Noen refleksjoner rundt PCIBs børsmelding om fimaVACC


Jeg har gjort meg noen refleksjoner, lest mange gode kommentarer etter siste børsmelding fra PCIB, og føler at jeg har litt jeg ønsker å bidra med.

PCIB har gjennom en "snarvei" fått demonstrert at sin teknologi virker utmerket, ved å få slike resultater fra klinisk forsøk med friske frivillige. Dette har de gjort for en brøkdel av pengene, og vesentlig hurtigere enn en tilsvarende klinisk bekreftelse gjennom en pasientpopulasjon som måtte gjennom fulle Fase 1, Fase 2 og så Fase 3-studier. Ser man på kostnadstallene for PCIB med å gjennomføre hele sitt fimaVACC-forretningsområde, er det fantastisk rimelig utført.

Her nyter vi aksjonærer godt av at PCIB ikke har som hovedformål å levere medisinen, men å facilitere/legge til rette for andre medisinleverandører.

Jeg tror det er lurt å se denne meldingen inn i en større sammenheng. Meldingen er designet/skrevet av ledelsen, en ledelse som har fått tildels svært mye kritikk for å ha formulert seg på en måte som tidligere har skapt usikkerhet rundt hva en egentlig mener. Jeg tror vi kan være sikker på at PW & co nok har lagt mye flid i utformingen av denne.

I euforien av denne gode meldingen - for det er ingen tvil om at dette er godt nytt - kan det være lurt å prøve å sette seg inn i ledelsens strategiske tanker. Det var som vi antok neppe noen tilfeldighet da PW gikk ut i intervjuet i Finansavisen for kort tid siden, og "varslet" gode resultater. Det var i mine øyne begynnelsen på en offensiv rettet mot markedet/media, hvor det nå kan komme en rekke gode nyheter. Og de gode nyhetene stopper nok ikke med dette. Jeg har lagt merke til tilsvarende positiv markedsstrategi fra Photocure, som jeg også setter pris på.

Etter denne kvalitative børsmeldingen med hovedpoengene, som er børspliktig informasjon som MÅ BØRSMELDES først, vil nå SvdB sin gruppe få være med å bestemme måten de kvalitative dataene slippes på. Det kan være en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift, eller en presentasjon på en konferanse. Vi vet jo allerede at konferansen i månedskiftet juni/juli vil være gjenstand for en slik presentasjon, men det vil nok komme noe før det.

Jeg har fundert litt rundt et annet poeng, som jeg har lyst til å dele:

Husk at det er PCIB som "eier" dataene, og det er PCIB som bestemmer når og hvordan dette skal kommuniseres. I forhold til avtalen med SvdB sin Leiden-gruppe, har de nå fått resultatene - denne gruppens ekspertvurderingen er ferdig. Som ventet kommuniserTe først PCIB dette i en børsmelding. Denne børsmeldingen gir også automatisk en annen brikke informasjon - PCIB har nå sendt inn fristavbrytende patentsøknad(er) på alt som måtte være aktuelt. Dette kan også være et forhold som har drøyd publiseringen av de endelige dataene.

Jeg har tidligere antatt at PCIB ikke har hatt behov for å fremme noen nye patentsøknader. Etter å ha sett hvor lang tid som gikk fra avtalen med SvdB ble inngått (oktober 2018) og frem til idag, ca 6 måneder, overgår dette hva som normalt avtalen i en "Publication clause". Normalt ligger det en 3 måneders "Publication clause"-frist i slike avtaler, selv om jeg ikke ser bort fra at det her kan være avtalt særskilte rammer, spesielt fordi SvdB-gruppen antakelig har deltatt i analysene gratis. "Forsinkelsen" fra slutten av januar/februar og frem til nå, kan derfor være begrunnet av krav fra PCIB selv.

