Q1 2019 - hva forventer markedet?


Kursen har etter de to siste kvartalspresentasjonene (Q3 og Q4 2018) falt kraftig - og det registreres at det er flere som forventer det samme igjen. Hva er grunnen til at kursen falt etter Q 3 og Q 4? Hvorfor kan vi ev. forvente en annen utvikling etter Q1 2019? Her følger noen av mine tanker - som jeg gjerne ønsker konstruktive innspill/kommentarer til;

Q3 - hvorfor falt kursen?
Jeg tror det bl.a. kan skyldes følgende;
- Få utplasserte Scope (7)
- Uklarheter ift "guidingen"
- Fortsatt underskudd
- MWs short

Q4 - hvorfor falt kursen?
Her var det nok etter mitt syn i stor grad store forventninger til at Schneider kom til å øke guidingen for 2020 - særlig tatt i betraktning at PHO nå hadde fått tilgang til Surveillance i 2018 ( med full refusjon i 2019). Det hadde derimot vært utfordringer med flexiscopene (var ordnet i feb 2019) - og Schneder hadde derfor ikke noe godt grunnlag for å gi en guiding som også omfattet Surveillance. Jeg oppfattet derfor Schneider slik, både ved Q4 presentasjonen og senere Q&U, at guidingen for 2020 opprettholdt (20-25 MUSD i USA) kun omfattet TURBT. Videre var Schneider tydelig på at PHO også etter 2020 vil oppleve en fortsatt akselerende vekst - og at vi fra 2021 vil se en stor effekt av Surveillance (som vil bli det viktigste markedet for PHO) - med peak sale i 2024 (Schneider mener det vil være realistisk med 20-30 % markedesandel - 60 ganger større andel enn i dag). Videre tror jeg at det var mange som hadde store forventninger til overskudd (kanskje allerede i Q4) - men i alle fall for 2019. Her har nok kommentarene til Dahl mest sannsynlig også virket negativt på kursen etter Q4.

Men en må ikke glemme at PHO aldri hadde utplassert flere Scope enn Q4 - selv med utfordringene ift flexiscopene...

Q1 2019 - hva forventer markedet?

Jeg mener at markedet, basert på guidingen og øvrige uttalelser, har lave forventninger når det gjelder grønne tall - og kan heller ikke forvente mange utplasserte flexiscope dette kvartalet (ref utfordringene som ble løst i slutten av feb 2019). Det som jeg er opptatt av er hvordan utviklingen for øvrig går ift rigide Scope og omsetningen - og ikke minst en oppdatering fra Schneider ift. fremtidsutsiktene. Gir dette grunnlag for å tro at PHO kommer til å oppleve en fortsatt akselerende vekst - og at selskapet er i rute ift Schneider sin "plan" - kan en denne gangen i stedet oppleve at kursen vil stige (og at PHO etterhvert er på vei til å oppnå den såkalte "ketchup" effekten)? Vil ikke de siste børsmeldingene/artiklene - og det som ellers skrives om effektene ved å bruke BLC, pasienter lovpriser produktet og reiser til klinikker som tilbyr BLC, sparte kostnader for forsikringsselskapene/medicare - sett i sammenheng med det Schneider har sagt om tidsforløpet (og Surveillance markedet) - tilsi at PHO/BLC etter hvert er på vei til å få sitt virkelige store gjennombrudd? Tenk også over størrelsen på markedet PHO nå har tilgang på (gjennom både TURBT og Surveillance - 15 mrd), hvor stor andel PHO har pr i dag, ingen gjeld (100 mill på bok) - er det riktig at PHO er priset til ca. 1 mrd? Etter mitt syn kan det ikke være mye av forventingene som er priset inn i dagens kurs....

Avslutningsvis vil jeg nevne at de to siste dagene har kursen stedet på markant høyere omsetning (sml med den "vanlige" omsetningen) - kursen stiger på økt omsetning (og faller på betraktelig lavere omsetning) - samtidig registrerer jeg at en av skribentene på HO nevnte at det var en svak avslutning på gårsdagens handel (gikk fra 51.30 til 49.20). Men det som ikke ble nevnt i den sammenheng var at omsetning gikk raskt opp til 10 mill (når kursen steg) - mens "fallet" ned til 49.20 utover dagen skjedde på mye lavere volum.... Det er ikke uten grunn til at Investech har kommet med sin kjøpsanbefaling (positiv trend i aksjen) - og grunnen til at jeg ikke er i nærheten av å selge er at jeg tror vi snart kommer til å se en økt interesse i PHO fra markedet (ref mange flere børsmeldinger, artikler om PHO og det Schneider har skrevet om å gi investorer i USA letter tilgang...), og jeg tror i likhet med Schneider at PHO virkelig er på vei til å oppleve en "very very" positiv fremtid - hvilket vil resultere etter hvert i en "ketchup" effekt (og "toppen" på kr 63.50 i sept raskt kommer til å brytes). Men husk - dette er kun mine betraktninger som aksjonær i PHO:)

Hva tenker dere?13.05.2019 kl 17:57 804

Hehe, du kan mene hva du vil om pho, kurs og skribenter her inne, men å late som du ikke kan skrive norsk, ja det blir for dumt.
Power, du har nok mer enn et aktivt nick!
Lykke til

Sammenlign selv disse tallene fra `Tante Power` i morgen, så ser dere en gang for alle at personen bak dette nicket ikke har hverken ærlige hensikter, forstand eller andre penger enn det NAV sender til vedkommende hver måned.
________________________________________________________

thepower
07.05.2019 kl 15:27
1456
Very true compuman. Only a brave man or a damn fool would buy this stock before 15.05.19

And I mean a damn fool

My "guess" is 8 new scopes of which 2 are flexible, a loss of 11 mill kroner for the quarter and revised guiding for 2020 to USD 20 mill.

Headlines on Hegnar "Fortsatt rød. Photocure øker tap"

Nissebrigade poop their nappies and the merry go round starts again.

Two days afterwards Focuss attacks Schneider and calls for him to be sacked.

Ipogang Kommer disappears for a week

In other words a standard PHO quarterly report
Redigert 07.05.2019 kl 15:33.

https://forum.hegnar.no/thread/27518/view/475846/0Bortsett fra kvartalsrapportene, så kjenner ikke jegvtil noe sted man kan få nøyaktig oppdatering. Det er helt tydelig at Cysview.com slett ikke viser det rette bildet. Men det skulle vært greit å ha en slik oversikt.

Oppgangen Kommer, you poor deluded individual.

What was the price of PHO on 7th May. What is the price now on 14th May?

Please explain whether my advice not to buy PHO until after 15th Mat was correct.

Aren't you ressurssterk? Someone who lives off investing ?????

You are about to lose 1 millnkr in a bet with a friend ikke sant? AuA rocket?? Guiding of USD 130 mill?

Clueless individual. Writing rubbish all day long

Have a good evening sir and sleep well ready to awaken to a great new PHO day. Muhaaaaaaw