Carl I. Hagen med kjempemessig Frp-vedtak.

Thinky
05.05.2019 kl 16:14 1394

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mR39XL/Frp-vedtok-a-bruke-opp-mot-100-milliarder-oljekroner-pa-a-fjerne-bomstasjonene

Som jeg skulle foreslått det selv.

Dette vil det norske folk støtte, og sørge foir at blir vedtatt.

De som legger seg ut med dette vedtaket, fjerner vi. Dette er sunn fornuft, og bra for Norge.

Bufferfondet ligger i skrivende stund på 9165 mrd. kr. Opp fra 8256 mrd. kr. ved nyttår.

(1500 - 2000 av disse 9165 stammer fra resultater i kjølvannet av Trumps valgseier).
Redigert 05.05.2019 kl 16:19 Du må logge inn for å svare
convert
05.05.2019 kl 16:45 1082

Veldig bra vedtak. Det bør gå opp for folk snart at oljefondet vil gi bedre avkastning hvis man bruker noe av det på innenlands infrastruktur. 100 milliarder er som TS viser, knapt merkbart for oljefondet, men betyr mye for folk som ferdes i dette landet. Dette bør man sette regjeringsdeltakelsen inn på å få gjennom.
Wrist
05.05.2019 kl 16:46 1081

Selvsagt får ikke Frp støtte for dette heller....,så kritikken av Frps manglende resultater vil vedvare.

Siden når ble det logisk å kritisere det eneste partiet som prøver å fremme forslag mot alle de andre partiene?
Høyre,Ap og de andre bør kritiseres for usosial bompengepolitikk og ikke Frp som i det minste prøver.
Thinky
05.05.2019 kl 16:58 1074

Du avfeier dette for lett Wrist. Det fins noen sterke trumfkort
som kan bli tatt i bruk her. Da er unnlatelse av å flytte 100
mrd. galskap å gjøre.
Nuka
05.05.2019 kl 17:37 1058

Skal det gjelde all fremtidig vei og jernbanebygging også.
Thinky
05.05.2019 kl 18:03 1053

Vi bestemmer det, ja. Fremtidig vei- og jernbaneutbygging også.
Og AP kommer til å stemme for.. Vent å se. De er nødt.

Dette er investeringer som er lure å gjøre for Norge. Vi får mer igjen.
Men lakeien Nuka forstår seg ikke på sånt.

Hallelujah ! Men er nok "uansvarlig" og blir aldri noe av ........

Mer sosialisme til folket. Kjøpe stemmer slik Chavez gjorde i Venezuela. God knall.

Er det rart frøken Jensen tyr til alskens lynavledere for å få fokus bort fra det rablende idiotiet satt i scene ac CIH? Hun tenker nok mest på alle de frepperne med ulike verv i bomselskapene.
atnorhe
05.05.2019 kl 22:07 1073

Du kunne foreslått det selv, og sjansen for at det ble vedtatt er like stor. Hva slags rolle spiller det hva Hagen foreslår på landsmøte til FRP?

Morsomt med festtaler. De er lite forpliktende, men er ment for idiotene som tror på viss vass. Frp har vært med å øke antall bomstasjoner fra 170 til 245 i sin regjeringstid. Så takk for festtalen Siv Bløff Jensen.
Thinky
05.05.2019 kl 23:35 1054

Hagens forslag ble enstemmig vedtatt !
Dette er ikke noe tullevedtak. Det er enstemmig vedtatt av partiet.
Og dette vedtaket er utmerket. Det beste som har blitt vedtatt i FRP
på lenge.
Wrist
06.05.2019 kl 02:09 1043

Bomveiene er i de fleste tilfellerallerede bygget og betalt.Det kommer derfor ikke så mye friske penger inn i systemet at det vil skape press
i økonomien.
Gardermobanens gjleld ble slettet med et pennestrøk og selvsagt heltbuten at økonomien ble skadet,men beløpet var bare noen milliarder.

De andre partiene vil blokkere også dette forslaget fra Frp,så kanskje det er på tide å kritisere Høyre,Ap og de andre for bompengene og
ikke Frp som faktisk prøver å fjerne dem?
Zorin
06.05.2019 kl 02:29 1038

Artig vedtak. Og regjeringen som kritiserte SV for å foreslå gratis tannlege til alle for 10 milliarder kroner. Eller bevare distrikts-sykehusene. Men nei. Det var vist ikke penger til helse og velferd. Slik som til pensjonistene som har fått pensjonen sin underregulert 6 året på rad.

