Bondens inntekter /Hegnars kunnskaper

kaunis
22.04.2019 kl 08:19 971

Det er helt utrolig at Trygve Hegnar med sine kunnskaper og dyktighet kan lire av seg så mye uvitenhet om bondens inntekter som han gjør i nyhetsbildet. Her mener han at bondens inntekt er ca 600000 kr i året. Han tar med i regnestykket at de har PENSJON, snørydding, LAGERleier, og annet arbeid. Merkelig at Hegnar ikke forstår at tilskuddet til landbruket er basert på årsverktimer sammenlignet med alle andre sine arbeidstimer i lønn pr år i fast arbeid. Når bonden tar seg arbeid utenfor gårdsarbeidet er det det det samme som andre arbeidstakere jobber overtid, gitt at det er et årsverks arbeid i å drive denne gården forsvarlig etter normer.Årsoppgjøret i landbruket baserer seg på mange års beregninger og erfaringer av hva et årsverk i landbruket gir av inntekter sammenlignet med industriarbeideren.Hvert år innhentes data fra hva som blei bondens gjennomsnittlige inntekt året før i hver enkelt produksjon ,baser på det beregnede antall timer som et årsverk er. Slik får en ut hva bonden tjente på de forskjellige produksjonene og den gjennomsnittlige inntekten. Så må en legge til grunn hva den forventede prisstigningen blir og hva industriarbeideren har fått i sitt lønnsoppgjør. Bonden ligger i gjennomsnitt godt under det en industriarbeider har i gjennomsnittlig lønn for året. Derfor vil det være stor forskjell mellom alle lønnstakere i industrien alt etter stilling og utdannesle, samt overtidsarbeid. Det samme gjelder for bonden, noen ligger slik til at det er enkelt å kunne jobbe mye overtid om vinteren med for.eks snørydding, det å få pensjon (bonden bestemmer selv når han vil pensjonere seg etter tillat pensjonsalder) samt utleie (ganske få) men også annet arbeid, som da vil være overtid uten overtidsgodtgjørelse. Jeg oppfordrer Hegnar til Å slutte med denne uriktige fremstillingen av bondens inntekter som ikke er riktig.Det er ingen andre årsinntekter hvor overtid inngår som en normalisert årsinntekt og hvor overtid ikke gir høyere timesbetaling, slik som arbeid utenfor gården egentlig er.

Ex FN generalsekretær Banke Moon sitt eget hjemland Sør Korea, tar ikke inn en eneste hemoroide av en asylant eller innvandrer.

På grunn av det norske folks råvareresurser er statsoljeselskapet «Statoil» etablert. Men i en tid med fallende råoljepriser og Norges verfts og oljeindustri sliter med konjunkturnedgang og ordretørke, økende arbeidsledighet forsterket av kongeriket, særegne skadelige skatt og avgifts galskap. Bygger nå Statsolje folkestyre selskapet «Statoil» plattformer for milliarder i Sør-Korea. Plattformer til bruk for opphenting av det norske folks naturresurser (olje og gass) på deres egne områder. Kongeriket Norge plyndret folket via "oljefondet" det såkalte pensjonsfondet, som med plyndrete oppgjørsmidler investerer i det store utland. I eget hjemland legger Kongeriket jorden brakk og fyller fedrelandet med pakk. Klovneriket kjøper kamp og angrepsfly og bygge flyplasser på fullverdig matjord. Regelrett importerer velferdsturister, sjarlataner, lykkejegere «Asylanter» immigranter og IS terrorister.

