Bondens inntekter /Hegnars kunnskaper

kaunis
22.04.2019 kl 08:19 874

Det er helt utrolig at Trygve Hegnar med sine kunnskaper og dyktighet kan lire av seg så mye uvitenhet om bondens inntekter som han gjør i nyhetsbildet. Her mener han at bondens inntekt er ca 600000 kr i året. Han tar med i regnestykket at de har PENSJON, snørydding, LAGERleier, og annet arbeid. Merkelig at Hegnar ikke forstår at tilskuddet til landbruket er basert på årsverktimer sammenlignet med alle andre sine arbeidstimer i lønn pr år i fast arbeid. Når bonden tar seg arbeid utenfor gårdsarbeidet er det det det samme som andre arbeidstakere jobber overtid, gitt at det er et årsverks arbeid i å drive denne gården forsvarlig etter normer.Årsoppgjøret i landbruket baserer seg på mange års beregninger og erfaringer av hva et årsverk i landbruket gir av inntekter sammenlignet med industriarbeideren.Hvert år innhentes data fra hva som blei bondens gjennomsnittlige inntekt året før i hver enkelt produksjon ,baser på det beregnede antall timer som et årsverk er. Slik får en ut hva bonden tjente på de forskjellige produksjonene og den gjennomsnittlige inntekten. Så må en legge til grunn hva den forventede prisstigningen blir og hva industriarbeideren har fått i sitt lønnsoppgjør. Bonden ligger i gjennomsnitt godt under det en industriarbeider har i gjennomsnittlig lønn for året. Derfor vil det være stor forskjell mellom alle lønnstakere i industrien alt etter stilling og utdannesle, samt overtidsarbeid. Det samme gjelder for bonden, noen ligger slik til at det er enkelt å kunne jobbe mye overtid om vinteren med for.eks snørydding, det å få pensjon (bonden bestemmer selv når han vil pensjonere seg etter tillat pensjonsalder) samt utleie (ganske få) men også annet arbeid, som da vil være overtid uten overtidsgodtgjørelse. Jeg oppfordrer Hegnar til Å slutte med denne uriktige fremstillingen av bondens inntekter som ikke er riktig.Det er ingen andre årsinntekter hvor overtid inngår som en normalisert årsinntekt og hvor overtid ikke gir høyere timesbetaling, slik som arbeid utenfor gården egentlig er.
dirken
22.04.2019 kl 12:43 637

Subsidiene betaler du og jeg. Det koster oss noe sånt som 1 prosent av statsbudsjettet kanskje. Igjen får du en bondestand som klager, men som likevel viderefører arv og tradisjoner og holder jorden i hevd og bygdene levende samtidig som de produserer halvparten eller så av det du dytter i kjeften. Legg sammen alt det andre rare som finansieres over statsbudsjettet, så kommer du sikkert til et tall høyere enn 1 hundredel.

Skulle ikke dere bondetælper jaktet ulv, sprøytet møkk og sådd nå? Men å sitte her å prate piss har dere altså tid til?
Problemet med bøndene sitter i grasrota, hvor mange bønder sier de er fornøyd?
Problemet er i bunn og grunn norsk kostnadsnivå, skapt av fagforeninger, samvirker annen koperativ virksomhet. De har surret seg inn i sitt eget nett!
Og det er kunden som betaler! Likevel presterer de å klage fordi de hevder mellomleddet, butikkene som de selv selger til, tjener for mye. Skulle ikke gått an!
Redigert 22.04.2019 kl 12:39 Du må logge inn for å svare

Hannkatten er ikke kresen hvor han tar for seg med en hunnkatt. Mulig han ble unnfanget bak et tre-seter utedass som nordmenn kjempet så ivrig for å redde, i denne krigen de i ettertid, som emigrant og i eksil, var med i?
kaunis
22.04.2019 kl 11:31 656

Hankatten var jo ikke født enda da og må jo få lovt å tømme seg litt stakkar.
dirken
22.04.2019 kl 11:12 660

Gjesp Trygve. Ble vi ikke ferdige med bondehetsen på slutten av 90-tallet?

Redigert 22.04.2019 kl 11:14 Du må logge inn for å svare

denne hankatten nå da være utviklet et par hakk over meitemarken. Mulig han er unnfanget på dette felttoget oppsatt av NSB (Der både tog og skinnegang, var bygget av tysk Krupp stål,) der det snor seg oppover til Elverum i 1940. Fra luften ser slikt ut som en meitemark, derav sammenligningen.
kaunis
22.04.2019 kl 10:57 670

Det gjør sikkert godt å være useriøs noen ganger. Klima og lønnsomhet er ikke på høyde med de som har et mye bedre utgangspunkt. Urettferdig konkurranse gjør det nødvendig med økte subsidier pga importvarer.

