Bondens inntekter /Hegnars kunnskaper

kaunis
22.04.2019 kl 08:19 1050

Det er helt utrolig at Trygve Hegnar med sine kunnskaper og dyktighet kan lire av seg så mye uvitenhet om bondens inntekter som han gjør i nyhetsbildet. Her mener han at bondens inntekt er ca 600000 kr i året. Han tar med i regnestykket at de har PENSJON, snørydding, LAGERleier, og annet arbeid. Merkelig at Hegnar ikke forstår at tilskuddet til landbruket er basert på årsverktimer sammenlignet med alle andre sine arbeidstimer i lønn pr år i fast arbeid. Når bonden tar seg arbeid utenfor gårdsarbeidet er det det det samme som andre arbeidstakere jobber overtid, gitt at det er et årsverks arbeid i å drive denne gården forsvarlig etter normer.Årsoppgjøret i landbruket baserer seg på mange års beregninger og erfaringer av hva et årsverk i landbruket gir av inntekter sammenlignet med industriarbeideren.Hvert år innhentes data fra hva som blei bondens gjennomsnittlige inntekt året før i hver enkelt produksjon ,baser på det beregnede antall timer som et årsverk er. Slik får en ut hva bonden tjente på de forskjellige produksjonene og den gjennomsnittlige inntekten. Så må en legge til grunn hva den forventede prisstigningen blir og hva industriarbeideren har fått i sitt lønnsoppgjør. Bonden ligger i gjennomsnitt godt under det en industriarbeider har i gjennomsnittlig lønn for året. Derfor vil det være stor forskjell mellom alle lønnstakere i industrien alt etter stilling og utdannesle, samt overtidsarbeid. Det samme gjelder for bonden, noen ligger slik til at det er enkelt å kunne jobbe mye overtid om vinteren med for.eks snørydding, det å få pensjon (bonden bestemmer selv når han vil pensjonere seg etter tillat pensjonsalder) samt utleie (ganske få) men også annet arbeid, som da vil være overtid uten overtidsgodtgjørelse. Jeg oppfordrer Hegnar til Å slutte med denne uriktige fremstillingen av bondens inntekter som ikke er riktig.Det er ingen andre årsinntekter hvor overtid inngår som en normalisert årsinntekt og hvor overtid ikke gir høyere timesbetaling, slik som arbeid utenfor gården egentlig er.

Kaunis, om få dager skal potetene i jorden. Hadde vært gøy med troll i år, men de er litt uvanlig her i området. Jeg har senest i dag bistått med oljeskift på traktoren, 7 liter på motoren og 27 på transmisjonen ettersom intervallet på 100 timer nærmet seg etter flere uker med vedkløyving. Jeg er ingen stor bonde, men jobbet som gårdsgutt frem til mitt yrkesliv og stepper inn i ny og ne enda. Men det forandrer ingenting, det er prinsippene om urimelighet det dreier seg om. At noen nyter godt av subsidier gjør det ikke automatisk rett. Om jeg tar så grundig feil, hvorfor gjør ikke flere land som oss? Og, mer viktig: kan det du sier kanskje være meget subjektivt? Tar jeg feil bare fordi du er uenig? Evner du å se forskjellen mellom å være uenig og ta feil?
Redigert 22.04.2019 kl 20:51 Du må logge inn for å svare
kaunis
23.04.2019 kl 08:21 407

Men du klarer jo ikke å skjule at du er veldig dårlig på å se sammenhenger. Det er jo jeg som er uenig med deg og du som kommer men beskrivelse av tilskudd som er feil. Når du snakker om evner, så vurder deg selv først, men bli ikke skuffet om du evner det. Landbruk og subsidier er en kompleks materie og en del nordmenn forstår ikke helheten og det er forståelig. Problemet er, at da hetser en,som en kompensasjon for manglende kunnskaper og det beviser du .Misunnelse er desverre godt utviklet hos oss mennesker og det er det mange som får svi for, men de som er det, røper seg vanligvis selv.

