Carl I. Hagens bompengevedtak kommer til å bli gjennomført.


Partibygger av Frp, Carl I. Hagen fikk i helgen til et enstemmig landsmøtevedtak
på å innfri all bompengegjeld i Norge.
Et glitrende og riktig vedtak. Vil gjøre Norge mer konkurransedyktig. Øke fremtidstroen
i Norge. Redusere folks ergrelser over grådige politikere, og byråkrati forbundet med dette. Tippe
offentlig/privat sektor riktig vei. Dette er en engangsgreie, ikke noen generell åpning for bufferfondsadgang.

Vent å se, dette kommer til å bli gjennomført.

Og alle de 100 mrd. kr. stammer utelukkende fra merverdi som Donald Trump har bidratt til.
Ca 6 prosent bare av det Trump har tilført statens bufferfond. Dvs. 94 % av det Trump
alene hittil har bidratt med til statens bufferfond, blir stående urørt. Og vil få verdistigning
videre.

Forøvrig : Gratulerer med dagen Carl I. Hagen.
Redigert 06.05.2019 kl 15:20 Du må logge inn for å svare
Xito
06.05.2019 kl 15:41 2175

Øke fremtidstroen i Norge? Norsk økonomi går vel stort sett så det suser. Tenker at bombpenger er ganske lurt jeg. Turisme vil bare fortsette å vokse i landet, og vil være en del av Norges fremtid. Er det ikke flott at alle disse bilturistene (og svenskependlere) nå er med å betaler for norske veier?

De trenger jo ikke betale, det er ikke innkreving med noe makt bak dersom utlendinger ikke gidder betale

Helt enig. Alternativet er å øke skattene. Dermed er det gamlemor uten sertifikat som må betale. Hagens nasjonalsosialistiske politikk begynner å bli tydeligere gjennom partiets siste utspill.
Nastine
06.05.2019 kl 17:09 2079

Turister? De har da snart ikke råd til feriere i Norge med alle de bommene vi har nå.

Kan du vise dokumentasjon for med henvisning til link hvor mye som kom inn
fra bilister fra utlandet ?
Antagelig veldig lite.
Xito, du er helt på jordet. Ingen nordmenn hører på dette sludderet ditt.
Du skjønner ikke en millimeter av dette.

Riktig PSI, det er ingen makt bak. Tilnærmet null kommer inn på dette.

Who cares. Like tåpelig som fjerninga av NRKlisensrn. Dobbelt så mange må betale mer... Frp - partiet som flår folk flest.

Du er den største hykler og løgner her på HO.
Dette er 1/9 av uventet merverdi i første tertial 2019.
Og gir gedigent tilbake for norsk konkurranseevne og
produksjonsmaskineri.
Det burde være straffbart å komme med slik løgn du gjør.

Endring i innretning for Nrk-lisens er bare en bagatell mot innfrielse av all bompengegjeld.
Er_mi
06.05.2019 kl 19:29 2003

Ok. I 2017 (de siste regnskapsåret som er registrert) så sto utenlandskregistrerte kjøretøy for 3,1% av alle bompasseringer. Andelen utenlandskregistrerte kjøretøy har økt ganske kraftig de siste årene, så dette tallet vil antagligvis være større i 2019, og enda større i fremtiden. Prognosen for inntekter fra totale bompenger i 2019 er 13 milliarder NOK. Så hvis vi for enkelthetens skyld bare tar 3,1% av 13 milliarder, så kan vi altså forvente 403 000 000 NOK i inntekter fra utenlandske kjøretøy i 2019.

Forøvrig så viser det meste på at utenlandskregistrerte kjøretøy stort sett betaler inn bompenger i like høy grad som norskregistrerte.

Så, noen sier jeg er på jordet... Ja vel. Fakta viser i hvert fall at AS Norge i løpet av tre år vil gå glipp av mer enn 1,2 milliarder i inntekter fra utenlandskregistrerte kjøretøy hvis man fjerner bomstasjoner. Selvfølgelig kan mange mene at 1,2 milliarder på tre år ikke er noen sum, men faktum er at dette er penger som da må dekkes av den norske stat/det norske folket istedenfor av turister. Jeg mener at det ikke er helt irrelevenat i denne diskusjonen. Nesten en halv milliard i året kunne blitt brukt på mange flotte måter for å forbedre norske veier.

Kilder:
https://www.vegvesen.no/_attachment/2580830/binary/1310370?fast_title=%C3%85rsrapport+bompengeinnkreving+i+2017.pdf

https://www.pengenytt.no/vegdirektoratet-forventer-en-okning-i-bompengeinntektene-pa-25-prosent-fra-2017-til-2019/


Ingen medier tør å utfordre dette. Ingen partier heller. Så dette blir gjennomført.
Det innebærer bedret lønnsomhet for landet. Unødvendige kostnader forsvinner.
Økt konkurranseevne (som landetsårt trenger), og økt fremtidstro.
Disse ekstra pengene stammer fra et sted. Hverken mediene eller partiene
har bidratt med en kalori her. Tvert imot.

Er_mi,
Hvis utenlandsregistrerte kjøretøy sto for 3,1 % av alle bompasseringer i 2017, så er ikke det nødvendigvis så
kjemperelevant i seg selv. Det relevante er hva de faktisk betalte. Har du dokumentasjon på det ? Jeg kjøper
ikke at disse betaler i samme grad som norskregistrerte kjøretøy. Langt i fra. Og hvordan ser fordelingen på
ulike land ut ? Hvordan er faktureringsrutiner og makt bak krav rutiner ?
Her bommer du. For det første betaler de ikke 403 mill. kr. For det andre så er kanskje en del av dette transport.
Så da fører dette til billigere transport inn i Norge. For det tredje blir Norge mer attraktivt for utenlandsk besøkende
og ferierende. Vi får inn da mer på hoteller, bevertning, butikker, kulturarrangement etc. etc. Faktisk er det nok
en vinn vinn effekt her. Vi tjener mer fra utlendingene med innfridd bompengegjeld.