Jeg skjønner at du er en stor beundrer av Chavez og Venezuela. Han sørget for at bensinen ble nesten gratis og ble veldig populær og vant mange valg. Blir fjerning av bensinavgiften, og gjerne subsidiering, det neste dere vil kreve at oljefondet skal brukes til?

"CARACAS - In Venezuela’s inflation-hit economy, a single dollar can buy 3.5 million liters (920,000 gallons) of gasoline — an absurdity that the government says it will tackle with a hike in the cost of state-subsidized fuel."

"Fuel subsidies have cost the Venezuelan government $10 billion a year since 2012, according to petroleum expert Luis Oliveros."

https://www.japantimes.co.jp/news/2018/08/05/world/politics-diplomacy-world/3-million-liters-1-far-can-venezuela-go-raising-price-worlds-cheapest-gas/#.XM_lp-gzZPY
Redigert 06.05.2019 kl 09:46 Du må logge inn for å svare
nekkejk
06.05.2019 kl 10:42 997

Synes Hagens begrunnelse var spesialt morsom og megetsigende: Da vil Frp få doblet oppslutning!
Ren populisme.
Han vil bruke 100 mrd. for å doble Frps oppslutning!
100 mrd. av våre pensjonspenger!
Har han tenkt å frasi seg sin egen pensjon for å støtte tiltaket?
Hva med neste gang fondet går med underskudd? Skal vi da opprette bomstasjoner for å dekke underskuddet?
convert
06.05.2019 kl 10:50 993

Dette er et godt forslag, fullt ut realistisk og slett ikke populistisk. Norges problem er en sykt oppblåst offentlig sektor med driftskostnader hinsides enhver bærekraft. På den annen side har vi enorme beløp (oljefondet) som brukes til investeringer, helst i utlandet. Norge har stort behov for investeringer i infrastruktur, og slike investeringer gir (ved fornuftig bruk) svært høy avkastning.

100 mrd er et par, tre måneders avkastning i oljefondet. Det vil knapt merkes. Men for nordmenn som må gjennom bompengehelvetet, betyr det mye. Skal bli morsomt å høre islam-sosialistene fortelle hvorfor Hagens forslag er så umulig å gjennomføre. Allerede nå begynner de å bli rare i trynene sine.

Vredens gangja:-)) Men her tar de jo situasjonen på kornet.
FRP, de vil de vil men får det ikke til, men da skulle de tatt et ansvar og gått ut av regjeringen om de ikke får gjennomslag for noen av sine kjernesaker.
Tidligere het det at når oljeprisen gikk opp så skulle avgiftene gå ned for å holde en stabil bensinpris, nå derimot så er oljeprisen høyere og avgiftene mye høyere og prisen blir sammenlignet med lønnsnivået.

Men slik er det engang at når man kommer i regjering så etes kameler hver dag og de står frem og forsvarer en politikk som ligger milevis ifra den de selv kom i regjering for.
Dette gjelder ikke bare FRP men alle partier


https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2018/05/23/195398939/husker-du-denne-utgaven-av-siv-jensens-bensinpolitikk
nekkejk
06.05.2019 kl 12:03 968

Jepp. Når man kommer i regjering og må ta ansvar, da får man virkeligheten rett i fleisen, og må forholde seg til den.
Men Hagen har blitt så desperat nå at han, og alle de som stemte for dette latterlige forslaget hans, har mistet bakkekontakten (om de noen gang har hatt den) og flipper helt ut.

Utrolig at det er viktigere at Staten skal betale veier, tunneler og broer uten bompengefinansiering i det hele tatt enn å prioritere helse-og omsorgstjenester. For det er jo det det dreier seg om. Så vil noen si at man ikke kan sette slikt opp mot hverandre. Selvsagt kan man det. Politikk dreier seg om slike prioriteringer.

Jeg synes at helse og omsorg er viktigere enn fjerning av bompenger, men blant egoistene er det ens lommebok som er det viktigste. Og kun det.

