«Ismene» og annet politisk drit, som Norge har flust opp av.


Med Henrik Ibsen: «I anelsens mangel, har mannen med hoven sin beste angel!» Hvor selvkritikken ei benyttes, og det ei efter sannhet lyttes, da vil løgn og sannhet lett forbyttes.

«Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme.» Henrik Ibsen. VILDANDEN.

Shaw. Ibsen gjennom begrepet livsløgn stiller opp realisme og idealisme mot hverandre. Shaw tolker Ibsen til fordel for realismen og mener at mange finner livet så ubehagelig at de maskerer livet med idealisme og skaper et «falskt» liv for seg selv. Shaw fastholder at jo lenger man beveger seg fra virkeligheten, jo mer skade gjør man på seg selv og menneskene rundt en, når man prøver å opprettholde fasaden. I skuespillet presenteres også den motsatte oppfatning, personifisert i figuren doktor Relling, som mener at livsløgnen kan være med på å holde oppe et menneske som ellers ville gått til grunne.»

Det er dette som gir og holder liv i småsinn og smalehoder.
Redigert 22.04.2019 kl 10:53 Du må logge inn for å svare

"Et rike kan overleve sine dårer, selv de ambisiøse av dem. Men det kan ikke overleve forræderi som kommer innenfra.
En fiende ved porten er mindre skremmende fordi han er kjent, og bærer sitt banner åpent.
Men forræderen beveger seg fritt blant de som befinner seg innenfor porten.
Hans slue hvisking vinner støtte blant forbundsfellene i selve regjeringskvarterene.
Forræderen gir nemlig ikke inntrykk av å være forræder. Han snakker i velkjente ordelag til sine ofre, og han bærer deres ansikt og bruker deres argumenter.
Han appellerer til den usselhet som ligger dypt hos alle mennesker. Han ødelegger nasjonens sjel. Han virker i det skjulte om natten for å undergrave byens grunnvoller. Han infiserer statslegemet så det ikke lenger kan gjøre motstand.

"En morder er mindre å frykte"

(Marcus Tullius Cicero, i en tale til Det romerske senat, 42 f.Kr., sitert av den romerske historiker Sallust).
Redigert 22.04.2019 kl 10:56 Du må logge inn for å svare


Demokratiet er i virkeligheten et paradoks. Der kan hvor og hvem som helst som ønsker å ødelegge det, gis fantastiske muligheter til å legge sine planer og forberede ødeleggelsen i full skala, alt i overensstemmelse med sine såkalte "rettigheter" og med full støtte fra så vel "indre" som "ytre" fiender, eller "krefter" som har definert seg selv som "progressive" og "fredsvenner", mens forsvarerne av demokratiet, blir brennemerket som "agenter for reaksjonære og nasjonalistiske krefter" som ikke gjør annet enn å forstyrre de ulike "fredsprosesser", som forgår over hele verden, som et skuespill med tomme ord, og frasemakeri og som stort sett ikke er resultatet av annet en vellykket terrorisme over lang tid, enten det er her eller der.

Alle disse krigene er én krig! Disiplinert og høykvalifisert ledelse var, er og forblir nødvendig. Krigene på Balkan, i Tsjetsjenia og Kaukasus, i Midt-Østen og Afghanistan kan virke som mange kriger. I virkeligheten er de én og samme krig i og med at de alle har kapitalismen og høyrekreftene, Washington, CIA og Pentagon, NATO og EU som utgangspunkt og årsak.

Når én part fører mange kriger, har vi med én krig å gjøre. Naturligvis er "alle disse kriger" humanitære og kristelige fredskriger fra demokratiets synspunkt; men hva hjelper det? Vinner demokratiet, vinner kapitalismen, høyrekreftene, CIA, NATO og EU, og følgelig bør ikke demokratiet vinne. De er imidlertid langt overlegne i ressurser av alle slag og ikke minst i våpen og en uhyggelig kronisk opprustning. Også EU skal nå få seg sin mørkeblå og brune kremmerarmé. At kristenfolk og kirke med sin arbeiderfiendtlighet og sitt hat til venstrekreftene og sosialismen stiller seg på de verdslige høyrekreftenes side, er i full overensstemmelse med kirkens og kristenfolkets fundamentale historie, som nok er enda verre enn islams.

