Vindkraft til lands eller vanns ?

Thinky
02.05.2019 kl 14:13 881

https://www.dn.no/energi/vindkraft-skaper-strid-i-frp/2-1-596393

Viktigere enn dette er at Norge må få bestemme eksportprisen på kraft selv.
Det kan vi ikke under Acer.
Derfor må vi se på reforhandling av Acer, uttreden av Acer eller uttreden av EØS.

Det fremstår helt meningsløst å slippe til europeiske energiselskap eller investorer
for å rasere norsk natur, for å kunne ta ut krafteksport fra Norge som disse interessene
bestemmer prisen på.

Stort sett mer misbruk av norsk natur er det ikke mulig å få til.
gunp
19.05.2019 kl 21:37 802

Hva er bestemmelsene i ACER mhp salgspriser?
19.05.2019 kl 21:45 788

Det vet jeg ikke, har ikke satt meg inn i de bestemmelsene!

Må føye til at jeg var eitrene sinna, og protesterte da de skulle skrive under denne husmannsavtalen. Hvem vet om vi kan
lomme ut av denne?
Redigert 19.05.2019 kl 21:57 Du må logge inn for å svare
gunp
19.05.2019 kl 23:06 746

Thinky?
Redigert 19.05.2019 kl 23:32 Du må logge inn for å svare
- TWO -
20.05.2019 kl 00:08 723

Spør NVE.
Strøm fra en drøss land puttes i samme pott, og så skal prisen være lik.
Et sånt system forhindrer fri eksportpris og prisforutsigelighet.
Acer er i realiteten et snylteri på norsk kraft.
Odi.1
20.05.2019 kl 00:14 717


dette vindmøllesøppelet må stoppes i Norge
Både på land og til havs. Det er det ultimate miljøsvineri !!
Bjella
20.05.2019 kl 00:21 712

Hav vindmøllepark , yes ,
omans
20.05.2019 kl 06:42 662

Når det først skal satses "grønt", og vindmøller da ikke er til å komme utenom så må det satses offshore.
Offshore vindmøllepark er eneste rette alternativer, flytende havvind vil komme antakelig som det neste store.

Leder i klimastiftelsen Lars-Henrik Paarup sier vi ikke kan vente på dette blir lønnsomt pga en må nå målet om å begrense global oppvarming til halvannen grad. Derfor må norsk natur akseptere vindmøller og "ødeleggelser".

Men hør, er det virkelig Norge sitt fulle ansvar å redusere global oppvarming og det skal gå på bekostning av vår unike natur?

Ja vi må bidra, men det avhenger ikke av oss mhp redusere global oppvarming alene. De er de store miljøsynderne som må bidra mest.

Vindmøller kan være fint i Danmark, men i Norske fjellheimen og andre steder er det miljøkriminalitet nærmest å regne.

Derfor, det må satses for fullt på flytende havvind nå.
Teknologien for lønnsom drift er allerede her.
Forskningsmiljøet i Trondheim og dedikerte fagfolk har allerde kommet langt, og man står på randen til et gjennombrudd. Bølger vil ikke lenger by på problemer med riggene og vedlikehold foretas ute på havet der riggene er.

Is i magen nå, og skån Norges unike natur for uhyggelig inngrepen. Det vil være ødeleggelser for generasjoner som kommer, så man kan vente noen få år i dette lille landet på revolusjonen som vil komme til havs.

Vi kan satse på flytende havvind, men da bør vi ut av Acer, og dermed sannsynligvis ut av EØS.
Vi trenger mulighet for å kunne sette eksportprisen selv. Det forhindrer Acer i dag.

Europa vil sikkert kjøpe også, om vi kunne sette eksportprisen selv. Var vi fri til å kunne sette
eksportprisen selv, kunne vi storsatse på dette. Etterhvert kunne vi fått til bølgekraft.

Acer kan da ikke ha noe med om vi har landvindmøller eller havvindmøller?
omans
20.05.2019 kl 16:23 539

Trist dersom da evt norsk teknologi går til Asia, og ikke blir benyttet for eget land, som istedenfor tar for seg av unik natur og raserer for generasjoner...
Det vil bli sett tilbake på som tidenes nasjonale feilgrep, f.eks å bygge ut noen av de foreslåtte områdene.
Ingen vil ha innenlands utbygging i sitt område, det er noen få klimafantaster og politikere sentralt i Oslo som ikke har noe forhold til naturen, og spesielt ikke når den er litt "fjernt" fra Oslo.

Jeg vet ikke om acer forpliktelsene spesielt, registrerer at det nylig har vært aktivitet og at det er ralativt ferske forhold som Norge har til dette når det gjelder forpliktelser(?)
Odi.1
20.05.2019 kl 16:51 519

Strengt totalforby dette både på land og hav.
Fisk og gyte sykluser kan bli ødelagt i hundredevis av generasjoner. Det er symbolsk gevinst på el en får ut av disse ekstremistiske miljøforurensingene.

Omans

Skal ikke være så sikker på det. Naturverntanken står mye sterkere enn i resten av landet. Til og mef FrP Oslo har gått sterkt imot møllene, men de nådde dessverre ikke fram på landsmøtet,

Produser gjerne vindkraft i Norge.
Men hold økonomien UNNA vannkraftproduksjonen vår; som har en produksjonspris på 10-15 øre pr. kWh, og er tilstrekkelig til nasjones oppvarming/kjøling, industri, - og transport hvis vi vil. ( Enten kun batteri eller med hydrogen som rekkevidde/tyngde-forlenger. ) Vi bor i et vinterland, i motsetning til nasjoner i f.eks. Tyskland og Danmark, som har strømbehov lik 1/4 av norske boligers behov.
Vi kan produsere strøm/energi til eksport, uten å ødelegge natur eller bo-områder, til havs. I et eget regnskap, som annen eksportindustri. Og skattelagt for nasjonens velstand, som annen eksportindustri.

"For å demonstrere hvor mye plass som trengs for å bygge ut vindkraften til havs, viser Nielsen til at man trenger et område på 80 ganger 80 kilometer til havs for å produsere like mye energi som all vannkraft i Norge i løpet av et år (se bilde øverst i saken).
– I forhold til norsk sokkel er det bittesmå arealer, ..."
https://sysla.no/gronn/dette-omradet-kan-produsere-like-mye-strom-som-norsk-vannkraft/

Redigert 20.05.2019 kl 17:58 Du må logge inn for å svare