Bondens inntekter /Hegnars kunnskaper

kaunis
22.04.2019 kl 08:19 1183

Det er helt utrolig at Trygve Hegnar med sine kunnskaper og dyktighet kan lire av seg så mye uvitenhet om bondens inntekter som han gjør i nyhetsbildet. Her mener han at bondens inntekt er ca 600000 kr i året. Han tar med i regnestykket at de har PENSJON, snørydding, LAGERleier, og annet arbeid. Merkelig at Hegnar ikke forstår at tilskuddet til landbruket er basert på årsverktimer sammenlignet med alle andre sine arbeidstimer i lønn pr år i fast arbeid. Når bonden tar seg arbeid utenfor gårdsarbeidet er det det det samme som andre arbeidstakere jobber overtid, gitt at det er et årsverks arbeid i å drive denne gården forsvarlig etter normer.Årsoppgjøret i landbruket baserer seg på mange års beregninger og erfaringer av hva et årsverk i landbruket gir av inntekter sammenlignet med industriarbeideren.Hvert år innhentes data fra hva som blei bondens gjennomsnittlige inntekt året før i hver enkelt produksjon ,baser på det beregnede antall timer som et årsverk er. Slik får en ut hva bonden tjente på de forskjellige produksjonene og den gjennomsnittlige inntekten. Så må en legge til grunn hva den forventede prisstigningen blir og hva industriarbeideren har fått i sitt lønnsoppgjør. Bonden ligger i gjennomsnitt godt under det en industriarbeider har i gjennomsnittlig lønn for året. Derfor vil det være stor forskjell mellom alle lønnstakere i industrien alt etter stilling og utdannesle, samt overtidsarbeid. Det samme gjelder for bonden, noen ligger slik til at det er enkelt å kunne jobbe mye overtid om vinteren med for.eks snørydding, det å få pensjon (bonden bestemmer selv når han vil pensjonere seg etter tillat pensjonsalder) samt utleie (ganske få) men også annet arbeid, som da vil være overtid uten overtidsgodtgjørelse. Jeg oppfordrer Hegnar til Å slutte med denne uriktige fremstillingen av bondens inntekter som ikke er riktig.Det er ingen andre årsinntekter hvor overtid inngår som en normalisert årsinntekt og hvor overtid ikke gir høyere timesbetaling, slik som arbeid utenfor gården egentlig er.

Et brød koster ca. kr. 25.- bondens bidrag til kostnaden utgjør ca. kr. 2.- For de fleste i Norge er problemet disse kr. 2.-
De resterende kr. 23.- er det ingen som spør hvor forsvinner; i det store svarte hull, om de ikke finansierer hele ”apekatt industrien” og galskapens/vanviddets byråkrati.

Vi står jo alle og breker, hvor dyr maten er, like fullt er det et faktum at dem som har påtatt seg ” å distribuere” maten er 3- 4 personer endt å bli Norges rikeste menn med sine familier. Hva og hvordan er det mulig og hvem bidrar med at så får lov å skje, og hvor tar de pengene i fra, og fra hvem? For bann på det en regning er det alltid, og den skal betales......

Alle oss andre dødelige blir via media (med den lisens og skatte finansierte, frie norske presse ”støtten” (en journalist får 3 ganger mer i subsidier enn bonden) blir vi fortalt at vi alle sammen er en uavlatelig utgiftspost. NB: Om du ikke går på skolen til de fylte 30 år. Og derfra får de seg et "grisetrau i det store statlige offentlige finansierte fjøset. (Fast jobb "med u-oppsigelig rettsvern" i byråkrati og embetsverk). Noen blir også folkevalgt der de med bablet sitt betaler skatt? En offentlig ansatt en jo skatt i seg selv) kan umulig å betale noe skatt.

Denne skal være enkel å forstå, men nei. Hvorfor går Leyla Hasic (32) nikabkledde, om hun ikke er skamfull av å være norsk?
Hagen og Reitan produsere Ikke mat, men selger og distribuerer den maten andre har tilveiebrakt/produsert.
http://e24.no/naeringsliv/magnus-reitan/kjoepte-sitt-tredje-privatfly-slik-er-reitan-familiens-luksusliv/24148424

Siste fra gjøkredet.
Nytt innspill fra en fugleinfluensa gjøk, "fjern tollmurene og støtten få ett fritt marked på mat & drikke". Jeg tilføyer: Få indiske/asiatiske ingeniør, økonomer, advokater, bankfolk og forsker etc som gjør for 2 dollar dagen, hva småsinn og smalehode av norsk opphav daglig får tusenvis for å utføre. La globaliseringen smelle inn der det virkelig monner ....
Norsk jord/Landbruk!