Jeg blir derfor ikke overrasket over om det faktisk er PCIB som kan ha krevd av den endelige resultatene fra SvdB-gruppen ikke ble publisert, før PCIB har fått sendt godkjent registrering av nødvendige patentsøknader. Det å formulere gode patentsøknader tar lang tid, og så blir det fort litt sparring med patentmyndighetene. PCIB har heldigvis Høgset i samarbeid med et anerkjent advokatfirma, så her blir det nok gjort godt arbeid. Husk at dette arbeidet - patentbiblioteket - er noe av det mest verdifremmende og seriøst viktige arbeidet et biotek-selskap gjør! Det er totalt krise hvis mulig patenterbare oppfinnelser ikke blir patentomsøkt, og her viser historien at PCIB ikke trår feil. Går man nøyere gjennom patentbiblioteket til PCIB, ser man at de har gjort et godt arbeid. En av de tegnene jeg finner på det er at patentsøknadene "ofte" må reduseres/tones noe ned, før de kan få godkjennelse. Det forteller meg at PCIB gjør riktig arbeid, dvs i hvert fall ikke søker om for liten beskyttelse.

Tenk et øyeblikk på hva som er settingen hvis dette skulle være virkeligheten.... Hva vil ikke da kunne skje om denne nyhetene slippes på 1Q-2019-presentasjonen til uken? PCIB har sittet på krutt i noen måneder, pålagt SvdB-gruppen og alle andre full taushet, mens de har utforsket alle muligheter for å sikre seg patenter etc. I et "best case"-tilfelle kan jo dette også ha medført at PCIB har måttet bruke tid til å prate med regulatoriske myndigheter for å justere evt hva man med slike fantastiske resultater bør justere. Jeg tror bare det å slippe en slik nyhet ville skaket opp markedet på onsdagens 1Q-2019-presentasjon - og da på en positiv måte.

I så fall skal man heller ikke se bort fra at samarbeidet med BP og andre selskaper kan ligge nært opp i dagen.

Et par andre forhold jeg har merket meg er at sentrale personer ved OUS-Radiumhospitalet/forskningsgruppen har uttalt seg meget positivt etter pressemeldingen. Det veier for eksempel ganske tungt i min skål at en så sentral person som Pål Kristian Selbo har twittret meget positivt om resultatene. For de som kjenner til hvor nært han sitter hele PCIB-teknologien og dens grunnleggere (Kristian Berg, Anders Høgset), og sentrale forskere som L. Finnesand, K. Eivindvik, A. Weyergang med flere, er dette verdt å merke seg. Han har vært sentral i en rekke forskningsartikler innenfor virksomheten som PCIB driver.

Et siste forhold som på ingen måte er ferdigspilt ennå, er den interessen PCIB nå vil få fra alle øvrige markedsaktører. Interesse fra de som har behov for å få en fungerende leveringsteknologi for sine terapeutiske og profylaktiske vaksiner (immunterapi) er en ting (fimaVACC), men også aktører som driver innen genterapi/nukleinsyreterapi (fimaNAc) og cellegifter (fimaCHEM), vil jo nå antakelig sperre øynene opp. Her vil særlig de kvantitative artiklene som nå vil produseres, bli avgjørende.

Jeg er ingen pastor eller profet, men liker å lage lignelser for hvordan jeg ser på ting, men for de som gidder ligger det en del ting skjult her:

Vi (PCIB) bygger den private motorveien som i nær sagt rett linje fører frem til målet, som alle andre medisinleverandører må (bør) benytte. Det har vært mange forsøk på å bygge veier tidligere, men de har alle mislyktes. Alle andre aktørers veiprosjekter har enten blitt alt for dyre, har aldri nådd målet, eller veistandarden har vært alt for dårlig med for mange svinger og humper hvor for mye av lasten har falt av.

Medisinleverandørene har møtt en jungel av problemer (endosomeringen inne i cellene), slik at de aldri har kunnet transportere sine "varer" (cellegifter, terapeutiske vaksiner, nukleinsyrer) frem til målet (inne i cellene, relokalisering inne i cellene). Alt for mye har gått tapt i kampen gjennom jungelen, hvor stadige angrep fra farlige dyr (kroppens forsvarsmekanismer) har drept alt for mye av det som skulle vært levert på ankomststedet (innen i cellene). Det har dessuten vært alt for mørkt til å kunne nå frem (ingen lyssensitive stoff hos andre teknologier).

