Hvorfor PCIB kan bli enda større enn PHO


Dette er ikke ment som forkleinelse for PHO. Tvert i mot. Jeg sammenligner PCIB med Photocure fordi jeg anser Photocure som den største juvelen i norsk biotec historie. Jeg er rimelig sikker på at PHO blir en større suksess enn Algeta. Photocure er dessuten allerede i markedet, ferdig godkjent. De av dere som ikke er aksjonærer i PHO bør ta plass, snarest.
Men, Pho er tross alt begrenset av blærekreftmarkedet, som er enormt. Blærekreft er den kreftformen som koster mest fordi pasientene må inn for behandling flere ganger i året, resten av livet.

PCIB har ikke denne begrensningen. De kan revolusjonere ikke bare kreftmarkedet men hele legemiddelindustrien.
PCIB kan levere våpenet (medikamentet) inne i cellene. Det er unikt. Dette kan revolusjonere all medisinsk behandling men også vaksinering for å unngå å måtte medisinere.
Et egg er den største cellen som finnes. Man kan tenke på andre celler som egg i miniatyr. Eggeplommen er kjernen som inneholder DNA, eller koden for hele organismen. Eggeplommen flyter i eggehvitten som kalles cytosol. PCIB kan altså pakke inn små deler av ønsket medikament og frakte det inn i cytosolen. Medikamentet er på dette stadium innkapslet, men når cellen belyses går membranen i oppløsning og medikamentet slippes fri inne i cytosolen (eggehvitten). Dette er en drøm, som å finne opp hjulet.

PCIB har ikke kommet like langt i prosessen som Photocure når det gjelder markedsadgang. Men vi vet nå at det virker. Man må altså velge om man vil ta plass nå eller vente til godkjenning foreligger, men da til en helt annen pris.
Jeg våger påstanden at PCIB kan bli enda større enn Photocure. De har ingen begrensninger.

Time will show

Tic tac

Men slik jeg forstår det så må cellene belyses for at medikamentene som fraktes inn skal frigjøres. Kan man komme til med lyset alle steder i kroppen. Er ikke dette en begrensning? Eller har jeg forstått det feil?
05.05.2019 kl 11:44 6164

I markedsverdi gikk vel PCIB forbi PHO allerede nå på fredag, så slikt sett er påstanden din riktig allerede.
Begge har potensiale til å gå ti-gangern over neste par-tre år hvis "alt" klaffer. Blir spennende!
05.05.2019 kl 11:48 6152

Pho? Kan bli mye, mye større - hvis ikke de blir kjøpt opp. Tror egentlig ikke markedet forøvrig skjønte mld på fredagen. Da hadde den steget mer:)

Man kan vel egentlig komme til overalt med lys vha kikkehull eller scop som sendes gjennom kroppsåpninger eller blodårer.
Vaksiner settes i skulder så det er ikke noe problem.

Jeg tenkte mer på potensialet enn kurs akkurat nå. Markedskurs er vel fortsatt litt høyere i PHO (1,1mrd) mot 0,9 for PCIB
Redigert 05.05.2019 kl 12:01 Du må logge inn for å svare
SomSa
05.05.2019 kl 12:36 6029


Det største problemet med PHO er at de har store salgskostnader og vi vet heller ikke når de får overskudd og hvor mye det blir. PCIB er basert på håp og tro og kjapp kan aksjen bli 50. De siste dataene skal drøftes på podcast + snart blir 1Q 2019 presentert. Disse kan hjelpe på kursoppgangen mot 50. Når PHO var på håp og tro faser hadde aksjen høyere kurser enn dagens.
heilo888
05.05.2019 kl 12:42 6010

Det er nok ingen tvil om at de fremtidige medisinske mulighetene og verdipotensialet er langt større for PCIB enn for PHO.

Men PHO har et produkt i markedet og er kommet mye lenger når det gjelder kommersialisering av sin teknologi. Så på den måten er PHO pr. i dag en tryggere investering ettersom man enda ikke helt vet hvordan kommersialiseringen vil forløpe seg for PCIB sin transportmekanisme. En annen sak som ytterligere kan forsterke PHO sin stilling i markedet er om man i fremtiden får en vitenskapelig dokumentasjon på terapautisk effekt ved bruk av Cysview.

