Q1 2019 - hva forventer markedet?


Kursen har etter de to siste kvartalspresentasjonene (Q3 og Q4 2018) falt kraftig - og det registreres at det er flere som forventer det samme igjen. Hva er grunnen til at kursen falt etter Q 3 og Q 4? Hvorfor kan vi ev. forvente en annen utvikling etter Q1 2019? Her følger noen av mine tanker - som jeg gjerne ønsker konstruktive innspill/kommentarer til;

Q3 - hvorfor falt kursen?
Jeg tror det bl.a. kan skyldes følgende;
- Få utplasserte Scope (7)
- Uklarheter ift "guidingen"
- Fortsatt underskudd
- MWs short

Q4 - hvorfor falt kursen?
Her var det nok etter mitt syn i stor grad store forventninger til at Schneider kom til å øke guidingen for 2020 - særlig tatt i betraktning at PHO nå hadde fått tilgang til Surveillance i 2018 ( med full refusjon i 2019). Det hadde derimot vært utfordringer med flexiscopene (var ordnet i feb 2019) - og Schneder hadde derfor ikke noe godt grunnlag for å gi en guiding som også omfattet Surveillance. Jeg oppfattet derfor Schneider slik, både ved Q4 presentasjonen og senere Q&U, at guidingen for 2020 opprettholdt (20-25 MUSD i USA) kun omfattet TURBT. Videre var Schneider tydelig på at PHO også etter 2020 vil oppleve en fortsatt akselerende vekst - og at vi fra 2021 vil se en stor effekt av Surveillance (som vil bli det viktigste markedet for PHO) - med peak sale i 2024 (Schneider mener det vil være realistisk med 20-30 % markedesandel - 60 ganger større andel enn i dag). Videre tror jeg at det var mange som hadde store forventninger til overskudd (kanskje allerede i Q4) - men i alle fall for 2019. Her har nok kommentarene til Dahl mest sannsynlig også virket negativt på kursen etter Q4.

Men en må ikke glemme at PHO aldri hadde utplassert flere Scope enn Q4 - selv med utfordringene ift flexiscopene...

Q1 2019 - hva forventer markedet?

Jeg mener at markedet, basert på guidingen og øvrige uttalelser, har lave forventninger når det gjelder grønne tall - og kan heller ikke forvente mange utplasserte flexiscope dette kvartalet (ref utfordringene som ble løst i slutten av feb 2019). Det som jeg er opptatt av er hvordan utviklingen for øvrig går ift rigide Scope og omsetningen - og ikke minst en oppdatering fra Schneider ift. fremtidsutsiktene. Gir dette grunnlag for å tro at PHO kommer til å oppleve en fortsatt akselerende vekst - og at selskapet er i rute ift Schneider sin "plan" - kan en denne gangen i stedet oppleve at kursen vil stige (og at PHO etterhvert er på vei til å oppnå den såkalte "ketchup" effekten)? Vil ikke de siste børsmeldingene/artiklene - og det som ellers skrives om effektene ved å bruke BLC, pasienter lovpriser produktet og reiser til klinikker som tilbyr BLC, sparte kostnader for forsikringsselskapene/medicare - sett i sammenheng med det Schneider har sagt om tidsforløpet (og Surveillance markedet) - tilsi at PHO/BLC etter hvert er på vei til å få sitt virkelige store gjennombrudd? Tenk også over størrelsen på markedet PHO nå har tilgang på (gjennom både TURBT og Surveillance - 15 mrd), hvor stor andel PHO har pr i dag, ingen gjeld (100 mill på bok) - er det riktig at PHO er priset til ca. 1 mrd? Etter mitt syn kan det ikke være mye av forventingene som er priset inn i dagens kurs....

