Tomtemangel

børst
03.05.2019 kl 07:18 814


Og her ser man hvorfor boligprisene vil fortsetter å stige på sikt, selv om det akkurat nå ser ut til å være kjøpers marked.
https://www.nettavisen.no/okonomi/boligprodusentene-lav-boligbygging-i-oslo-rammer-resten-av-norge/3423678039.html

Folk vil bo i sentrum. Men der er det ikke flere tomter å bygge på. Heller ikke ute i bydelene reguleres det nok tomter.

For noe sludder. Hvorfor i alle dager skal man bygge Oslo i stykker, når det er så god plass rundt Oslo?
Det er positivt feil at "alle ønsker å bo i Oslo". Mange ønsker gress, grill og dobbel garasje.

Det er nok tomter, men det er ikke nok _regulerte_ tomter. Og det tar 10-12 år fra reguleringsprosess til ferdigstillelse. Byggingen går i rykk og napp. Når prisene er på vei opp, er det masse igangsettinger, når de flater ut eller er på vei ned, stopper alt opp. Boom og bust, som i alle uregulerte markeder.

Dessuten har det også mye med attraktiviteten til prosjektene å gjøre. Holder ikke bare å bygge boliger. Kommunen må sørge for infrastruktur, byggingen av boliger må kombineres med grøntarealer og næringstomter som kan sørge for fritidstilbud og butikker. Løsningen for Oslo tror jeg er et knippe stalinisme, med gode gamle statlige reguleringsplaner. Oslo kommune burde be regjeringen bruke slegga for å få utviklet tomter som ligger brakke eller har en eller annen arealkrevende næring som kan flyttes. Få ferdigstilt Hovinbyen er en start og legg lokk på E6 og Rv. 150 som skjærer gjennom indre Oslo øst, eller legg de i tunnel. Bruke uendelig med milliarder på å å bygge bredere E18 til Asker? Pøh...
Redigert 03.05.2019 kl 10:08 Du må logge inn for å svare

Ja, Bankerått. Bredere veier inn til byeb er bortkastet penger! Se for deg 1000 mus som skal gjennom et musehull. Kommer de fortere gjennom om de stiller seg 4 og 4 enn om de står 2 og 2?
Spørsmålet er noe annet hva gjelder sørlig korridor fra E6 til Gardermoen, og bedre veier som krysser Oslofjorden Dette vil gi mindre trafikk gjennom Oslo.

Hva gjelder tiltrettelegging for flere innbyggere i Oslo, så mener jeg det er en misforståelse at alle byer skal vokse med fortetting. Selvom det historisk har vært slik at byer har vokst, så vil dette snu for store byer i vår levetid, både i Norge og internasjonalt. Urbanisering vil skje gjennom at "småbyer" rundt Oslo blir større, og ved at Suburbia blir større. Kan fint ha 250 000 flere innbyggere i både Ski og Lørenskog. Blir ikke behov for å bygge i stykker Oslo.
børst
03.05.2019 kl 10:54 722

Prisene sier i grunnen alt om hvor folk flest foretrekker å bo, når små 15-kvadrats hybler går for oppunder to millioner.

Ja prisen sier mye. Når folk er villig til å betale over 3 millioner kroner for et slitt rekkehus i Suburbia, så må de virkelig ønske seg det.

Volven
03.05.2019 kl 11:54 678

Løsningen på pressproblemene:
1) Flytt 100000 statsstillinger ut av Oslo.
2) Høy eiendomsskatt basert på markedspriser
3) Lavere arbeidsgiveravgift i kommunene rundt Oslo, Bergen, Trondheim

Finnes ikke 100000 statsstillinger i Oslo.

Løsningen på pressproblemene:
1) La boligpriser i Oslo stige.
2) La trygdede og lavtlønte nyte godt av de store besparelser som kan nås ved å flytte til mer landlige omgivelser.
3) Innfør en lav eiendomsskatt (mye lavere enn i dag) baser skatten på markedspriser og dropp bunnfradrag.
Puta1n
03.05.2019 kl 12:54 651

Bolig i Oslo er fortsatt billig sammenlignet med London og New York.

Det vil nok komme et rentesjokk mot slutten av 20tallet eller før for å bøte for QE og Trumponomics.

Det er plass til minst 500 000 nye boliger innenfor ring 2 hvis behovet er der, er bare å bygge i høyden. Det skal ikke mange høyhus til med leiligheter før markedet er mettet og vel så det.

Tviler ikke på at det går an å romme flere innbyggere i Oslo ved å bygge i høyden. Men dette er ikke noe folk ønsker seg. Nordmenn er godt vant med, god plass. Det er få Pilgård og Kirsebom-typer, som føler Vindern er for langt ut på landet.
snoken
03.05.2019 kl 14:21 593

Er vel blitt et stort problem å få lån i banken,for folk flest nå....
Boliglånsforskriften må fjærnes fort som fan. Blir vanskelig nå framover( Har sjekket selv med min bank)

Flytt folk ut i de kommende intercitybyene og intercity stasjonene med omegner.
Masse plass til hager og dobbelgarasjer m.m. Bedre livskvalitet.

Videre er det mange satningssteder rundt om i landet. Steder som f.eks. har
gode flyplasser og gode nye kommunikasjoner underveis. Flott natur mange steder.

Fortsatt mye plass å bygge på i Oslo. Men i så fall må de gamle industriområdene vike. Er noen som har bitt seg fast. Hvis én gjør det, hindrer det boligbygging og butikker i nærheten, fordi det drar ned verdien på boligene.

Før eller siden må man også gjøre noe med trafikksystemene i øvre Oslo øst. Ulvenkrysset, Teisenkrysset, Helsfyrkrysset, ligger tett inntil hverandre og kutter opp østlige Gamle Oslo og Alna i småbiter. Siden det ikke er ønskelig å bo i nærheten av bråkete veier, så legger de beslag på mye mer areal enn selve veien.

Å sluse tungtrafikk og gjennomfartstrafikk midt gjennom byen på den måten, jeg forstår ikke vitsen.
Redigert 03.05.2019 kl 15:30 Du må logge inn for å svare

Bankerått, enig med deg om gjennomkjøring i Oslo. Bedre fjordkryssing en den dysfunksjonelle Oslofjordtunnellen, en direkterute fra Vinterbro til Gardermoen gjennom Østmarka hadde gjort livet bedre for både Osloborgere og pendlere.