diatec Monoclonals AS
12 Gentian Diagnostics AS
13 Hofseth BioCare ASA
14 IC Targets AS
15 iNANOD AS
16 Lytix Biopharma AS
17 Marealis AS
18 Medistim ASA
19 Nabas AS
20 Nacamed AS
21 Navamedic ASA
22 Nextera AS
23 Nordic Nanovector ASA
24 NorGenoTech AS
25 Oncoimmunity AS
26 Oncoinvent AS
27 PCI Biotech Holding ASA
28 Phoenix Solutions AS
29 Photocure ASA
30 Pluvia AS
31 PreTect AS
32 Regenics AS
33 Seald AS
34 Sensocure AS
35 Smartfish AS
36 SpinChips Diagnostics AS
37 Targovax ASA
38 Ultimovacs AS
39 Vaccibody AS
40 Vistin Pharma ASA
41 Vitux Group AS
42 Zelluna Immunotherapy AS  
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Her er en gruppe selskaper jeg foreløpig ikke har tatt med på listen, av ulike grunner. De driver innenfor medisinske disipliner, men flere av dem på helt andre indikasjoner enn kreft-relaterte. Ser at jeg har en jobb å gjøre i forhold til å kategorisere disse selskapene, noe som blir neste steg:

Cardinor AS
Pharmasum Therapeutics AS
Prediktor Medical AS
Pre Diagnostis AS
Ostomycure AS
Prophylix Pharma AS
Respinor AS
Odi Medical AS
Novelda AS
Cellmover AS
Kongsberg Beam Technology AS
Nisonic AS
Avexxin AS
Prophylix Pharma AS
SonoClear AS
Medstorm Innovation AS
ScreenCancer AS
C10 Pharma AS
Geneseque AS
Volusense AS

Og da bør vi man jo også vurdere å ta med:

NattoPharma ASA
Aqua Bio Technology ASA
Idia AS
Delante Health AS
3Skin AS
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
Snøffelen
19.04.2019 kl 19:35 21051

Flott initiativ Garderobemannen.

Selv om ikke Catapult Life Science lager egne produkter så produserer tilbyr de tjenester og kompetanse til norske biotek i sen utvikling, som feks renrom og er et kvalitetssystem som gjør at man kan produsere GMP. Nylig inngikk Catapult Life Sciences og Diatec Monoclonclonals en samarbeidsavtale der Catapult skal produsere antistoffer for Diatec i godkjente renrom. Som kjent er det Diatec som leverer antistoffet til Nordic Nanovektors Betalutin.
Catapult Life Science er, og kommer til å bli en svært viktig ressurs for norsk biotek og jeg synes de må inn på lista.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Takk for innspillet Snøffelen, og jeg er helt enig - Catapult Life Science AS skal inn på listen.

Tenkte at denne måten å anvende forumet på er noe nær midt i blinken av hvordan et forum kan anvendes - ved å samkjøre den samlede kunnskapen til forumdeltakerne i ett produkt - en mest mulig fullstendig oversikt over norsk biotek-bransje.

Jeg har arbeidet en god del med en rekke av disse selskapene, særlig de nevnt som 1. innlegg i denne tråden. Jeg har også fått innspill her på tråden, samt fra andre hold utenfor forumet, som gjør at antallet selskaper nå har blitt ganske godt. Jeg tror vi begynner å nærme oss et godt "produkt", som nå kan videreforedles. Målet mitt er å komme frem til en total oversikt over norske biotek-selskaper (samt medtek, legemiddelselskaper etc), ferdig sortert på type, hva de driver med etc.

Det går et viktig skille mellom selskaper som driver innenfor en eller annen variant av kreft, og selskaper som driver innen øvrige medisinske indikasjoner. Oversikten min skiller foreløpig ikke mellom dette, men det vil den komme til å gjøre. Det er også et viktig poeng å skille mellom hvilke typer selskaper vi har. Her har vi jo noen ulike inndelinger som er kjent i markedet, blant annet ICB-varianten som benyttes i finansnæringen (som for øvrig blir oppdatert fra 1.7.2019). Dette er imidlertid en litt for grov sortering for min del, og jeg jobber derfor med å gruppere dem ennå noen hakk mer detaljert.

Jeg tenkte faktisk å prøve å dokumentere dette på forumet, både hvordan jeg foreslår at man kan sortere de ulike selskapene, og hvilke selskaper som hører inn under hvilken underkategori. Dette tar litt tid, og er litt omfattende å gjennomføre, men jeg er godt igang. Mitt mål er ikke å skape noe hemmelig liste eller holde dette for meg selv, så jeg kommer til å legge dette ut på HO.

Meg jeg er ydmyk nok til å se at det nok er svært mange andre hoder der ute som kan mer enn meg på mange områder, så jeg satser på gode innspill underveis. Litt altruistisk arbeid passer godt i påsken!

Tenkte jeg i løpet av i morgen formiddag skulle legge ut noe om hvordan jeg foreslår at kategorisere hvert enkelt selskap.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Hele sektoren blir betegnet med det moderniserte sektorbegrepet «Life Science». Samtlige selskaper på listen vil oppfylle dette.

Selv om norsk biotek-næring er relativt sett liten i antall aktører og verdsettelse, har vi en ganske stolt tradisjon. Jeg tenker her særlig på at det var den pedagogiske begavelsen, sivilingeniør/professor i industriell kjemi John Ugelstad, da tilknyttet det norske Dyno-konsernet som i sin tid (sammen med medarbeidere ved NTH og SINTEF) fant opp Ugelstad-kulene – monodisperse mikroskopiske plastkuler (15 millioner kuler veier 1 milligram) med identisk størrelse, som ble satt i produksjon så langt tilbake som i 1979. Denne oppfinnelsen ble patentert og skulle vise seg å bli svært så viktig innen medisin, allerede fra 1983. Oppfinnelsen benyttes i industriell sammenheng, men den medisinske bruken er blitt den klart viktigste. Disse kulene – kalt Dynabeads - anvendes i dag til blant annet biokjemisk analyse, celleseparasjon (separerer kreftceller fra benmargen ved at kulene er gjort paramagnetiske), DNA-teknologi, CAR-T-behandling, bakteriologi og medisinsk diagnose. Selskapet inngår i dag i den amerikanske biotek-gruppen Thermo Fisher Scientific.

Et morsomt lite apropós for oss PCIB-aksjonærer i disse dager var at nevnte Ugelstad var Dr.philos ved Universitetet i Leiden, Nederland i 1955… (intern for PCIB-aksjonærer som vet hva vi venter på fra Leiden i disse dager)

Jeg har kun tatt sikte på å inkludere selskaper som driver med biotek og tilgrenset virksomhet som resulterer i produkter for human bruk. Med andre ord utelater jeg selskaper som kun driver innenfor veterinærmedisin, akvakultur, genmodifiserte planter etc, men vil inkludere slike selskaper hvis de også utvikler, produserer eller markedsfører produkter beregnet for mennesker.

Jeg vil også skille mellom selskaper som driver innenfor kreft, og selskaper som driver innenfor alle andre sykdommer/lidelser.

