Den norske kronen stuper.

Thinky
02.05.2019 kl 15:27 267

Det er ganske eiendommelig å se den norske kronen svekker seg, bare fordi
oljen svekker seg litt.

Dette går ikke.
Myndighetene har ikke evnet å holde en fornuftig boligprisutvikling.
Har ikke evnet å bedre næringslivets konkurranseevne på en relevant måte.

Nå må kanskje Norge finne seg i litt særegent høy rente fordi myndighetene
har sviktet på disse områdene.

Forholdet privat/offentlig må fokuseres mer. Offentlig sektor må krympes, privat må økes.
Konkurranseevne må mere frem. Herunder norges kostnadsnivå.