Hvilket LNG-rederi er det mest aktuelle å investere i for tiden?


Hvilke LNG-rederier mener HO er det beste å investere i? Og hvorfor? Ønsker å vite om det er fare for emisjon? Tjener de penger på dagens rater? Er scrubbere innstallert etc. ? Håper å starte en seriøs og informativ tråd med dette innlegget.
really
21.04.2019 kl 20:28 1278

Det er i prinsippet bare et LNG fraktrederi på OB. Det er også et som driver med prosessering av LNG. Resten er ikke verdt å nevne.

Vennligst presisser. Og vennligst begrunn hvorfor.
RSinvest
22.04.2019 kl 09:04 1056

Det siktes til de to selskapene FLNG og HLNG.
Hvorfor: Står overfor en periode med potensielt god inntjening.
Emi: FLNG har nettopp kjørt emi og er fully funded. HLNG er jeg ikke så oppdatert på.
Scrubbere: Alle FLNGs skip er av 5.gen MEGI og X-DF
Finnes mye stoff om disse på forumet for den som ønsker å lese seg opp.
really
10.05.2019 kl 10:29 448

De første Q1 resultatene er kommet og ALNG fortsetter å tape penger, ned over 9% nå. Det er ingen overraskelse siden ratene falt kraftig relativt tidlig i vintersesongen. Et negativt poeng er at de brukte mer cash enn tapet skulle tilsi.

Selskapet klarte ikke en gang å tjene penger i Q4 da ratene var høye. De oppnådde snittrater på 52 200 med en utnyttelsesgrad på 90%, men klarte bare 61 600 i Q4. Det skyldes delvis at Wilforce gikk på en relativt dårlig kontrakt inngått 15. september i fjor. Det er vanskelig å se for seg at dette selskapet skal kunne tjene penger om de ikke klarer å utnytte de ratetoppene som kommer i løpet av året. De har opsjon på å kjøpe ut de to skipene ved årsskiftet og velger de å gjøre det blir det sannsynligvis emisjon.