Men i korthet synes det nå å være realistisk at PCIB sammen med BP og andre samarbeidspartnere i en eller annen konstellasjon kan kommersialisere sin teknologi både innen fimaVacc, fimaChem og fimaNac. Dette gir i så fall helt enorme medisinske muligheter og tilsvarende svimlende aksjekurs for PCIB.

Det bør ikke være enten eller PHO/PCIB.
Personlig er jeg pr. idag eksponert i PHO og PCIB i forholdet 44% PHO mot 56% PCIB.
fabian2
05.05.2019 kl 12:46 5988

En milliard norske kroner er virkelig peanuts for BigPharma. Aksjekursen til PCIB kan gå 7-gangen over natten , egenlig når som helst nå....men jeg tror BigPharma venter noen måneder ennå før de slår til.... de må tygge og fordøye..... Det blir vel en sorgens dag for mange i menigheten.
heilo888
05.05.2019 kl 12:52 5974

Det er hverken podcast eller Q1 som vil være "grunnsteinen" for en kraftig reprising av PCIB over tid.

Det er når en av verdens aller mest anerkjente forskere innen immunterapi professor Sjoerd van der Burg har presentert dybdeanalysen fra fimaVacc-studiet at både det medisinske miljøet, BP, og investorene virkelig få øynene opp for de revolusjonære mulighetene PCI-teknologien kan få innen helsenæringen.
fabian2
05.05.2019 kl 12:55 5962

Den kraftige reprisingen vil skje allerede inneværende år
focuss
05.05.2019 kl 13:30 5897

Hvem trenger større potensialet enn hva PHO har? Regner med de fleste har solgt etter 10-20 gangeren uansett. Derfor, skal man sammenlikne PHO og PCIB synes jeg det har begrenset verdi om den ene har 40 gangeren og det andre har 60 gangeren eller hva det måtte være. Ved sammenlikning har begge mer en nok potensiale men helt ulik risiko. For meg blir det da slik at jeg er villig til å investere langt hardere i PHO enn i PCIB som fortsatt er i emisjons fasen og med betydelig risiko.

Begge er gode valg. Det blir spennende å se hvilken som går først.
Emisjonsrisikoen i PCIB kan fort bli fjernet med en lisensavtale i FimaVacc.

For meg er det uaktuelt å selge etter 10-20x
(Fikk 55x i Algeta).

Største eier i PCIB er Erik Must med 10,1%
Ingen er mer langsiktig enn han. Det var han Trygve Hegnar fightet med om Gyldendal. Erik gikk seirende ut.
Redigert 05.05.2019 kl 13:41 Du må logge inn for å svare
Legoland
05.05.2019 kl 14:04 5773

Og nest störste eier kontrolleres av Kjetil Aasen Myrlid med 8,63%.
babols
05.05.2019 kl 14:40 5696

Hva er cash beholdningen til disse to? Er det fare for emisjon med det første?
BK
heilo888
05.05.2019 kl 14:55 5648

focuss;
Selv om PHO er ditt hjertebarn tror jeg du innser at PCIBs teknologi kan anvendes i langt bredere medisinsk sammenheng.

Med nesten 400mill. på bok og meget gode muligheter for lisensavtaler innen fimaVacc og fimaNac lenge før disse pengene er oppbrukt på det avsluttende registrerings-studiet i fimaChem kan jeg overhode ikke se at PCI Biotech er et selskap i emisjonsfasen!

Men for all del; Photocure er pr. i dag, relativt sett, en mindre riskopreget investering enn det PCIB er. Men dette kan raskt endre seg med gode lisensavtaler for PCIB.

Men PHO er så absolutt en potent investering som sterkt anbefales, da aksjen kan mangedoble om den pågående kommersialiseringen lykkes.

Jeg sier ja takk begge deler!
heilo888
05.05.2019 kl 14:57 5652

babols; Minimal sjanse for emisjoner i PHO og PCIB for de kommende årene.
focuss
05.05.2019 kl 15:23 5583

Virker som PCIB har fått til noe av det samme som Targovax med sin virus tilnæming for aktivering av immunsystemet.

