Flyvninger i Skandinavia bør skje med skandinaviske piloter.

Thinky
03.05.2019 kl 01:28 125

Merkelig at ikke dette har fremstått mer naturlig enn det tydeligvis har.

Internt i Skandinavia bør skandinaviske piloter føre de skandinaviske flyene.
Skandinaviske piloter kan Skandinavia best. Skandinaviske piloter har vel også lettere
for å føre fly i Skandinavia. De kjenner forholdene, mentalitet og språk osv.

Det er ikke særlig naturlig for et skandinavisk flyselskap å sette inn piloter fra et fjernt
utland til å føre fly i Skandinavia.

Skandinaviske piloter er en del av den skandinaviske samferdselsinfrastrukturen.