Avslutningsvis vil jeg nevne at de to siste dagene har kursen stedet på markant høyere omsetning (sml med den "vanlige" omsetningen) - kursen stiger på økt omsetning (og faller på betraktelig lavere omsetning) - samtidig registrerer jeg at en av skribentene på HO nevnte at det var en svak avslutning på gårsdagens handel (gikk fra 51.30 til 49.20). Men det som ikke ble nevnt i den sammenheng var at omsetning gikk raskt opp til 10 mill (når kursen steg) - mens "fallet" ned til 49.20 utover dagen skjedde på mye lavere volum.... Det er ikke uten grunn til at Investech har kommet med sin kjøpsanbefaling (positiv trend i aksjen) - og grunnen til at jeg ikke er i nærheten av å selge er at jeg tror vi snart kommer til å se en økt interesse i PHO fra markedet (ref mange flere børsmeldinger, artikler om PHO og det Schneider har skrevet om å gi investorer i USA letter tilgang...), og jeg tror i likhet med Schneider at PHO virkelig er på vei til å oppleve en "very very" positiv fremtid - hvilket vil resultere etter hvert i en "ketchup" effekt (og "toppen" på kr 63.50 i sept raskt kommer til å brytes). Men husk - dette er kun mine betraktninger som aksjonær i PHO:)

Hva tenker dere?01.05.2019 kl 16:58 3827

Jeg synes dette er litt vanskelig. Sitter med en betydelig beholdning i PHO, og ser for meg å holde den beholdningen i flere år. Jeg har klokkertro på at dette er en sikker vinner på sikt, men man blir jo litt skremt av responsen på forrige kvartalsrapport. Jeg satt med samme tankene der, og vurderte å redusere i forkant og kjøpe på en eventuell nedtur. Jeg valgte å ikke gjøre det sist, og er dermed litt usikker på om jeg burde lære av mine feil fra sist, eller om jeg skal sitte i dette med troen jeg faktisk har.
01.05.2019 kl 17:34 3783

Ganske spennende uansett.
Etter Q2 steg kursen voldsomt.
Etter q3 og q4 falt den markant. Veldig enig i m73102 sine betraktninger rundt forholdene som sterkt kan ha bidratt til den utviklingen.
Selv er jeg langsiktig og sitter uansett da jeg ikke gidder å jage topper og bunner, for mye stress. Jeg har enorm tro på selskapet og den har bare blitt sterkere og sterkere den siste tiden, spesielt etter at Schneider kom inn. Mange sier at Schneider kom til dekket bord, ja det er nok delvis riktig når det gjelder produktet spesielt.
Men organsisajonen/management er overhodet ikke et dekket bord. Det har vi vært vitne til når det gjelder manglende børsmeldinger til markedet, usanne artikler publisert i media uten dementi, mangelnde bruk av sosiale medium, manglende svar på mailer fra aksjonærer.

Det gjenstår naturligvis enda mye arbeid og Schneider er ny i selskapet. Det ligger mye (u)kultur i veggene og det trengs tid å snu endel steiner. Ikke smart å komme inn ny og endevende alt fra første stund, kollegaer og tidligere kollegaers arbeid skal behandles respektfullt.
Men en ting som jeg ønsker å understreke og som hvertfall undertegnede er et sannhetsvitne på er at:

Schneider svarer på henvendelser fra aksjonærer som tar kontakt med han.
Schneider gir ordentlige svar med positivitet og ydmykhet.
Schneider tok affære og iverksatte Q&A session mindre enn en uke etter at han fikk forespørsel.
Schneider ble oppfordret til å endre på Børsmeldings “outlook” og legge til mer utfyllende informasjon om hvilket marked selskapet opererer i. Det hadde han fikset fra første melding som gikk ut etter at han lovet å se på det.
Selskapet har blitt oppfordret til å bruke Twitter flittigere og det har de så langt imøtekommet.
I tillegg er det meldt inn mye mer som jeg håper vi får se framover, blant annet å fokusere mer på suksesshistoriene ved kvartalspresentasjonene og søke å bruke bedre plansjer på presentasjonene.
Med suksesshistorier menes å “hausse” rekorder hva angår vekst i USA, antall utplasseringer etc. og ikke bare nærmest nevne det i en bisetning under gjennomgangen.
Hittil har hvertfall undertegnede stor respekt for den nye CEO og tror han med sitt brede nettverk i USA vil kunne gjøre en fantastisk jobb for selskapet og dets aksjonærer!
focuss
01.05.2019 kl 17:56 3745

