Aksjonærer ønsker Jan Birger Carlsen inn i Nom styret.


En aksjonær gruppe på Facebook ønsker Jan Birger Carlsen inn i Nom styret. Han har lang erfaring med styreverv. Han kontrollerer også en betydelig menge Nom aksjer. Han ønsker som en del av oss andre mere blest om selskapet i media, få frem verdiene som ligger i selskapet og jobbe for andre løsninger enn emisjoner. Vi trenger en mann som Jan Birger inn i styret. Dette er ikke ment som et opprør mot ledelsen, men som et supplement til styre.
Det er viktig å få med så mange aksjonærer som mulig, uavhengig av hvor mange aksjer de enkelte kontrollerer . Vi har dårlig tid og vi håper mange av dere vil støtte dette. Vi går noen spennende måneder i møte og derfor er det viktig å få frem potensialet i Nordic Minng. Vi fleste er vel enige om at kursen på Nom aksjen ikke står i forhold til hva den burde være. No har vi en siste sjanse til å påvirke dette med å få JB Carlsen inn i styret.
Jeg oppfordrer dere i å sende en Mail til janbirger@adurna.no om støtte og å sende fullmakter til DNB på email som beskrevet i innkallingen til Generalforsamling så fort som mulig. Har litt over en uke på oss.
Hvis noen er på andre forum så få dette budskapet ut. Her skal det mobiliseres.
Takk for hjelpen
Mvh
Gruvemann
Knudis
03.05.2019 kl 23:21 4453

For mer informasjon - søk medlemskap i Facebook gruppen vår NOM Aksjonærer

Det er bra. Litt motvekt til Nom ledelsen.
molin
04.05.2019 kl 10:09 4255

Å ha en konkurs bak seg er ikke farlig, men en veldig verdifull erfaring. En undersøkelse av oppstartsbedrifter viser at gründere som har en tidligere vellykket oppstart bak seg har mye større sjanse for å lykkes gang nummer to. Men den viser også at sjansen for å lykkes gang nummer to er nesten like høy selv om første forsøk mislyktes.
Vi trenger folk med kommersiell erfaring i styret i tillegg til folk med bransjeerfaring. Jan Birger vil absolutt bidra godt med kommersiell erfaring, og jeg håper så mange som mulig kan stemme på ham eller gi ham fullmakt til å stemme på sine vegne.
Post
04.05.2019 kl 11:47 4191

Jeg bor ved siden av et sandtak oppe i Nor, Finnmark. Lastebilene går hele tiden, dette må da være bra for faktureringen. Alt ligger der, sånn er det med gruver, big busness. Jeg forstår ikke hvorfor de ikke starter opp. Jeg tenker å kjøpe aksjer, men når det lurer jeg på? At gruvevirksomhet er busness kan jeg i alle fall forstå, onkelen min kjører lastebil, alltid på farten.

Støtter en omskifting i styret fult ut og har sendt fullmakt på Dnb Vips der jeg gir Jan Birger Carlsen all fullmakt. Stemmer det at en i nåværende styre ikke har en eneste aksje i Nom men er aksjonær i et annet gruveselskap Element så få den mannen så fort som mulig vekk fra styret.
Sailor
04.05.2019 kl 12:39 4148

Enig i at styremedlemmer i NOM bør ha aksjer, helst for minst 100.000,- på dagens kursnivå. NOM ER billig i dag, så aksjonærene bør kreve dette, ikke nødvendigvis for 100.000, det kan diskuteres. Har noen en oversikt over dagens styremedlemmer og deres aksjebeholdning i NOM ?
Gudrunyo
04.05.2019 kl 14:40 4141

Støtter ikke en slik prosess som dette, om Jan Birger Carlsen vil inn i styret kan han presentere seg på en ordentlig måte under generalforsamling. Jeg har sett dette skje i andre selskaper før, og at dette foregår i lukkede kanaler under radaren til de fleste stinker av egeninteresse og lurte småaksjonærer som vil ha kortsiktig profitt fordi de er uenige med markedet om hvor kursen burde være (LOL). Dette kan fort ende med å skyte selskapet i foten, nei takk. Dessuten er det altfor sent for denne strategien, vi er i sluttfasen før bygging og oppstart. For 2-3 år siden, kanskje. Jan Birger Carlsen bringer ingen kompetanse vi trenger i ledelsen per nå.
John8
04.05.2019 kl 15:22 4098

Gudrunyo har noen poenger.