Redigert 06.05.2019 kl 12:16 Du må logge inn for å svare

Bilistene betaler veiene og mer enn det gjennom avgifthysteriet det nå engang er på melkekua bil, så å kalle bilister egoister er vel å bomme på blinken egentlig.
Også er det typisk da om noen syns man betaler for mye for en ting så kommer sammenligningene med andre ting, her da helse og omsorg.

Et land som har dobbelt så store budsjett som sammenlignbare land (som greier seg med langt lavere avgifter enn Norge) skulle ha penger nok til det meste uten at man må bruke avgifter for å finansiere stort set alt de bedriver.

De skryter av at Norge er verdens rikeste land og det skulle bare mangle, en oljenasjon med verdens høyeste skatte/avgiftsnivå, og som en kurositet verdens dyreste drivstoff.
Det er rett og slett bare prioriteringene som ikke henger på greip og sløseriet bare eser ut hvert år.
Politikerne har fullstendig mistet kontakt med folket.

Dette må nok kalles for et populistisk forslag fra FRP, men det er samtidig et av de mest geniale på flere tiår. CIH har en spesiell evne til å sanse hva "folk flest" er opptatt av, og dette er definitivt ett av dem. Nå var det kanskje ikke så vanskelig da dette er realtivt åpenbart om man ser på vestlandet nå.

Alle bør vel ha fått med seg at Frp er imot bompenger, men den saken har vært et gigantisk nederlag for dem. Uansett hvor ofte de sier at de har fått redusert dem og at bompengene hadde vært mye høyere med et APe regime. Nå går de inn i en valgkamp og de kan nå stå rakrygget å si at partiet har vedtatt å fjerne alle bomstasjoner.

Kritikken de da vil bli møtt med er at dette vil være fullstendig uansvarlig og vil føre til massiv inflasjon og prisvekst. Det er vel forsåvidt riktig også, dersom dette hadde vært gjort over natten. De kunne derimot ha fjernet alle de bompengeprosjektene som har vært opprettet i løpet av de siste par årene (for effekten av disse har ikke helt trådd i kraft ennå) og f.eks. halvert alle andre. Deretter gradevis redusert dem inntil alle var borte.

Det haster med å få fjernet denne dritten, da det vil medføre økte lønnskrav for å kompensere for den tapte kjøpekraften dette vil medføre for vanlige arbeidsfolk. Det vil igjen påvirke hele vår konkurransekraft ved at lønnsforskjellene til våre konkurrenter forverres ytterligere. På vestlandet vil den nye bompengeboomen medføre at enkelte får 30-35.000 i økte utgifter.

Det å sammenligne bygging av infrastruktur med subsidierte bensinpriser ala Venezuela er jo bare tøv. Veiprising er noe som rammer de med lavest inntekt aller mest. Det er kun et fåtall at offentlig transport er et alternativ og en avgift på å kjøre bil kan sammenlignes med ekstra avgifter på brød og melk.

Om man virkelig skal se på partier som driver med tjuvtriks og urent trav er det heller politikere og kommuner som vedtar selektive avgifter på alle andre enn deres egne kjernevelgere. Slik sosilaistene har gjort i f.eks. Oslo hvor det kun var et ørlite mindretall av deres velgere som ble rammet av eiendomsskatten.

Eiendomsskatt er en rotekte sosialist skatt som kun har til hensikt å pålegge de "rike" en ekstraskatt ut over det progressive skattesystemet sentrale politikere har vedtatt. Høyre og Frp bør rett og slett gå til valg på å forby en slik urettferdig skatt som kommunene har mulighet til å pålegge noen få av sine innbyggere.
Gøril
06.05.2019 kl 13:40 936

Ja, convert, dette er et meget godt forslag. Og nå ser vi alle de offentlig ansatte nullprodusentene og
negativeprodusentene tyte frem på bompengetrådene her. Folk som lever av å holde ting skjult for
det norske folk. Lever av å være yrkesdrittsekker på Ola og Karis bekostning. Offentlig sektor er opp-
blåst, og må søkes krympet nå. Privat sektor må økes. Da trengs et fremkommelig land og rimelig
transport.
Helt rett convert, shariasosialistene er rare i tryne allerede. Hagens forslag som ble enstemmig vedtatt
var helt konge. Gratulerer med dagen Carl I. Hagen.

