Forsvaret om "introduksjon av hydrogen som maritimt drivstoff"


Forsvarets Forskningsinstitutt på Kjeller har ganske nylig lagt ut et anbud på Doffin. I presentasjonen av anbudet heter det:

"Tester relatert til sikker bruk av hydrogen som energikilde, i maritim sektor med mål om å få kunnskap om områder som DSB og Sjøfartsdirektoratet har identifisert som områder med lite kunnskap.‏‏‎‎‎‏‪‪‎‏‎‪‎‪‎‎ Testresultatene vil bidra med kunnskap i forbindelse med introduksjon av hydrogen som maritimt drivstoff, herunder bidra til trygg hydrogenbruk for neste generasjon av hydrogen-elektriske skip."

https://doffin.no/Notice/Details/2019-301051