Her er mitt forslag til hvilke 5 (6) grupper jeg tenker som en første inndeling av selskapene:

1. Biotek (bioteknologiske selskaper)
Teknologi basert på biologi. Selskaper som produserer medisiner eller driver prosesser, organismer og systemer hvor medisinene er utviklet fra levende organismer eller deres produkter, slik som bakterier og enzymer. Denne gruppen omfatter også her selskaper som arbeider innen overlappende/tilgrensende områder som molekylær biologi, bio-engineering, genetisk engineering og nanoteknologi. Bionics (gjenskaping av biologiske systemer gjennom mekaniske og elektroniske systemer) omfattes også av min definisjon.

2. Farmasøytiske selskaper (legemiddelselskaper)
Selskaper som utvikler eller produserer medisiner eller driver prosesser hvor det i hovedsak benyttes kjemiske og/eller kunstige stoffer til å produsere legemidler. Legemiddelselskapene omfatter også selskaper som driver produksjon av farmasøytiske råstoffer. På engelsk benyttes begrepene pharmaceutical company, drug company, medicinal company, (Big) pharma (forkortelse for pharmaceutical) for denne gruppen.

3. Med Tek (medisinsk-tekniske selskaper)
Selskaper som produserer artikler, instrumenter apparater eller maskiner som av en helsemessig årsak benyttes i forebygging, diagnose eller behandling av sykdom og lidelser, eller for å oppdage, måle, korrigere, reparere eller modifisere kroppens struktur eller funksjon. Disse produserer ikke medisiner selv, men er leverandører av tekniske (hardware og/ eller software) løsninger/plattformer.

4. Oppdragsproduksjonsselskaper
Denne gruppen omfatter rene produksjonsselskaper som produserer legemidler og/eller medisinsk utstyr/artikler på oppdrag/andres vegne. Slike selskaper har ikke noen immaterielle rettigheter til selve legemidlene selv, og utleder sin produksjon av avtalen med innehaveren av rettighetene.

5. Ernæringsselskaper (vitaminer, kosttilskudd, oljer, matvarer, miksturer etc)
Denne gruppen omfatter selskaper som utvikler, markedsfører og selger ulike typer fast eller flytende ernæringsprodukter, som markedsføres å ha en generell positiv innvirkning på helsen, lindre eller positivt påvirke spesielle lidelser eller sykdommer, eller ved å begrense skadelige prosesser i kroppen (aldring, degenerering, stivhet etc).

6. Biopharma-selskaper
Betegnelsen på selskaper som benytter både bioteknologi og kjemiske kilder i sitt medisinske forsknings-, utvikling og produksjonsarbeid. En rekke av de største selskapene innen helsesektoren (Big Pharma) er slike kombinerte selskaper. Usikker på om dette er en hensiktsmessig klassifisering å ha med her.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Et annet utgangspunkt man kan ta, er hvordan de ledende finansmarkedene klassifiserer industrien via ICB - Industry Classification Benchmark, som ble lansert av Dow Jones og FTSE i 2005. Her er "Health Care"-industrien delt opp i følgende undergrupper pr i dag (se nedenfor endringene som kommer fra 1.7.2019):

Industry: 4000 Health Care
Supersector: 4500 Health Care
Sector: 4530 Health Care Equipment & Services

Subsector: 4533 Health Care Providers
- Owners and operators of health maintenance organizations, hospitals, clinics, dentists, opticians, nursing homes, rehabilitation and retirement centers. Excludes veterinary services, which are classified under Specialized Consumer Services.

Subsector: 4535 Medical Equipment
- Manufacturers and distributors of medical devices such as MRI scanners, prosthetics, pacemakers, X-ray machines and other non-disposable medical devices.

Subsector: 4537 Medical Supplies
- Manufacturers and distributors of medical supplies used by health care providers and the general public. Includes makers of contact lenses, eyeglass lenses, bandages and other disposable medical supplies.

Sector: 4570 Pharmaceuticals & Biotechnology

Subsector: 4573 Biotechnology
- Companies engaged in research into and development of biological substances for the purposes of drug discovery and diagnostic development, and which derive the majority of their revenue from either the sale or licensing of these drugs and diagnostic tools.

Subsector: 4577 Pharmaceuticals
- Manufacturers of prescription or over-the-counter drugs, such as aspirin, cold remedies and birth control pills. Includes vaccine producers but excludes vitamin producers, which are classified under Food Products.

Tilgrensende områder:

Industry: 1000 Basic Materials
Supersector: 1300 Chemicals
Sector: 1350 Chemicals

Subsector: 1357 Specialty Chemicals
- Producers and distributors of finished chemicals for industries or end users, including dyes, cellular polymers, coatings, special plastics and other chemicals for specialized applications. Includes makers of colorings, flavors and fragrances, fertilizers, pesticides, chemicals used to make drugs, paint in its pigment form and glass in its unfinished form. Excludes producers of paint and glass products used for construction, which are classified under Building Materials & Fixtures.

Industry: 3000 Consumer Goods
Supersector: 3700 Personal & Household Goods
Sector: 3760 Personal Goods

Subsector: 3767 Personal Products
- Makers and distributors of cosmetics, toiletries and personal-care and hygiene products, including deodorants, soaps, toothpaste, perfumes, diapers, shampoos, razors and feminine-hygiene products. Includes makers of contraceptives other than oral contraceptives, which are classified under Pharmaceuticals.

Industry: 5000 Consumer Services
Supersector: 5300 Retail
Sector: 5330 Food & Drug Retailers

Subsector: 5333 Drug Retailers
- Operators of pharmacies, including wholesalers and distributors catering to these businesses.

Ny inndeling fra 1.7.2019: (https://www.ftserussell.com/financial-data/industry-classification-benchmark-icb)

20 Health Care
2010 Health Care
201010 Health Care Providers
20101010 Health Care Facilities
20101020 Health Care Management Services
20101025 Health Care Services
20101030 Health Care: Misc.

201020 Medical Equipment & Services
20102010 Medical Equipment
20102015 Medical Supplies
20102020 Medical Services

201030 Pharmaceuticals, Biotechnology & Marijuana Producers
20103010 Biotechnology
20103015 Pharmaceuticals
20103020 Marijuana Producers
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
Snøffelen
19.04.2019 kl 23:15 20804

Fantastisk bra arbeidet Garderobemannen, og hyggelig med altruistisk innsats selv om det finnes tilfeller av det motsatte på disse forumene :o))
Også interessant at du har hatt kontakt med mange av disse firmaene du sier du nevner i det opprinnelige innlegget. Bransjen er ikke å veldig stor, selv om det er mange firmaer.
Kan bli en bra ressurs dette, og jeg kan sikkert bidra litt, if needed for anything.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
Daniel
19.04.2019 kl 23:25 20784

Under ernæring har du Epax AS i Ålesund.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
fabian2
19.04.2019 kl 23:56 20738

Jeg er EXTREMT imponert Garderobemannen , så imponert at jeg lurer på hvem du kan være. Er usikker :)
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Daniel,

Såvidt jeg kan forstå hører ikke Epax AS inn i denne listen.

Epax er et heleid datterselskap av Pelagia AS, og da måtte det i tilfelle være Pelagia AS som jeg tenker det er rimelig å ta inn. Jeg har tenkt et investor-standpunkt på denne oversikten, mer enn en oversikt over samtlige juridiske enheter som driver innen biotek etc.