Bondesamvirkene gjør det ikke bedre.
Bønder er sytere og klagere på linje med sykepleiere og lærere.
Redigert 22.04.2019 kl 10:51 Du må logge inn for å svare
Clubs
22.04.2019 kl 10:32 685

Bønder er i utgangspunktet selvstendige næringsdrivende som har gjort seg selv til brikker i landbruksbyråkratiet.Det er over 10000 årsverk i dette landbruksbyråkratiet og det i seg selv er sykt i et lite land som Norge!
Bøndene har mistet kontrollen over egne bedrifter der de forventer tilskudd,subsidier og offentlig innblanding i deres business.
Trist utvikling for stolte bønder som burde stå på egne bein og leve av egen produksjon og produktutvikling i det markedet de bor i.
Hvilke incentiver har en bonde til å gjøre en ekstra god jobb når produktene i stor grad havner hos de samme store motfakerne?

Mye tyder på at å drive gård av en viss størrelse krever mer enn et vanlig årsverk. Det skal være betalt som i andre yrker. Bonden må også leie inn folk i helgene og ferier. Arbeid utenom gården er overtid. Å jobbe mye krever sitt. De fleste bønder er slitere. Andre yrker kommer lettere til pengene og sitter høyere ved bordet.

Er det noen som fortjener «god lønn» så er det bønder og fiskere.

Er det noen som IKKE fortjener «god lønn» så kan man nevne meglere, enten det dreier seg om aksjer, boliger eller annet, «finanseksperter» ligger også i denne kategorien.
Redigert 22.04.2019 kl 09:45 Du må logge inn for å svare

Siste fra gjøkredet.
Nytt innspill fra en fugleinfluensa gjøk, "fjern tollmurene og støtten få ett fritt marked på mat & drikke". Jeg tilføyer: Få indiske/asiatiske ingeniør, økonomer, advokater, bankfolk og forsker etc som gjør for 2 dollar dagen, hva småsinn og smalehode av norsk opphav daglig får tusenvis for å utføre. La globaliseringen smelle inn der det virkelig monner ....
Norsk jord/Landbruk!

NRK budsjett på over 6 milliarder. Bønder, arbeider, fiskere ja hele folket ut-skjelles i alle offentlige medier her i klovneriket hvor journalister får 3 ganger mer i supsider enn bonden. Det er Norsk jord, kontra Landbruk..

Et brød koster ca. kr. 25.- bondens bidrag til kostnaden utgjør ca. kr. 2.- For de fleste i Norge er problemet disse kr. 2.-
De resterende kr. 23.- er det ingen som spør hvor forsvinner; i det store svarte hull, om de ikke finansierer hele ”apekatt industrien” og galskapens/vanviddets byråkrati.

Vi står jo alle og breker, hvor dyr maten er, like fullt er det et faktum at dem som har påtatt seg ” å distribuere” maten er 3- 4 personer endt å bli Norges rikeste menn med sine familier. Hva og hvordan er det mulig og hvem bidrar med at så får lov å skje, og hvor tar de pengene i fra, og fra hvem? For bann på det en regning er det alltid, og den skal betales......

Alle oss andre dødelige blir via media (med den lisens og skatte finansierte, frie norske presse ”støtten” (en journalist får 3 ganger mer i subsidier enn bonden) blir vi fortalt at vi alle sammen er en uavlatelig utgiftspost. NB: Om du ikke går på skolen til de fylte 30 år. Og derfra får de seg et "grisetrau i det store statlige offentlige finansierte fjøset. (Fast jobb "med u-oppsigelig rettsvern" i byråkrati og embetsverk). Noen blir også folkevalgt der de med bablet sitt betaler skatt? En offentlig ansatt en jo skatt i seg selv) kan umulig å betale noe skatt.

Denne skal være enkel å forstå, men nei. Hvorfor går Leyla Hasic (32) nikabkledde, om hun ikke er skamfull av å være norsk?
Hagen og Reitan produsere Ikke mat, men selger og distribuerer den maten andre har tilveiebrakt/produsert.
http://e24.no/naeringsliv/magnus-reitan/kjoepte-sitt-tredje-privatfly-slik-er-reitan-familiens-luksusliv/24148424