Jeg synes det er særdeles vanskelig å spå resultatet for Q1 og mener det kan være grunnlag for positive overraskelser. For meg er det derfor ikke et alternativ å selge i forkant. Ting som kan komme som en positiv overraskelse er:

1) Jeg kjøper ikke argumentet om at det ikke vil komme noe bidrag fra surveillance. Det blir vel ikke så stort i Q1, men noe blir det.
2) Ipsen rapporterte 20 % vekst for line item "other oncology". Dette kan i hovedsak være Hexvix.
3) Når Q1 rapporteres er vi langt ute i Q2. PHO har da fått noen uker ekstra til å lese utviklingen for flex/surveillance og positiv stemningsrapport er mulig.
01.05.2019 kl 18:00 3700

focuss,
Enig,
I tillegg er Schneider gjort oppmerksom på endel ting ift utførelse av presentasjonene. Er rimelig trygg på at han vil bruke nye og forbedrede slides, er rimelig trygg på at han vil fokusere mer på det som har utviklet seg i positiv retning.
Kort sagt, jeg tror vi blir vitne til en "modernisert" presentasjon.

Jeg kan bare snakke for meg selv, og jeg selger ikke noe verken før eller etter Q1 uansett. Blir det under 15 scope og under 20 mill i Usa blir jeg lettere skuffet. Partnersalget bør ikke være så mye lavere enn q4. Kostnadene..? Håper de ikke har økt med noe mer enn maks 3-4 mnok
focuss
01.05.2019 kl 18:13 3777

Det blir også interessant å se hvordan de har klart å kutte kostnadene for utviklings porteføljen. De siste 2 år har vi tilsammen brukt 50 millioner på det. Hvis vi bare ser på den kommersielle delen av selskapet og holder utviklings kostnadene utenfor så ville vi hatt overskudd både i 2017 og 2018.
thepower
01.05.2019 kl 18:15 3747

Q1 will be painfully bad. The traders will pull out and we get a new collapse.

I see very few scopes placed and costs outstripping revenue. It could be brutal. If they lower the guiding based on unforeseen factors then stick a fork in it, it's done

Jeg håper Powergutt får rett, men sjansen er 33%. Det går enten opp, ned eller sidelengs. Bingo !
Spiller ingen rolle på lang sikt heller, bortsett fra at jeg kan tenke meg flere billige aksjer
01.05.2019 kl 18:36 3703

Dommedagsprofetier, hvordan er livet ditt likevel? Husk at de fleste ting mennesker går og frykter skjer aldri.

Men du har et poeng ved å si at PHO ofte dropper etter kvartalspresentasjonene sine.

Historien viser at ved de siste 20 kvartalspresentasjonene har kursen falt 12 ganger i etterkant mens kursen har steget 8 ganger etter presentasjonen. Ved de 10 siste kvartalene har kursen falt 7 ganger mens den har steget 3 ganger.
Men det som også viser seg etter at når kursen de to siste gangene har droppet kraftig har den kommet tilbake igjen nesten til utgangspunktet før neste presentasjon.
7.nov. 55,40
26.feb. 49,75
30.april 49,20.

Tenk om den nå stiger igjen etter Q1, statistisk er det stor sjanse for det siden den har droppet de to siste gangene.
Redigert 01.05.2019 kl 18:56 Du må logge inn for å svare

Det blir som alltid rapporten som helhet som teller,men USA vekst har som utgangspunkt mitt hovedfokus. Ingen bør ha forventninger til noe bedre bunnlinje.

Det er morsomt at så mange er så positive til pho på forumet.(når jeg også er det selv). Det gjør meg også litt skeptisk,men bare litt. Det er mange flinke folk på forumet og tror nok en del av disse skriver på pho trådene. Og eier aksjen.