Pelagia er såvidt jeg kan se eid 50-50 av Austevoll Seafood ASA and Kvefi AS (ifølge hjemmesiden).
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Takk for hyggelige ord, Snøffelen,

Blir garantert behov for å kvalitetssikre en slik oversikt, opptil flere ganger....
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
JosefK
20.04.2019 kl 05:48 20615


Arctic Zymes er riktignok heleid av Biotec Pharmacon. Men jeg synes de burde nevnes separat, siden de tjener penger i motsetning til nesten alle de andre.

Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
Panis
20.04.2019 kl 08:05 20552

Kudos til deg Garderobemannen,
Det er mye tid og arbeid som har gått med for å presentere dette for oss andre på HO.
Takk og God Påske ?
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
Daniel
20.04.2019 kl 08:47 20486

Jeg visste ikke at Pelagia hadde kjøpt opp Epax. Men med en slik eierstruktur er det vanskelig å vite hvem en skal føre opp. Jeg syns at det da er mer logisk å føre opp selskapet med eieren i parantes slik at det kommer frem hva og hvem. Om man bare har eieren er det ikke alltid lett å se hvorfor de er på lista. F.eks:

Epax AS (Pelagia AS)

Edit: Skrivefeil
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Da har jeg gått gjennom samtlige av de selskapene som jeg og andre bidragsytere har fått opp, og laget følgende liste over selskaper. Listen er organisert slik at man har en direkte lenke til nøkkelopplysningene i Enhetsregisteret.

Et par endringer fra forrige liste har det blitt:

- selskapet Volusense AS er tatt ut av listen, siden det ble åpnet konkurs i selskapet den 28.12.2018
- selskapet C10 Pharma AS har endret navn til Caerus Consulting AS - jeg har også valgt å ta det ut av listen da de vel nå er en rent konsulentfirma.

Jeg har foreløpig ikke foretatt noen sortering av selskaper på ulike indikasjoner eller virksomhet de driver, ettersom en slik liste også for andre indikasjoner enn kreft/biotek kan være interessant for mange.

Dette er en del av de Stamdataene jeg tenker en slik oversikt kan ha om hvert selskap. Denne stamlisten bør utvides slik at vi får en tabell/oversikt som viser blant annet følgende:

- nettsiden til hvert enkelt selskap
- STED i Norge hvor virksomhetens hovedkontor ligger (kommune)
- navn på styreformann
- navn på daglig leder/adm.dir
- stiftelsesdato
- ISIN-nummer (noe annet enn org-nummer)
- størrelsen på den registrerte aksjekapitalen
- hvem som er eiere (lenke til PROFF for hvert selskap e.l.)

Samlet sett kan man da få et sett "Stamdata". Senere kan man bygge ut dette med ennå flere opplysninger.

Dette kunne jeg godt tenke meg hjelp til fra andre forumdeltakere. Lurt å flagge hvis du påtar deg å gjøre jobben på noe av dette, slik at man ikke får flere som gjør det samme. Og posting her på forumet av resultatet er nødvendig. En kan for eksempel kopiere disse 64 selskapenes navn, og så legge inn navn på styreformann/daglig leder på hvert selskap (hentes fra nøkkelopplysningene postet nedenfor), en annen kan gjøre det samme på registrert aksjekapital, en tredje kan finne frem ISIN-nummer på hvert selskap (ikke like lett å finne - må hentes fra andre kilder).

Jeg arbeider videre med å kategorisere selskapene, og vil poste resultatet når det er klart. Noen som vil bidra???

1 APIM Therapeutics AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=894298952
2 Aqua Bio Technology ASA https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=886582412
3 Arctic Nutrition AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996638812
4 Arctic Pharma AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998070120
5 Avexxin AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988071854
6 Balter Medical AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982821223
7 BerGenBio ASA https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992219688
8 Biomolex AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983453430
9 Bionor Immuno AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982248108
10 Biotec Pharmacon ASA https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=959033560
11 Calanus AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984468970
12 Cardinor AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=815714512
13 Catapult Life Science AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917475644
14 Cellmover AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914987571
15 Curida AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=815146352
16 Delante Health AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988162086
17 Diatec Monoclonals AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=950372737
18 Geneseque AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992322551
19 Gentian Diagnostics AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983860516
20 Hofseth BioCare ASA https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994464663
21 IC Targets AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984531524
22 Idia AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912761126
23 iNANOD AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916820267
24 Kongsberg Beam Technology AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988521493
25 Lytix Biopharma AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=985889635
26 Marealis AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=977049490
27 Medistim ASA https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=936656013
28 Medstorm Innovation AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980406903
29 Nabas AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=977054516
30 Nacamed AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918850317
31 NattoPharma ASA https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987774339
32 Navamedic ASA https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=985012059
33 Nextera AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994486594
34 Nisonic AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918980121
35 Nordic Nanovector ASA https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994297422
36 NorGenoTech AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=897365812
37 Novelda AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987361719
38 Odi Medical AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914127068
39 Oncoimmunity AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913062612
40 Oncoinvent AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995764458
41 Ostomycure AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=986039252
42 PCI Biotech Holding ASA https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991036393
43 Pharmasum Therapeutics AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913746430
44 Phoenix Solutions AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998317487
45 Photocure ASA https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=967598593
46 Pluvia AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916635559
47 Pre Diagnostis AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912672492
48 Prediktor Medical AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=911729105
49 PreTect AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980001288
50 Prophylix Pharma Holding AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=920056245
51 Regenics AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982277086
52 Respinor AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915417310
53 ScreenCancer AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994878271
54 Seald AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917997470
55 Sensocure AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997608445
56 SonoClear AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917956146
57 SpinChips Diagnostics AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997971698
58 Targovax ASA https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996162095
59 Ultimovacs AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996713008
60 Vaccibody AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990646066
61 Vistin Pharma ASA https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915157882
62 Vitux Group AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990357242
63 Zelluna Immunotherapy AS   https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=816823862
64 3Skin AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917992096

Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

For å få et oppslagsverk har jeg prøvd å lage oversikten litt mer lesbar (litt utfordringer med det begrensede tekstbehandlingsverktøyet på HO):