Problemet er i bunn og grunn norsk kostnadsnivå, skapt av fagforeninger, samvirker annen koperativ virksomhet. De har surret seg inn i sitt eget nett!
I landbruket som ellers i samfunnet der det flommer med "gratis penger" finnes det en hel rekke laug og lag som snylter på kassen og matproduksjon virker mer og mer som en bivirksomhet.
Det hadde virkelig vært på tide å forenkle systemet der som ellers i samfunnet.


http://www.grontfagsenter.no/1091.32793.Organisasjoner-forvaltning-og-laring-i-landbruket.html

"Landbruk og subsidier er en kompleks materie og en del nordmenn forstår ikke helheten og det er forståelig"
Her sier du indirekte at en del nordmenn (altså de som har en annen oppfattelse enn deg) er dumme. Jo, det er akkurat det du gjør, men sier det pent pakket inn.

Selvsagt er det komplekst, det er en del av gamet og er vanskelig for de fleste. Det har jeg ikke sagt noe på, men det er urimelig at kundene må betale dette, og du tar jo til orde for mer.
Du snakker som en fagforeningspamp, og sammenlikner bonden med faglærte. Disse faglærte du snakker om er ofte mennesker med truckførerbevis og andre "sertifikater" de har fått gratis. (Altså betalt av andre). Er dette utdannelse, mens andre, beklager uttrykksmåten: Ressurssterke, sliter med studielån i årevis? Det er så skeivt hele greia at det er som du sier, vanskelig å se sammenhengen. Og at du er den eneste som har rett forstår til og med du at er feil.
kaunis
23.04.2019 kl 12:57 354

Vet ikke om jeg skal le eller gråte, her surrer du fælt og tillegger meg meninger jeg ikke har. Jeg har faktisk vist forståelse mot deg ut fra hva du skriver og hva du mener selv. Jeg mener ikke noen er dumme når jeg innrømmer at hele problematikken med subsidier ikke er lett å sette seg inn i og at det derfor er svært mange som ikke gjør det før de taler, slik jeg oppfatter deg.I dag er de fleste gårdbrukere/bønder utdannet i flere år på landbruksskoler og er derav fagfolk.Mange har høyskole også og de er en gruppe med svært forskjellig utdannelse og mange har levd på gård hele livet. Tror de er ganske godt faglig kvalifisert til det de driver med. Hva gjelder div lån og slike private ting har ingenting med den saken som gjelder subsidier. Så innrømmer du jo at det er kompleks men samtidig beskylder du meg for å mene at andre er dumme, forde jeg skriver akkurat det. Jeg har ikke sagt at bonden skal har mer støtte, men visst boden ikke kan leve av drifta si, må han legge ned eller ta arbeid utenfor bruket.Dette er det mange som må og dagene blir lange, men det er mange idialister på landsbygda i Norge, og derfor har vi et fint kulturlandskap over hele Norge. Dette til tross for at noen ikke evner se dette i en større sammenheng.

tror jammen du er en liten idealist selv:0)

og derfor har vi et fint kulturlandskap over hele Norge.

Du mener det fine landskapet som gror igjen fullstendig fordi det ikke brukes lengre? Hytter og hus forsvinner i et økende tempo pga at ingen driver jorda lengre.https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ndVjd/norge-gror-igjen-se-historiske-bilder
Kulturlandskapet gror igjen og dette vil føre til skogbranner vi aldri har sett maken til her i landet. Hardføre beitedyr som holdet vegetasjonen i sjakk er grovt undervurdert i så måte.

Skogbrannene i Sverige i 2018 er mangel på politisk forståelse for grønne dalføre, der folket bor og branner naturlig stopper.
kaunis
23.04.2019 kl 15:59 328

Det er den ene siden, som vises godt for alle og derfor er det ikke så mye hets mot bonden som tidligere. Mere kunnskap, mindre dumheter, mere gjengrodd landskap, mere forståelse for subsidier. Uten subsidier til bonden gror Norge igjen og vi må bare ta i mot den maten som vi må importere uten å kunne klage på kvaliteten. Ingen produsenter i Norge å konkurrere mot, fin plass da å kvitte seg med sekunda varer til topp pris.Her er noe av helheten jeg har skrevet om, men det er mye mye mere i denne helheten. Kansje Hegnar også er mottagelig for kunnskaper han sannsynligvis ikke innehar om subsidienes betydning for fedrelandet.