For å bygge motorveien (leveringsteknologien), trengte ikke PCIB å ha førerkort (legemidler som måtte gjennom full klinisk utprøving på pasientpopulasjon) slik alle brukerne av kjøretøy på veiene må ha. Det eneste de måtte ha var en god plan for et helhetlig prosjekt (PCI-teknologien).

PCIB var spesielt god på gatebelysningen (Amphinex - fimaporfin - TPCS2a), hvor man faktisk har siste skrik i laserbelysning langs hele veien. Dermed er målet synlig helt fra start, og motorveien kan holdes åpen også om natten. Og den sterke belysningen (Amphinex - fimaporfin) på motorveien er enkel å rengjøre/holde vedlike - man vasker den rett og slett med varm vanndamp (autoklavering på 120 grader celcius). Selve vaskemiddelet som benyttes (tørrstoffet fimaporfin) kan lagres i romtemperatur og opptrer stabilt selv om de lagres sammen med andre ting. Leverandørene av vaskemidlene (Abace Biotechnology i Kina og BOC Sciences i USA) leverer alltid tidsriktig og korrekte mengder. Og som om ikke det var nok - PCIB har jo utviklet et vaskemiddel (Amphinex versjon 2.0) hvor man har tatt i bruk nanoteknologi, hvor man har fått godkjent patentsøknaden i USA den 27.2.2018. Dette har gitt et vaskemiddel (Amphinex 2.0) som etter vasking gir opptil 10 ganger mer effektivt motorveibelysning.

Og motorveien er nå bygget så stor og bred at den til og med kan transportere store og særskilt konstruerte makromolekyl-laster (fimaNAc - genterapibehandling) som stadig flere leverandører ønsker å sende til målet (cellene).

Nå gjenstår det å se hva PCIB kan ta i bompenger (utlisensieringsavgift) på sin motorvei, hvor mange bomstasjoner man bør ha osv. Det finnes andre fylkesveier og private veier/stier som fører til målet de også (konkurrende teknologier), men der er fartsgrensen (effektiviteten) så mye lavere pga dårlig kvalitet.

Og siden motorveien er privateid, er det faktisk mulig å kjøpe hele motorvei-systemet og ta full og eksklusiv kontroll over alle bomstasjoner...


Edit: lagt til litt om patentsøknader i PCIB
Redigert 06.05.2019 kl 11:11 Du må logge inn for å svare

Særdeles bra Garderobemann !
Jeg ble plutselig positiv til bompenger ?

Jeg får tanker tilbake til da internett så dagens lys. De fleste kunne ikke se nytten av internett. Nå vet vi at det har forandret ALT. Det har forandret måten vi lever, måten vi lærer, kommuniserer, formidler, betaler, finner partnere, produserer.........
Jeg får litt de samme tanker rundt PCIB`s leveringsteknologi. Vi kan nå forandre hele legemiddelindustrien. Det kan igjen forandre folks hverdag, liv og helse, som igjen forandrer verdensøkonomien,,,,,,,,,,
Ser dere konturene av tsunamien jeg tenker på ?
Vi skal ikke miste bakkekontakten, men mulighetene er enorme.

At man fortsatt kan kjøpe seg inn til prisen av en pølsekiosk, det er en drøm.
Vi får aldri denne muligheten igjen.
04.05.2019 kl 21:51 7146

For et velformulert innlegg, grattis:)

Flott innlegg, vil gå opp for markedet, sakte men sikkert, hvor innbringende dette faktisk kan bli.
Redigert 04.05.2019 kl 22:48 Du må logge inn for å svare

Hvis man med Fimavacc kan vaksinere, både preventivt og kurativt ved å lære kroppen å bekjempe kreften.......
Det vil revolusjonere hele industrien.
Dagens metoder med cellegift, stråling etc blir plutselig avlegs
Redigert 04.05.2019 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
gepard1
04.05.2019 kl 22:49 6939

Meget bra Garderobemannen. Jeg snakker helt sikkert for alle naar jeg sier at jeg haaper du har helt rett i hva du skriver;-)) Her lukter det fugl i lange veier. Jeg haaper den vil fly hoeyt. Veldig hoeyt;-))
Redigert 04.05.2019 kl 22:50 Du må logge inn for å svare

Tusen takk for et fantastisk innlegg Garderobemannen!