NR FORETAK STAMDATA NETTSIDE
1 APIM Therapeutics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=894298952 …..... https://www.apimtherapeutics.com/
2 Aqua Bio Technology ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=886582412 …..... https://aquabiotechnology.com/
3 Arctic Nutrition AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996638812 …..... https://arcticnutrition.no/
4 Arctic Pharma AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998070120 …..... https://www.arcticpharma.com/
5 Avexxin AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988071854 …..... https://avexxin.com/
6 Balter Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982821223 …..... http://www.baltermedical.com/
7 BerGenBio ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992219688 …..... https://www.bergenbio.com/
8 Biomolex AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983453430 …..... http://www.biomolex.com/
9 Bionor Holding AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=919282134 …..... https://bionorholding.com/about-us/
10 Biotec Pharmacon ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=959033560 …..... https://biotec.no/
11 Calanus AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984468970 …..... http://www.calanus.no/
12 Cardinor AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=815714512 …..... https://cardinor.com/
13 Catapult Life Science AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917475644 …..... http://catapultlifescience.no/
14 Cellmover AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914987571 …..... Ingen
15 Curida AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=815146352 …..... http://curida.no/
16 Delante Health AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988162086 …..... Ingen
17 Diatec Monoclonals AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=950372737 …..... https://www.diatec.com/
18 Geneseque AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992322551 …..... http://geneseque.com/
19 Gentian Diagnostics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983860516 …..... https://gentian.com/
20 Hofseth BioCare ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994464663 …..... http://www.hofsethbiocare.no/
21 IC Targets AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984531524 …..... http://www.ictargets.com/
22 Idia AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912761126 …..... https://www.idia.no/
23 iNANOD AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916820267 …..... https://www.inanod.com/
24 Kongsberg Beam Technology AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988521493 …..... Ingen
25 Lytix Biopharma AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=985889635 …..... http://www.lytixbiopharma.com/
26 Marealis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=977049490 …..... https://marealis.com/
27 Medistim ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=936656013 …..... https://medistim.com/
28 Med Storm Innovation AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980406903 …..... https://med-storm.com/
29 Nabas AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=977054516 …..... http://www.nabas.no/
30 Nacamed AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918850317 …..... https://www.nacamed.com/
31 NattoPharma ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987774339 …..... http://www.nattopharma.com/
32 Navamedic ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=985012059 …..... http://www.navamedic.com/
33 Nextera AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994486594 …..... http://www.nextera.no/
34 Nisonic AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918980121 …..... Ingen
35 Nordic Nanovector ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994297422 …..... http://www.nordicnanovector.com/
36 NorGenoTech AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=897365812 …..... http://www.norgenotech.no/
37 Novelda AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987361719 …..... https://www.xethru.com/
38 Odi Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914127068 …..... https://odimedical.com/
39 Oncoimmunity AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913062612 …..... http://www.oncoimmunity.com/about/
40 Oncoinvent AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995764458 …..... http://www.oncoinvent.com/
41 Ostomycure AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=986039252 …..... https://ostomycure.com/
42 PCI Biotech Holding ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991036393 …..... http://pcibiotech.no/
43 Pharmasum Therapeutics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913746430 …..... http://www.pharmasum.com/
44 Phoenix Solutions AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998317487 …..... https://www.phoenixsolutions.no/
45 Photocure ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=967598593 …..... https://photocure.com/
46 Pluvia AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916635559 …..... https://pluviabiotech.com/
47 Pre Diagnostis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912672492 …..... http://pre-diagnostics.com/wordpress/
48 Prediktor Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=911729105 …..... https://www.prediktormedical.com/
49 PreTect AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980001288 …..... https://www.pretect.no/
50 Prophylix Pharma Holding AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=920056245 …..... http://www.prophylix.com/
51 Regenics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982277086 …..... http://www.regenics.no/
52 Respinor AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915417310 …..... http://respinor.com/
53 ScreenCancer AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994878271 …..... http://www.screencancer.com/
54 Seald AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917997470 …..... http://seald.no/
55 Sensocure AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997608445 …..... http://sensocure.no/
56 SonoClear AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917956146 …..... http://sonoclear.no/
57 SpinChips Diagnostics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997971698 …..... https://www.spinchip.no/
58 Targovax ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996162095 …..... https://www.targovax.com/en/
59 Ultimovacs AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996713008 …..... https://ultimovacs.com/
60 Vaccibody AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990646066 …..... http://www.vaccibody.com/
61 Vistin Pharma ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915157882 …..... http://www.vistin.com/
62 Vitux Group AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990357242 …..... https://www.concordix.com/vitux-as
63 Zelluna Immunotherapy AS   …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=816823862 …..... https://www.zelluna.com/
64 3Skin AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917992096 …..... Ingen

Som aksjonær i PHO er det jo litt flaut at de har klart å registrere gal nettadresse i Brønnøysundregistrene...
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Hmmm....

Selskapet Smartfish AS falt ut av denne listen, og her er dataene på den:

56 Smartfish AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983032958 …..... https://smartfish.no/

Også korrigert selskap nr 9 Bionor Immuno AS til Bionor Holding AS, ettersom sistnevnte kjøpte førstnevnte senhøstes 2017. Dette selskapets historikk er en annen historie, som jeg evt kan komme tilbake til ved en senere anledning...

Pelagia Holding AS med datterselskapet Epax har jeg valgt å ikke ta med, siden dette selskapet er "låst fast" i et multimilliard-konsern.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

NR FORETAK….................... STAMDATA…............................................................................... NETTSIDE
1 APIM Therapeutics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=894298952 …..... https://www.apimtherapeutics.com/
2 Aqua Bio Technology ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=886582412 …..... https://aquabiotechnology.com/
3 Arctic Nutrition AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996638812 …..... https://arcticnutrition.no/
4 Arctic Pharma AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998070120 …..... https://www.arcticpharma.com/
5 Avexxin AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988071854 …..... https://avexxin.com/
6 Balter Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982821223 …..... http://www.baltermedical.com/
7 BerGenBio ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992219688 …..... https://www.bergenbio.com/
8 Biomolex AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983453430 …..... http://www.biomolex.com/
9 Bionor Holding AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=919282134 …..... https://bionorholding.com/about-us/
10 Biotec Pharmacon ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=959033560 …..... https://biotec.no/
11 Calanus AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984468970 …..... http://www.calanus.no/
12 Cardinor AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=815714512 …..... https://cardinor.com/
13 Catapult Life Science AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917475644 …..... http://catapultlifescience.no/
14 Cellmover AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914987571 …..... Ingen
15 Curida AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=815146352 …..... http://curida.no/
16 Delante Health AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988162086 …..... Ingen
17 Diatec Monoclonals AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=950372737 …..... https://www.diatec.com/
18 Geneseque AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992322551 …..... http://geneseque.com/
19 Gentian Diagnostics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983860516 …..... https://gentian.com/
20 Hofseth BioCare ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994464663 …..... http://www.hofsethbiocare.no/
21 IC Targets AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984531524 …..... http://www.ictargets.com/
22 Idia AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912761126 …..... https://www.idia.no/
23 iNANOD AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916820267 …..... https://www.inanod.com/
24 Kongsberg Beam Technology AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988521493 …..... Ingen
25 Lytix Biopharma AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=985889635 …..... http://www.lytixbiopharma.com/
26 Marealis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=977049490 …..... https://marealis.com/
27 Medistim ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=936656013 …..... https://medistim.com/
28 Med Storm Innovation AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980406903 …..... https://med-storm.com/
29 Nabas AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=977054516 …..... http://www.nabas.no/
30 Nacamed AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918850317 …..... https://www.nacamed.com/
31 NattoPharma ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987774339 …..... http://www.nattopharma.com/
32 Navamedic ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=985012059 …..... http://www.navamedic.com/
33 Nextera AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994486594 …..... http://www.nextera.no/
34 Nisonic AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918980121 …..... Ingen
35 Nordic Nanovector ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994297422 …..... http://www.nordicnanovector.com/
36 NorGenoTech AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=897365812 …..... http://www.norgenotech.no/
37 Novelda AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987361719 …..... https://www.xethru.com/
38 Odi Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914127068 …..... https://odimedical.com/
39 Oncoimmunity AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913062612 …..... http://www.oncoimmunity.com/about/
40 Oncoinvent AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995764458 …..... http://www.oncoinvent.com/
41 Ostomycure AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=986039252 …..... https://ostomycure.com/
42 PCI Biotech Holding ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991036393 …..... http://pcibiotech.no/
43 Pharmasum Therapeutics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913746430 …..... http://www.pharmasum.com/
44 Phoenix Solutions AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998317487 …..... https://www.phoenixsolutions.no/
45 Photocure ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=967598593 …..... https://photocure.com/
46 Pluvia AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916635559 …..... https://pluviabiotech.com/
47 Pre Diagnostis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912672492 …..... http://pre-diagnostics.com/wordpress/
48 Prediktor Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=911729105 …..... https://www.prediktormedical.com/
49 PreTect AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980001288 …..... https://www.pretect.no/
50 Prophylix Pharma Holding AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=920056245 …..... http://www.prophylix.com/
51 Regenics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982277086 …..... http://www.regenics.no/
52 Respinor AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915417310 …..... http://respinor.com/
53 ScreenCancer AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994878271 …..... http://www.screencancer.com/
54 Seald AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917997470 …..... http://seald.no/
55 Sensocure AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997608445 …..... http://sensocure.no/
56 Smartfish AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983032958 …..... https://smartfish.no/
57 SonoClear AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917956146 …..... http://sonoclear.no/
58 SpinChips Diagnostics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997971698 …..... https://www.spinchip.no/
59 Targovax ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996162095 …..... https://www.targovax.com/en/
60 Ultimovacs AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996713008 …..... https://ultimovacs.com/
61 Vaccibody AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990646066 …..... http://www.vaccibody.com/
62 Vistin Pharma ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915157882 …..... http://www.vistin.com/
63 Vitux Group AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990357242 …..... https://www.concordix.com/vitux-as
64 Zelluna Immunotherapy AS   …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=816823862 …..... https://www.zelluna.com/
65 3Skin AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917992096 …..... Ingen
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Noen som har noen flere selskapskandidater til denne listen, som ikke er vurdert tidligere (se tråden)?