FN Ban Ki-moon er selv fra Sør-Korea, et land som ikke tar inn en eneste hemoroide av det flerkulturell og fremmedartet, av hva han berømmer oss nordmenn å ta imot i urimelige svære mengder. Er noen mikset i hans eget hjemland, så er det rett ut som bortadopsjon og det i rakettfart. Sør-Korea er dermed stand til å bygge plattformer av høy kvalitet "billig". Det begriper bare ikke denne imbesile del av nasjonene. Siste. Dødsfallene fortsetter: Samme uke som Solberg besøkte verftet, omkom ytterligere tre arbeidere
http://www.tu.no/artikler/dodsfallene-fortsetter-samme-uke-som-solberg-besokte-verftet-omkom-ytterligere-tre-arbeidere/346603

Vi har brukt de verktøyene vi har, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Skipsrevyen. Han har liten forståelse for at det skulle være laber interesse for å bygge Kystruteskipene i Norge, men holder døren likevel åpen for ytterligere tiltak for verftsindustrien.
https://www.skipsrevyen.no/article/vi-har-brukt-de-verktoeyene-vi-har/
Norsk industripolitikk er Skatt og avgifts galskap. Om det ikke hadde vært for Kjell Inge Røkke så hadde Kværner hatt en eier som står i Bur borte i Russland. Hvem er hva, i Norge og hvor arbeider de?

"Fryktar reprise på fjorårets tørkesommar
Det tørre april-vêret er i ferd med å skape problem for bøndene. – Kjem det ikkje regn no, byrjar det å knipe, meiner landbruksrådgjevar."

Nå begynner visst oppkjøringen til årets krav om ekstra bevilgninger til en rekke oversubsidierte og verna bedrifter, såkalte bondegårder.


Der jeg vokste opp fikk stedet navn etter stedsnavnet https://snl.no/hageby
Utedass. For kjøp av gull solgte Kongeriket landets skog og tømmer samt mat ut munnen på sitt eget folk. 1920-30 med Bolignød, hvor store barnerike familier bodde i gråbeingårder trappeoppganger, og simple "fellesarealer" med klaske-do utedass på samme plan. https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bolign%C3%B8den_i_Oslo
http://forskning.no/andre-verdenskrig-historie-samfunnsokonomi-samfunnskunnskap/2017/04/krigen-utjevnet-forskjeller-mellom-nordmenn
Om ikke krigen hadde ankommet Norge ville vi alle satt på utedassen fortsatt. Fristaten Kongo http://no.wikipedia.org/wiki/Leopold_II_av_Belgia

kaunis
23.04.2019 kl 15:59 294

Det er den ene siden, som vises godt for alle og derfor er det ikke så mye hets mot bonden som tidligere. Mere kunnskap, mindre dumheter, mere gjengrodd landskap, mere forståelse for subsidier. Uten subsidier til bonden gror Norge igjen og vi må bare ta i mot den maten som vi må importere uten å kunne klage på kvaliteten. Ingen produsenter i Norge å konkurrere mot, fin plass da å kvitte seg med sekunda varer til topp pris.Her er noe av helheten jeg har skrevet om, men det er mye mye mere i denne helheten. Kansje Hegnar også er mottagelig for kunnskaper han sannsynligvis ikke innehar om subsidienes betydning for fedrelandet.

Kulturlandskapet gror igjen og dette vil føre til skogbranner vi aldri har sett maken til her i landet. Hardføre beitedyr som holdet vegetasjonen i sjakk er grovt undervurdert i så måte.

Skogbrannene i Sverige i 2018 er mangel på politisk forståelse for grønne dalføre, der folket bor og branner naturlig stopper.

og derfor har vi et fint kulturlandskap over hele Norge.

Du mener det fine landskapet som gror igjen fullstendig fordi det ikke brukes lengre? Hytter og hus forsvinner i et økende tempo pga at ingen driver jorda lengre.https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ndVjd/norge-gror-igjen-se-historiske-bilderkaunis
23.04.2019 kl 12:57 320

Vet ikke om jeg skal le eller gråte, her surrer du fælt og tillegger meg meninger jeg ikke har. Jeg har faktisk vist forståelse mot deg ut fra hva du skriver og hva du mener selv. Jeg mener ikke noen er dumme når jeg innrømmer at hele problematikken med subsidier ikke er lett å sette seg inn i og at det derfor er svært mange som ikke gjør det før de taler, slik jeg oppfatter deg.I dag er de fleste gårdbrukere/bønder utdannet i flere år på landbruksskoler og er derav fagfolk.Mange har høyskole også og de er en gruppe med svært forskjellig utdannelse og mange har levd på gård hele livet. Tror de er ganske godt faglig kvalifisert til det de driver med. Hva gjelder div lån og slike private ting har ingenting med den saken som gjelder subsidier. Så innrømmer du jo at det er kompleks men samtidig beskylder du meg for å mene at andre er dumme, forde jeg skriver akkurat det. Jeg har ikke sagt at bonden skal har mer støtte, men visst boden ikke kan leve av drifta si, må han legge ned eller ta arbeid utenfor bruket.Dette er det mange som må og dagene blir lange, men det er mange idialister på landsbygda i Norge, og derfor har vi et fint kulturlandskap over hele Norge. Dette til tross for at noen ikke evner se dette i en større sammenheng.