Dere som vil ha JB Carlsen inn i styret: Han må i så fall stilles som motkandidat til noen av de foreslåtte i valgkomiteens innstilling.
Hvem av de 5 som er foreslått vil dere stille Carlsen opp mot?
Har dere sett på disse 5 sin kompetansebakgrunn?
Argumenter for hvorfor Carlsen er bedre egnet?

Eller er denne FB-aksjonen løst fundert, lite gjennomtenkt og en useriøs?
For dere har selvfølgelig lest valgkomiteens innstilling og begrunnelse for hver enkelt av de 5 foreslåtte?
Redigert 04.05.2019 kl 15:25 Du må logge inn for å svare
Post
04.05.2019 kl 18:01 4014

Er dette så vanskelig? Nordea Mining bør finne en som har jobbet i et sandtak tidligere. Erfaring er viktig når en skal løfte sanden opp i dumpersen.

Gudrunyo og John8.
Den eneste grunnen til at dere er her er jo å snakke Nom aksjen ned. Dere har jo deres egen agenda. Bare ved å lese deres kommentarer, avslører dere dere selv. Facebook gruppen består av mange aksjonærer, både store og små som er interessert i Nordic Mining som selskap og de resursene de råder over. Flere på top 20 listen et medlemmer. Hvis dere har fulgt med i timen så kan Nordic Mining ha flere enn 5 i styret. JB Carlsen vil ikke ta plassen til noen, men bli et suplement til de 5 andre. Han har allerede gitt valgkomiteen skriftelig beskjed om at han stiller til et styreverv. Han vil da også presentere seg selv på GF.
Dette bør alle aksjonærer i Nom støtte. No har vi sjangsen til å få en av våre egne inn i styret. Det er aldri forsent.
krissov
04.05.2019 kl 19:54 3927

Kan noen gi meg 1 god grunn til JBC
Jeg har også aksjer og vil ha endringer, men gjor det meg egnet?
John8
04.05.2019 kl 20:00 3918

Skivebom!

Har vært aksjonær siden 2015 og er opptatt av ar NOM skal lykkes.
Spar deg å tillegge meg en agenda jeg ikke har.

Jeg stemmer ikke på en vilt fremmed person bare fordi han ønsker å bli styremedlem i NOM.
Capiche?
Redigert 04.05.2019 kl 20:05 Du må logge inn for å svare

Krissov.
Kanskje du burde lese innlegget fra starten før du svarer. Viser også din agenda. Har også fulgt med på dine innlegg lenge.
John8
04.05.2019 kl 20:45 3863

Av gruemannnens trådstart fremgår at han mener den siste muligheten til å få opp kursen er å få Carlsen inn i styret.

Så les trådstarten om igjen og vurder seriøsiteten i dette maset om hr Carlsen i styret.
krissov
04.05.2019 kl 21:52 3814

ser fortsatt ikke noe som sier meg om JBC er egnet.
GI meg noe. regner med alle her har noe leder erfaring.
hva har han som ikke alle her har???
taboo
04.05.2019 kl 21:58 3809

Skulle ikke forundre meg om det finnes noen fra AMR her på forumet, som vil protestere på det sterkeste mot å få JBC inn i styret, da han gang på gang har kommet med noen reale sannheter om deres bakstreverske judasvirksomhet.
Knudis
04.05.2019 kl 22:00 3802

Herregud, er det ikke bare å ignorere denne tråden og temaet om man ikke er enig i JBC sitt ønske om å inn i styret?
Redigert 04.05.2019 kl 22:47 Du må logge inn for å svare