Dette gjelder norske kandidater innenfor Life Science-sektoren...
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
SomSa
20.04.2019 kl 15:39 20156


Biovotecs
https://www.biovotec.com/
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
palec
20.04.2019 kl 20:12 20010

Genetic analysis?
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Du har tidligere redegjort for å ikke registrere Arctic Zymes som eget selskap, siden det er datterselskap av Biotec.

Tenk over det en gang til.

Verdiene, mulighetene og potensialet, ligger (eventuelt) i AZ. Biotec er et uinteressant dødt skall, helt uten framtid.
Det eneste de har foran seg, er ytterligere underskudd. Noe som vil vedvare fram til det avvikles.

AZ har tross alt en del spennende muligheter, og som fortjener å komme fram i lyset, uten å ligge skjult i skyggen av «et sort hull»
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Har jobbet mer med selve kategoriseringen, og her er det noen utfordringer. En rekke av selskapene er inne i flere områder det er naturlig å dele opp i, men dette lar seg løse. Jeg tenkte å forsøke å sortere selskapene ut fra hva deres største/viktigste områder er, og så også registrere dem i flere grupper.

En annen utfordring rent operasjonelt i forhold til en slik database-tankegang, er selve klassene/klassifiseringen. Jeg har gjort litt ytterligere research, og sett hva en del profesjonelle aktører har funnet det naturlig å kategorisere etter, og jeg er fristet til å la meg inspirere litt av dette. En tredje approach (de to andre står omtalt tidligere i tråden), er å benytte følgende klassifisering av Life Science-selskapene/-sektoren:

Bioteknologi
- Therapeutics and Diagnostics
- R&D Services
- Other
Pharma
Medical Technology
Investor
Professional Services and Consulting
Public/ Non-Profit Organizations/ Medical Facilities
Supplier & Engineering
Media
Health Tech

Denne inndelingen er ment å favne hele Life Science-sektoren, men jeg tror det bør gjøres noen "norske" tilpasninger for vår lille andedam. Jeg må prøve å lande dette, så vi kan få operasjonalisert "databasen". I så fall kan vi nok utvide gruppen av selskaper vi tar med, og også inkludere for eksempel konsulentvirksomhet innen biotek, selskaper som spesialiserer seg på utvikling av kommunikasjonsvideoer for biotek-sektoren etc. Tror ikke vi bør gå for langt i første omgang.

Biovotecs AS og Genetic Analysis AS bør vel inn på denne listen. Har også funnet frem til selskapet MicroA AS som jeg tar inn i oversikten.

Når det gjelder Arctiz Zymes AS er det jo liten tvil om at virksomheten i dette datterselskapet er viktig og interessant. Men det vil jo fort virksomheten i en rekke datterselskaper av biotek-selskaper være, og da bør vel en slik database også inneholde dette. Men da er vi tilbake til utgangspunktet med en slik oversikt - jeg hadde tenkt at dette skal være et investor-hjelpemiddel, i den forstand at det kan gi en oversikt til oss mindre investorer om hvilke selskaper det kan tenkes å være mulig å erverve aksjer i.

Noen få er børsnoterte, mens de fleste er unoterte. Når vi da kommer til heleide datterselskaper inne i et biotek-konsern, var tanken min såpass enkel at konsernet ikke er interessert i å selge ut noen minoritetsandeler. Skal man få en (indirekte) eksponering mot dette datterselskapet, må man i så fall få kjøpt aksjer i morselskapet. Skulle man unntaksvis ha en situasjon hvor morselskapet/eierselskapet tydelig er interessert i å kunne la andre investorer komme inn i et slikt datterselskap, vil det jo være interessant fra et investorsynspunkt.

Og skal man ta med heleide døtre i et biotek-konsern, må man vel fort gjøre det også med alle andre, for å kunne beholde en struktur, og ikke bare få en "skjønnsmessig" liste over slike døtre.

Jeg har ikke noen fasit på hva som er det beste, men lufter mine synspunkter, så jeg er åpen for andre syn.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

