ELE - Kapitalforhøyelse registrert - pålydende NOK 1.60?


Hva skjer nå fremover , er kr 1.60 bunnen i ELE fremover etter spleisen er gjennomført eller kan ABO sende kursen under kr 1.60 også?

24/04-2019 13:01:58: (ELE) Kapitalforhøyelse registrert

Kapitalforhøyelsen og aksjespleisen er registrert i Foretaksregisteret. Som følge av dette har Selskapets aksjekapital blitt forhøyet med NOK 0,64.
Selskapets nye aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen og aksjespleisen er henholdsvis NOK 12 297 534,40 fordelt på 7 685 959 aksjer hver
pålydende NOK 1,60. Hver aksje gir rett til en stemme på Selskapets generalforsamling.

De spleisede aksjene vil kunne handles på Oslo Børs fra og med 25. april 2019.
HP17
24.04.2019 kl 14:30 679

I morgen et det igjen rigget for at ABO kan ta copy/paste på sitt kjente opplegg og begynne med enda engang å få kjørt kursen i ELE godt nedover.

24/04-2019 14:24:33: (ELE) Ex spleis og nytt pålydende / Ex reverse split and new face value 25.04.2019
HP17
29.04.2019 kl 14:36 467

Ser ut som ABO fortsetter å sitt vante kjør med å få ned kursen i ELE, hva skjer dersom kursen når kr 1.60?
Tror ikke det er lenge før en ser 3 tallet her så vær forsiktig er mitt beste råd.