Og masse kred til PCIB sitt styre for en særdeles god strategi, og bruk av aksjonærenes penger. Og takk for særdeles god innsats til PCIBs ledelse, ansatte og støttespillere. Dette er bare helt konge !!
Lothian
04.05.2019 kl 23:24 6842

Takk for et glimrende innlegg!

Har også håp om at neste nyhet om fimaVACC er rett rundt hjørnet...Per må i alle fall få spørsmål under Q1.

Lothian
Jaxxi
05.05.2019 kl 00:01 6707

takker for supeeert innlegg med gode refleksjoner rundt fimaVACC strategien til PCIB
Redigert 05.05.2019 kl 07:41 Du må logge inn for å svare

Takk garderobemannen for nok et særdeles godt innlegg! Får du rett i dine refleksjoner sitter vi med en verdenssensasjon i fanget og en teknologi som må kunne være en god kandidat til en nominasjon til Nobels pris i medisin!!
Tror vi kan se frem til ikke bare ett men flere innbringende år!
Andor
05.05.2019 kl 08:19 6376

Takk til Garderobemannen og Snøffelen med fler som har hatt mange fine innlegg om Pcib.Med ønske om at Snøffelen og co kommer tilbake til Hegar igjen og skriver. Men det er ikke til og stikke under en stol at vi nå sitter i en aksje som som vil skape jordskjelv i pharma industrien.
Durable
05.05.2019 kl 11:38 6036

Tusen takk for et strålende innlegg, Garderobemannen!

Dersom du har rett i dine antakelser kan vi stå ovenfor en revolusjonerende verdenssensasjon som vil ha stor betydning for pasienter, ikke bare innen kreftsykdom men på en rekke andre områder, samtidig som det forhåpentligvis vil være meget innbringende for både selskapet og aksjonærene.

Jeg er forøvrig også en stor fan av og flittig bruker av ligninger. Det er ofte en lettfattelig og fin måte å få frem et budskap på.

fabian2
05.05.2019 kl 12:13 5959

Tusen hjertelig takk til alle flinke skribenter i vår lille menighet ! ….og kanskje en liten , men spesiell takk til bravi , som utrettelig minner oss på hvor farlig det kan være å beholde barnetroen , selv om han taler for døve ører :)

Tredoblet beholdningen i PCIB for et par måneder siden, og Garderobemannens visjoner forteller meg at det kan ha vært et smart trekk. Det virket ihvertfall som bunnen var satt på 25 kr, og nå er det ikke akkurat noe som tyder på at vi skal tilbake dit. Høy omsetning av aksjer på fredag tyder på at det denne gangen ikke var et blaff slik de tidligere forsøkene på å etablere en oppgang har vært. Tvertimot tror jeg neste uke vil vise seg å være svært positiv for PCIB.
rockpus
05.05.2019 kl 13:33 5806

Garderobemannen:

Jeg har vanskelig for å finne ord som kan beskrive hvor høyt jeg verdsetter dine innlegg!!

Meget bra :) selv på en dårlig børsdag. Venter spenst på fortsettelse på onsdag.

Legger her ut selve avtaleklausulen (standardklausulen) som jeg vil anta inngår i en tilpasset variant i avtalen med SvdB-gruppen, og som muligens kan være årsak til denne ytterligere forsinkelsen. En slik klausul kan være den som regulerer hvordan PCIB har opptrådt, og fremsatt krav om taushet i perioden etter at rapporten fra SvdB var ferdig. Det er jo særlig punkt 11.7 bokstav b) som kan være årsaken til utsettelsen:

Forkortelser:

