Bare prat

 

Je har frekkventert nydelige førkjer

Korsar
05.05.2019 kl 16:24 120

som har vært helt tomme i pæppen du
Vårherre fordeler jammen itte alle dyder likt gett
Itte mange som øss her på BP se (vakre og mensaintelligente med god margin)

Førkjerangering fra the åil and gæs industry du:

1: Løbaneske
2: Erønske (Shia-sklier du)
3: Trenidød å Tøbagø
4: Etiøpeske
5: Chinks (å her deskreminører je itte å differansierer itte mellom resrøye fra førskjellige nasjønerr du, chink is chink)

Je legger tell,

6: Colømbia
7: Rømania

Chenks er alltid på toppen tenker je. Spesielt døm fra Thøiland, Vøetnøm og Felipønene.

Je legger merke tell at ingen rykker ut og protesterer på at den indre kjerne på BP er både vakre og mensaintelligente.
Er man storkæll er man storkæll