Climate change The Facts : David Attenborough


Denne filmen er nå tilgjengelig på Youtube og den kommer til å være med å forandre verden.
https://m.youtube.com/watch?v=0ypaUH57MO4
Forandring kommer. Norge vil bli saksøkt for å ha forvoldt verden skade hvis vi ikke biddar mer til å bremse klimakrisen.
Denne filmen bør sees. Det er så mange her inne som trenger å oppdatere seg.
Nå er det grønne investeringer som gjelder. Fossiler er ut.
markie
21.04.2019 kl 20:56 2195

Du tar fullstendig feil. Bare det faktum at olje etterspørselen øker år for år viser klart påstandene dine ikke holder vann.
21.04.2019 kl 21:08 2160

Tror D Attenboroug har blitt fossil, og trenger å oppdatere seg.
nima
21.04.2019 kl 21:17 2150

Forbannede steinalder folket som fant ut at de gikk an å lage varme, det er vel de som fant opp klima hysteriet som vi har nå.De skulle fortsatt å hakke tenner i kulden, det er dit klima idiotene vil vi skal tilbake til.

Norge vil ikke bli saksøkt. Det er ikke vi som har brukt oljen og gassen.
Selv har vi stort sett brukt utslippsfri vannkraft.

Men de menneskeskapte klimaendringene er alvorlige, og må tas på største alvor.
Selvgenererende effekter er i ferd med å utgjøre merkbare bidrag i totalen, i stadig
større og større grad.
nima
21.04.2019 kl 21:39 2120

Ja er det ikke herlig at vi i Norge skal forandre og berge verden fra undergang. Stakkars folk som tror på alt som skrives uten å klare å tenke selv.

En fin film/artikkel som viser løgnene og galskapen i hele den oppkonstruerte "KLIMAKRISEN".
Det bygges på følelser, og ikke fakta. Følelser kan ikke oberbevises, justeres med fakta, derfor satser man på følelser/propaganda.
Omtrent alt i denne filmen er feil, og snakker kun til kvinne/barne-delen av oss. Følelser og frykt.
De som postulerer "klimakrise" ser nå ut tl å være ganske desperate.
Hva er deres agenda? Ihvertfall ikke å redde verden. Heller å oveta kontrollen over verden, gjennom å skape frykt/frustrasjon/passifisering.

Du burde fratas det norske statsborgerskapet og sendes til USA. Du passer rett inn i Trumps gjeng av reaksjonære, forstokkede, innavlede sykofanter.
.777.
22.04.2019 kl 03:24 1978

«Nå er det grønne investeringer som gjelder.»

Har du noen eksempler på grønne investeringer som er lønnsomme?
.777.
22.04.2019 kl 17:28 1849

Nå ble det stille...

Har noen andre eksempler på grønne investeringer som er lønnsomme?

He, he, synes du det er vanskelig? Ja, ja, det heter jo at det av og til er vanskelig å se det som finnes rett foran nesetippen... ;)

https://www.tomra.com/en/investor-relations
velkjent
22.04.2019 kl 18:09 1814

Tomra driver med oppsamling av materiell for resirkulering, noe som er vanlig innen mange områder, og har med ressursoptimalisering/økonomi å gjøre. Det har pågått lenge før ordet klimaendring ble et moteord.
Redigert 22.04.2019 kl 18:11 Du må logge inn for å svare
22.04.2019 kl 18:12 1812

Jeg kjenner forskere, folk med sterke analytiske evner. Jeg har vært å hørt på foredrag med Pål Brekke. Forskning dreier seg ikke å være skråsikker, det dreier seg om å tvile. Det er så mye som lukter svidd. Penger som går til forskning som underbygger en forhåndsdefiinert konklusjon.
Korrupsjon.

velkjent, du skraper litt i overflaten der når det gjelder det Tomra driver med. Tips: Den som bruker en times tid på å sette seg inn i Tomra Systems, vil helt sikkert ikke angre på den tidsbruken.