TRVX melding januar 18:

To date, four patients have been treated with ONCOS-102, and immune activation has been assessed at week 3. Early systemic immune activation in all four patients was indicated by:

Increase of several pro-inflammatory cytokines
Increase of the relative level of cytotoxic CD8+ T-cells
Increase of PD-1 expression on CD8+ T-cells
These data indicate that ONCOS-102 may induce both an innate and adaptive immune activation in CPI refractory patients. In addition, increased PD-1 expression on the surface of CD8+ T-cells after ONCOS-102 treatment suggests that the tumors may be susceptible to re-challenge with KEYTRUDA®.
heilo888
05.05.2019 kl 15:38 5513

Litt læring fra TI:Hei. Interessen for PCI Biotech har i den siste tiden vært økende, og mange nye investorer har vist seg på diverse nettforum. Både disse, samt de gamle traverne, viser stor interesse for å forstå teknologien, men uten relevant utdannelse eller fartstid innen biotek kan det være vanskelig å få en god og korrekt forståelse av teknologien. Det er mange kunnskapsrike personer som forklarer litt her og litt der, men for de som nylig har fått interessen er det vanskelig å pusle sammen en forståelse uten å ta et dypdykk i lange forumtråder, kvartalsrapporter, Wikipedia osv. Formålet med denne tråden er derfor å lage en lett forståelig gjennomgang av teknologien som ligger i bunn av PCI Biotech sin plattform, nemlig fotokjemisk internalisering ved hjelp av fimaporfin og lys.

PS: Noen vil kanskje mene at rekkefølgen av informasjonen er litt merkelig, men poenget er at de som ikke har en bakgrunn innen naturvitenskap og biologi skal forstå mest mulig.

Cellen

Først og fremt vil jeg introdusere det som på mange måter er selve maskineriet i alle levende organismer, nemlig cellen. Jeg vil bare ta for meg det som kalles eukaryote celler, dvs. celler som ikke er bakterier og arkebakterier (prokaryoter). Jeg vil så enkelt som mulig forklare de bestanddelene av cellen som er relevant for PCI-teknologien.

Organelle: Inne i cellene er det “organer” som kalles organeller.

Cellemembran: Rundt alle celler er det en cellemembran, som består av en type fett som heter fosfolipider, sukkermolekyler og proteiner (og molekyler som er kombinasjoner av alle disse). Noen av proteinene går gjennom cellemembranen, og danner f.eks en kanal gjennom membranen der små molekyler kan fraktes inn og ut av cellen. Andre proteiner og sukkermolekyler står ut fra cellemembranen, og har f.eks reseptorer (mottakspunkt) for molekyler (f.eks hormon). Disse kan også fungere som antigen, dvs. molekyler som immunforsvaret kan kjenne igjen. Man kan se på antigen som en merkelapp som forteller hvilken type celle det er.

Som nevnt over kan små molekyler fraktes inn og ut av cellen gjennom proteinkanaler. Store molekyler (samt polare molekyler, dvs. at de er positivt eller negativt ladet) får derimot ikke plass i disse kanalene, og de må derfor fraktes inn i cellene via en prosess som heter endocytose. Når en celle tar opp et (egentlig mange) molekyl ved hjelp av endocytose vil cellemembranen brettes rundt molekylet slik at en liten del av cellemembranen danner en boble rundt molekylet. Bildet under viser hvordan dette fungerer:

FQRJpGUSH6W2IZDgRMm3_endocytosis

Boblen som dannes rundt molekylet kalles et endosom (vesicle på bildet), og den holder molekylet adskilt fra resten av innholdet i cellen. Dette gjøres for at cellen skal kunne kontrollere hva som skjer med molekylene. Dersom det f.eks er et stoff som cellen ikke trenger kan de overføres til en organelle som ødelegger molekylene (lysosom).

Cytosol: En suppe av vann, molekyler og organeller som er på innsiden av cellemembranen. I cytosolen flyter “innmaten” til cellen rundt, og det er også her endosomene flyter rundt.