Men religion er opium for folket, og dermed blir den religiøse arbeider en politisk fiende av seg selv. Fra og med første verdenskrig av (1914-18) hører jo Folkets Hus, fagbevegelsen og sosialdemokratiet med som en viktig ingrediens i høyrekreftene, kapitalismen og kolonialismen, og dette arbeiderborgerskapet er dermed en overivrig visergutt i de internasjonale høyrekreftenes tjeneste. Det er imidlertid meget vanskelig å få selv presumptivt intelligente mennesker til å forstå den nære sammenheng mellom kapitalisme og krig. Krigen skyldes ondskap rett og slett, og den har ingen årsak; men man må naturligvis krige mot denne ondskap. Så lettvint og fordummet er i virkeligheten det kristelig-kapitalistiske demokrati. Når så forvaltningen av ytringsfriheten overlates til kremmere og kremmerjournalister er resultatet gitt: Et fordummet folk høyrekreftene kan si seg fornøyd med.

Langt på vei er jo journalister og CIA-agenter det samme i dag. Det viktigste ved det kapitalistiske propagandaartilleriet er imidlertid ikke deres mørkeblå og brune demokratisk manipulerte ammunisjon; men den ammunisjon de lar være å bruke. Det viktigste er altså ikke hva de sier; men hva de lar være å si. På denne måten lurer de kriminelle forvalterne av ytringsfriheten folkene trill rundt, og verdens galskap ruller videre i økende hastighet.

På den annen side må det jo innrømmes at når CIA-manipuleringer og dagens syntetiske politikk har slik suksess, har folkene gjort seg fortjent til sine ulykker og elendighet. Ikke å gjennomskue høyrekreftenes demokratiske propagandakloakk er ikke bare den verste av alle forbrytelser: men en regulær dumhet av høyeste klasse. Dermed er det ikke nok å forkaste Børs & Katedral.

Man må forkaste Folkets Hus også! Tiden er for lengst inne til å erklære ikke bare et nei til krigene, som altså egentlig er én og samme krig. Man må si nei til folket, som om igjen lar seg dra inn i galehuset. Folket kan ikke redde seg selv! Si altså ikke bare nei til kapitalismen og dens frie kremmerbanditter og deres humanitære politiske og militære fredskriger! Si nei til demokratiet også om du vil at folket skal ha en sjanse i kampen med disse falske siviliserte krefter som de forbryterske høyrekrefter de i virkeligheten er. Hold nå fast på det: Krigene er den samme krigen! Av K. R. Schreiner


Stat og mafia er 2 greiner vokst ut av samme trerot. Smedley Butler tok i en tale et oppgjør med sin fortid som generalmajor i US-marine corps. Han mente å kunne lære de lokale gangsterne i USAs storbyer litt av hvert. I motsetning til gangster-bossene som hadde sine by-distrikter hvor de kjempet om kontrollen, hadde han kjempet på kontinenter for USAs kontroll. https://www.goodreads.com/author/quotes/115545.Smedley_D_Butler

Islamisme, kommunisme og sosialisme er kjente og kjære her til lands dessverre.


Trine Skei Grande traff atmosfæren i Norges nasjonalforsamling når hun sa. Hun så på Libya krigen som en unik mulighet til å vise verden hvilke verdier «vi» står for. Dagrun fra KRF var fulgte opp. https://steigan.no/2017/11/libya-krigen-skal-evalueres-hva-betyr-det/
http://morgenbladet.no/debatt/2011/sannheten_om_libyakrigen
https://www.derimot.no/afrikas-fremste-velferdstat-knust-av-nato-na-er-landet-i-opplosning/
krigens bilde https://morgenbladet.no/aktuelt/2015/12/et-verdensbilde-bryter-sammen
Libya var en stat som langt overgikk den driten av stat vi selv er borger av, men så står dette skamløse mennesket og messer driten sin, ikke i norske aviser, men fra stortingets talerstol?

