BørsXtra: Kutter hardt i AXA, ned/opp i SSHIP, Africa Oil kommer


MYRSETH ANBEFALER: Dovreporteføljen holdes uendret denne uken – i dagens artikkel tar Stig Myrseth for seg Trumps risikable Iran-strategi og eventuelle følgevirkninger i oljemarkedet. Artikkelen kan du lese her https://www.xtrainvestor.com/channel/dovre-portefoljen

AXACTOR: Arctic Securities nedgraderer aksjen fra kjøp til hold. Kursmålet kuttes kraftig til NOK 20 (30).

SCANSHIP: Sparebank1 nedgraderer aksjen fra nøytral til selg etter den senere tids sterke kursoppgang, kursmålet økes imidlertid kraftig fra NOK 5 til NOK 8,5.

UKEPORTEFØLJER: SP1M tar inn Hexagon mens Orkla går ut. DNB tar inn Yara.

YARA: Nordea øker kursmålet til NOK 420 (400) – gjentar kjøp.

EUROPRIS: SP1M kutter kursmålet til NOK 32 (33) – gjentar kjøp.

AFRICA OIL KOMMER: Ytterligere et selskap i “Lundin familien” – Africa Oil Corp (AOI) – skal avholde live Q&A presentasjon via oss. Selskapet er notert i Stockholm og Toronto kommer til oss på tirsdag 28.mai kl 1000 CEST. Selskapet har stor utviklingsaktivitet i Kenya, kjøper seg nå produksjon i Nigeria og har indirekte letevirksomhet i Gabon, Sør-Afrika, Namibia, Guyana og Senegal. Africa Oil hadde per 31.12 370 millioner USD i net cash og er også 35% eier at AEC (Africa Energy) - som tidligere har hatt en tilsvarende solid presentasjon hos oss. Paretos E&P analytiker Shahin Amini vil lede utspørringen.

UNOTERTE MULIGHETER: Ønsker du å motta info når det kommer nye muligheter fra vårt InvestorPitch-konsept der enkelte unoterte selskap på kapitaljakt kan få presentere seg ? Da er det bare å legge inn emailadresse her: https://bit.ly/2SbhCZT

BRUK MOBIL APP: Vi anbefaler at du følger med Xtrainvestor via mobil/pad ved å laste ned app Rocket.chat - deretter velger du server og skriver inn https://www.xtrainvestor.com. Derfra kan du logge inn på vanlig måte. Inne i appen kan du endre designet etter slik du selv måtte ønske.

Disclaimer: The Information is based on information obtained from public and non-public sources that Xtrainvestor believes to be reliable but which Xtrainvestor has not independently verified, and Xtrainvestor makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. Xtrainvestor, its holding company or staff in Xtrainvestor may perform services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives) of any company mentioned in the publication or report. The Information is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect (including consequential) loss or expense arising from the use of the Information.