Det er merkelig at når noen kommer med noe som er positivt eller prøver å gjøre noe positivt for Nom så er det alltid en del personer som prøver å ødelegge med å komme med en masse negative synspunkter. Jeg trudde ærlig talt at man kjøper aksjer for å tjene penger, være positive til nye ideer og se potensialet. Når en seriøs gruppe av Nom aksjonærer som representerer mange milioner aksjer vil ha med sin representant i styre, så burde dette bli godtatt positivt fra andre aksjonærer. Her prøver vi seriøst å få litt blest rundt selskapet. Når noen stiller frivillig opp for oss aksjonærer i et forsøk å kapre en styreplass, så burde vi jo bare takke for det.
Jeg har sagt det før og sier igjen. Det er en gruppe personer her på dette forum som bare vil at Nordic Mining skal slutte å eksistere som selskap. Det er hele agendaen. La oss ignorere disse idiotene. Den kampen har de tapt.
Vi i Nom gruppa vi takke alle dere som de siste to dagene har gitt vårt forslag til styremedlem tillit og det er ikke få. Vi håper fortsatt på at flere tar kontakt.
Til alle dere som hele tiden har som mål å snakke ned Nom, Finn dere noe annet å gjøre. Kampen mot Nordic Minng er tapt.

Gruvemannen: og hvem står for kampen å få inn mer gruvekompetanse i styret og ledelsen ? Begge er ikke vektet opp nok med "hands-on" gruvedriftkompetanse etter min mening. Du kan lese mine argumenter i tidligere tråd.
Sailor
05.05.2019 kl 11:54 3490

Om noen skal inn i styret nå så bør det være personer som oppfattes som seriøse av langsikige og "vennligsinnede" investorer. Markedsføringskompetanse er vel mindre viktig selv om det kan være nyttig om vedkommende har "noe" som oppfattes som positivt, eller tilogmed kursdrivende av investorer.
Redigert 05.05.2019 kl 11:54 Du må logge inn for å svare
Post
05.05.2019 kl 15:38 3377

Har de kjøpt inn lastebiler? Jeg vil som min onkel sier satset på Scania. Er det snakk om flere lastebiler så er det rabatter å hente hos Scania.
_HH_
05.05.2019 kl 20:56 3239

Eg tykkjer det må vere legitimt å stille spørsmål ved Jan Birger Carslen sin kompetanse og kva rolle ein ser for seg at han skal ha i styret. Ingen av dei som blir skulda for å ha underliggande motiver på denne tråden, er profiler som eg oppfattar har dette. Derimot går enkelte i forsvarsposisjon og da må ein kanskje stille spørsmål om kvifor ein gjer dette. Eg har ikkje støtta dette "tiltaket", men eg har heller ikkje gjort noko for å stoppe det i form av å engasjere meg aktivt i diskusjonen. Eg ser på det heile som ein reaksjon fra aksjonærane si side på at ein ikkje føler at ein vert høyrt og ein er lei av kursutviklinga. Eg tenker det kan vere lurt å synleggjere at ein har evna til å organisere seg og påverke utfallet på GF, det kan gjere at leiinga og styret skjerpar seg i forhold til aksjonærane og fokuserer meir på kommunikasjon. Når det gjelder Jan Birger Carlsen har eg ikkje noko kjennskap til han og eg ser ikkje umiddelbart kva rolle eller kompetanse han skal tilføre styret, anna enn å vere ein av "oss" i styret. Det einaste eg kjenner til av han er det som han har skreve i enkelte innlegg og ikkje alt her har imponerte meg for å vere ærleg. Men det betyr ikkje at han ikkje kan gjere ein jobb i styret.