NRK budsjett på over 6 milliarder. Bønder, arbeider, fiskere ja hele folket ut-skjelles i alle offentlige medier her i klovneriket hvor journalister får 3 ganger mer i supsider enn bonden. Det er Norsk jord, kontra Landbruk..

Er det noen som fortjener «god lønn» så er det bønder og fiskere.

Er det noen som IKKE fortjener «god lønn» så kan man nevne meglere, enten det dreier seg om aksjer, boliger eller annet, «finanseksperter» ligger også i denne kategorien.
Redigert 22.04.2019 kl 09:45 Du må logge inn for å svare

Mye tyder på at å drive gård av en viss størrelse krever mer enn et vanlig årsverk. Det skal være betalt som i andre yrker. Bonden må også leie inn folk i helgene og ferier. Arbeid utenom gården er overtid. Å jobbe mye krever sitt. De fleste bønder er slitere. Andre yrker kommer lettere til pengene og sitter høyere ved bordet.
Clubs
22.04.2019 kl 10:32 863

Bønder er i utgangspunktet selvstendige næringsdrivende som har gjort seg selv til brikker i landbruksbyråkratiet.Det er over 10000 årsverk i dette landbruksbyråkratiet og det i seg selv er sykt i et lite land som Norge!
Bøndene har mistet kontrollen over egne bedrifter der de forventer tilskudd,subsidier og offentlig innblanding i deres business.
Trist utvikling for stolte bønder som burde stå på egne bein og leve av egen produksjon og produktutvikling i det markedet de bor i.
Hvilke incentiver har en bonde til å gjøre en ekstra god jobb når produktene i stor grad havner hos de samme store motfakerne?

Bondesamvirkene gjør det ikke bedre.
Bønder er sytere og klagere på linje med sykepleiere og lærere.
Redigert 22.04.2019 kl 10:51 Du må logge inn for å svare
kaunis
22.04.2019 kl 10:57 848

Det gjør sikkert godt å være useriøs noen ganger. Klima og lønnsomhet er ikke på høyde med de som har et mye bedre utgangspunkt. Urettferdig konkurranse gjør det nødvendig med økte subsidier pga importvarer.

denne hankatten nå da være utviklet et par hakk over meitemarken. Mulig han er unnfanget på dette felttoget oppsatt av NSB (Der både tog og skinnegang, var bygget av tysk Krupp stål,) der det snor seg oppover til Elverum i 1940. Fra luften ser slikt ut som en meitemark, derav sammenligningen.
dirken
22.04.2019 kl 11:12 838

Gjesp Trygve. Ble vi ikke ferdige med bondehetsen på slutten av 90-tallet?

Redigert 22.04.2019 kl 11:14 Du må logge inn for å svare
kaunis
22.04.2019 kl 11:31 834

Hankatten var jo ikke født enda da og må jo få lovt å tømme seg litt stakkar.

Hannkatten er ikke kresen hvor han tar for seg med en hunnkatt. Mulig han ble unnfanget bak et tre-seter utedass som nordmenn kjempet så ivrig for å redde, i denne krigen de i ettertid, som emigrant og i eksil, var med i?

Skulle ikke dere bondetælper jaktet ulv, sprøytet møkk og sådd nå? Men å sitte her å prate piss har dere altså tid til?
Problemet med bøndene sitter i grasrota, hvor mange bønder sier de er fornøyd?
Problemet er i bunn og grunn norsk kostnadsnivå, skapt av fagforeninger, samvirker annen koperativ virksomhet. De har surret seg inn i sitt eget nett!
Og det er kunden som betaler! Likevel presterer de å klage fordi de hevder mellomleddet, butikkene som de selv selger til, tjener for mye. Skulle ikke gått an!
Redigert 22.04.2019 kl 12:39 Du må logge inn for å svare
dirken
22.04.2019 kl 12:43 814

Subsidiene betaler du og jeg. Det koster oss noe sånt som 1 prosent av statsbudsjettet kanskje. Igjen får du en bondestand som klager, men som likevel viderefører arv og tradisjoner og holder jorden i hevd og bygdene levende samtidig som de produserer halvparten eller så av det du dytter i kjeften. Legg sammen alt det andre rare som finansieres over statsbudsjettet, så kommer du sikkert til et tall høyere enn 1 hundredel.