Collin

Bra utgangspunkt å være litt skeptisk, men her er det et helt dominerende syn blant forskerne.?Men råtne epler finnes over alt. Også blant forskere.
velkjent
22.04.2019 kl 18:43 1777

Dominerende syn?
Etter nærmere granskning av den rapporten som omtalte at 97% av "klimaforskerne" var enige i konklusjonen om menneskeskapt global oppvarming grunnet CO2, viste det seg at bare 0,3% hadde gitt positivt svar på at de var enige i utsagnet. De aller fleste var i tvil eller hadde ikke kommentert. De som var uenige kom ikke med i statistikken. Dette er bare et av mange eksempler på den svindelen,som foregår. Nevnte rapport ble konstruert i forkant av Paris-møtet, for å mykne deltagerne.
Det skulle jo etableres et fond på 100 milliarde USD.
22.04.2019 kl 18:48 1770

Fluefiskeren: jeg står på midten i denne debatten og følger med.
Ta ut værstatistikk for Nordpolen siste 50 år. (Sommertemperaturen har gått ned og ligger under medianverdi siste 5 år).
Redigert 22.04.2019 kl 18:56 Du må logge inn for å svare
.777.
22.04.2019 kl 19:07 1752

Tomra panteautomater....Det var litt av en grønn revolusjon du. Kom med noe skikkelig nå. Og nei, ikke kom med NEL, kom med noe det er penger og hundretusenvis av arbeidsplasser i, uten å måtte subsidieres av skattebetalerne.

Hvorfor er det aldri noen som utfordrer politikere og andre idioter når de fabler og fantaserer om det grønne skiftet og alle de grønne arbeidsplassene?

Mener ikke å være respektløs .777 ., men får litt assosiasjoner til Askeladdens brødre Per og Pål når jeg leser det du skriver her. :) Kunnskap er stikkordet, og den mangler du helt opplagt når det gjelder Tomra. Trøsten er at du ikke er alene. Utrolig lavt kunnskapsnivå i eget rike når det gjelder Norges superselskap Tomra Systems.
.777.
22.04.2019 kl 19:31 1727

Så du står fast på at Tomra er det grønne skiftet som Norge skal leve av etter olja?

Jeg for min del har mer tro på at saksbehandling er den nye olja, enten det eller skattebidragene fra de trygdede.
oivindl
22.04.2019 kl 19:31 1726

Kan du dokumentere dette?
Er ikke det mer eller mindre enighet om dette, også blandt klimaskeptikerne? Spørsmålet er vel mer hvor stor andel som er menneskeskapt, og hvilke konsekvenser endringene får i ulike sammenhenger.

"I en nederlandsk-australsk studie fra 2014 fant forskerne ut at jo mer ekspertise innen klima forskere har, jo mer enige er de i at klimaendringer hovedsakelig er menneskeskapt.

– Av de forskerne som hadde mer enn ti fagfellevurderte publikasjoner på klimaområdet, understreket 90 prosent uttrykkelig at menneskers utslipp av drivhusgasser er den dominerende drivkraften for global oppvarming, skriver forskerne."

https://forskning.no/klima-om-forskning-samfunn/er-97-prosent-av-forskerne-enige-om-at-klimaendringer-er-menneskeskapte/1302695
Redigert 22.04.2019 kl 19:41 Du må logge inn for å svare
Luna
22.04.2019 kl 20:04 1711

Norge ligger dessverre håpløst langt etter når det gjelder omstilling til grønne industrier. Vi klamrer oss til olja som et synkende skip i stedet for å starte storstilt omskolering og omstilling og investeringer i det som vil være store og innbringende industrier de neste tiårene.
Andre land ligger milevidt foran oss. Danmark og England bygger ut havvind. De fleste land i verden i dag har vind og sol som billigste kilder til ny energi. Det foregår mye forskning og utvikling og dette begynner nå å bære frukter.
De fleste ser at grønne løsninger ikke bare vil erstatte fossil energi og ta bedre vare på ressurser, men også gi andre positive ringvirkninger på luft og lokalmiljø.
Politikerne har sviktet norsk næringsliv og innbyggere ved å kun fokusere på olje og gass næringen og ikke fremtidens industri og næringsutvikling i stor skala.
Olje-alderen går raskt mot slutten. Nå trenger vi omstilling.
.777.
22.04.2019 kl 20:24 1692

Vindmøller ja...det er vel heller dårlig butikk uten subsidier det også...

https://www.seniortanken.com/vindkraften-er-subsidiert-i-alle-ender/

https://www.tu.no/artikler/her-far-vindmollene-penger-for-a-skru-seg-av/358610

Da har vi Tomra panteautomater, og ulønnsomme vindmøller, ingen andre forslag?
velkjent
22.04.2019 kl 20:35 1676