Når det gjelder styresamansetnaden så oppfattar eg at dei forsøker å styrke gruvekompetansen, det tenker eg er bra. Når det gjelder styreleiaren som er foreslått så hadde eg nok sett at ein fekk inn nokon andre fordi eg meiner det er noko dobbeltmoralsk å godkjenne emisjon på emisjon, utan å sjølv kjøpe aksjer i selskapet, men i staden selje rettigheitane. Gjer som eg sei, men ikkje som eg gjer. Eg oppfattar at han har denne rolla for å ha ei ekstra inntekt, ikkje for å utgjere noko forskjell for utviklinga av selskapet. Eg har vanskar med å peike på noko konkret som styret har gjort og som ha kome aksjonærane og selskapet til gode, der kompetansen deira har vore avgjerande for NOM si utvikling i den tida eg har vore inne i aksjen. Derimot har det blitt gjort nokre ting som ikkje har vore bra, uryddige forhold i styret og manglande kontrakter har gjeve oss AMR mellom anna. I tillegg har det vore dårlege forslag til spleis som ville ha ført NOM rett under 1 kr igjen på børsen osv.

Det viktigaste for meg er at det ikkje vert for mykje støy slik at dette på nytt skadar selskapet og progresjonen no på oppløpet, for eg trur det langt på veg ikkje vil bety noko kven som sitter i styret framover fordi deira bidrag vil vere ubetydleg for framdrifta (slik det alltid har vore) og ha meir karakter av å vere proforma.
Redigert 05.05.2019 kl 23:12 Du må logge inn for å svare
_HH_
05.05.2019 kl 22:41 3158

Ja det bør vere rom for å ha eit anna syn enn ditt.

Høyst legitimt og jeg er langt på vei enig med deg. Cred for å ville ta tak og ansvar for nettopp det som "plager" mange av aksjonærene, men JBC er på ingen måte noen bjellesau, og at han skal "løfte" kursen fordi han evt går inn i styret er utopi. Slike forventninger bør ikke skapes.
Det jeg har lest av hans kommentarer har jeg ikke sett/funnet feil i, men det er veldig direkte. Særlig Sv`ere har vel "fått mer" enn de har likt. Som aksjonær er det helt greit etter min oppfatning, men det er ikke sikkert det er positivt for selskapet om han trer inn i styret?

Men noen med personlige interesser i selskapet med en betydelig aksjepost, i tillegg til de foreslåtte er positivt etter min mening.
Spørsmålet er om JBC er beste alternativ til dette, eller bare det eneste?

Hvorfor er det kun han som i så fall er villig til tre inn for å påvirke direkte det mange ønsker, mens alle andre mener mye men gjør lite som faktisk kan endre noe?
Hvem andre vil/kan?? Ingen? Skulle gjerne sett et alternativ eller to.

Den siste delen av siste avsnittet ditt er jeg mer skeptisk til. Om du har rett betyr det at hele styret bør skiftes ut etter min mening.

RR
Redigert 05.05.2019 kl 23:33 Du må logge inn for å svare
_HH_
06.05.2019 kl 07:25 3019

Mitt innlegg er eit tilsvar til dei som gjekk til angrep på profiler som stilte spørsmål ved kvifor JBC er den riktige til å tre inn i styret. Dette er ein diskusjon som eg meiner er relevant å ta og spørsmål rundt dette er viktig for å belyse saka. Eg har ingen sterke meiningar for eller mot JBC sitt ynskje om å tre inn i styret og hans kompetanse, men eg har også for lite kjennskap til han. At andre føler det same ser eg berre på som naturleg og da må ein også rekne med det dukkar opp nokon spørsmål.

Når det gjelder mitt generelle syn på styret i NOM er det positivt at ikkje andre delar dette. Men inntil eg ser konkrete forhold der styret og deira kompetanse har vore avgjerande for å løfte selskapet og skape aksjonærverdiar, kjem eg ikkje til å føre styret opp som ein fordel eller positiv risiko i mine vurderingar.
Tjuagutt
06.05.2019 kl 09:35 2919

Gruvemann, du bommer kraftig når du angriper bidragsytere fordi de ikke deler samme syn som deg i denne saken. Slike personangrep skader din troverdighet i denne saken. Å bytte ut folk i styret er legitimt, men det må være godt begrunnet og om du ønsker å fremstå seriøs i hvorfor du vil aksjonærene skal støtte opp, så må du klare å opptre profesjonelt.
John8
06.05.2019 kl 09:57 2883

Søk i Aksjonærregisteret viser at pr 31 12 2017 var verken JB Carlsen personlig eller hans selskap Adurna AS aksjonær i NOM AS

https://www.aksjeeiere.no/owners?page=3&q=Nordic+mining&year=2017

https://www.proff.no/rolle/jan-birger-carlsen/sandvika/204560/

Synes som han / hans selskap er blitt aksjonær etter desember 2017.