Cellekjerne: Hjernen til (nesten) alle celler. Cellekjernen har sin egen cellemembran (kjernemembranen), og inne denne finnes DNAet som har oppskriften på (nesten) alle bestanddelene av cellen. I cellekjernene er det mange spesielle proteiner (enzymer) som lager blant annet lager nytt DNA når en celle skal deles i to.

Fimaporfin

Fimaporfin (Amphinex) er virkestoffet i PCI sin teknologi. Fimaporfin er et fotoaktivt molekyl, dvs. et molekyl som forandrer seg når det blir utsatt for lys av en spesiell farge. Når en behandling skal forsterkes vha. PCI sin teknologi blir fimaporfin først gitt til pasienten en stund før behandlingen slik at det får spredd seg rundt i kroppen (eller området der det blir gitt). Fimaporfin vil så binde seg til cellemembranen (både hos de cellene som skal behandles og andre normale celler). Deretter blir medisinen gitt til pasienten. Også denne blir spredd rundt i kroppen (eller området der den blir gitt), og deretter blir medisinen tatt opp av cellene via endocytose. Medisin-molekylene vil da være fanget inne i endosomene, og bare en liten del av disse endosomene vil normalt sett bli brutt ned slik at medisinen kommer ut i cytosolen der den kan virke.

Det er her PCI-teknologien er like enkel som den er genial: Siden fimaporfin var bundet til cellemembranen når medisinen ble fraktet inn i cellen vil fimaporfin også være bundet til endosomene. Når et lys lyser på cellene med en spesiell farge vil fimaporfin bli aktivert og gjøre at endosom-boblene blir ødelagt, og medisinen lekker ut i cytosolen. Bildet under viser prinsippet veldig enkelt:

Capture

Bonus: Virkemåten som ble beskrevet over er akkurat det PCI betyr, nemlig photochemical internalization (fotokjemisk internalisering ). Dette betyr rett og slett fotokjemisk (lysaktivert) endocytose.

Porteføljen

Her følger en kort gjennomgang av de tre (brede) bruksområdene som PCI fokuserer på.

fimaCHEM: PCI sammen med cellegift (fimaporfin + chemotherapy). Cellegift blir ofte tatt opp i cellene via endocytose, og på grunn av at cellegift må være fritt tilgjengelig i cytosolen for å fungere vil de ofte ha dårlig effekt pga. at cellegiften er fanget i endosomer. På bakgrunn av alt jeg har beskrevet over er det derfor naturlig at PCI og fimaporfin kan brukes for å frigjøre cellegiften fra disse endosomene og dermed gi en mye bedre effekt av cellegiftene.

Eksempel: Ved ikke-opererbar gallegangskreft er det vanlig å behandle med en kombinasjon av cellegiftene gemcitabine og cisplatin. Begge disse cellegiftene fungerer ved at de går inn i cellekjernene og stoffer kopiering av DNA slik at cellene ikke kan dele seg. PCI-teknologien har vist at den gir mye bedre effekt av gemcitabine ved denne krefttypen, og den pågående RELEASE-studien for fimaCHEM skal bevise dette.

fimaVACC: PCI sammen med vaksiner (fimaporfin + vaccines): En vaksine fungerer ved at den “lærer” de hvite blodcellene (T-celler) å kjenne igjen antigenene som sitter på overflaten av celler (og virus). Dette gjør den f.eks ved at deler av et virus, en bakterie eller en kreftcelle blir levert til en hvit blodcelle, som så behandler denne delen (antigenet) videre slik at den aktiveres og tilkaller hjelp fra andre hvite blodceller. Igjen er problemet at disse antigenene må være tilgjengelig i cytosolen, men under normale omstendigheter blir også disse fanget i endosomer. Det er her PCI-teknologien igjen kommer inn slik at antigenene frigjøres i cytoplasma.