Jeg ble presentert for en kurve i går på en annen tråd, som ligger lenger nede på HO. Den viste et samsvar i utviklingen av den globale temperatur fra 1850 til i dag, der CO2 hadde steget fra 280ppm til 410ppm, altså ca. 40%. Temperaturen hadde steget med ca. en gr.C fra et statistisk nivå på ca. 15 (dette ble ikke vist i diagrammet), altså ca. 6%. Det skal visstnok være enighet blant forskerne om at CO2 utgjør ca. 4% av den totale klimagassmengden i atmosfære, (vanndamp dominerer)hvorav den menneskeskapte igjen utgjør 4 av CO2-andelen, eller ca. 16ppm. Om en utvikling fra 0 menneskeskapt andel i 1850 til 16ppm i 2018 legges i 1. kvadrant i kooerdinatsystemet vil enhver kunne se at stigningen i menneskeskapt CO2 er tilnærmet flat langs x-aksen i forhold til stigningen fra 280 til 410ppm totalt. En skal derfor være temmelig frekk, som forsker, for å hevde at denne marginale menneskeskapte stigningen har hatt betydelig klimamessig påvirkning.

Når temperaturen stiger, slik den heldigvis har gjort siden 1850 (en dødelig kald klimaperiode) vil havet avgi CO2 til atmosfæren (store fjell på havbunnen med Calsium carbonat vidner om perioder på kloden da CO2-nivået var mange ganger høyere enn i dag og kaldere klimaperioder medførte akkumulasjon av CO2 i havet.

'Undertegnede har vokst opp i et agurkgartneri og siden drevet gartneriet, da lærer en mye om temperaturer. Skal agurk planter produsere optimalt er de meget kravstore til varierende temperatur gjennom døgnet, en lærer da en temperatur er ikke alltid en temperatur. Det finnes en mørk og en lys temperatur, fuktig og tørr temperatur. Husk, en temperatur er et mål på hvor raskt atomer/molekyler beveger seg, og lys inneholder energi som får molekyler til å bevege seg raskere, noe som hever temperaturen. Diffust lys kan heve temperaturen ganske mye, derfor er det viktig å måle temperaturer på samme måte, under samme forhold (overskyet/klarvær) på samme sted med samme type instrumenter for å kunne gjøre relevante sammenlikninger av forskjellige målinger. Siden to dager aldri er/har vært like når det gjelder vær/klima kan heller aldri to forskjellige temperatur målinger per definisjon sammenliknes 100 % da de er gjort under forskjellige forhold.

Poenget i dette skrivet: vi måler i dag temperaturer med helt andre metoder enn vi gjorde for 200 – 150 – 100 og 50 år siden. Dagens målemetoder er ikke sammenliknbare med de metoder vi benyttet for 150 og 100 år siden. Det som blir ansett som riktig temperatur for 100 år siden, basert på de målinger som ble foretatt den gang, er kun et grovt anslag av hva den riktige gjennomsnitts temperatur var for 100 år siden. Dagens teknologi som fra satellitter kan måle en ganske nøyaktig gjennomsnitts temperatur er overhodet ikke sammenliknbar med tidligere tiders enkle målemetoder.
Hva var «riktig» temperatur i Holmestrand 29-01-2019 kl 17,00? Nede (under fjellet) på torvet i Holmestrand sentrum var temperaturen – 10,5 grader. Oppe på fjellet var temperaturen – 11,5 til – 12,5 grader, og på Hynås sletta (ved hoppbakkene) var det minus 16 kalde. Hvordan kan en beskrive «riktig» temperatur i Holmestrand på dette tidspunkt ved å oppgi en bestemt temperatur? Hvordan kan noen påstå temperaturen har steget eller sunket eksempelvis 0,5 eller 1 grad de siste 100 år når de baserer sine påstander på vidt forskjellige målinger foretatt på forskjellige steder med forskjellige typer instrumenter og teknologier? Forstår naive grønne fjoller hva en temperatur er, overhodet? '
http://www.ebnorge.no/hva-er-en-temperatur-og-hvordan-males-en-riktig-temperatur-er-det-mulig-a-fastsla-riktig-temperatur-ved-a-lese-av-ett-malepunkt/