Uansett hvor ofte de sier at de har fått redusert dem og at bompengene hadde vært mye høyere med et APe regimeLitt dumt å unnskylde seg med at alt og alle har vært verre om andre har sittet ved makta når man i dag har bompengeinnbetalinger vi aldri har vært i nærheten av tidligere, pluss at mange andre avgifter også er rekordhøye.
Bompengene ville vel heller vært mye lavere med AP ved rattet pga at de bygger ikke veier, de har aldri vært et veibyggerparti, men hva skal man med veier man snart ikke har råd til å bruke?
Gøril
06.05.2019 kl 13:43 933

Helse- og omsorgstjenester er overbemannet i forhold til det reelle behovet.
"Behovet" er skrudd i taket mange steder.

Frp har mange gode forslag ,men vet inderlig godt at majoriteten ikke kan gjenomføres pga EØS avtalen.
Partiet setter den øverst og da sitter en igjen med flesk, god gammel valgflesk..

"en oljenasjon med verdens høyeste skatte/avgiftsnivå"
Hvor mange ganger må en” svart” 1000 lapp beskattes og avgiftsbelegges før den blir Blenda hvit? "Vi hevder at for en nasjon som prøver å skatte seg til velstand er som en mann som står i en bøtte og forsøker å løfte seg selv opp etter håndtaket." - Winston Churchill. Forstår man ikke hva Churchill mener her?
Gøril
06.05.2019 kl 14:20 921

Hva skulle EØS-avtalen kunne forhindre her og hvorfor ?
Da burde i såfall Frp ikke har stemt over forslaget.
Denne EØS-innvendingen tror jeg ikke noe på.
Jeg tror regjeringen blir tvunget til å vedta dette av noen
som har et stort faktisk og moralsk tak på regjeringen. Men
som ikke misbruker det. Noen har noe uoppgjort til gode her.
Full innfrielse av bompengegjelden er meget fornuftig. Gir
merproduksjon i landet og unngår unødvendige merkostnader.

Det bor en del folk flest rundt omkring som betaler lite og ingenting av bompenger. Lurer på hva de mener, de frepperne so bor slik til, når de oppdager at dette skal hentes inn på skatteseddelen? Dennetråden viser med all tydelighet hvem som skjønner seg på økonomi og hvem som ikke har bæret peiling. Luremusen som snakket så varmt om eldreomsorg og sykehjemsplasser ble svar skyldig i morges da hun ble spurt om hvorfor man ikke tok av oljefondet for å løse alle problemene som hun henger opp. Snakk om politiske idioter!
Gøril
06.05.2019 kl 14:53 908

Du har ihvertfall ikke bæret peiling på dette ArneB.
Det kom inn 738 mrd. kr. EKSTRA i Q1 !
Det er snakk om kun 100 av disse. Og da et land som
blir mer konkurransedyktig, sparer kostnader, byråkrati og får
økt fremtidstroen.
Det er altså INGEN skatteseddel innvolvert her. Det er kun
merinntekter innvolvert her, kun pga. Donald Trump. Og
ingenting annet.

Det er vel et prinsipp at den som forurenser skal betale.

Uffja, vi 5 millioner skal jo rense lufta mens resten av verden kjøper seg fri eller gir blaffen. Drøm videre, det er vel knapt noen som betaler inn så mye avgifter som bilistene.

Har vi fått enda en økonomisk undermåler inn på forumet? Vi har allerede for lite på fondet for å dekke det vi vet som kommer av kostnader. Trump? Dette må uten tvil være dagens dummeste! Bli edru!
Oskar2
06.05.2019 kl 16:20 877

C I Hagens gode forslag passer vel og til Sosialistenes fordelingspolitikk , ta fra de rike og søle bort i uvettuge prosjekter uten bærekraft (tap), nå er Staten såpass rik og folket fattig så denne modellen er jo ideologisk riktig dah for Stortingets naive destruktive fanatisme.

