Hvem selger?


Rett før jul konverterte obligasjonseierne gjelden til 50 øre pr aksje.
Det vil si at om det er de som selger ut nå, er det med betydelig tap.
Jeg forstår det allikevel som at de fleste her er enige om at det er obligasjonseierne som presser kursen.
Jeg vet ikke, siden selskapet ikke legger ut aksjonærlister og jeg ikke gidder å bestille fra selskapet.
Aksjen går nå, og har gjort det en stund, til langt under pålydende. Betyr ikke det at det må komme en spleis og nedsettelse av pålydende? Det kan i alle fall ikke settes ny emisjon på dette nivået eller lavere, siden det ville være ulovlig.
Hvorfor er dette i så fall ikke tema på EGM?
Litt mange spørsmål her, men håper noen har et intelligent svar.
curly
02.05.2019 kl 17:34 397

Hvorfor vil oblikasjonseierne selge seg ut med tap? Har de gitt opp?

Selskapets styre foreslår at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 197 448 284,50 ved utstedelse av nye aksjer.
Tegningskurs: Hvilken pris?

Les dette så får du kanskje noe svar!?
https://www.lederkilden.no/tema/kapitalforhoyelse-i-aksjeselskap