Det var je som hadde bestellt detta før å lage jenkem av det se.

Fløtte greier gett.

Nå: Reise tell Åhus og rulle rundt i offleadingen.

Det var je som gjorde grovarbe' for å si re sånn du

E9 med Leif Dreyten gett