1% er en enorm sum. Ved å fortsette såkalte subsidier opprettholder vi næringen på kunstig vis. Kuren er å fjerne toll og særordninger som bøndene har og vi kunne fått konkurranse. Da skulle du fått sett klaging! Og vi ville nok en gang se at norsk kostnadsnivå er for høyt.
dirken
22.04.2019 kl 12:58 854

Du har fortsatt ikke latt deg omvende av landsfaderen Donald "the tariff man" Trump skjønner jeg? Tviholder på nyliberalismens friflyt globaliseringspolitikk, akkurat som Hegnar ja.
Redigert 22.04.2019 kl 12:59 Du må logge inn for å svare

Å her har vi nasjonalromantiske dirken å liberaleren hankatten i full vigør du gett.
22.04.2019 kl 13:36 840

Jeg er enig med TS, men Hegnar er ute etter å sette saken på spissen for å få oppmerksomhet. Jeg tror at det norske folk
stort sett er enig i at bøndene må få lønn for sitt arbeid, akkurat som andre i kongeriket. Men de bør stikke fingeren i jorda
og tenke på at de jobber for seg selv i sitt "firma", og ikke vente at staten skal subsidiere dem hele tiden.

Trump gjør godjobb som president. Hva du mener med tariff man forstår jeg ikke. Men jeg kan fortelle deg jeg er mot eu, men for handel på fornuftig vilkår. Det handler også om markedsøkonomi, ofte en grei ordning.
Ordet tariff får meg til å tenke på fagforeninger, et onde vi gjerne kunne vært foruten.
Redigert 22.04.2019 kl 14:05 Du må logge inn for å svare
kaunis
22.04.2019 kl 14:16 828

Nei uforstand har aldri vært svaret på fremgang og se hva/hvem og hvordan verdier blir skapt er ikke for amatører. Vi kan ikke måle hva et flott landskap og grønne åkrer har å si for helheten til de som kommer hit pga vårt rene miljø velstelte landskap. Mye av dette er det dere får for at bonden kan drive lønnsomt og leve av det so
dirken
22.04.2019 kl 14:18 825

Trump kaller seg selv "the tariff man", hankatten. Tariff i denne sammenheng er tolltariff. Trump er glad i toll. Trump mener toll fungerer. Slagordet "frihandel" som før pleide å komme fra andre siden av atlanteren er for lengst byttet ut med "rettferdig handel", og argumentene er til forveksling ganske like som forskjellige regjeringer har brukt om de norske tollsatsene for matvarer i lang tid. Det er ikke rettferdig å la bønder i et karrig land som Norge konkurrere med paddeflate og frodige Nederland f.eks. Derfor utjevner man konkurranseulemepene med tollsatser. Ja, maten blir dyrere, men så får man kyr på beite osv. Dessuten er nordmenn så rike at vi ikke bruker en større andel av lønna på mat enn svensker. osv osv. Vi har alle hørt argumentene. De siste seks årene har landbruksministrene vært fra FrP, uten at det har endret stort.

Anti-globaliseringsvinden som blåser over Europa i disse dager, og som er i ferd med å utradere de tradisjonelle sosialdemokratiske, sosialistiske og kristenkonservative partiene, har sitt rotfeste i distriktene utenfor de store byene. Gjerne distrikter som har tapt på globalisering og friflytpolitikken. I Norge er distrikt synonymt med bønder.

Det er bare å hoppe på populist-toget først som sist hankatten. Men da må du legge fra deg bondehetsen. Den gikk alle uansett lei på slutten av 90-tallet, som sagt.

Det er ikke bøndene jeg vil til livs, men særordningene og deres urimelige fordeler. Tidligere var det snakk om selvberging og selvforsynthet som argument, men hvem tror du bøndene ville solgt til i en krisesituasjon? Høystbydende såklart. Såsant ikke staten som vanlig gir et solid mellomlegg som alltid.
Selv har jeg stor sans for gårdsdrift,Men det forandrer ingenting, det handler om prinsipper også.
Tar jeg veldig feil om jeg tipper at Tine og Gilde har over 80% markedsandel i hvert sitt marked? Og uten at jeg vet det så tipper jeg feks at feks Nordfjord godt kunne stått på Gildes kundeliste. Slik er ikke bra i det hele tatt. Jeg kan imidlertid vært tilbøyelig til å si at norsk melk var/er i verdensklasse, men å tro at svensk arla er så mye dårligere i 2019 tviler jeg på.
Dessuten er kyllingdrift i Norge etter hva jeg vet ikke stort bedre enn eu’s, dette er rå business. Tidligere tok det tre mnd å avle en broiler, i dag kun28 dager i snitt.

