*PPPpppRRRTTtTtTSStShccHHHHHHssCYtrrrtTTtttt*

BRENN KULL! BRENN SØSIALISTER! BRENN NØGGERE! BRENN SAMFUNNET! MENGELE VAR EN VISJONØR DU!!!!!

Je gjør mitt ved å ha et konstant brennende berg av bildekk som i the simpsons + je har chartret et dusin jumbojetter som konstant flyr rundt uten passasjerer se.