I Norge er det bare Anders B. Breivik som ikke er riktig klok, men hva er da denne karen? https://steigan.no/2018/10/nato-leder-jens-stoltenberg-knuser-gjerne-libya-igjen/

Krigsbyttet etter forbrytelsen begått i Libya, hva utgjør den?
Betaler kongeriket Norge milliarder, for å krige, og det på pur satanskap? En norsk fredsnobelbombe kostet kun det samme som en sykehjems plass her i Norge, dette sa stasminister Jens Stoltenberg. Alle traff blink, sa den gang forsvarssjef Sunde pent antrukket i sommer uniform.
Hva med miljøet, som ellers bekymrer?

Den tyske krigsteoretikeren Carl von Clausewitz skrev i sitt hovedverk «Vom Kriege» (Om krigen): “Ingen starter en krig – eller: ingen med vettet i behold burde gjøre det – uten først å ha en klar mening om hva han ønsker å oppnå med krigen, og hvordan han ønsker å føre den.” Terror, men utført av hvem?
De som starter denne krigen er stort sett en gjeng med skrivebords generaler. De er farlige, for de skjønner ikke hva de holder på med. http://steigan.no/2014/03/03/eu-til-okonomisk-krig-mot-russland/

«Om du verken kjenner deg selv eller fienden, vil du være i fare i hvert slag.» Ville Sun Zi ha sagt: da har de tapt på forhånd. «Ikke forstyrr fiendene dine når de gjør feil» er et av postulatene fra den kinesiske militærstrategen Sun Zi i boka «Krigskunst».
https://www.derimot.no/jan-harstad-donald-duck-avisen-aftenposten/

Zorin
22.04.2019 kl 11:31 267

Og kapitalismen. Det er derfor helsevesnet i USA er dobbelt så kostbart som Norges (og resten av skandinavias) helsevesen men bare halvparten så effektivt. Hvis man har en helseforsikring så er det en kamp der først ofte før behandling. Mange ganger må pasienten legge ut for behandling for deretter søke om etterbetaling. Til tross for at landet ligger langt fremme i utvikling av teknologi ligger de langt bak i bruken. For eks. så er sjekkhefte fortsatt flittig brukt. Det var en artikkel i VG forleden hvor reporteren tok for seg landet og kunne dokumentere at landet på en rekke områder hadde tilbakeskritt. Innenfor utdanningsfeltet for eks. hvor flere og flere tror mer på bibelen enn skolebøkene. Jeg tror jeg foretrekker sosialdemokratiet Norge.

Gode sitater fra tenkerne. Sitater om kunnskap karrierepolitikere i dress og mobilapp, ikke er i nærheten av. I Norge kjøres venstreradikale skuespill i blackbox-teatere. Langt fra virkeligheten. Pk setter opp Et Dukkehjem. Lett å forstå men Elefanten i rommet er større. Om de som søker sannheten setter opp virkeligheten mot skuespill, roper hylekoret opp om "rasisme" Den falske Pk fasaden blir vanskelig å opprettholde. Man må finne syndebukker som kan bidra til å holde på livsløgnen.
Redigert 22.04.2019 kl 14:47 Du må logge inn for å svare

"Jeg tror jeg foretrekker sosialdemokratiet Norge."
Ikke å gjennomskue høyrekreftenes demokratiske propagandakloakk er ikke bare den verste av alle forbrytelser: men en regulær dumhet av høyeste klasse. Dermed er det ikke nok å forkaste Børs & Katedral. Man må forkaste Folkets Hus også. For de bor på samme adresse!

Dobbelt så dyrt sier du? I usa bor det 300 mill, i Norge drøye 5.

Greit sammenlikningsgrunnlag, hva?
.777.
22.04.2019 kl 19:22 232

Godt poeng. Land etter land kan bombes sønder og sammen, men norske familier kan av klimahensyn ikke kjøre dieselbil til og fra den 80% beskattede arbeidsplassen sin.
MERLOT
22.04.2019 kl 21:13 218

Krigsbyttet etter forbrytelsen begått i Libya, hva utgjør den?

