Noen refleksjoner rundt PCIBs børsmelding om fimaVACC


Jeg har gjort meg noen refleksjoner, lest mange gode kommentarer etter siste børsmelding fra PCIB, og føler at jeg har litt jeg ønsker å bidra med.

PCIB har gjennom en "snarvei" fått demonstrert at sin teknologi virker utmerket, ved å få slike resultater fra klinisk forsøk med friske frivillige. Dette har de gjort for en brøkdel av pengene, og vesentlig hurtigere enn en tilsvarende klinisk bekreftelse gjennom en pasientpopulasjon som måtte gjennom fulle Fase 1, Fase 2 og så Fase 3-studier. Ser man på kostnadstallene for PCIB med å gjennomføre hele sitt fimaVACC-forretningsområde, er det fantastisk rimelig utført.

Her nyter vi aksjonærer godt av at PCIB ikke har som hovedformål å levere medisinen, men å facilitere/legge til rette for andre medisinleverandører.

Jeg tror det er lurt å se denne meldingen inn i en større sammenheng. Meldingen er designet/skrevet av ledelsen, en ledelse som har fått tildels svært mye kritikk for å ha formulert seg på en måte som tidligere har skapt usikkerhet rundt hva en egentlig mener. Jeg tror vi kan være sikker på at PW & co nok har lagt mye flid i utformingen av denne.

I euforien av denne gode meldingen - for det er ingen tvil om at dette er godt nytt - kan det være lurt å prøve å sette seg inn i ledelsens strategiske tanker. Det var som vi antok neppe noen tilfeldighet da PW gikk ut i intervjuet i Finansavisen for kort tid siden, og "varslet" gode resultater. Det var i mine øyne begynnelsen på en offensiv rettet mot markedet/media, hvor det nå kan komme en rekke gode nyheter. Og de gode nyhetene stopper nok ikke med dette. Jeg har lagt merke til tilsvarende positiv markedsstrategi fra Photocure, som jeg også setter pris på.

Etter denne kvalitative børsmeldingen med hovedpoengene, som er børspliktig informasjon som MÅ BØRSMELDES først, vil nå SvdB sin gruppe få være med å bestemme måten de kvalitative dataene slippes på. Det kan være en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift, eller en presentasjon på en konferanse. Vi vet jo allerede at konferansen i månedskiftet juni/juli vil være gjenstand for en slik presentasjon, men det vil nok komme noe før det.

Jeg har fundert litt rundt et annet poeng, som jeg har lyst til å dele:

Husk at det er PCIB som "eier" dataene, og det er PCIB som bestemmer når og hvordan dette skal kommuniseres. I forhold til avtalen med SvdB sin Leiden-gruppe, har de nå fått resultatene - denne gruppens ekspertvurderingen er ferdig. Som ventet kommuniserTe først PCIB dette i en børsmelding. Denne børsmeldingen gir også automatisk en annen brikke informasjon - PCIB har nå sendt inn fristavbrytende patentsøknad(er) på alt som måtte være aktuelt. Dette kan også være et forhold som har drøyd publiseringen av de endelige dataene.

Jeg har tidligere antatt at PCIB ikke har hatt behov for å fremme noen nye patentsøknader. Etter å ha sett hvor lang tid som gikk fra avtalen med SvdB ble inngått (oktober 2018) og frem til idag, ca 6 måneder, overgår dette hva som normalt avtalen i en "Publication clause". Normalt ligger det en 3 måneders "Publication clause"-frist i slike avtaler, selv om jeg ikke ser bort fra at det her kan være avtalt særskilte rammer, spesielt fordi SvdB-gruppen antakelig har deltatt i analysene gratis. "Forsinkelsen" fra slutten av januar/februar og frem til nå, kan derfor være begrunnet av krav fra PCIB selv.