Sponsor = PCIB
Principal Investigator = Sjoerd van der Burg11.7. During the thirty (30) period for review of a proposed publication referred to in clause 11.6 above, the Sponsor shall be entitled to

a. comment on the scientific content of the proposed publication. The Principal Investigator agrees that all reasonable comments made by the Sponsor in relation to a proposed publication or presentation will be incorporated into the publication or presentation. Reasonable comments for the purposes of this clause 11.7 shall mean such comments and suggestions that, with a view to the scientific interest or the treatment of patients, will clarify or improve the proposed publication or presentation of the results of the Clinical Trial or the conclusions drawn from such results, and such other comments that aim to avoid that such publication or presentation will misrepresent the results;

b. make a reasoned request to the Principal Investigator that publication be delayed for an additional period of sixty (60) days (following the 30 day period referred to in clause 11.6) in order to enable the Sponsor to take steps to protect its proprietary information and/or Intellectual Property Rights and Know How, and the Principal Investigator shall not unreasonably withhold its consent to such a request; and

c. may cause the Principal Investigator to remove from the projected publication any Sponsor Confidential Information received by Principal Investigator that are not constituted results of the Clinical Trial. The Institution shall not unreasonably withhold or delay its consent to the reasoned request from the Sponsor.
TAAS
06.05.2019 kl 12:41 5161


Har ikke peiling på legevitenskap, men vil tro at PCI også har ett bredere bruksområde enn di tre feltene PCIB har i dag. Eks. fimaBAC som det har blitt kalt her på forumet.

Noen med peiling som kan utdype mer om andre bruksområder enn dagens? Ligger fimaBAC utenfor det som er vitenskapelig mulig å få til?

teaa
06.05.2019 kl 13:25 5060

Før emisjonen i fjor sommer sto kursen i rundt 55 kr.
Emisjonen på 30 kr presset kursen helt ned mot 20 kr.
Nå har melding om positiv fimaVacc-studie kommet.
Kan vanskelig se at kursen nå skal være lavere nå enn før emisjonen?

Tidligere idag fikk vi en positiv og interessant melding om at Radforsk bevilger NOK 4,5 millioner til kreftforskning, spesielt rettet mot virksomheten som PCIB driver.

http://radforsk.no/radforsk-bevilger-45-millioner-kroner-til-kreftforskning/

Jeg ser på dette som noe mer enn en "vanlig" tildeling av forskningsmidler. Radforsk har en rekke bedrifter de har vært med å etablere, og sitter på en portefølje. Det at de velger å tildele en såpass relativt stor andel til forskning på ny bruk av PCI-teknologien, tror jeg ikke man kan lese adskilt fra at PCIB nylig har børsmeldt sitt gjennombrudd. Kommentaren fra Jónas Einarsson, adm dir i Radforsk er heller ikke til å misforstå:

"Tidligere har vi bevilget mindre beløp til flere forskere, men vi ønsker nå å spisse noe av bevilgningen til prosjekter vi har tro på."

Selv om tildelingen skjer konkret til bestemte personers definerte forskningsprosjekter, hvorav A. Weyergang fikk tildelt NOK 3,75 millioner, er dette forskning direkte relatert til en videreutvikling av markedsområdet for PCIB. Nå er det snakk om å levere antistoffer inn til kreftceller ved hjelp av PCI-teknologien, noe som aldri har blitt gjort før. A Weyergang er den første forskeren noensinne som får en bevilgning på flere millioner kroner over flere år fra Radforsk.

Det man skal huske på er at PCIB har førsteretten til resultatene av denne nybrottsforskningen basert på et par-tre gamle samarbeidsavtaler. Her er litt historikk/fakta knyttet til PCIBs eksklusive rett til resultatet av forskningen:

PCI Biotech Holding ASA var inntil fisjonen fra Photocure, og påfølgende børsnotering den 18. juni 2008, en del av Photocure-konsernet. Senere har PHO sin eierandel i PCIB gradvis blitt vannet ut fra 19,35 % pr 4.6.2010, via 9,96 % pr 13.5.2015, til 4,92 % pr 8.12.2016, for senere i løpet av 2017 å selge seg helt ut.