Gjenfinner for øvrig meg selv på aksjonærlisten, og har som nevnt vært aksjonær siden 2015. Tar til etterretning at «Gruvemann» mener at siden jeg ikke automatisk støtter JB Carlsens ønske om å bli styremedlem, så motarbeider jeg NOM.
Redigert 06.05.2019 kl 10:08 Du må logge inn for å svare

Kursutviklingen i Nom har vært tragisk under sittende styre. Så kansje på tide å få inn noen som kan får selskapet mer på banen. Interessen for aksjen er omtrent null, og slik har det vært siden forrige emisjon.
Sailor
06.05.2019 kl 10:51 2810

NOM er et lite selskap med liten omsetning, og det er lett å manipulere kursen, særlig fordi børsen tillater omsetning av enkeltaksjer OG gir kjøperne full anonymitet. Det blir for lettvint å klage på styre og ledelse. At selskapet fremdeles er gjeldfritt skal vi som er langsiktige være svært glade for.
At folk so liker å tjene penger på å trade aksjer er misfornøyd kan jo forstås, men det er de langsiktige aksjonærene selskapet trenger.
Sailor
06.05.2019 kl 10:51 2809

NOM er et lite selskap med liten omsetning, og det er lett å manipulere kursen, særlig fordi børsen tillater omsetning av enkeltaksjer OG gir kjøperne full anonymitet. Det blir for lettvint å klage på styre og ledelse. At selskapet fremdeles er gjeldfritt skal vi som er langsiktige være svært glade for.
At folk som liker å tjene penger på å trade aksjer er misfornøyd kan jo forstås, men det er de langsiktige aksjonærene selskapet trenger.
Redigert 06.05.2019 kl 10:52 Du må logge inn for å svare

https://www.aksjeeiere.no/?utf8=%E2%9C%93&year=2017&q=adurna
viser at det du skriver ikke stemmer. Viser også eierskap tilbake til 2014, men ser ut som det har vært navneendringer og sammenslåing av selskaper. Mulig det har gjort at linken din ikke stemmer

RR

Men hva med deg selv inn i styret? Vet ikke hvor mange aksjer du har, men kompetansen om selskapet og gruveforhold har du jo utvilsomt tilstede. Og jeg oppfatter også at du og er en av de som ønsker mer positivitet, oppmerksomhet og synliggjøring av verdier enn det vi har sett frem til nå.

RR
_HH_
06.05.2019 kl 13:01 2660

Hyggjeleg at du meiner dette, men eg vert nok ein lettvekter i forhold til styreverv, har ingen erfaring knytt til dette. Gruvedrift og mineraler er ein interesse eg har, men det er ikkje mitt fagfelt. Antal aksjer er relativt lite i forhold til andre som er aktive , men nok for min økonomi. Eg er ein småsparer (med fritidsproblem)
Redigert 06.05.2019 kl 13:01 Du må logge inn for å svare

Motivasjon og fokus på det styret mangler er det viktigste, ikke antallet aksjer ;) Og tiden har du... :)

RR
longterm
06.05.2019 kl 15:07 2540

Tiltredes! _HH_ ville vært et stort aktivum i det styret! :)
Knudis
06.05.2019 kl 16:01 2484

HH burde vært fulltidsansatt !! :)
krissov
06.05.2019 kl 17:56 2378

Jeg hadde helt klart støttet HH i styret :)
Redigert 06.05.2019 kl 17:56 Du må logge inn for å svare