Rømt oppdrettslaks bør sanksjoneres hardere.


https://www.dn.no/fiske/vidar-wennevik/oystein-skaala/havforskningsinstituttet/tidobling-av-romt-oppdrettslaks/2-1-578234

Forskning viser at rømt oppdrettslaks er veldig skadelig for villaksen.

Det kan påvirke andre ting negativt også. Bl.a. spre sykdommer. Dette belaster norske farvann,
fjorder og elver. Ikke urimelig at ødeleggerne må betale.

Det bør kommer strengere krav til bedre sikring av oppdrettslaks. Høyere gjerder og mer
solide anlegg mot uvær osv. Dessuten bør det ikke være for mange fisk oppe i merdene
av gangen. Trangboddhet i merdene skaper stress og sykdommer. Sånn er det bare.

"Avrenning" av lus og annet avfall bør det også gjøres noe med. Alt dette hører sammen.
Redigert 19.04.2019 kl 15:49 Du må logge inn for å svare
Mulla3
19.04.2019 kl 17:44 327

Fin å se at dette men oppdrett får den negative vinklingen som den fortjener. Skal vi forsette med lakseoppdrett må det skje på land, slik at avfallet kan renses.
Slik det foregår i dag er det langt mer skadelig for fjordene våre enn gruveslam dumpingen i Førde fjorden.