Q1 kommer til å gi kursutslag. Det blir spennende å se hvilken vei. De fleste lar det vel likevel ikke stå å falle på q1 rapport.
SørenE
01.05.2019 kl 19:51 3595

Hej Norge
Som skrevet i tidligere indlæg i dag Q1 NOK 20,7 mill plus minus 300.000 -- alt over NOK 21,0 mill vil være total overraskelse

Dansken
Stadig optimist
Hayen
01.05.2019 kl 20:00 3577

Jeg er godt fornøyd med :
17 mill i USA
16 scope
Forbedring i resultat ift q4

Og som sagt før:
Alt over 22 mill i usa /21 scope indikerer økning i akselerasjon ift trenden siden q2 2017
thepower
01.05.2019 kl 20:07 3559

Fully agree. That"s why I have sold out in good time before the results this time. I missed it last time.

It will come back up again before Q2 and so on. A medium term traders dream
Redigert 01.05.2019 kl 20:07 Du må logge inn for å svare

Ved års slutt var det installert 160 scope. Hvis de er brukt 1 dag i uka i disse 3mnd i Q1 får vi inntekter på ca. 20 mill. Hvis bruksfrekvensen hadde økt til 1,5 dag i uka i gjennomsnitt får vi ca. 30 mill. 70 % økning fra Q1 18 gir 21,6 mill, 100% gir ca.25 mill. Blir skuffet hvis PHO ikke får inntekter over 21,7 mill og positivt overasket hvis PHO 25 mill.
Nå har vi imidlertid fått mye informasjon som underbygger PHO caset så samlet sett tror jeg det skal mye negativt til i Q1 raporten for at kursen skal falle dramatisk. Etter q3 rapporten falt kursen nesten 50% etter q4 rapporten falt kursen 30%. Tror ikke vi får slike utslag nå da vi som investorer har fått mye ny underbyggende informasjon og ikke minst sett en oppegående CEO i aksjon.
focuss
01.05.2019 kl 20:31 3493

Thepower satser heller på NEL som han tror skal installere 700 Hydrogen fyllestasjoner i USA etter at de er transportert over Atlanteren og vel så det. Så langt mangler en ordre. Han er vel ikke klar over at Hexagon sin hovedaksjonær Mitsui har inngått samarbeid med en amerikansk leverandør av fyllestasjoner så da gjenstår det å se hvor mange stasjoner som NEL skal levere om noen. Men NEL har jo et annet ess i ermet, Nemlig elektrolyserør basert på teknologi fra 1924. Dette betaler markedet 8 milliarder for nå, et emisjonsselskap med underskudd per år til å bli svett av. Det virker som det hele dreier seg om å finne en enda større idiot til å kjøpe aksjen. Thepower er foreløpig den største idioten de har funnet. Spørs om han finner en enda større idiot til å kjøpe før korthuset faller sammen. Men de kan jo glede seg til neste emisjon.
01.05.2019 kl 20:39 3458

Ja, en skal ikke diskutere Nel på en PHO tråd, men det mest dramatiske synes jeg er at KJ Molnes som har fulgt selskapet tett i en årrekke nå plutselig dobler kursmålet.
Tidligere har han jekket det opp med en femtiøring eller en krone i ny og ne. Lukter ikke bra av den siste analysen sett i lys av at Norne var tilrettelegger ved siste emisjon.

En kan selvsagt ikke sammenligne Nel og PHO, men det viser hvertfall en ting og det er at ift kurs betyr av og til resultat ikke en dritt, heller ikke stadige utvanninger i form av emisjoner(6 stk siste 24 mnd).
Men jeg håper ledelsen i PHO med Schneider i spissen kan nærme seg Nel i det å selge seg inn til markedet, bevisst og hyppig bruk av sosiale medier, gi faen i å tørrsnakke tall i 20 min på presentasjonene og heller bruke tiden på å dyrke det dem driver med.
thepower
01.05.2019 kl 22:20 3361

It's all about perception baby. What is the perception of NEL in the market and what is the perception of PHO?

focuss
01.05.2019 kl 22:27 3338

Thepower
Forventningene til NEL kan ikke bli høyere mens forventningene til PHO kan ikke bli lavere, baby.
thepower
01.05.2019 kl 22:35 3302

Exactly. Go with the momentum baby. Rule number one
focuss
01.05.2019 kl 23:39 3205

thepower
Så du forstår ikke. Massevis av downside i NEL. Massevis av upside i PHO. Er man en sau så følger man så klart flokken. Rule Number one for en sau det.
Sydney
02.05.2019 kl 00:07 3141