Eksempel: Torsdag 2. mai kom den etterlengtede børsmeldingen som bekreftet at de svært gode pre-kliniske (celle- og museforsøk) resultatene også var svært gode i fase-I-studien hos friske mennesker. Resultatene fra denne studien har vist at PCI gir veldig god respons i de hvite blodcellene, noe som åpner opp for fase-II og III-studier der fimaVACC kombineres med vaksiner (sannsynligvis terapautiske kreftvaksiner) fra Big Pharma.

fimaNAc: PCI sammen med nukleinsyrer, dvs. DNA og RNA (fimaporfin + nucleic acid): Bruken av DNA og RNA har vokst med enorm hastighet de siste årene, og kommer til å fortsette å vokse i mange år. Denne teknologien dekker et bredt område, og har et enormt potensiale. Et av de viktigste bruksområdene er genredigering, f.eks ved hjelp av CRISPR. Problemene med bruken av DNA/RNA er at det er veldig vanskelig å få disse molekylene inn i cytosolen. Igjen er det her PCI-teknologien kommer inn ved at den frigjør molekylene fra endosomer.

Immunforsvaret

Her vil jeg gi en innføring i den delen av immunforsvaret som er involvert ved bruk av vaksiner sammen med fimaVACC. Formålet er at man skal få en forståelse av hva vaksiner gjør og hvorfor fimaVACC forsterker responsen. Dette vil legge grunnlaget for å forstå resultatene fra pre-kliniske og kliniske studier. Merk at immunforsvaret er komplekst, og det er vanskelig å forklare det på en enkel måte. Dette kapittelet vil derfor ha et noe høyere teknisk nivå enn de over.

Immunforsvaret er kroppens forsvarsmekanisme mot fremmede organismer, fremmedlegemer og kreftceller. Immunforsvaret består av en rekke forskjellige celler som alle har forskjellige oppgaver, og som derfor deltar i ulike deler av immunresponsen. De delene som er viktige for fimaVACC oppsummeres under:

MHC klasse I og II: Dette er to systemer som antigenpresenterende celler bruker for å “presentere” antigen for T-celler.

Antigenpresenterende celler (APC): Den viktigste for oss er dendrittske celler. Dette er en type immuncelle som plukker opp overflatemolekyl (antigen) fra fremmede celler, og prosesserer disse gjennom MHC klasse I og II.

T-celler (T-lymfocytter): Det finnes tre typer T-celler, og to av disse er relevante for fimaVACC.

Den viktigste (for oss) er cytotoksiske T-celler (CTL), som er den typen immunceller som kan kjenne igjen og drepe celler i kroppen direkte (f.eks kreftceller). Dette skjer ved at T-cellen har en sensor (antigen) på utsiden av cellemembranen som kjenner igjen molekyler (også et antigen) på utsiden av andre celler. Cytotoksiske T-celler får beskjed fra de antigenpresenterende cellene om hvilken “sensor” de skal aktivere via MHC klasse I. Når cytotoksiske T-celler har blitt aktivert på denne måten kalles de CD8+ cytotoksiske T-celler, dvs. at de er positive for CD8-proteinet som kjenner igjen de cellene som skal ødelegges. Dette er de mest effektive cellene når det gjelder å finne og drepe kreftceller.

I tillegg har vi det som kalles en T-hjelpercelle. Disse aktiveres via MHC klasse II, og har som rolle å aktivere andre deler av immunforsvaret, som f.eks B-celler. En aktivert T-hjelpercelle kalles en CD4+ T-hjelpercelle.

B-celler (B-lymfocytter): En type immuncelle som skiller ut antistoff fra cellene. Disse antistoffene er Y-formede molekyler som binder seg til antigenene på de cellene som skal merkes. Antistoffer merker de fremmede cellene for ødeleggelse, dette fungerer best mot bakterier som finnes utenfor kroppen
fabian2
05.05.2019 kl 18:06 5313

Veldig fin gjennomgang , Heilo.! Bare å håpe at det er mange som tar seg tid til å lese gjennom det du forklarer , og ikke bare tenker på aksjekursen. Å forstå hva man investerer i , gir større trygghet
Daniel
05.05.2019 kl 18:14 5288

Bare for å oppklare så har heilo bare kopiert innlegget fra Tekinvestor. Han er ikke den opprinnelige forfatteren.
fabian2
05.05.2019 kl 18:26 5257

He-he , jeg tenkte at det muligens kunne være Kristian Berg som var opprinnelig forfatter, men han er vel neppe på børsen.......men ken så veit :)
Legoland
05.05.2019 kl 19:00 5184

Lette etter Daniels ineresser paa HO for et par timer siden pga mistanke om at Daniel var Daniel Kontorstol paa TI, men slo det fra meg pga Pho som hovedtraader. Men naa har jeg konkludert anderledes.
Har selv brukt 2 aar for aa forstaa caset PCIB, og handlet deretter. Sist den 30.4. Har i lengre tid siktet paa den 2/5, men siste melding fra selskapet ble for mitt vedkommende som et rent vaadeskudd fra en uventet kant. Styrker ikke selvtilliten, men i det minste kontoen. Da er det vel bare aa vente paa SvdB i Boston.
Gratulerer med oversiktlig og godt innlegg! De som kommer etter har ikke bruk for to aar slik som jeg.
Daniel
05.05.2019 kl 19:02 5170

Haha, så høyt nivå var det ikke i tråden. Det handler bare om å forstå det grunnleggende, og så kan man dykke ned uendelig mye dypere om man ønsker det, men akkurat det er vanskelig å formidle godt til lekmenn. :)

Edit: Nytt innlegg over: Jeg er Kontorstol på tekinvestor ja. Hintet til det når jeg signerte innlegget på tekinvestor. :) Jeg har postet litt her og litt der, men pga. at man ikke har noen muligheter for formateringer og bilder her passer den tråden ikke så godt her.

Du har for så vidt rett i at jeg har flyttet fokuset fra PHO til PCI når det gjelder høy risiko. PHO er for meg et langsiktig vekstselskap som vil vokse over flere år. PCI er mer spennende teknisk sett, og jeg tror at PCI blir større raskere. :)
Redigert 05.05.2019 kl 19:07 Du må logge inn for å svare
Legoland
05.05.2019 kl 19:45 5075

Tror ogsaa PCIB blir större og raskere enn Pho. Har paa en annen traad jamret for at det var saa vanskelig aa omplassere fra Pho til PCIB uten aa faa fölelsen av "gibortpris", men tröstet meg med "spottpris" paa PCIB. Helt greit aa ha flere enn i SEVDR.
Tror forövrig Pho kommer til aa overraske positivt den 14. og der er utsiktene langsiktig svärt gode, men enda bedre i PCIB for i motsetning til urinblära snakker vi der om kreftgaaten.
Hadde börsen värt ramme alvor for meg hadde TRVX gitt meg magesaar for lengst. Med realiserte og urealiserte tap. Sikkert mang som ikke vet hvordan de skal forholde seg til rep-emien og 3 aars overlevelse.
focuss
05.05.2019 kl 20:44 4938

Må bare advare mot å tro en er i mål fordi en får immun respons. Det kan Targovax være ett godt eksempel på. Gode immun data men kursen nær ATL
fabian2
05.05.2019 kl 20:59 4871

Den sammenligningen fester jeg liten tiltro til ( også fordi du ikke greier å skrive immunrespons riktig , sorry , greide ikke å la være )
Legoland
05.05.2019 kl 21:03 4857

Kjöp mens kanonene drönner og fredsforhandlinger vurderes. Hvor hadde kursen värt uten den paabegynte emisjonen. Trodde du var en motstander av aa se i bakspeilet. Eller gjelder det bare for PHO?
focuss
05.05.2019 kl 21:20 4793

Legoland
Har ikke noe med bakspeil å gjøre. Bare konstanterer at TRVX har ikke blitt betalt av markedet for tilsvarende data. Egentlig rart da Jaderberg har uttalt at får man immunrespons så vet man at det virker.
SomSa
05.05.2019 kl 21:36 4711


Problemet med TRVX er de udugelige som jobber i ledelsen og styret. De har vandalisert studiene og kjørt disse i grøfta. Dersom de hadde brukt riktig dosering på hudkreft studien hadde Oncos-102 gitt gode resultater. På en merkelig grunnlag valgte de få injeksjoner selv om i andre studier brukes flere injeksjoner.