"Landbruk og subsidier er en kompleks materie og en del nordmenn forstår ikke helheten og det er forståelig"
Her sier du indirekte at en del nordmenn (altså de som har en annen oppfattelse enn deg) er dumme. Jo, det er akkurat det du gjør, men sier det pent pakket inn.

Selvsagt er det komplekst, det er en del av gamet og er vanskelig for de fleste. Det har jeg ikke sagt noe på, men det er urimelig at kundene må betale dette, og du tar jo til orde for mer.
Du snakker som en fagforeningspamp, og sammenlikner bonden med faglærte. Disse faglærte du snakker om er ofte mennesker med truckførerbevis og andre "sertifikater" de har fått gratis. (Altså betalt av andre). Er dette utdannelse, mens andre, beklager uttrykksmåten: Ressurssterke, sliter med studielån i årevis? Det er så skeivt hele greia at det er som du sier, vanskelig å se sammenhengen. Og at du er den eneste som har rett forstår til og med du at er feil.

Problemet er i bunn og grunn norsk kostnadsnivå, skapt av fagforeninger, samvirker annen koperativ virksomhet. De har surret seg inn i sitt eget nett!
I landbruket som ellers i samfunnet der det flommer med "gratis penger" finnes det en hel rekke laug og lag som snylter på kassen og matproduksjon virker mer og mer som en bivirksomhet.
Det hadde virkelig vært på tide å forenkle systemet der som ellers i samfunnet.


http://www.grontfagsenter.no/1091.32793.Organisasjoner-forvaltning-og-laring-i-landbruket.html
kaunis
23.04.2019 kl 08:21 373

Men du klarer jo ikke å skjule at du er veldig dårlig på å se sammenhenger. Det er jo jeg som er uenig med deg og du som kommer men beskrivelse av tilskudd som er feil. Når du snakker om evner, så vurder deg selv først, men bli ikke skuffet om du evner det. Landbruk og subsidier er en kompleks materie og en del nordmenn forstår ikke helheten og det er forståelig. Problemet er, at da hetser en,som en kompensasjon for manglende kunnskaper og det beviser du .Misunnelse er desverre godt utviklet hos oss mennesker og det er det mange som får svi for, men de som er det, røper seg vanligvis selv.

Kaunis, om få dager skal potetene i jorden. Hadde vært gøy med troll i år, men de er litt uvanlig her i området. Jeg har senest i dag bistått med oljeskift på traktoren, 7 liter på motoren og 27 på transmisjonen ettersom intervallet på 100 timer nærmet seg etter flere uker med vedkløyving. Jeg er ingen stor bonde, men jobbet som gårdsgutt frem til mitt yrkesliv og stepper inn i ny og ne enda. Men det forandrer ingenting, det er prinsippene om urimelighet det dreier seg om. At noen nyter godt av subsidier gjør det ikke automatisk rett. Om jeg tar så grundig feil, hvorfor gjør ikke flere land som oss? Og, mer viktig: kan det du sier kanskje være meget subjektivt? Tar jeg feil bare fordi du er uenig? Evner du å se forskjellen mellom å være uenig og ta feil?
Redigert 22.04.2019 kl 20:51 Du må logge inn for å svare
kaunis
22.04.2019 kl 19:26 608

Hankatten, det er tydelig at du mangler elementære kunnskaper om norsk landbruk og subsidiering og den totale forståelsen og sammenhengen. Har desverre ikke dager nok til å kunne oppdatere deg tilstrekkelig desverre. Jeg anser problemet så stort at jeg vil tilråde deg å ikke skrive uhemmet om dette temaet som er såpass sammensatt og kompleks at du bare blottlegger mangelen på insikt.
.777.
22.04.2019 kl 19:10 613

Jeg smugler alltid med meg en sekk poteter når jeg skal til Sverige. Null problem.