1 APIM Therapeutics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=894298952 …..... https://www.apimtherapeutics.com/
2 Aqua Bio Technology ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=886582412 …..... https://aquabiotechnology.com/
3 Arctic Nutrition AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996638812 …..... https://arcticnutrition.no/
4 Arctic Pharma AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998070120 …..... https://www.arcticpharma.com/
5 Avexxin AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988071854 …..... https://avexxin.com/
6 Balter Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982821223 …..... http://www.baltermedical.com/
7 BerGenBio ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992219688 …..... https://www.bergenbio.com/
8 Biomolex AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983453430 …..... http://www.biomolex.com/
9 Bionor Holding AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=919282134 …..... https://bionorholding.com/about-us/
10 Biotec Pharmacon ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=959033560 …..... https://biotec.no/
11 Biovotecs AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913037790 …..... https://www.biovotec.com/
12 Calanus AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984468970 …..... http://www.calanus.no/
13 Cardinor AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=815714512 …..... https://cardinor.com/
14 Catapult Life Science AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917475644 …..... http://catapultlifescience.no/
15 Cellmover AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914987571 …..... Ingen
16 Curida AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=815146352 …..... http://curida.no/
17 Delante Health AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988162086 …..... Ingen
18 Diatec Monoclonals AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=950372737 …..... https://www.diatec.com/
19 Geneseque AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992322551 …..... http://geneseque.com/
20 Genetic Analysis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993373575 …..... http://www.genetic-analysis.com/
21 Gentian Diagnostics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983860516 …..... https://gentian.com/
22 Hofseth BioCare ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994464663 …..... http://www.hofsethbiocare.no/
23 IC Targets AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984531524 …..... http://www.ictargets.com/
24 Idia AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912761126 …..... https://www.idia.no/
25 iNANOD AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916820267 …..... https://www.inanod.com/
26 Kongsberg Beam Technology AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988521493 …..... Ingen
27 Lytix Biopharma AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=985889635 …..... http://www.lytixbiopharma.com/
28 Marealis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=977049490 …..... https://marealis.com/
29 Medistim ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=936656013 …..... https://medistim.com/
30 Med Storm Innovation AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980406903 …..... https://med-storm.com/
31 Microa AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990838550 …..... https://microa.no/
32 Nabas AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=977054516 …..... http://www.nabas.no/
33 Nacamed AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918850317 …..... https://www.nacamed.com/
34 NattoPharma ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987774339 …..... http://www.nattopharma.com/
35 Navamedic ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=985012059 …..... http://www.navamedic.com/
36 Nextera AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994486594 …..... http://www.nextera.no/
37 Nisonic AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918980121 …..... Ingen
38 Nordic Nanovector ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994297422 …..... http://www.nordicnanovector.com/
39 NorGenoTech AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=897365812 …..... http://www.norgenotech.no/
40 Novelda AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987361719 …..... https://www.xethru.com/
41 Odi Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914127068 …..... https://odimedical.com/
42 Oncoimmunity AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913062612 …..... http://www.oncoimmunity.com/about/
43 Oncoinvent AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995764458 …..... http://www.oncoinvent.com/
44 Ostomycure AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=986039252 …..... https://ostomycure.com/
45 PCI Biotech Holding ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991036393 …..... http://pcibiotech.no/
46 Pharmasum Therapeutics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913746430 …..... http://www.pharmasum.com/
47 Phoenix Solutions AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998317487 …..... https://www.phoenixsolutions.no/
48 Photocure ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=967598593 …..... https://photocure.com/
49 Pluvia AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916635559 …..... https://pluviabiotech.com/
50 Pre Diagnostis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912672492 …..... http://pre-diagnostics.com/wordpress/
51 Prediktor Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=911729105 …..... https://www.prediktormedical.com/
52 PreTect AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980001288 …..... https://www.pretect.no/
53 Prophylix Pharma Holding AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=920056245 …..... http://www.prophylix.com/
54 Regenics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982277086 …..... http://www.regenics.no/
55 Respinor AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915417310 …..... http://respinor.com/
56 ScreenCancer AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994878271 …..... http://www.screencancer.com/
57 Seald AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917997470 …..... http://seald.no/
58 Sensocure AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997608445 …..... http://sensocure.no/
59 Smartfish AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983032958 …..... https://smartfish.no/
60 SonoClear AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917956146 …..... http://sonoclear.no/
61 SpinChips Diagnostics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997971698 …..... https://www.spinchip.no/
62 Targovax ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996162095 …..... https://www.targovax.com/en/
63 Ultimovacs AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996713008 …..... https://ultimovacs.com/
64 Vaccibody AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990646066 …..... http://www.vaccibody.com/
65 Vistin Pharma ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915157882 …..... http://www.vistin.com/
66 Vitux Group AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990357242 …..... https://www.concordix.com/vitux-as
67 Zelluna Immunotherapy AS   …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=816823862 …..... https://www.zelluna.com/
68 3Skin AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917992096 …..... Ingen
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

1 3Skin AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917992096 …..... Ingen
2 Ably Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915108598 …..... https://www.ablymed.com/
3 Age Labs AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=919825723 …..... https://www.agelabs.com/
4 Alice Group AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=911630508 …..... https://alicegroupas.com/
5 APIM Therapeutics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=894298952 …..... https://www.apimtherapeutics.com/
6 Aqua Bio Technology ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=886582412 …..... https://aquabiotechnology.com/
7 Arctic Nutrition AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996638812 …..... https://arcticnutrition.no/
8 Arctic Pharma AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998070120 …..... https://www.arcticpharma.com/
9 Aristeia AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916639759 …..... https://www.aristeia.no/
10 ASAP NORWAY AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991898239 …..... http://asap-norway.no/
11 Avexxin AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988071854 …..... https://avexxin.com/
12 Balter Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982821223 …..... http://www.baltermedical.com/
13 BerGenBio ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992219688 …..... https://www.bergenbio.com/
14 Biogen Norway AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980785122 …..... https://www.biogen.no/
15 Biolink Group AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980724735 …..... http://www.biolink.no/
16 Bio-Me AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917330514 …..... https://www.bio-me.no/
17 Biomolex AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983453430 …..... http://www.biomolex.com/
18 Bionor Holding AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=919282134 …..... https://bionorholding.com/about-us/
19 Biotec Pharmacon ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=959033560 …..... https://biotec.no/
20 Biovotec AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913037790 …..... https://www.biovotec.com/
21 Biozep AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=898229602 …..... https://www.biozep.com/
22 Boneprox AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=816998522 …..... https://boneprox.no/
23 Calanus AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984468970 …..... http://www.calanus.no/
24 Cardiaccs AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994338668 …..... https://www.cardiaccs.com/
25 Cardinor AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=815714512 …..... https://cardinor.com/
26 Catapult Life Science AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917475644 …..... http://catapultlifescience.no/
27 Cellmover AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914987571 …..... Ingen
28 Corticalis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=890353002 …..... https://www.corticalis.com/
29 CSAM Health AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988054313 …..... https://www.csamhealth.com/
30 Curida AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=815146352 …..... http://curida.no/
31 Decon-X International AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=989730282 …..... https://www.deconx.com/
32 Delante Health AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988162086 …..... Ingen
33 Diatec Monoclonals AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=950372737 …..... https://www.diatec.com/
34 Geneseque AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992322551 …..... http://geneseque.com/
35 Genetic Analysis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993373575 …..... http://www.genetic-analysis.com/
36 Gentian Diagnostics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983860516 …..... https://gentian.com/
37 Giamag Technologies as …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998035481 …..... http://www.giamag.com/
38 Glucoset AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997780922 …..... https://www.glucoset.com/
39 Hemispherian AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915131743 …..... https://hemispherian.com/
40 Hofseth BioCare ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994464663 …..... http://www.hofsethbiocare.no/
41 IC Targets AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984531524 …..... http://www.ictargets.com/
42 Idia AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912761126 …..... https://www.idia.no/
43 iNANOD AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916820267 …..... https://www.inanod.com/
44 Independence Gear AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917798982 …..... https://www.dignum.no/
45 Innovatera AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915748457 …..... https://www.innovatera.no/
46 Intersint AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912847713 …..... https://intersint.no/
47 Kappa Bioscience as …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990476357 …..... https://www.kappabio.com/
48 Kongsberg Beam Technology AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988521493 …..... Ingen
49 Link Medical Research AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=975384047 …..... https://linkmedical.no/
50 Lytix Biopharma AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=985889635 …..... http://www.lytixbiopharma.com/
51 Marealis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=977049490 …..... https://marealis.com/
52 Matriks AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=981059794 …..... http://www.matriks.no/
53 Med Storm Innovation AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980406903 …..... https://med-storm.com/
54 Medistim ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=936656013 …..... https://medistim.com/
55 Mentis Cura AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916997477 …..... http://www.mentiscura.com/
56 Mericon AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=959021740 …..... https://www.mericon.no/
57 Microa AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990838550 …..... https://microa.no/
58 Nabas AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=977054516 …..... http://www.nabas.no/
59 Nacamed AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918850317 …..... https://www.nacamed.com/
60 NattoPharma ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987774339 …..... http://www.nattopharma.com/
61 Navamedic ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=985012059 …..... http://www.navamedic.com/
62 Nextera AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994486594 …..... http://www.nextera.no/
63 Nisonic AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918980121 …..... Ingen
64 Nordic Nanovector ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994297422 …..... http://www.nordicnanovector.com/
65 NordicCAD AS  …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914087112 …..... Ingen
66 NordicNeuroLab AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=891043082 …..... https://www.nordicneurolab.com/en/
67 NorGenoTech AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=897365812 …..... http://www.norgenotech.no/
68 Novelda AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987361719 …..... https://www.xethru.com/
69 Odi Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914127068 …..... https://odimedical.com/
70 Oncoimmunity AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913062612 …..... http://www.oncoimmunity.com/about/
71 Oncoinvent AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995764458 …..... http://www.oncoinvent.com/
72 Optinose AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982483131 …..... https://www.optinose.com/
73 Ostomycure AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=986039252 …..... https://ostomycure.com/
74 PCI Biotech Holding ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991036393 …..... http://pcibiotech.no/
75 Pharmasum Therapeutics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913746430 …..... http://www.pharmasum.com/
76 Phoenix Solutions AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998317487 …..... https://www.phoenixsolutions.no/
77 Photocure ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=967598593 …..... https://photocure.com/
78 Picterus AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915582567 …..... https://picterus.com/
79 Pluvia AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916635559 …..... https://pluviabiotech.com/
80 Polypure AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=981179978 …..... https://polypure.com/
81 Pre Diagnostis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912672492 …..... http://pre-diagnostics.com/wordpress/
82 Prediktor Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=911729105 …..... https://www.prediktormedical.com/
83 PreTect AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980001288 …..... https://www.pretect.no/
84 Prophylix Pharma Holding AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=920056245 …..... http://www.prophylix.com/
85 Regenics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982277086 …..... http://www.regenics.no/
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

