Aksjonærer ønsker Jan Birger Carlsen inn i Nom styret.


En aksjonær gruppe på Facebook ønsker Jan Birger Carlsen inn i Nom styret. Han har lang erfaring med styreverv. Han kontrollerer også en betydelig menge Nom aksjer. Han ønsker som en del av oss andre mere blest om selskapet i media, få frem verdiene som ligger i selskapet og jobbe for andre løsninger enn emisjoner. Vi trenger en mann som Jan Birger inn i styret. Dette er ikke ment som et opprør mot ledelsen, men som et supplement til styre.
Det er viktig å få med så mange aksjonærer som mulig, uavhengig av hvor mange aksjer de enkelte kontrollerer . Vi har dårlig tid og vi håper mange av dere vil støtte dette. Vi går noen spennende måneder i møte og derfor er det viktig å få frem potensialet i Nordic Minng. Vi fleste er vel enige om at kursen på Nom aksjen ikke står i forhold til hva den burde være. No har vi en siste sjanse til å påvirke dette med å få JB Carlsen inn i styret.
Jeg oppfordrer dere i å sende en Mail til janbirger@adurna.no om støtte og å sende fullmakter til DNB på email som beskrevet i innkallingen til Generalforsamling så fort som mulig. Har litt over en uke på oss.
Hvis noen er på andre forum så få dette budskapet ut. Her skal det mobiliseres.
Takk for hjelpen
Mvh
Gruvemann
_HH_
06.05.2019 kl 18:52 1742

Igjen takk for tilliten, men det er nok ikkje aktuelt :)

Hvorfor ikke?
Det er ikke styreerfaring som mangler i Styret, men en som kan og vil si sin mening og tilfører det mange av oss mener mangler. Ha du rett om styret bør det så avgjort utvides. Enten med deg eller JBC. Dere er høyst forskjellig, men jeg mener dere begge kan tilføre akkurat det som trengs, utfyllende og supplerende, kanskje også overlappende, og kanskje bedre av deg enn han!?
Poenget er at kun JBC har så langt vist vilje til mer enn å prate på nett. Hva om dere stiller sammen? At dere begge forsøker å komme inn i styret?

Seriøst HH, hvorfor ikke?

RR
longterm
06.05.2019 kl 20:43 1638

Vi må naturligvis respektere din begrunnelse, _HH_ - jeg synes enn videre den muligheten du skisserer høres veldig bra ut!

Ok HH, skjønner!
Da går min støtte til JBC, kunne tenkt meg dere begge, for jeg mener vi trenger det fokus som har vært snakket så mye om allerede.
Håper du og JBC da snakker sammen om han velges inn.

RR
_HH_
06.05.2019 kl 23:18 1530

Eg skal ta kontakt med han dersom han blir valgt og høyre kva eg kan bidra med.
Skazy
07.05.2019 kl 08:56 1374

Min stemme hadde selvsagt gått til _HH_. Mitt valg nr 1.
En svært kunnskapsrik aktør med stor arbeidskapasitet.

Men..., det jeg liker ved JBC er at han har mange aksjer.
Han vil "blø" om han gjør feil valg for Nom. Jeg liker at styret "blør med resten av aksjonærene".
Et styre som er "bundet til masta på båten". ("Skin in the game!)


Redigert 07.05.2019 kl 12:24 Du må logge inn for å svare
_HH_
15.05.2019 kl 12:22 913

Da er det informasjon om videre saksgang angåande JBC inn i styret på facebookgruppa. Eg tek meg den fridom å dele det her dersom det er nokon her som ikkje er på facebookgruppa, men som har delteke i initiativet:
VIKTIG OPPDATERING VEDR STYREINNTREDEN!

Først vil jeg takke alle som har sendt meg kopi av fullmakter eller mailet meg at de har sendt inn. Vanskelig å si hvor mange aksjer det utgjør, men jeg tror det er mellom 12 og 15 millioner, uten at jeg har forsøkt å kontakte noen av de store som jeg er informert ikke er her på gruppen.

Etter samtaler og mailer med Ole Klevan, leder i valgkomiteen, er det avklart at om jeg skal inn, må;
1. Beckmand ut, eller om jeg kommer i tillegg, eller
2 Styret utvides med en kvinne til (ASA reglene)

Beckmand har lang erfaring med finansiering av gruveprosjekter. Det har ikke jeg!
Som aksjonær er derfor alt. 1 uaktuelt for meg!
Det samme må jeg si om at styret utvides til 7 personer. Det i f.t hvor selskapet er i dag IKKE ønskelig. For stort og økonomisk ikke riktig.

Mitt kandidatur er svært positivt mottatt, og vi har gitt et kraftig signal til ledelse og styre.
Forsøker nå å finne et felles tidspunkt med påtroppende styreleder og Ivar for et møte før GF, men det er få muligheter så ikke avklart. Får vi det ikke til tar vi et møte etter GF.

Det blir også et møte senere med valgkomiteen med tanke på neste års GF.

Beste for selskapet er derfor nå at vi følger opp det tydelige signalet som er gitt. Vi har markert oss, tas alvorlig, forstås og det er vilje til å finne "form og farge" på hvordan.

Jeg trekker derfor mitt kandidatur som nytt styremedlem, som jeg som aksjonær mener nå er det beste!

Jeg skal på GF, og dersom dere som har sendt meg fullmakter er enig så stemmer jeg som foreslått i innkallingen. I motsatt fall må dere enten trekke fullmakten tilbake, eller gi meg instrukser på hva dere stemmer punkt for punkt. Konkretiser i så fall antall aksjer det gjelder for.

Jeg håper og tror at de fleste av dere er enig at dette er beste løsning for selskapet nå, så får møte med valgkomiteen (som blir sammen med tidligere nevnte kollega Smith) avklare om jeg/vi stiller neste år!

Jeg er på reise til og med mandag og begrenset tilgjengelig.

Mvh
Jan Birger