Redigert 22.04.2019 kl 21:13 Du må logge inn for å svare
markie
23.04.2019 kl 08:28 1560

Omstilling til hva da? Verden trenger og vill behøve olje i uoverskuelig fremtid. De fleste produkter industrien produserer har olje i seg i større eller mindre grad. Ikke minst el biler. Vi må selvfølgelig lete etter alternative inntektskilder. Men dette må gjøres pararellt med oljeutvinning. Vi har et fortrinn i dag mot mange andre land. Det er nettopp oljeindustrien. Den gir oss stor økonomisk frihet. Frihet til å starte mange håpløse tiltak. Ettersom vi likevel tjener stort på olje og gass. Uten denne må det gjøres store inngrep i velferd samfunnet. Våre politikere kan ikke lenger kjøpe seg oppmerksomhet og internasjonale topp posisjoner. Avslutningsvis tvinges vi kanskje inn i EU. Husk før oljen var vi en fattig fiske nasjon. Veien tilbake dit er kort.
oivindl
23.04.2019 kl 08:41 1541

I linken jeg oppgav, som er en relativt fersk kommentar, tilbakevises påstanden om at 97% enighet om menneskeskapt klimaendringer er en bløff.
Derfor lurte jeg på om du kunne dokumentere det motsatte.
Du skriver "En skal derfor være temmelig frekk, som forsker, for å hevde at denne marginale menneskeskapte stigningen har hatt betydelig klimamessig påvirkning."

Da finnes det åpenbart ganske mange frekke forskere, og jo mer de jobber med klimaspørsmål, jo frekkere synes de å bli.
Men basert på en graf, kan du altså avsløre mesteparten av dagens klimaforskere?
Luna
23.04.2019 kl 10:11 1510

Dagens E24 https://e24.no/energi/fornybar-energi/rapport-verden-kan-bli-utslippsfri-innen-2050/24607863
Det er mulig og verdens befolkning våkner nå opp og ser behovet. De vil legge press på politikere og kreve en voldsom global snuoperasjon. Om 10-15 år vil prisen på olje stupe pga manglende etterspørsel. I 2050 vil verden bruke kun fornybar energi og ingen fossile brennstoff.
Det vil også spare oss for store ødeleggelser og kostnader fordi det bremser den globale oppvarmingen og reduserer helseskader fra eksos.
Langsiktige investorer bør gå for grønn energi. Olje og gass er høy risiko og vil bli null verdt.
markie
23.04.2019 kl 10:23 1498

Ja vi krever at steinrøysa går tilbake til primarhusholdning. Dette vill kunne holde liv i oss. Krona vill etterhvert bli verdiløs uansett.

Hehey! Her var det mange klimaskeptikere. Kan det ha noe å gjøre med at penga er sylta ned i olje, gass og andre forbruksting. Er vi LITT realistiske, så må en vel innerst inne innrømme at hele verdens befolkning ikke kan holde på slik den vestlige verden gjør nå? Blir "gøy" når 1 milliard Indere og 1,4 milliarder kinesere skal på charterferie.... Uansett hvordan en vrir og vrenger på ting, så må det en endring til for at vi skal overleve som mennesker. Og i den suppa er også reduksjon av klimagasser (ikke bare CO2, men det også) en nødvendighet. Og hvem vil egentlig at forskere om 20-30 år skal si "Hva var det vi sa..."?
Znabel
23.04.2019 kl 10:30 1490

Ja, de hundrevis av millioner nye verdensborgere i Afrika og Asia kommer helt sikkert til å bry seg mye om denne merkelige klima-moten som har oppstått i Europa. Et kontinent som virker fullstendig besatt av å ødelegge seg selv.
Redigert 23.04.2019 kl 10:30 Du må logge inn for å svare

PS: anbefaler dokumentaren om Ozon-utslipp og hvordan Reagan og Thatcher (Utenkelig kombo!) gikk i bresjen for å redde verden. Og klarte det!

https://tv.nrk.no/program/KOID21006918
velkjent
23.04.2019 kl 11:43 1459

Ja, det er mange frekkiser, og de er dessuten godt betalte, bl.a. av våre skatter/avgifter. De ansatte i Cicero, som er engasjerte i IPCC-kartellet, har bl. a. avgitt løfte om ikke å avsløre noe av det de holder på med. De har m.a.o. solgt seg til en internasjonal organisasjon, mens de blir betalte over det norske statsbudsjettet.
Men, du har ikke kommet med noen reaksjon på den angivelig minimale påvirkningen våre utslipp av CO2 kan ha hatt på den globale temperaturen. Ingen refleksjon, bare en useriøs tullebemerkning. Jeg forstår jo at det må være ubehagelig å bli fortalt at "keiseren er naken", men hva med å bruke tankevirksomheten du har fått utdelt?
oivindl
23.04.2019 kl 15:05 1413

Savner fortsatt noe som ligner dokumentasjon på dine påstander.