Ulven lever feks av elg og rådyr.
Men hvorfor skal ulven leve spør jeg da.

Hva skal ulv og jerv leve av når jordbruket blir avviklet? Og Hva med landbruks-byråkratene.......

Jeg tenkte på noe annet, slappa dua

jabbadabbato skrev ???
Å det ordet bør nok aldri sies fra barnemunn du
:0)
Redigert 22.04.2019 kl 15:45 Du må logge inn for å svare

Det er da genialt for oss at de andre har organisert seg i EU. Vi kan forholde oss til ett land istedet for 28 forskjellige sett med byråkratisk regelverk og vi får litt beskyttelse når Trump og annen storkæll skal tråkke på oss små.
Jeg synes EØS er genialt og håper på at UK blir med oss eller fortsetter i EU.
Redigert 22.04.2019 kl 15:14 Du må logge inn for å svare

Det er nok også fordi vi heldigvis ikke er med i eu. At folk fortsatt kan være for eu fatter jeg ikke.
dirken
22.04.2019 kl 14:53 681

Det der argumentet om at nordmenn ikke vet hva som befinner seg utenfor landets grenser tror jeg ikke holder lenger. Nordmenn er sikkert blant verdens mest reisende folkeslag. Og det med poteter visste jeg faktisk, og det har å gjøre med spredningsfare for plantesykdommer. Prøv å ta med deg potetene dine inn i Sverige så vil du bli stoppet av samme grunn.

Akkurat det med at det er andre steder å begynne er jeg selvsagt e9 i du. Men husk også at vi nordmenn ofte er uvitende om vareutvalget vi går glipp av, nettopp fordi vi i praksis ikke kan eller har lov til å kjøpe nettopp pga særordninger og monopol. Om du ikke vet det kan vi ikke engang kjøpe poteter i sverige og lovlig ha de med til norge.
dirken
22.04.2019 kl 14:38 689

Debatten om jordbruket er ganske polarisert i Norge. Kan ikke huske å ha observert noen på "mot"-siden karaterisere en eneste av særordningene til bøndene som "rimelige". Der i gården skal alt bort fordi de gir "urimelige fordeler". Friflyt globalisering er alltid best, uansett. Kassalappen på kiwi blir litt rimeligere med polsk hestekjøtt og utrangert rumensk høne, og leilighetene i byene litt dyrere fordi tilflyttingen øker når distriktene mister nok en næring med inntektsgivende muligheter.

Sannheten ligger vel et sted midt i mellom, slik som alltid. Alle land støtter landbruket sitt, både over statsbudsjetter og på tollgrensen. Om 1% av statsbudsjettet er enormt mye, men 0,9% er ok, skal ikke jeg late som jeg vet. Det jeg vet er at det er mye annet offentlig pengestøtte som jeg synes er veldig mye rarere, og som man heller burde angripe først.

Gjør man det, er man dessuten litt mindre byhømo.

Det er ikke bøndene jeg vil til livs, men særordningene og deres urimelige fordeler. Tidligere var det snakk om selvberging og selvforsynthet som argument, men hvem tror du bøndene ville solgt til i en krisesituasjon? Høystbydende såklart. Såsant ikke staten som vanlig gir et solid mellomlegg som alltid.
Selv har jeg stor sans for gårdsdrift,Men det forandrer ingenting, det handler om prinsipper også.
Tar jeg veldig feil om jeg tipper at Tine og Gilde har over 80% markedsandel i hvert sitt marked? Og uten at jeg vet det så tipper jeg feks at feks Nordfjord godt kunne stått på Gildes kundeliste. Slik er ikke bra i det hele tatt. Jeg kan imidlertid vært tilbøyelig til å si at norsk melk var/er i verdensklasse, men å tro at svensk arla er så mye dårligere i 2019 tviler jeg på.
Dessuten er kyllingdrift i Norge etter hva jeg vet ikke stort bedre enn eu’s, dette er rå business. Tidligere tok det tre mnd å avle en broiler, i dag kun28 dager i snitt.