15-20$ høyere oljepris er resultatet av bombingen av Libya, for Norge utgjør det antageligvis billioner av kroner i sum til slutt.
Noen barnesykehus som gruses og flengete barnelik er nok verdt det mente Stoltenberg og de mette poltikerne som svarde ok på SMS'en...

Måtte de pines, ja la pakket måtte pines.
Redigert 22.04.2019 kl 21:13 Du må logge inn for å svare

Selv folkeretts og krigsforbrytelser blir påskjønnet av FN.
For Norges forbrytelse-bidrag i Libya blir eks Forsvarsminister Faremo påskjønnet med en skattefri jobb i FN.
Børve Brende fra Høyre Gratulerer Faremo som ny leder for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS) https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/faremo_unops/id758721
Brende ansatt i en parasitt org. https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance
Omdiskuterte John Bolton er ikke begeistret for FN, hvis hovedkvarter ifølge ham selv, kunne «miste ti etasjer uten at noen oppdaget det». FN vil ikke forgå så lenge norske "folkevalgte" rundhåndet utdeler vår midler for egne fremtidige skattefrie toppjobber i FN systemet. Gaddafi sammenlignet FN forsamling med statuene i Hyde park. Det er derfor FN er eks folkevalgte sin lykke. Bolton snek seg unna innkallingen til Vietnamkrigen og har siden holdt seg langt utenfor faresonen i alle de krigene han selv har fremmet. https://www.derimot.no/philip-giraldi-et-klikk-naermere-utslettelse/
Redigert 23.04.2019 kl 06:09 Du må logge inn for å svare

"Gaddafi førte ut 200 milliarder dollar fra Libya"
Dette er vel hovedårsaken til krigen og mordet på Gaddafi.
Pengene ble tatt av FN med flere, og mesteparten vil aldri bli tilbakebetalt. Krigsbytte med andre ord.
Noe av dette, var investert i Norge.
https://www.nrk.no/urix/gaddafi-forte-200-mrd.-ut-av-libya-1.7844743

"Gaddafi førte ut 200 milliarder dollar fra Libya"? Dette er jo tull.

"Gaddafi" gjorde det samme som Norge med pensjons-oljefondet og invester i utlandet. Men Gadaffi investere overskuddet Libya fikk som oljenasjon etter hans egne borgere hadde fått sitt. I motsetning til klovneriket Norge som har forgjeldet og gjeldsatt hele folket.
http://morgenbladet.no/debatt/2011/sannheten_om_libyakrigen
https://www.youtube.com/watch?v=XorKTwkFPDU
Redigert 23.04.2019 kl 08:00 Du må logge inn for å svare

til abetullah m/fl for den del
Det virker som det norske folk tror at Ekornet lever på havets bunn, og Fisken i treets topp? I tråd med mine antakelser er det bevist 3-5 % av befolkningen eier/bestemmer det meste. De 95 % flertall og øvrige del befolkingen, har 5 % å fordele restene på. Den rikeste tidelen av husholdningene, eier nå halvparten av all netto formue i Norge. Konsentrasjon av formue er stor på toppen. I overkant av 2000 husholdninger de 0,1 prosent rikeste, eier nesten en tidel av all formue i Norge, men dette har ikke skjedd over natten. http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/10/08/195246445/forskjellene-kan-reduseres

Den moderne analfabetisme: «Melken kommer fra butikken og strømmen fra kontakten.»
https://www.derimot.no/den-moderne-analfabetisme-melken-kommer-fra-butikken-og-strommen-fra-kontakten-nei-fra-russisk-gass/
Ekornet er på havets bunn og laksen er i treets topp. Etterpå var ingen mer med i krigen, enn denne staten vår? Mon Tro, noen vet hvor staten vår var, når denne krigen pågikk? Og sjefen for overkommandoen, hvor han satt?
Redigert 23.04.2019 kl 12:06 Du må logge inn for å svare