ELE - Problemene tårner seg opp - MindoroDer kom denne meldingen vedr. Mindoro.
Det ser ikke ut som prblemene noen ende vil ta for ELE?

25/04-2019 08:20:31: (ELE) Element ASA: Update on Mindoro sampling process

OSLO, NORWAY 25 APRIL 2019 - ELEMENT ASA'S (ELEMENT, OSE:ELE) AFFILIATE AGLUBANG
MINING CORPORATION ('THE COMPANY') HAS RECEIVED A NOTICE FROM THE PROVINCIAL
GOVERNOR IN ORIENTAL MINDORO TO HALT THE ONGOING SAMPLING PROGRAMME FOR 500 TONS
OF MINERALISED ORE FROM THE MINDORO NICKEL DEPOSIT. THE COMPANY IS CURRENTLY
CONSIDERING ITS OPTIONS WITH REGARDS TO SEEKING JUDICIAL RELIEF IN ORDER TO
CONTINUE ITS 500 TON SAMPLING PROGRAMME FOR WHICH APPROVAL FROM THE PHILIPPINE
CENTRAL GOVERNMENT WAS OBTAINED IN AUGUST 2018.
tuja
25.04.2019 kl 08:43 516

08:27:17
Jonas Christensen
Filippinsk trøbbel for Element

Gruveselskapet Elements datterselskap Aglubang Mining Corporation har mottatt et krav fra lokale provinsmyndigheter på Filippinene om å stoppe det pågående uttaket av 500 tonn malm fra nikkelressursen på Mindoro.

Selskapet vurderer muligheten for juridiske tiltak for å videreføre uttak av testmalm i tråd med tillatelser fra sentrale myndigheter slik at denne kan prosesseres ved et semi-industrielt testanlegg i Kina.

Dette er bakgrunnen:

Aglubang Mining Corporation mottok i august 2018 tillatelse fra det Filippinske direktoratet for gruver og geovitenskap, som ligger under Departementet for miljø og naturressurser, til å inkludere et testuttak på 500 tonn malm i arbeidsprogrammet knyttet til selskapets utvinningslisenser på Filippinene. Arbeidsprogrammet tillater selskapet å foreta testutvinning av inntil 500 tonn nikkelmalm fra Mindoro-ressursen, som deretter vil bli skipet til Kina og prosessert ved et semi-industrielt testanlegg som benytter CRSM-teknologien.

Etter utvinning av 250 tonn nikkelmalm, mottok selskapet et krav fra delstatsguvernøren i Oriental Mindoro om å stoppe utvinningen. Aglubang Mining Corporation vurderer sammen med lokal juridisk rådgiver muligheten for å ta ut en midlertidig forføyning mot kravet om å stanse arbeidet i løpet av annet kvartal 2019, for å kunne fortsette utvinningen av de gjenstående 250 tonn med nikkelmalm i henhold til tillatelser mottat fra sentrale myndigheter i august 2018.

Selskapet vurderer videre mulighetene for å søke om eksporttillatelse til å frakte de første 250 tonnene med nikkelmalm, som allerede er utvunnet, til Kina for å gjennomføre pilotprosessering i løpet av annet halvår 2019.