Bare prat

 

Selvbesmittelse du


Oppfunnet av Onan i 1948.

Å dette førte tell utslettelsen av Sødøma å Gømørrah du.

Det Onan gjorde var nok heller å hoppe av i svingen du.

Onan spilte sin sæd slik man gjør under onani se.

Moralen: Alltid sæde inn i skløtter for å unngå straff. Kjøpehøner kan alltids bestelles.

Je besteller høner i varmdesken på Menø se.

Reidølf: pøler du hønene fra varmdesken se?

Ja, med hønepølser fra Prøor du.

Selvbesmettelse er når du tar en Flamin'Fury-Meth-Wank tell mongoloid medget-mølesting å ryker strengen samtidig som du jizzer deg selv i øyet se.

Å det hørtes lotion ut.

Gulle gøtt gett, gett se du. Alt som inneholder høne kan pøles.

Å je tenker nøkkk Reidulf heller puler levende høner se.