Det skal vel taes med at det er noen flex scope I arbeid rundt i USA for tiden. Det øker vel bruken en del.. var det ikke q1 som var så bra i fjor eller var det q2?
Hayen
02.05.2019 kl 00:21 3123

Siste to år har omsetningen økt betydelig fra q4 til q1 (ca 20%)
For tre år siden kun marginal økning
Hayen
02.05.2019 kl 00:23 3123

Omsetning cysview:
q1 2015 4600000
q2 2015 5772358
q3 2015 5454545
q4 2015 7300000
q1 2016 7600000
q2 2016 7100000
q3 2016 7800000
q4 2016 8000000
q1 2017 10000000
q2 2017 10900000
q3 2017 11300000
q4 2017 10200000
q1 2018 12700000
q2 2018 16100000
q3 2018 16500000
q4 2018 18400000

Og her er utviklingen i scope:
q1 2015 52
q2 2015 58
q3 2015 62
q4 2015 65
q1 2016 73
q2 2016 79
q3 2016 81
q4 2016 83
q1 2017 89
q2 2017 93
q3 2017 96
q4 2017 104
q1 2018 113
q2 2018 130
q3 2018 137
q4 2018 157
Redigert 02.05.2019 kl 00:28 Du må logge inn for å svare
2HB
02.05.2019 kl 00:44 3100

Dette blir svært spennende.
Sydney
02.05.2019 kl 00:59 3086

Ser jo kjappt at det egentlig var ett veldig bra q4 med antall scopes. Det kan gi fart på omsetning i q1. Samtidig er det første q med de beste refusjoner.

Men hva som skal til for å tilfredsstille markedet aner jeg ikke. 20 Nye scopes første til en voldsom nedgang sist..
pafo
02.05.2019 kl 06:08 3012

Må bare kommentere litt. Uttalesen om att de ikke forventer tjene penger før i 2020, gjeller vel bare for USA. Den dagen de går null
i USA, har de en inntekt på minst 120 mil globalt. Og det der evige maset om problemer med Flexiscopen, var bare feil på
renseprosedyren. Og det er eg glad for, att det er god kvalitet på Karl Storz scope. Det stod beskrevet i artikkeln fra Nature Urology.

Og de fleste meldinger om studier og resultater som komt siste tid er vel påbegynt før Schneider sin tid. Det er de som er utruligt
viktige, men han virker vare meget god på att informere og planere strategi for videre vekst. Vi ser jo att årsinntekten per idag
på ett rigid scope er ca 0,5 mil, så 100 scope ekstra skulle gi 50 mil vid bruk ett helt år. Men en må jo tru att brukerfrekvensen bør gå
opp en hel del med de overbevisende studieresultater som har blitt presentert siste tiden.

Inntekt per flexiscope vet vi jo ikke en, men att de kan bli 5 - 10 ganger større er ikke otenkligt da de antagligen tar største
delen av turbt markedet og med tiden. Problemet med flexiscopen er att de er før bra, de reduserer sykehus og legers inntekter.
Men med fakta som lengre tid til tilbakefall og lengre øverlevelse med BLC. Er det snart umuilg att argumentere seg fra BLFC.
Så er det ikke fart på flexiscope salget nu, så drøjer det ikke lenge før det blir det.

I likhet med Focuss trur eg att det kan komme positive overraskelser i Q1, men ser man over hele året er eg helt sikker på
dette blir meget bra..

Ro dere ned !
Jeg synes jeg ser det samme som foran hvert Q. Dere skrur opp forventningene.
Er det ikke bedre å roe ned og bli positivt overrasket ?

Antall scop er trolig lavere enn dere tror.
Dessuten selger ikke nylig utplasserte scop Cysview. Det tar tid å komme i produksjon.
TTT (Ting tar tid)
Ro dere ned !!!