Når det er sagt , kanskje til din overraskelse,tror jeg at storfe harmye dritt i seg, feks belgisk blå, som vi ikke bør handle fra eu.
Redigert 22.04.2019 kl 14:31 Du må logge inn for å svare
dirken
22.04.2019 kl 14:38 818

Debatten om jordbruket er ganske polarisert i Norge. Kan ikke huske å ha observert noen på "mot"-siden karaterisere en eneste av særordningene til bøndene som "rimelige". Der i gården skal alt bort fordi de gir "urimelige fordeler". Friflyt globalisering er alltid best, uansett. Kassalappen på kiwi blir litt rimeligere med polsk hestekjøtt og utrangert rumensk høne, og leilighetene i byene litt dyrere fordi tilflyttingen øker når distriktene mister nok en næring med inntektsgivende muligheter.

Sannheten ligger vel et sted midt i mellom, slik som alltid. Alle land støtter landbruket sitt, både over statsbudsjetter og på tollgrensen. Om 1% av statsbudsjettet er enormt mye, men 0,9% er ok, skal ikke jeg late som jeg vet. Det jeg vet er at det er mye annet offentlig pengestøtte som jeg synes er veldig mye rarere, og som man heller burde angripe først.

Gjør man det, er man dessuten litt mindre byhømo.

Akkurat det med at det er andre steder å begynne er jeg selvsagt e9 i du. Men husk også at vi nordmenn ofte er uvitende om vareutvalget vi går glipp av, nettopp fordi vi i praksis ikke kan eller har lov til å kjøpe nettopp pga særordninger og monopol. Om du ikke vet det kan vi ikke engang kjøpe poteter i sverige og lovlig ha de med til norge.
dirken
22.04.2019 kl 14:53 810

Det der argumentet om at nordmenn ikke vet hva som befinner seg utenfor landets grenser tror jeg ikke holder lenger. Nordmenn er sikkert blant verdens mest reisende folkeslag. Og det med poteter visste jeg faktisk, og det har å gjøre med spredningsfare for plantesykdommer. Prøv å ta med deg potetene dine inn i Sverige så vil du bli stoppet av samme grunn.

Det er nok også fordi vi heldigvis ikke er med i eu. At folk fortsatt kan være for eu fatter jeg ikke.
dirken
22.04.2019 kl 15:06 803

Å være for norsk eu medlemskap er typisk byhømo.

Stor R i boka til dirken gett

Det er da genialt for oss at de andre har organisert seg i EU. Vi kan forholde oss til ett land istedet for 28 forskjellige sett med byråkratisk regelverk og vi får litt beskyttelse når Trump og annen storkæll skal tråkke på oss små.
Jeg synes EØS er genialt og håper på at UK blir med oss eller fortsetter i EU.
Redigert 22.04.2019 kl 15:14 Du må logge inn for å svare

Trump og annen stor hva for noe sa du? Hvem har lært deg det ordet?

Å det ordet bør nok aldri sies fra barnemunn du
:0)
Redigert 22.04.2019 kl 15:45 Du må logge inn for å svare

Har du hevd på å bruke østfold dialekt?

Jeg tenkte på noe annet, slappa dua

Hva skal ulv og jerv leve av når jordbruket blir avviklet? Og Hva med landbruks-byråkratene.......

Ulven lever feks av elg og rådyr.
Men hvorfor skal ulven leve spør jeg da.
.777.
22.04.2019 kl 19:10 739

Jeg smugler alltid med meg en sekk poteter når jeg skal til Sverige. Null problem.
kaunis
22.04.2019 kl 19:26 734

Hankatten, det er tydelig at du mangler elementære kunnskaper om norsk landbruk og subsidiering og den totale forståelsen og sammenhengen. Har desverre ikke dager nok til å kunne oppdatere deg tilstrekkelig desverre. Jeg anser problemet så stort at jeg vil tilråde deg å ikke skrive uhemmet om dette temaet som er såpass sammensatt og kompleks at du bare blottlegger mangelen på insikt.