Der jeg vokste opp fikk stedet navn etter stedsnavnet https://snl.no/hageby
Utedass. For kjøp av gull solgte Kongeriket landets skog og tømmer samt mat ut munnen på sitt eget folk. 1920-30 med Bolignød, hvor store barnerike familier bodde i gråbeingårder trappeoppganger, og simple "fellesarealer" med klaske-do utedass på samme plan. https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bolign%C3%B8den_i_Oslo
http://forskning.no/andre-verdenskrig-historie-samfunnsokonomi-samfunnskunnskap/2017/04/krigen-utjevnet-forskjeller-mellom-nordmenn
Om ikke krigen hadde ankommet Norge ville vi alle satt på utedassen fortsatt. Fristaten Kongo http://no.wikipedia.org/wiki/Leopold_II_av_Belgia


"Fryktar reprise på fjorårets tørkesommar
Det tørre april-vêret er i ferd med å skape problem for bøndene. – Kjem det ikkje regn no, byrjar det å knipe, meiner landbruksrådgjevar."

Nå begynner visst oppkjøringen til årets krav om ekstra bevilgninger til en rekke oversubsidierte og verna bedrifter, såkalte bondegårder.


Vi har brukt de verktøyene vi har, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Skipsrevyen. Han har liten forståelse for at det skulle være laber interesse for å bygge Kystruteskipene i Norge, men holder døren likevel åpen for ytterligere tiltak for verftsindustrien.
https://www.skipsrevyen.no/article/vi-har-brukt-de-verktoeyene-vi-har/
Norsk industripolitikk er Skatt og avgifts galskap. Om det ikke hadde vært for Kjell Inge Røkke så hadde Kværner hatt en eier som står i Bur borte i Russland. Hvem er hva, i Norge og hvor arbeider de?

Ex FN generalsekretær Banke Moon sitt eget hjemland Sør Korea, tar ikke inn en eneste hemoroide av en asylant eller innvandrer.

På grunn av det norske folks råvareresurser er statsoljeselskapet «Statoil» etablert. Men i en tid med fallende råoljepriser og Norges verfts og oljeindustri sliter med konjunkturnedgang og ordretørke, økende arbeidsledighet forsterket av kongeriket, særegne skadelige skatt og avgifts galskap. Bygger nå Statsolje folkestyre selskapet «Statoil» plattformer for milliarder i Sør-Korea. Plattformer til bruk for opphenting av det norske folks naturresurser (olje og gass) på deres egne områder. Kongeriket Norge plyndret folket via "oljefondet" det såkalte pensjonsfondet, som med plyndrete oppgjørsmidler investerer i det store utland. I eget hjemland legger Kongeriket jorden brakk og fyller fedrelandet med pakk. Klovneriket kjøper kamp og angrepsfly og bygge flyplasser på fullverdig matjord. Regelrett importerer velferdsturister, sjarlataner, lykkejegere «Asylanter» immigranter og IS terrorister.

FN Ban Ki-moon er selv fra Sør-Korea, et land som ikke tar inn en eneste hemoroide av det flerkulturell og fremmedartet, av hva han berømmer oss nordmenn å ta imot i urimelige svære mengder. Er noen mikset i hans eget hjemland, så er det rett ut som bortadopsjon og det i rakettfart. Sør-Korea er dermed stand til å bygge plattformer av høy kvalitet "billig". Det begriper bare ikke denne imbesile del av nasjonene. Siste. Dødsfallene fortsetter: Samme uke som Solberg besøkte verftet, omkom ytterligere tre arbeidere
http://www.tu.no/artikler/dodsfallene-fortsetter-samme-uke-som-solberg-besokte-verftet-omkom-ytterligere-tre-arbeidere/346603