Jeg blir derfor ikke overrasket over om det faktisk er PCIB som kan ha krevd av den endelige resultatene fra SvdB-gruppen ikke ble publisert, før PCIB har fått sendt godkjent registrering av nødvendige patentsøknader. Det å formulere gode patentsøknader tar lang tid, og så blir det fort litt sparring med patentmyndighetene. PCIB har heldigvis Høgset i samarbeid med et anerkjent advokatfirma, så her blir det nok gjort godt arbeid. Husk at dette arbeidet - patentbiblioteket - er noe av det mest verdifremmende og seriøst viktige arbeidet et biotek-selskap gjør! Det er totalt krise hvis mulig patenterbare oppfinnelser ikke blir patentomsøkt, og her viser historien at PCIB ikke trår feil. Går man nøyere gjennom patentbiblioteket til PCIB, ser man at de har gjort et godt arbeid. En av de tegnene jeg finner på det er at patentsøknadene "ofte" må reduseres/tones noe ned, før de kan få godkjennelse. Det forteller meg at PCIB gjør riktig arbeid, dvs i hvert fall ikke søker om for liten beskyttelse.

Tenk et øyeblikk på hva som er settingen hvis dette skulle være virkeligheten.... Hva vil ikke da kunne skje om denne nyhetene slippes på 1Q-2019-presentasjonen til uken? PCIB har sittet på krutt i noen måneder, pålagt SvdB-gruppen og alle andre full taushet, mens de har utforsket alle muligheter for å sikre seg patenter etc. I et "best case"-tilfelle kan jo dette også ha medført at PCIB har måttet bruke tid til å prate med regulatoriske myndigheter for å justere evt hva man med slike fantastiske resultater bør justere. Jeg tror bare det å slippe en slik nyhet ville skaket opp markedet på onsdagens 1Q-2019-presentasjon - og da på en positiv måte.

I så fall skal man heller ikke se bort fra at samarbeidet med BP og andre selskaper kan ligge nært opp i dagen.

Et par andre forhold jeg har merket meg er at sentrale personer ved OUS-Radiumhospitalet/forskningsgruppen har uttalt seg meget positivt etter pressemeldingen. Det veier for eksempel ganske tungt i min skål at en så sentral person som Pål Kristian Selbo har twittret meget positivt om resultatene. For de som kjenner til hvor nært han sitter hele PCIB-teknologien og dens grunnleggere (Kristian Berg, Anders Høgset), og sentrale forskere som L. Finnesand, K. Eivindvik, A. Weyergang med flere, er dette verdt å merke seg. Han har vært sentral i en rekke forskningsartikler innenfor virksomheten som PCIB driver.

Et siste forhold som på ingen måte er ferdigspilt ennå, er den interessen PCIB nå vil få fra alle øvrige markedsaktører. Interesse fra de som har behov for å få en fungerende leveringsteknologi for sine terapeutiske og profylaktiske vaksiner (immunterapi) er en ting (fimaVACC), men også aktører som driver innen genterapi/nukleinsyreterapi (fimaNAc) og cellegifter (fimaCHEM), vil jo nå antakelig sperre øynene opp. Her vil særlig de kvantitative artiklene som nå vil produseres, bli avgjørende.

Jeg er ingen pastor eller profet, men liker å lage lignelser for hvordan jeg ser på ting, men for de som gidder ligger det en del ting skjult her:

Vi (PCIB) bygger den private motorveien som i nær sagt rett linje fører frem til målet, som alle andre medisinleverandører må (bør) benytte. Det har vært mange forsøk på å bygge veier tidligere, men de har alle mislyktes. Alle andre aktørers veiprosjekter har enten blitt alt for dyre, har aldri nådd målet, eller veistandarden har vært alt for dårlig med for mange svinger og humper hvor for mye av lasten har falt av.

Medisinleverandørene har møtt en jungel av problemer (endosomeringen inne i cellene), slik at de aldri har kunnet transportere sine "varer" (cellegifter, terapeutiske vaksiner, nukleinsyrer) frem til målet (inne i cellene, relokalisering inne i cellene). Alt for mye har gått tapt i kampen gjennom jungelen, hvor stadige angrep fra farlige dyr (kroppens forsvarsmekanismer) har drept alt for mye av det som skulle vært levert på ankomststedet (innen i cellene). Det har dessuten vært alt for mørkt til å kunne nå frem (ingen lyssensitive stoff hos andre teknologier).

For å bygge motorveien (leveringsteknologien), trengte ikke PCIB å ha førerkort (legemidler som måtte gjennom full klinisk utprøving på pasientpopulasjon) slik alle brukerne av kjøretøy på veiene må ha. Det eneste de måtte ha var en god plan for et helhetlig prosjekt (PCI-teknologien).

PCIB var spesielt god på gatebelysningen (Amphinex - fimaporfin - TPCS2a), hvor man faktisk har siste skrik i laserbelysning langs hele veien. Dermed er målet synlig helt fra start, og motorveien kan holdes åpen også om natten. Og den sterke belysningen (Amphinex - fimaporfin) på motorveien er enkel å rengjøre/holde vedlike - man vasker den rett og slett med varm vanndamp (autoklavering på 120 grader celcius). Selve vaskemiddelet som benyttes (tørrstoffet fimaporfin) kan lagres i romtemperatur og opptrer stabilt selv om de lagres sammen med andre ting. Leverandørene av vaskemidlene (Abace Biotechnology i Kina og BOC Sciences i USA) leverer alltid tidsriktig og korrekte mengder. Og som om ikke det var nok - PCIB har jo utviklet et vaskemiddel (Amphinex versjon 2.0) hvor man har tatt i bruk nanoteknologi, hvor man har fått godkjent patentsøknaden i USA den 27.2.2018. Dette har gitt et vaskemiddel (Amphinex 2.0) som etter vasking gir opptil 10 ganger mer effektivt motorveibelysning.

Og motorveien er nå bygget så stor og bred at den til og med kan transportere store og særskilt konstruerte makromolekyl-laster (fimaNAc - genterapibehandling) som stadig flere leverandører ønsker å sende til målet (cellene).

Nå gjenstår det å se hva PCIB kan ta i bompenger (utlisensieringsavgift) på sin motorvei, hvor mange bomstasjoner man bør ha osv. Det finnes andre fylkesveier og private veier/stier som fører til målet de også (konkurrende teknologier), men der er fartsgrensen (effektiviteten) så mye lavere pga dårlig kvalitet.

Og siden motorveien er privateid, er det faktisk mulig å kjøpe hele motorvei-systemet og ta full og eksklusiv kontroll over alle bomstasjoner...


Edit: lagt til litt om patentsøknader i PCIB
Redigert 06.05.2019 kl 11:11 Du må logge inn for å svare
fabian2
07.08.2019 kl 21:32 960

De store pengene kommer ikke på 50 , selv om kursen er 25 i dag. FimaVacc er utlisensieringsferdig. Plutselig skjer det noe "uventet"...og kursen fyker over gammel ATH ( tror det var 62 )over natten. Sånn er det i biotec
Lothian
08.08.2019 kl 09:48 830

Virkelig imponerende utvikling av aksjekursen til PCIB siden gladmeldingen i mai....

Markedet har ingen tro på at PCIB klarer å kommersialisere forskningsresultatene...hvor blir det av avtalene på fimaVACC?!
fabian2
08.08.2019 kl 10:46 787

"Markedet" betår stort sett av en promille eller to med såkalte streifdyr ,småtradere.... mens omtrent 99% sitter i ro. Klart slikt gir ikke kursløft. Det er disse småtraderne som du kaller "markedet"

GGK-studien alene er med all sansynlighet en BLOCKBUSTER med det dette innebærer for kursen.
fabian2
08.08.2019 kl 14:10 680

Særdeles sannsynlig ja. Utprøvingen kan bli stoppet av etiske hensyn lenge lenge før det har gått de på forhånd annonserte tre år..... Og vi venter på fimaVacc nå. ... Mye hyggelig å glede seg over. Det er jo flere heldige mennesker med gallegangskreft som egentlig skulle vært død for flere år siden , som lever i beste velgående i dag , takket være PCIB.... Om kursen er 24,90 akkurat i dag spiller da ingen rolle. Dette kommer til å gå UTROLIG fint. Bare å gå ut i solen ( hvis den er der da ) og ha det hyggelig.
Redigert 08.08.2019 kl 15:12 Du må logge inn for å svare

"Her nyter vi aksjonærer godt av at PCIB ikke har som hovedformål å levere medisinen, men å facilitere/legge til rette for andre medisinleverandører."

Her er vel Pcib sin store styrke, som kan gi samarbeid med mye/mange ?