Når det er sagt , kanskje til din overraskelse,tror jeg at storfe harmye dritt i seg, feks belgisk blå, som vi ikke bør handle fra eu.
Redigert 22.04.2019 kl 14:31 Du må logge inn for å svare
dirken
22.04.2019 kl 14:18 696

Trump kaller seg selv "the tariff man", hankatten. Tariff i denne sammenheng er tolltariff. Trump er glad i toll. Trump mener toll fungerer. Slagordet "frihandel" som før pleide å komme fra andre siden av atlanteren er for lengst byttet ut med "rettferdig handel", og argumentene er til forveksling ganske like som forskjellige regjeringer har brukt om de norske tollsatsene for matvarer i lang tid. Det er ikke rettferdig å la bønder i et karrig land som Norge konkurrere med paddeflate og frodige Nederland f.eks. Derfor utjevner man konkurranseulemepene med tollsatser. Ja, maten blir dyrere, men så får man kyr på beite osv. Dessuten er nordmenn så rike at vi ikke bruker en større andel av lønna på mat enn svensker. osv osv. Vi har alle hørt argumentene. De siste seks årene har landbruksministrene vært fra FrP, uten at det har endret stort.

Anti-globaliseringsvinden som blåser over Europa i disse dager, og som er i ferd med å utradere de tradisjonelle sosialdemokratiske, sosialistiske og kristenkonservative partiene, har sitt rotfeste i distriktene utenfor de store byene. Gjerne distrikter som har tapt på globalisering og friflytpolitikken. I Norge er distrikt synonymt med bønder.

Det er bare å hoppe på populist-toget først som sist hankatten. Men da må du legge fra deg bondehetsen. Den gikk alle uansett lei på slutten av 90-tallet, som sagt.
kaunis
22.04.2019 kl 14:16 699

Nei uforstand har aldri vært svaret på fremgang og se hva/hvem og hvordan verdier blir skapt er ikke for amatører. Vi kan ikke måle hva et flott landskap og grønne åkrer har å si for helheten til de som kommer hit pga vårt rene miljø velstelte landskap. Mye av dette er det dere får for at bonden kan drive lønnsomt og leve av det so

Trump gjør godjobb som president. Hva du mener med tariff man forstår jeg ikke. Men jeg kan fortelle deg jeg er mot eu, men for handel på fornuftig vilkår. Det handler også om markedsøkonomi, ofte en grei ordning.
Ordet tariff får meg til å tenke på fagforeninger, et onde vi gjerne kunne vært foruten.
Redigert 22.04.2019 kl 14:05 Du må logge inn for å svare
22.04.2019 kl 13:36 711

Jeg er enig med TS, men Hegnar er ute etter å sette saken på spissen for å få oppmerksomhet. Jeg tror at det norske folk
stort sett er enig i at bøndene må få lønn for sitt arbeid, akkurat som andre i kongeriket. Men de bør stikke fingeren i jorda
og tenke på at de jobber for seg selv i sitt "firma", og ikke vente at staten skal subsidiere dem hele tiden.

Å her har vi nasjonalromantiske dirken å liberaleren hankatten i full vigør du gett.
dirken
22.04.2019 kl 12:58 725

Du har fortsatt ikke latt deg omvende av landsfaderen Donald "the tariff man" Trump skjønner jeg? Tviholder på nyliberalismens friflyt globaliseringspolitikk, akkurat som Hegnar ja.
Redigert 22.04.2019 kl 12:59 Du må logge inn for å svare

1% er en enorm sum. Ved å fortsette såkalte subsidier opprettholder vi næringen på kunstig vis. Kuren er å fjerne toll og særordninger som bøndene har og vi kunne fått konkurranse. Da skulle du fått sett klaging! Og vi ville nok en gang se at norsk kostnadsnivå er for høyt.