Slik dere holder på nå gjør at powergutt får rett, da faller kursen i etterkant.
Det blir røde tall !
Redigert 02.05.2019 kl 06:43 Du må logge inn for å svare
pafo
02.05.2019 kl 07:36 2908

Ja vad mener du skall man ikke skrive om sine meninger eller forventninger, om man ikke har noen så er det vel ikke noe
att skrive om. Det er alltid en risk vid Q resultat vad resultatet blir. Det er bare de som handler føre eller efter som blir berørt.
Vi andre må leve med det resultatet som blir.

Joda, skriv det dere mener. Men det er lett å bli overbegeistret og begeistre hverandre i forkant av hendelser som kvartalstall.
Det har ingenting å si for verdien av Photocure om et par år, og jeg kan gjerne kjøpe billige aksjer i etterkant av Q1.......

Jeg synes bare jeg ser tegn til at dere «hisser hverandre opp». Håper jeg tar feil men det hadde vært moro hvis powergutt sine spådommer ikke slo til etter Q1.
Vi får se .... ?

Scoopfinder
Enig med deg. Personlig mener jeg at det er i 2H at det begynner å røre på seg kursmedsig. Q1 blir således mer som et gjesp. Men det er den siste tiden kommet noen meldinger som trolig vil gi god effekt allerede i inneværende kvartal. I tillegg vet visst utfordringene KS hadde med flexiscopene til godt inni Q1 var løst før man kom inn i Q2.

Men det virkelig store ligger nok noe tid frem i tid. PR nå så er det bare å takke og bukke og hamstre aksjer på billigsalg....billigsalg dersom man har tid å vente et par tre år.
thepower
02.05.2019 kl 08:44 2744

Scoopyboy, I thought you wanted a drop after Q1 so you could buy more?
pafo
02.05.2019 kl 08:51 2721

Ja det er jo dette selskapet skriver, og de hisser meg opp. Men er det først i juni det skjer. Så får vel hellre The power glede
seg til en dipp som eg ikke trur kommer.

We will expand the number of customer facing roles by 50% early 2019. This will help drive blue light cystoscope installations
in coordination with our partner KARL STORZ and increase the number of patients treated with Cysview® per installed scope
in all settings of care. The increase in commercial footprint will to a large extent be achieved by re-purposing existing headcount
to sales and thereby limit the overall increase in headcount.
thepower
02.05.2019 kl 08:59 2698

Pafo. That is just market svadda. What do you expect them to write?

Powergutt knows his onions. Wait and see. Watch and learn.
pafo
02.05.2019 kl 09:06 2679

Ja det er mye som er svadda. Men faktum er att bladder canser pasienter lever både lengre og bedre nær de blitt behandlet
med BLC. Så får du svadda på.
ruda
02.05.2019 kl 09:16 2661

Overbevist om at PHO blir en vinner
SørenE
02.05.2019 kl 09:37 2604

Hej Norge

Huuhh hej hvor det går ---- 51.000 aktier omsat de første 20 minutter :-)

Dansken
heilo888
02.05.2019 kl 09:51 2568

Etter lesning på diverse fora virker det som at relativt mange har tro på nok et kortsiktig fall i aksjekursen etter den kommende kvartalspresentasjonen.

Langsiktig ser det lyst ut men frykten er at optimismen blir urealistisk høy før Q1.
Det kan således være gunstig å utsette ytterligere eksponering i PHO til etter Q1.
Redigert 02.05.2019 kl 13:16 Du må logge inn for å svare

Powergutt, jeg kjøper litt hver dag. For meg som skal sitte i årevis spiller det liten rolle om jeg betaler 49,6 (det var meg som kjøpte 1000 på 49,6 like etter åpning) eller 51 eller 49.
Hvis Focuss får rett håver jeg inn et par millioner for hver 1000 jeg kjøper ?
He he ?
thepower
02.05.2019 kl 09:56 2546

Jada. Focuss fikk rett på NEL

Jeg har ikke fulgt med på hva Focuss har skrevet om NEL, men jeg har regnet mye på PHO.
Når og hvor langt skal jeg ikke påstå, men jeg er overbevist om at retningen er opp og at stigningstakten er raskere enn osebx. Mye raskere.
Potensialet er stort, så får vi se hvor mye av det som blir tatt ut.