Investtechs hold-deg-unna-portefølje har steget 15% i år!

lynx
03.05.2019 kl 12:28 463

I følge dagens HO har porteføljen med aksjer Investtech anbefaler folk å holde seg unna steget mer enn hovedindeksen i år. Det viser at TA har sine klare svakheter og at man kan spare seg de pengene Investtech skal ha for å gi gode råd. Når hold-deg-unna-porteføljen slår markedet, hva da med aksjene Investtech faktisk anbefaler å kjøpe?
Urquel9
03.05.2019 kl 15:33 417

Er det ikke ett av poengene de har med "stay away" - at de har steget "nok" og er moden for korreksjon? Det er vel én av aksjene i deres portefølje som går motsatt vei, en gladnyhet som sender den opp. Gladnyheter slår jo alltid TA, men nytte av TA kan vel ikke avskrives av den grunn?