86 Respinor AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915417310 …..... http://respinor.com/
87 ScreenCancer AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994878271 …..... http://www.screencancer.com/
88 Seald AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917997470 …..... http://seald.no/
89 Sensocure AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997608445 …..... http://sensocure.no/
90 Smartfish AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983032958 …..... https://smartfish.no/
91 SonoClear AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917956146 …..... http://sonoclear.no/
92 SpinChips Diagnostics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997971698 …..... https://www.spinchip.no/
93 Targovax ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996162095 …..... https://www.targovax.com/en/
94 Tidewave R&D AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918491775 …..... http://www.tidewave.no/
95 Ultimovacs AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996713008 …..... https://ultimovacs.com/
96 Vaccibody AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990646066 …..... http://www.vaccibody.com/
97 Vistin Pharma ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915157882 …..... http://www.vistin.com/
98 Vitux Group AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990357242 …..... https://www.concordix.com/vitux-as
99 Zelluna Immunotherapy AS   …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=816823862 …..... https://www.zelluna.com/


Da har vi fått en rekke nye selskaper som vi kan inkludere i oversikten over Life Science-selskapene våre, men ikke spesielt mange nye knyttet direkte til kreft-biotek. Flere av selskapene er nyetablerte gründer-selskaper, mens andre har vært der noen år allerede.

Denne gangen er det mange nye selskaper som faller inn under det vi kan kalle Med Tech-selskaper.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Har nå scannet en del store profesjonelle venture-kapital-selskaper og gått gjennom deres porteføljer. Har også gått gjennom de seneste års gründer-bedrifter og plukket ut en del selskaper herfra som bør inn på en slik Life Science-liste. Her er det noen flere selskaper som også driver innen Life Science, men som p.t ikke er kommet langt nok i utviklings-/kommersialiseringsløpet til at jeg synes det er riktig å ta dem med. Jeg har også vært litt tilbakeholden med å ta med rene konsulentselskaper, advokatfirmaer (patentrådgivning etc) og Life Science-investorforetak.

Etter å ha vært gjennom dette nå noen ganger, og vurdert hva som synes riktig å ta med, har jeg kommet til at følgende to selskaper også bør med:

Holberg EEG AS
Inhibio AS

Sistnevnte driver innen bekjemping av biofilm, som kan ha mange anvendelsesområder innenfor helse (utover industri, oppdrett etc).

Da stanser jeg egen videre research etter nye Life Science-selskaper, men tar gjerne ytterligere tips/innspill på selskaper.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Norsk Life Science-næring

