Element loser aksje?


Hvem i alle dager fortsatt tror på Element story? Siden ITX tider eneste selskapet har klart, er å suge ut kapital fra aksjonærer... Og dere aksepterer det. I Element melkekua har fått et nytt betydning

Ja de er flinke på aksjetrykking. Det eneste de noen ganger har gjort. Litt enklere det en å brette opp erma å faktisk gjøre noe for lønna si.

For det første heter det looser aksje, for det andre er det merkelig at en tidligere hausser av Lavo.tv spør om dette.

Si meg, har De ikke speil i heimen?

Haha, sorry. Det er nok loser med en "o".