-- Seerne og leserne dør- Norsk mediebarometer 25 april 2019


■ Norsk Mediebarometer 2018 fra Statistisk Sentralbyrå foreligger. Kort oppsummert: De "politisk korrekte" mediene fortsetter å tape, nå på alle fronter. Inntrykket er at jo mer statsstøtte de får, desto mer uinteressante og irrelevante blir de for publikum. De kveles i sin egen trange meningskorridor.

■ Bare 30 prosent av befolkningen leste en papiravis en vanlig dag i fjor, mot 32 prosent året før. Det er et fall i andelen på 7 prosentpoeng på bare ett år. For 20 år siden leste 81 prosent av befolkningen en papiravis daglig. Nå taper også papiravisenes nettaviser terrenig. Vinnerne er nye nettaviser.

■ Stadig færre ser på tv også. Oppslutningen om linjær-tv begynte å synke i 2012, til rett under 80 prosent. I fjor var det bare 55 prosent av befolkningen som så på en vanlig tv-kanal en vanlig dag. 60 prosent om vi inkluderer direktesendt nett-tv. Ca. 1 av 5 er innom det synkende flaggskip NRK daglig. Også de fleste tv-seere er eldre.
http://www.oljekrisa.no/Mediebarometeret%202018.htm

https://www.ssb.no/medie
Redigert 28.04.2019 kl 17:31 Du må logge inn for å svare
livecnn
29.04.2019 kl 13:06 465

Eldre ser mest TV
Fram til 2012 så over 80 prosent av befolkningen på lineær TV hver dag. Siden den gang har trenden vært nedadgående. I 2018 var det 55 prosent som så lineær-TV en gjennomsnittsdag.

Tar vi med direktesendt nett-TV, øker andelen til 60 prosent. Unge ser minst på TV.

– Andelen TV-seere er lavest hos 20-24-åringene, hvor bare 33 prosent ser på enten lineær-TV eller direktesendt nett-TV. Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng fra 2017 for denne aldersgruppen, sier Schiro.

Andelen er størst blant den eldre delen av befolkningen. 86 prosent av dem mellom 67 og 79 år ser på TV.