I PCIB er alle patenter samlet i det heleide datterselskapet PCI Biotech AS. PCIB har gjennom mange år hatt ulike samarbeidsavtaler med Norwegian Radium Hospital Research Foundation - Radiumhospitalets forskningsstiftelse (nå Radforsk), hvor de eksisterende avtaler pr idag er fra 2002 og 2007 (også en fra 2001). Avtalene innebærer at PCIB skal gi en viss øknomisk støtte til forskning på OUS/Radiumhospitalet knyttet til PCI-teknologien, mot en samtidig rett til å erverve alle immaterielle og kommersielle rettigheter til resultatene av denne forskningen innen PCI-feltet. Ervervet skjer på rimelig betingelser. PCIB kjøpte for eksempel alle rettighetene fra PHO (som PHO i sin tid hadde kjøpt fra Radiumhospitalet) for smått utrolige NOK 700 000 i 2007. Jeg er helt trygg på at tildelingen av midlene til A. Weyergang fra Radforsk også er gitt med særskilt henvisning til at PCIB har en eksklusiv rett til å kjøpe ut samtlige rettigheter det vurderer som kommersielt attraktive. (Jeg har forøvrig jobbet mye med patentbiblioteket til PCIB, og satser på å kunne komme med et innlegg om dette om en stund. Jeg vil imidlertid gjerne avvente publisering av en rekke av de siste patentsøknadene jeg vet PCIB har sendt, før jeg legger noe ut.)

MORGENDAGEN
I morgen kommer ledelsen første kvartalspresentasjon, med forhåpentligvis interessante oppdateringer og nye opplysninger. Dessuten vil adm dir i Radforsk - Jónas Einarsson - ha en gjennomgang antakelig med særlig fokus på PCIB i den nye podkasten til Radium i morgen. Her vil nok både PCIBs gjennombrudd, forskningsarabeidet, og tankene bak tildelingen av forskningsmidlene bli omtalt. Dessuten vil det nok kommer mer informasjon om når og hvordan SvdB-gruppen (evt i samarbeid med OUS) vil presentere de aktuelle kvantitative funnene fra analysen av friske frivillige. PCIB har idag 14 patenter og patentsøknader som er offentlige, men det er kjent at de har sendt inn flere patentsøknader som ennå ikke er publisert.

Jeg vil anbefale ALLE som ønsker en populærvitenskapelig, men likevel informasjonstung, gjennomgang av siste status for PCIB, å følge med på Radium sin podcast som du finner her:

https://soundcloud.com/user-972208711

Imorgen tidlig ettermiddag (antar jeg) legges episode 81 ut, og den forventer jeg blir kvalitativt god.

Det blir nok en begivenhetsrik onsdag.

Godt å se at den eviggrønne investoren Radforsk har så stor tro på sitt hjertebarn... (ja, jeg tror PCIB er hjertebarnet blant en skokk med andre unger)
Redigert 07.05.2019 kl 21:29 Du må logge inn for å svare
Panis
07.05.2019 kl 22:01 4602

Garderobemannen,

Det var nok en god nyhet, og det er tydelig at Radforsk har tro på PCI teknologien (som flere av oss her).
Blir spennende å høre på Radium podcast imorgen :-)

Edit: Og selvfølgelig å høre hva som blir sagt på Q1 rapporteringen imorgen.
Redigert 07.05.2019 kl 22:11 Du må logge inn for å svare

Nok en gang førsteklasses arbeid og analyser av Garderobemannen. Nothing more to say.
columna
07.05.2019 kl 23:42 4280

Igjen topp innlegg, Garderobemannen!
Lothian
08.05.2019 kl 06:42 4103

Takk for at du setter gårsdagens nyhet fra Radforsk inn i den store sammenhengen.

Blir spennende å se hvilke nye patenter som (forhåpentligvis) blir innvilget, og ser også frem til din gjennomgang av PCIB sin patentsituasjon.

Dagen i dag kan også bli interessant.

Lothian
Redigert 08.05.2019 kl 06:43 Du må logge inn for å svare
Lothian
09.05.2019 kl 22:49 3709

Da ble det i stedet en nedtur etter presentasjonen, og antydning til panikk i dag.

Det var både kritiske og veldig positive meninger rundt PCIB for 7 år siden også:

https://forum.hegnar.no/archive/thread/2092701/view

3 dager med nedgang er vel nok...opp i morgen?