Hvis PHO skuffer igjen med sine tall neste uke vil mange selge PHO (gamle moren) og kjøpe PCIB (unge datteren) og aksjen kan nærme seg 60. PHO dømmes etter tall mens PCIB etter håp, drøm, luft og kjærlighet. Jeg forventer en ny guiding for 2020 med overskudd siden det har kommet mange positive nyheter og at salget av skop går som hvetebrød. Snart må disse børsmeldingene begynne å gi resultat og mening. De har holdt på dette i ca. 20 år..........

focuss
05.05.2019 kl 21:48 4689

Pho er kommersielt selskap
PCIB er utviklingsselskap
Sammenlikning gir liten mening da PHO ligger mange år foran og risikoen i PCIB er skyhøy i forhold. Det ligger i sakens natur.
fabian2
05.05.2019 kl 21:55 4648

Kjære..deg focuss , til ditt siste innlegg har jeg bare en kommentar :: Herregud
SomSa
05.05.2019 kl 23:22 4487


Jeg sier det samme, PHO kursen skal avgjøres av kvartalstall mens PCIB kursen av håp og tro........ Aksjer basert på håp tro har en tendens til å stige mye. Det finnes ikke lenger det fremtidige potensialet i PHO, de selger produktet sitt og må vise gode tall. I 2017 presenterte PHO sine fantastiske data hos American Urological Association og deretter fikk refusjonsordningen for TURBT(fra 2018) og Surveillance (fra 2019). Fremdeles går salget treg selv om de sender stadig positive meldinger. Pga av dette har jeg lurt på hva den opprinnelige pasientgrunnlaget for Cysview er. PHO må vise tall nå og ikke snakke om potensial.

fra 2017 om fantastiske fase 3 resultatet + pasient ønske
Positive data from Phase 3 US Blue Light Cystoscopy with Cysview® study presented at AUA 2017 meeting in Boston
https://www.prnewswire.com/news-releases/positive-data-from-phase-3-us-blue-light-cystoscopy-with-cysview-study-presented-at-aua-2017-meeting-in-boston-300457204.html

Det ser sånn ut at pasient ønske hjelper lite..... Snart kommer 1Q tallene og jeg blir ikke lurt når Daniel sammenlikner 1Q 2019 med 1Q 2018. 1Q 2019 skal sammenliknes med 4Q 2018.......Her skal vi finne en sammenheng mellom antall skop i drift med inntekter....
fabian2
05.05.2019 kl 23:44 4443

Har både Scoop og Durable sovnet ?
Durable
06.05.2019 kl 01:00 4386

Jeg sover sjelden og lite, fabian2. ;-)

Noe spesielt du siktet til?

Vedrørende PHO og PCIB sier jeg ja takk, begge deler. Sitter tungt lastet i begge, med langsiktig tidshorisont.

I dag har markedsverdien av PCIB gått forbi PHO
focuss
06.05.2019 kl 16:00 4109

Scoopfinder
Det viser hvor vanvittig feilpriset de er. Det er jo klart at PCIB har de dyktigste hausserne.
focuss
06.05.2019 kl 16:17 4060

Scoopfinder.
Hvorfor er det noen bry seg om at de får immunrespons i friske mennesker? Er det ikke opplagt at immunforsvaret til friske mennesker funker da? TRVX viser da at de vekker immunforsvaret til svært syke mennesker som ikke lengre responderer på CPI.
Daniel
06.05.2019 kl 16:19 4037

Om du ikke forstår det har du en del å lære om vaksiner og immunforsvaret, focus.
focuss
06.05.2019 kl 17:48 3899

Daniel
Det har jeg helt sikkert og jeg hadde nær sagt hvem her på forumet har ikke det? Hvorfor er det slik at noen tester på syke mennesker hvis de like gjerne kan teste på friske? Er det helt ok å kjøre fase 1 med friske mennesker? Er det ikke slik at syke kan ha et dårligere immunforsvar enn friske slik at det har større verdi å få god immunrespons på syke enn på friske? Fase 1 skal vel også teste sikkerhet. Kan man like gjerne teste sikkerhet på friske også da?