Det er ikke lenge siden forrige diskusjon om å ta ut ekstraordinære midler fra oljefondet. Da var det Erna som ville erstatte Helge Ingstad og bygge regjeringskvartalet. På sett og vis litt mer fornuftig siden dette er enganskostnader som kommer pga ulykker/Terror. Hva er Hagens plan videre etter at bompengene er utbetalt? Skal all fremtidig veiutbygging finansieres over statsbudsjettet eller er det påan igjen med nye bommer følgende år?
Redigert 06.05.2019 kl 16:37 Du må logge inn for å svare

Joda, utbugging av regjeringskvartalet, bygge svindyre museer, bankbygg osv, byggesaker som koster milliarder an mass men aldri snakk om at renta kommer til å gå opp eller fare for inflasjon.
Men er det snakk om å bruke noen kroner for å lette på avgiftshysteriet til folk så kommer det straks opp, da skal renta opp og inflasjonen gå helt av skaftet.

Man må vel være særdeles godt dressert for å gå på den limpinnen der.
Om man kjøper epler eller sprit for pengene så gir det akkurat samme utslag.
convert
06.05.2019 kl 18:01 849

Islam-sosialistene med arneB i spissen denne gang, skjønner ingenting av begrepet avkastning. Oljefondet låner ut penger for å finansiere motorveiutbygging i Tyskland. Renten (avkastningen) er 1,8%, nominelt, omtrent null reelt. Hvis man hadde bygd ut fire felts motorvei uten bompenger mellom Oslo og Bergen, ville det koste rundt 100 mill per kilometer, eller ca 50 mrd for hele prosjektet. Det er nøyaktig to måneders avkastning fra oljefondet, og investeringens avkastning ville vært skyhøyt mer enn dette.

Nordmenn må våkne, og forstå hvordan de blir ført bak lyset. Islam-sosialister som arneB, Sotah og andre som trolig er betalt for å sitter her på HO, må tillegges null vekt.
Gøril
06.05.2019 kl 21:03 822

Takk convert. Det akkurat sånn det er.
Kanskje vi får til motorvei E 134 Drammen og Holmestrand til Bergen og Haugesund billigere
enn 50 mrd. 2019-kr. også ?
E 134 Drammen - Holstad i Ås i Akershus trengs også. Et flott prosjekt. Går ikke høyere enn
ca 600 moh. Vil bli helårsåpent som bare det. Mye maks 400 moh. Via Svartdal i Telemark.
En del tunneler som beskytter mot uberørt natur, snø og hytter.
Bør ha 110 fartsgrense. Drammen - Holstad dimensjonert for 130 kmt. Fartsgrense 110
ved åpning. 120 om noen ytterligere år.
Norge vil få masse tilbake ved en slik investering. Noe av det beste vi kan bruke penger på.
Moss - Horten undersjøisk tunnel også. + E 18 Oslo - Stockholm 475 km 120 kmt.
Og tog Oslo - Sthlm 2 timer.
Gøril
06.05.2019 kl 21:11 822

Vi har ikke for lite på fondet. Det er svært mye der. Og det kan øke videre ved fornuftig forvaltning.
Fondet er en buffer for statsfinansene. Maks uttak 3 %. Bompengene er en engangsgreie utenom.
Mot kanskje litt mindre uttak gjeldsinnfrielsesåret ?
Trump er ikke dagens dummeste. Veldig mye av verdistigningen til fondet kommer etter hans
valgseier 8.11.2016. USA-børsene steg 50 % fra 08.11.2016 til mai 2018. Ved utgangen av
2017 utgjorde USA-papirer 41 - 42 % av fondet. Begynn å regn. Norge har tjent 1500 - 2000
mrd. kr. på Trumpseieren. Med Hillary hadde bare Obamas børsperformance blitt videreført.

Og de senere år har staten nesten ikke satt penger inn på fondet, bare tatt ut. I fremtiden
behøver vi ikke så mye innskudd. Fondet er nå så stort at det går for egen maskin. Det
gjelder å forvalte godt, og ta ut markert mindre enn avkastningen. Det bør fint være mulig
å få til. Når fondet blir større, blir det lettere å kunne bruke litt av det.
Men salgsreglene og salgoperasjonaliteten i fondet bør bli vesentlig bedre. Det er mye
å hente på å bli god til å selge. Selge litt altså. Ikke selge masse på en gang.
Redigert 06.05.2019 kl 21:18 Du må logge inn for å svare