Lothian
bravi
10.05.2019 kl 07:43 3578

Kanskje TS kan gjøre seg noen refleksjoner hvorfor kursen har falt tilbake igjen og er under emisjonskursen
10.05.2019 kl 07:44 3569

Blir rekyl i dag. I går ble aksjen bare hittet nedover. Alle ser potensialet her:)
10.05.2019 kl 07:47 3561

Og på lørdag kan det være at disse nyhetene kommer i På beste sendetid på NRK / nyhetene. Ble ivertfall hintet om dette i podcasten. Hva skjer da?
bravi
10.05.2019 kl 07:52 3544

teaa, du kan jo bare se på kursen så ser du at kursen er lavere nå enn før emisjonen, i tillegg er den lavere enn emisjonskursen også og har vært det i 3/4 år allerede. Det er ikke nødvendig å forstå hvorfor, det bare er slik og da må man forholde seg til det.
Kursen hadde sikkert vært høyere hvis flere hadde visst at selskapet eksisterer og hva de driver med. Hvis det skal holdes hemmelig blir kursen deretter.
Redigert 10.05.2019 kl 07:54 Du må logge inn for å svare
heilo888
10.05.2019 kl 10:57 3403

Har oppfordret NRK å lage en reportasje om PCIB og da spesielt om de store konsekvensene fimaVacc-resultatene kan komme til å få for fremtidig kreftbehandling ved bruk av terapautiske vaksiner. Men det kan godt være at de i Lørdagsrevyen kommer med en bredere reportasje omkring Radforsk, OCC, eller kreftforskningen ved Radiumhospitalet.
Blir spennende å se i morgen!

Uten å gå i detaljer er det nå på TI. kommet frem ny meget interessant info. ang. gallegang-studiene.
Til og med Jonas Einarsson har vært inne å skrevet på TI at disse opplysningene er meget interessante.
10.05.2019 kl 11:41 3347

Og kursen ned??
10.05.2019 kl 11:49 3325

Glad jeg ikke kjøpe på kr 35 nå. Kunne fint ha gjort det også:)

Det er jevnlig noen som dumper 10k på best. Det tolker jeg som at de ønsker å holde kursen nede for totalt å hamstre billige aksjer.
Spørs hvor lenge de klarer det.
10.05.2019 kl 12:53 3255

Helt utrolig utvikling her nå, bare jeg som synes det??
heilo888
10.05.2019 kl 16:13 3097

Bunnen er passert og tendenser til panikkhamstring av PCIB-aksjer nå.
10.05.2019 kl 16:37 3041

Tipper 30 pros opp mandag, gitt fokus på NRK.

Hvordan skal en tolke etterhandelen i dag?
16:46:27 28,090 3 458 BATF
16:46:27 28,338 4 125
Redigert 10.05.2019 kl 16:50 Du må logge inn for å svare

sikkert kun ett vekta gjennomsnitt av handelen i dag.
10.05.2019 kl 18:16 2828

Les på Xtrainvestor om tilbakemelding fra bransjen. Ikke vet jeg om det er sant, men skjønner reaksjonen:). I pcib kommer det i løpet av 2019 til å skje mye. Tror kursen nå stabiliserer seg og klatrer hver dag slik den har gjort tidligere. Dersom flere ser de enorme mulighetene som nå byr seg, kan aksjen klatre mangegangeren. Lykke til:)
Akmg
10.05.2019 kl 18:45 2779

Vet ikke hvor du fant disse tall. Slik ser det ut hos Dnb i etterhandelen:
Kjøper 30,90 Selger 31.
Veien til 35 kommer til å bli kort på mandag:)
Ha en fortreffelig helg:)

Time Last Volume Buyer Seller Market
10.05.19 27,982 800 BATF
10.05.19 29,400 628 BATF
10.05.19 28,090 3 458 BATF
10.05.19 28,338 4 125
Slik ser det ut i etterhandel hos pareto

Totalt omsatt 253k
Redigert 11.05.2019 kl 03:05 Du må logge inn for å svare