NR FORETAK….................... STAMDATA…............................................................................... NETTSIDE
1 Ably Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915108598 …..... https://www.ablymed.com/
2 Age Labs AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=919825723 …..... https://www.agelabs.com/
3 Alice Group AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=911630508 …..... https://alicegroupas.com/
4 APIM Therapeutics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=894298952 …..... https://www.apimtherapeutics.com/
5 Aqua Bio Technology ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=886582412 …..... https://aquabiotechnology.com/
6 Arctic Nutrition AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996638812 …..... https://arcticnutrition.no/
7 Arctic Pharma AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998070120 …..... https://www.arcticpharma.com/
8 Aristeia AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916639759 …..... https://www.aristeia.no/
9 ASAP NORWAY AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991898239 …..... http://asap-norway.no/
10 Avexxin AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988071854 …..... https://avexxin.com/
11 Balter Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982821223 …..... http://www.baltermedical.com/
12 BerGenBio ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992219688 …..... https://www.bergenbio.com/
13 Biogen Norway AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980785122 …..... https://www.biogen.no/
14 Biolink Group AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980724735 …..... http://www.biolink.no/
15 Bio-Me AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917330514 …..... https://www.bio-me.no/
16 Biomolex AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983453430 …..... http://www.biomolex.com/
17 Bionor Holding AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=919282134 …..... https://bionorholding.com/about-us/
18 Biotec Pharmacon ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=959033560 …..... https://biotec.no/
19 Biovotec AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913037790 …..... https://www.biovotec.com/
20 Biozep AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=898229602 …..... https://www.biozep.com/
21 Boneprox AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=816998522 …..... https://boneprox.no/
22 Calanus AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984468970 …..... http://www.calanus.no/
23 Cardiaccs AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994338668 …..... https://www.cardiaccs.com/
24 Cardinor AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=815714512 …..... https://cardinor.com/
25 Catapult Life Science AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917475644 …..... http://catapultlifescience.no/
26 Cellmover AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914987571 …..... Ingen
27 Corticalis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=890353002 …..... https://www.corticalis.com/
28 CSAM Health AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988054313 …..... https://www.csamhealth.com/
29 Curida AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=815146352 …..... http://curida.no/
30 Decon-X International AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=989730282 …..... https://www.deconx.com/
31 Delante Health AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988162086 …..... Ingen
32 Diatec Monoclonals AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=950372737 …..... https://www.diatec.com/
33 Geneseque AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992322551 …..... http://geneseque.com/
34 Genetic Analysis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993373575 …..... http://www.genetic-analysis.com/
35 Gentian Diagnostics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983860516 …..... https://gentian.com/
36 Giamag Technologies as …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998035481 …..... http://www.giamag.com/
37 Glucoset AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997780922 …..... https://www.glucoset.com/
38 Hemispherian AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915131743 …..... https://hemispherian.com/
39 Hofseth BioCare ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994464663 …..... http://www.hofsethbiocare.no/
40 Holberg EEG AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995109670 https://www.holbergeeg.com/
41 IC Targets AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984531524 …..... http://www.ictargets.com/
42 Idia AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912761126 …..... https://www.idia.no/
43 iNANOD AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916820267 …..... https://www.inanod.com/
44 Independence Gear AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917798982 …..... https://www.dignum.no/
45 Inhibio AS https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=911637979 http://www.inhibio.no/
46 Innovatera AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915748457 …..... https://www.innovatera.no/
47 Intersint AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912847713 …..... https://intersint.no/
48 Kappa Bioscience as …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990476357 …..... https://www.kappabio.com/
49 Kongsberg Beam Technology AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=988521493 …..... Ingen
50 Link Medical Research AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=975384047 …..... https://linkmedical.no/
51 Lytix Biopharma AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=985889635 …..... http://www.lytixbiopharma.com/
52 Marealis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=977049490 …..... https://marealis.com/
53 Matriks AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=981059794 …..... http://www.matriks.no/
54 Med Storm Innovation AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980406903 …..... https://med-storm.com/
55 Medistim ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=936656013 …..... https://medistim.com/
56 Mentis Cura AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916997477 …..... http://www.mentiscura.com/
57 Mericon AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=959021740 …..... https://www.mericon.no/
58 Microa AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990838550 …..... https://microa.no/
59 Nabas AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=977054516 …..... http://www.nabas.no/
60 Nacamed AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918850317 …..... https://www.nacamed.com/
61 NattoPharma ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987774339 …..... http://www.nattopharma.com/
62 Navamedic ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=985012059 …..... http://www.navamedic.com/
63 Nextera AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994486594 …..... http://www.nextera.no/
64 Nisonic AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918980121 …..... Ingen
65 Nordic Nanovector ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994297422 …..... http://www.nordicnanovector.com/
66 NordicCAD AS  …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914087112 …..... Ingen
67 NordicNeuroLab AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=891043082 …..... https://www.nordicneurolab.com/en/
68 NorGenoTech AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=897365812 …..... http://www.norgenotech.no/
69 Novelda AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987361719 …..... https://www.xethru.com/
70 Odi Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914127068 …..... https://odimedical.com/
71 Oncoimmunity AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913062612 …..... http://www.oncoimmunity.com/about/
72 Oncoinvent AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995764458 …..... http://www.oncoinvent.com/
73 Optinose AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982483131 …..... https://www.optinose.com/
74 Ostomycure AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=986039252 …..... https://ostomycure.com/
75 PCI Biotech Holding ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=991036393 …..... http://pcibiotech.no/
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

76 Pharmasum Therapeutics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913746430 …..... http://www.pharmasum.com/
77 Phoenix Solutions AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998317487 …..... https://www.phoenixsolutions.no/
78 Photocure ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=967598593 …..... https://photocure.com/
79 Picterus AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915582567 …..... https://picterus.com/
80 Pluvia AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916635559 …..... https://pluviabiotech.com/
81 Polypure AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=981179978 …..... https://polypure.com/
82 Pre Diagnostis AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912672492 …..... http://pre-diagnostics.com/wordpress/
83 Prediktor Medical AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=911729105 …..... https://www.prediktormedical.com/
84 PreTect AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980001288 …..... https://www.pretect.no/
85 Prophylix Pharma Holding AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=920056245 …..... http://www.prophylix.com/
86 Regenics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982277086 …..... http://www.regenics.no/
87 Respinor AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915417310 …..... http://respinor.com/
88 ScreenCancer AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=994878271 …..... http://www.screencancer.com/
89 Seald AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917997470 …..... http://seald.no/
90 Sensocure AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997608445 …..... http://sensocure.no/
91 Smartfish AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=983032958 …..... https://smartfish.no/
92 SonoClear AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917956146 …..... http://sonoclear.no/
93 SpinChips Diagnostics AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=997971698 …..... https://www.spinchip.no/
94 Targovax ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996162095 …..... https://www.targovax.com/en/
95 Tidewave R&D AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918491775 …..... http://www.tidewave.no/
96 Ultimovacs AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996713008 …..... https://ultimovacs.com/
97 Vaccibody AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990646066 …..... http://www.vaccibody.com/
98 Vistin Pharma ASA …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=915157882 …..... http://www.vistin.com/
99 Vitux Group AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=990357242 …..... https://www.concordix.com/vitux-as
100 Zelluna Immunotherapy AS   …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=816823862 …..... https://www.zelluna.com/
101 3Skin AS …..... https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917992096 …..... Ingen
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

For å gi litt kjøtt på beinet om hvilke selskaper jeg har valgt å ikke inkludere, er det blant annet følgende:

JodaCare AS
Acapo AS
Better AS
Confrere AS
Dignio AS
Documaster AS
Eyecheck System AS
Globus AI AS
Lion Halthcare Holding AS
LundeLab AS
ONiO AS
Pedro Consulting AS
Pridok AS
Sanivo Pharma AS (slettet fra brreg.no 10.12.2018)
Sci-Group AS

...og jeg endret akkurat navnet på tråden, for å tilpasse at selskapsoversikten har gått utover "tradisjonell" biotek-næring.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
SHARE-IT
22.04.2019 kl 11:09 19381

Mulig jeg er på villspor; men hva med Medox (blåbærsuksessen til Svaboe) og Contextvision (er svensk, men på OSE)?
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Medox er et varemerke til Medpalett AS i Sandnes. Det er vel et kosttilskudd som er hovedproduktet, men de kan i tilfelle sortere inn under Ernæring. Så den kan kanskje tas med. Alle aksjene er eid av Evonik International Holding B.V. så jeg er litt usikker på om den bør med.

Contextvision er som du sier svensk, og er derfor ikke på denne norske lista. Men den svenske kommer snart - den er MYE større....

Nedenfor følger listen med litt andre opplysninger, hhv hvilken kommune de har sitt hovedkontor og hvor de evt er notert. Poenget med å ta det inn i en slik total liste, er at man enkelt kan kopiere/laste dette ned, og så søke på dette i sin egen "database". Mye "negerarbeid" med å utvikle databasen, og jeg hadde satt pris på om noen nå kunne bistå litt med tilsvarende oversikt som nedenfor, men på andra parametre (styreformann, adm dir, stiftelsesdato, aksjonærer, registrert AK, ISIN-nummer, revisor, etc). Det er måten å bygge opp et fungerende investor-verktøy som man kan søke på i en etterhvert omfattende database.

Og får man i tillegg en god inndeling i forhold til bransje, begynner det jo å ligne noe.
Redigert 20.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare