USA. NATO eller EU........


USA forlanger også at EU-landene skal øke bidragene sine i Nato, men det umuliggjør en egen Europahær som særlig Tyskland og Frankrike drømmer om. For EU har egne imperialistiske drømmer og prosjekter, f.eks. overfor Afrika.

Også rundt andre konfliktområder av helt vital betydning har EU og USA helt motsatte interesser – ikke minst gjelder dette energipolitikken. EU har en kronisk energimangel og er helt avhengig av energitilførsel utenfra. USA er i en annen situasjon, men ønsker selge dyr egenprodusert gass til EU. Russland kan levere slik energi langt billigere.

Boikotten av Russland har rammet EUs landbrukssektor hardt. Russland har i løpet av kort tid blitt en storeksportør av hvete, slik denne grafen viser.

https://www.derimot.no/eu-vs-usa-imperialismens-motsetninger-er-na-apne-for-alle-som-vil-se/

Sanksjonene mot Russland straffer EU tre ganger verre. USA vil selge til energiørken EU olje og gass fraktet på kjøl til 3-5 pris enn hva Russland kan levere via rør. Som bekrefter: Stat og mafia er to grener av samme trerot. EU sier det samme EØS Norge som Al Capone sa om et av Chicagos forsteder. "Her var mye jomfruelig mark for et horehus". Al Capone perfeksjonerte det hele under forbudstiden i Chicago. (Slik EØS Norge, tekkes EU.) Han sprengte restauranter og barer som ikke solgte varene hans. Overlevde eieren fikk han lån for å bygge det hele opp igjen, men nå solgte vertshuset varene til Al Capones og på hans betingelser, med han selv som pris og konkurransetilsyn, ikke mye ulikt hva som skjer her i kongeriket Norge og verden for øvrig.

Smedley Butler tok i en tale et oppgjør med sin fortid som generalmajor i US-marine corps. Han mente å kunne lære de lokale gangsterne i USAs storbyer litt av hvert. I motsetning til gangster-bossene som hadde sine by-distrikter hvor de kjempet om kontrollen, hadde han kjempet på kontinenter for USAs kontroll. https://www.goodreads.com/author/quotes/115545.Smedley_D_Butler


Derimot og Steigan erkjennelses-lys kastes over hva kjeltringene holder på med. Sannheten er fortsatt sann selv om den bare forsvares av ett individ på jorden. I dette ligger en enorm kraft. Det er derfor Trollene nå setter alt inn på full sensur. Vi har en nådetid nå før mørket kan senke seg helt. Stor takk til Steigan og Lindtner m/medarbeidere – personlig er det mentalhygiene å lese Steigan og Derimot med alle gode innsiktsfulle kommentarer.

USAs-utenriksminister. Da jeg var sjef for CIA så løy, svindlet og stjal vi https://steigan.no/2019/04/usas-utenriksminister-da-jeg-var-sjef-for-cia-sa-loy-svindlet-og-stjal-vi/


“I spent thirty-three years and four months in active military service as a member of this country's most agile military force, the Marine Corps. I served in all commissioned ranks from Second Lieutenant to Major-General. And during that period, I spent most of my time being a high class muscle-man for Big Business, for Wall Street and for the Bankers. In short, I was a racketeer, a gangster for capitalism.”
― Smedley Butler

“History would be a wonderful thing – if it were only true.”
― Leo Tolstoy

“The best way to control the opposition is to lead it ourselves.”
― Lenin

En liten tankeeksperiment; Hvem og hvilken nasjon tjente mest på 9/11 aksjonen?

“Who wins from a world in turmoil?
Those who back both sides. That’s who!”
― Anthony T. Hincks

All Wars Are Bankers’ Wars!

Norge burde ha stor egeninteresse av å øke forsvarsbudsjettet. Å følge våre forpliktelser overfor nato er bare et minimumskrav, men det ser ikke ut som om evner det en gang.
Egentlig burde vi klart oss uten både eu og nato, med en klar paralell til feks Israel (som er like stort som et middels norsk fylke). Jeg sier ikke det er ønskelig, men setter det i perspektiv. Det går likevel an å ha forsvarsavtaler utenom både nato og eu, det ser vi feks igjen ved usa/israel.
Å ha bånd til sverige burde heller ikke være fremmed, de lærte bla mange nordmenn under siste krig.

Det er å anta at tospannet AP OG H er så amerikaniserte oppi huet sitt at de går på autopilot og vil stå ved USA selv så et tidspunkt hvor oppegående amerikanere i panikk har emigrert til New Zealand og de øvrige har gravd seg ned i bunkere. Tankene går til filmen om Hitlers siste dager: Der Untergang.
Skandaleflykjøp. F-35: Kannibalisme på fly. Mangel på reservedeler. https://www.derimot.no/f-35-kannibalisme-pa-fly-mangel-pa-reservedeler/

«Å bli fraktet med forfengelighetens ødeleggelser». Jens Stoltenberg sekretær jobb i NATO har Norge betalt med 260 milliarders flykjøp. Forsvarsministeren fra FRP, Frank Bakke-Jensen, sier at vi ikke har bruk for flyene. Det har han helt rett i. https://www.nrk.no/finnmark/forsvarsministeren_-_-russland-er-ingen-trussel-for-norge-1.13822036.

Men hvis vi ikke skal bruke flyene mot Russland, hvem skal de norske kamp og angrepsflyene brukes imot?
https://www.nrk.no/norge/russland-anklager-norges-forsvarssjef-for-_antirussisk-propagandamaskineri_-1.14115322
Og i et slikt stort antall (52), uten sammenligning det største flykjøp vektet mot andre land målt pr. innbygger, men altså uten fiende. Dermed ender en opp med det https://www.youtube.com/watch?v=mxDSiwqM2nw
(Etter ca. 7.30 minutter) hvor han på spørsmålet om hvorfor en bygger disse flyene, etter at han har slaktet dem for å være dårlig vare: «For å overføre penger til Lockheed Martin» (Flyprodusenten og verdens største våpenprodusent). Og for Norges del betale de nødvendige milliarder for en skattefri jobb til Jens Stoltenberg Arbeidsmannen her fra APE land, der alt går an.
Og i USAs langsiktige strategidokument fra i fjor høst utpekes Russland som hovedfienden – ikke lenger terrorismen.
https://www.derimot.no/usa-fortsetter-ny-vanvittig-pengebruk-pa-vapen-og-krigsforberedelser/

"Pengene brukt på Forsvaret, før under og etter denne krigen, kunne like gjerne vært gitt direkte til Frelsesarmeen" det norske Forsvar kan enkelt erstattes med en automatisk telefonsvarer med teksten ferdig inn snakket. ”Vi overgir oss” Siste mann slukker lyset, ikke glem og legg lokket på, før du trekker i snoren for å forhindre rekylslam i fra folkestyret med rettstaten sin.

I år 2002 betalte staten i advokathjelp 20,8 mill. kroner til asylsøkernes advokater for å anlegge sak mot staten for å tvinge seg inn i landet. Da hører vi lite om finansieringsproblemer. Pengeproblemer melder seg i vårt helsevesen, samferdsel og andre viktige formål, for nordmenn. Imamene omtaler offentlig norske kvinner som horer. Norge som et kulturløst land. Frekkheten er alvorlig. Det er så galt at statsråder og personer i visse stillinger, nå må ha væpnede vakter grunnet drapstrusler fra de utlendinger som har kommet for og liksom søke beskyttelse i vårt land.
Redigert 05.05.2019 kl 11:08 Du må logge inn for å svare

Med fregatten sorti i Hjeltefjorden ....

Innlegg link. Disse flyene kommer aldri i drift, og vi får derfor heller ikke høre mer om dem. De blir stående og ruste vekk i en hangar, og krypteringsnøklene til programvaren er det uansett amerikanske myndigheter som sitter med. Amerikansk-israelsk etterretning har installert killswitches i både software og hardware på disse jordbundne rustholkene.

Norske journalister har næringsvett nok til å vite at saken må dysses ned. Brennpunkt-redaksjonen og Morten Strøksnes kom med kritikk mot F-35 for flere år siden, men så fikk de klar beskjed om at den slags meninger var uakseptable hvis de ønsket å beholde jobben. Så det ble stille fra den kanten også.

Men hver gang et nytt F-35 blir levert til Norge, kommer journalistene til å stå med gledestårer i øynene og andakt i stemmen, og det blir diskutert om man skal ha en orgelkonsert i Nidarosdomen eller Operahuset, for å hylle Lockheed-Martin.

«Bruker en Russlands 2017-tall som norm skal USA årlig bruke 15 ganger mer penger i året på krig enn det Russland gjør.» Men hvem ivrer mest for dette, de gjør det vel ikke for moro skyld?

Problemet med f35 er leveringstiden. Selvom vi muligens har noen nå. Hadde vi tatt jas gripen hadde det nok gått langt fortere. Kanskje ikke så bra men bedre enn ingenting vil jeg tro..
Redigert 05.05.2019 kl 12:26 Du må logge inn for å svare

Og 14 ganger mer kostbart enn alternativene. Prototypen er ikke ferdig utviklet, deler fra et fly til et annet går ikke i hop. Fabrikken har skrotet over 100 fly.