Wallenberg er SAS-aksjonær for å understøtte sine bedrifter.

Thinky
02.05.2019 kl 13:22 247

https://www.svd.se/jacob-wallenberg-piloternas-krav-hotar-sas-overlevnad

I disse tider er det grunn til å minne om viktigheten av fungerende flyinfrastruktur
i Norge, Skandinavia og Norden. En flyinfrastruktur det er avgjørende viktige at
Norge, Skandinavia og Norden selv har kontroll over.

Wallenberg er ikke finansiell aksjonær i SAS. De er medeier for å påse at
industribedriftene Deres har et fornuftig flytilbud.

Slik burde flere norske flyselskapsinvestorer tenke også. I Norge trenger de
store bedriftene et fornuftig fungerende flytilbud. Og f.eks. hoteleiere i Norge
trenger fly for å fylle hotellene.

Vi kan ikke basere oss på at briter, tyskere eller andre skal betjene oss. Vi
må ha norsk, skandinavisk og nordisk herredømme over dette. Norden er
dessuten et attraktivt flymarked. Investorer i være seg SAS og NAS må ha
dette i bakhodet. SAS har de senere år vist at det er mulig å bygge en sunn
virksomhet med rimelige overskudd.
Thinky
03.05.2019 kl 01:39 209

https://www.dn.no/reiseliv/peter-wiederstrom/benchmarking-alliance/tromso/-uten-streiken-ville-vi-hatt-fullt-hotell/2-1-596746

En hotelmann som våkner på nettopp dette. Og innlandsflyvninger i Norge bør fortrinnsvis foretas
av norske eller skandinaviske piloter. Det er de som er best til å fly i Norge. De har ikke så stor grunn
til å frykte for eventuelle ikke-skandinaviske piloter.