Christer, i tillegg til en uforklarlig forsvinning!


En person koster fellesskapet 9 millioner pr år. Landet mange pensjonister mottar knapt 200 000 pr år.

Forøvrig er det ubegripelig at han kan forsvinne, uten å ha etterlatt seg noen spor. Hva har skjedd her?

En kvinnelig leder i skatteetaten fortalte at pensjoner utbetalt til pensjonister bosatte i utlandet, var å betrakte som HANDELSLEKASJE?

Noe slikt er aldri blitt nevnt om milliarder til regnskogfondet U-hjelp eller nå 70-80 milliarder kjøp av kampfly av Nobel fredspris utdeler kongerikets eget hykleri-land.
https://www.nettavisen.no/na24/bistandstoppen-jan-tellef-thorleifsson-i-nordfund-far-28-millioner-kroner-i-lnn/3423542501.html
Redigert 01.05.2019 kl 07:31 Du må logge inn for å svare

Samtidig som nordsjøen tømmes for sine rikdommer, kan man lese;
Aldri før har eiere i norske bedrifter hentet ut større utbytte enn i fjor. Hver fjerde utbyttekrone – totalt over 96 milliarder – ble tatt ut av landet.

Og blant vanlige folk øker bare gjelden, og til hvem skylder man penger? Jo banker og finansforetak, vi engang selv eide. Dette er stat dere "folkestyre" er det og? Et idiotfolk i en idiotstat med "et folk" som snart har skiftet ut seg selv

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vmK8kX/Utenlandske-eiere-tok-med-seg-over-96-milliarder-i-utbytte-fra-norske-bedrifter
Redigert 01.05.2019 kl 07:42 Du må logge inn for å svare

SHAKESPEARE, hvis ånd fullt kunne måle seg med ånden i NRK propagandamonopol, da han i sitt drama "Julius Cæsar", uttrykker følgende evige livslov i CASSIUS ord:

Ei Tårn av sten
ei mur av hamret malm,
ei fengslets kvalme luft,
ei sterke lenker av jern
kan binde sjelens kraft.
Ti livet, når det går trett
av denne verdens skranker,
det savner aldri evnen
Til å fri seg selv.
Har man glemt denne livets lov i Norge vil vi møte våres BRUTUS, for dette Riket tender det verst av alle foregående.
Redigert 01.05.2019 kl 08:09 Du må logge inn for å svare