"Men, du har ikke kommet med noen reaksjon på den angivelig minimale påvirkningen våre utslipp av CO2 kan ha hatt på den globale temperaturen. Ingen refleksjon, bare en useriøs tullebemerkning"

Hva jeg eller du mener om betydningen av klimaendringer på et anonymt forum, anser jeg som lite relevant. Det som er mer interessant er å vise til forskning på området.
Jeg tok med en link med mange henvisninger til forskning. Kanskje du kan bidra med andre forskningsresultater som viser det motsatte?
velkjent
23.04.2019 kl 16:29 1385

Men jeg plukket din angivelige forskning fra hverandre, ettersom det var et forsøket på å lure folk som deg.
Jeg leste nettopp en artikkel av Tim Ball, en anerkjent forsker. Han resignerte nå i sine forsøk på å tilbakevise svindelen innen klimaforskningen. Han sier klart fra at dette ikke lenger dreier seg om forskning om klimaendringer, men om politikk og økonomisk omfordeling på globalt nivå, regissert av FN. Da dreier saken seg om å tro på hva politikerne sier og mener og ikke nødvendigvis om realiteter.
.777.
23.04.2019 kl 23:15 1332

Fremdeles kun flaskepant og vindmølle-tapssluk som er foreslått.

Vi må nok forberede oss på å drikke mye øl og betale mye skatt for å sponse det grønne skiftet.

oivindl
23.04.2019 kl 23:47 1311

Hvor har du det fra at Tim Ball er en anerkjent forsker? Tvert imot har han vært i en rekke rettsaker, bl.a. angående sine egne kvalifikasjoner.
Her er noen uttalelser i den anledning:
"Calgary Herald, which stated that Ball "...never had a reputation in the scientific community as a noted climatologist and authority on global warming," and that he "...is viewed as a paid promoter of the agenda of the oil and gas industry rather than as a practicing scientist."

Og her en dommeravgjørelse:
"The judge noted that Ball's words "lack a sufficient air of credibility to make them believable and therefore potentially defamatory" and concluded that the “article is poorly written and does not advance credible arguments in favour of Dr. Ball’s theory about the corruption of climate science. Simply put, a reasonably thoughtful and informed person who reads the article is unlikely to place any stock in Dr. Ball’s views..."
Les gjerne siste setning om igjen.
AksjeRik
24.04.2019 kl 07:13 1262


"For kjærligheten til penger er roten til alt ondt."..
Redigert 24.04.2019 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
velkjent
24.04.2019 kl 07:45 1239

Han har bl. a. beskylt Mann for svindel med "hockeykøllen" og sagt at han burde vært i "State pen" istedet for i Penn state", altså i Pennsylvanias fengsel istedet for i Pennsylvanias universitet. Men da Mann gikk til retten ble han bedt om å frigi forskningen knyttet til "hockeykøllen", noe han har nektet til tross for flere henstillinger fra retten.
En juridisk dommer har ingen kompetanse i å vurdere det faglige innholdet i en artikkel. Og det er heller ikke noe problem å fremskaffe en person, som mot betaling kan fremføre en slik uttalelse.
Men hva med den kurven du viste til og som skulle bevise sammenhengen mellom temperatur og CO2?
oivindl
24.04.2019 kl 08:55 1199

"Og det er heller ikke noe problem å fremskaffe en person, som mot betaling kan fremføre en slik uttalelse."

Ditt svar ser ut til å være at alle som er uenig med din forståelse må være kjøpt og betalt.
Tim Ball måtte trekke og beklage en lignende uttalelse:
"The website deleted the article and published a retraction and an apology. Ball also apologized."

Hvor har du det ellers fra at jeg har vist til en kurve som "skulle bevise sammenhengen mellom temperatur og CO2?"