De 25 % ekstra skyldes bare flere bommer og høyere takster. Og dette blir belastet folk flest. Det er nettopp
dette vi skal bli kvitt. Det koster ekstra, og gjeldsinnfrielse innebærer bedre lønnsomhet. Bedre konkurranseevne
og økt fremtidstro. Bedre konkurranseevne og økt fremtidstro kan dreie seg om veldig mye penger.

Nå er det viktig at Norge gjør de riktige tingene. Vi har så mye penger nå, at det blir feil å somle med å
bygge ut samferdselsinfrastruktur. Det må satses enda mer på viktig og lønnsom samferdselsinfrastruktur.
Det vil gi masse tilbake. Virkelig bygge landet.
Redigert 07.05.2019 kl 16:12 Du må logge inn for å svare
Yngvis
07.05.2019 kl 16:23 1859

Nå hjelper det vel lite å nedbetale gjeld oppstått i forbindelse med etablering av bommene ? Er ikke akkurat de kostnadene som foranlediger selve bompengene. Liker ikke bompenger og planlegger godt for å minimere disse, men tror ikke på julenissen.

Ikke rart Frp er desperate. 7,7 % oppslutning idag (Nrk /Aftenposten). Bare litt større enn MDG ?


https://www.nrk.no/norge/frp-sliter-fortsatt-_-7_7-prosent-oppslutning-pa-ny-maling-1.14541391
Redigert 07.05.2019 kl 18:48 Du må logge inn for å svare
Er_mi
07.05.2019 kl 20:46 1771

Hei Gratis lading, du leste kanskje ikke hele innlegget mitt? Lengst ned er det to linker. Den ene er til den mest detaljerte rapporten som finnes når det gjelder innkreving av bompenger. Den heter "Bompengeinnkreving i 2017". Regner med at tilsvarende rapport fra 2018 vil være ferdig straks, men frem til da så er vel dette grunnlagget det beste som går å få tag i. Her er den igjen: https://www.vegvesen.no/_attachment/2580830/binary/1310370?fast_title=%C3%85rsrapport+bompengeinnkreving+i+2017.pdf

Isteden for å drive med synsing så mener jeg det er riktigere og forholde seg til harde fakte. Er selv sivilingeniør og aksjeinvestor, så er kanskje litt utover gjennomsnittet interessert i objektive fakta, tall og kvantitative analyser. Har nå gått igjennom rapporten på nytt, og etter å ha brukt litt mer tid så må jeg faktisk revidere min tidligere analyse. Følgende blir kanskje mer oversiktlig og korrekt:

Totalt antal innkrevde bombenger i 2017 var 9,595 milliarder. Av disse pengene så kom 755 millioner fra utenlandsregistrerte kjøretøy. Dette er altså penger som er blitt inkrevd og innbetalt. Så selv om utenlandsregistrerte kjøretøy stod for 3,1 % av alle bompasseringer, så stod de for 7,7% av totale inntekter (regner med at dette beror på at de passerer flere dyrere bompasseringer, sammenlignet med med norske som ofte er pendlere med rabatert bompassering etc.).

I 2013 så var totalt antal innkrevde bompenger 7,162 milliarder, og av disse så var 335 millioner fra utenlandsregistrerte kjøretøy. Det vil si 4,7% av totale inntekter.

Så i perioden fra 2013 til 2017 så har penger innbetalt fra utenlandske kjøretøy mer enn dobblet seg. Det er ikke noe her som tyder på at bompenger årsaker mindre utenlandske kjøretøy på norske veier. Dette stmemer også bra med statistikk fra SSB og Norsk Reiseliv som viser til at antallet utenlandske turistovernatninger økte i 2017, og da spesielt campingnetter (hvilket jeg antar fremst er bilturister). Kilde: https://norsk-reiseliv.no/reiseliv-i-tall-og-fakta/

Ettersom prognosen for inntekter fra totale bompenger i 2019 er 13 milliarder NOK, så kan vi vel gjøre et konservativt estimat ved å bruke andelen på 7,7 % av utenlandske kjøretøy fra 2017, selv om det er rimelig å anta at denne andelen økt ytterligere. Dette vil da gi estimerte inntekter i 2019 fra utenlandske kjøretøy på 1 001 000 000 NOK, det vil si drøyt 1 milliard NOK.

Så, konklusjon;

1.) Det er lite som tyder på at mindre bompenger vil gi flere turister. dette grunnet at bompengene en turist betaler i Norge i forhold til kostnad for mat och overnatting er veldig lite. En senking av skatt på for eksempel mat, alkohol, tobakk og drivstoff vil da sannsynligvis langt større effekt.

2.) AS Norge/ den norske stat tjener altså drøyt 1 milliard per år på bompenger fra utenlandske kjøretøy. Dette er penger som altså strømmer inn til norge fra andre land. En "gratis" pengestrøm som vil forsvinne ved fjerning av bompenger. Disse pengene må jo da rimeligvis dekkes av nordmenn gjennom andre skatteinntekter og/eller økt bruk av penger fra oljefondet. Jeg tolker det som at du mener at disse pengene da isteden bør dekkes av økt uttak fra oljefondet. Og det mener jeg er en helt ok mening å ha, det eneste jeg ønsker er å forklare at Norge sannsynligvis vil gå glipp av rundt en milliard i året i inntekter ved fjerning av bomavgifter. Så du må nok dessverre kjøpe at vi får en ganske mye penger fra utlandet på bompenger, men det er helt greit og ikke en motsigelse til dette å mene at vi nordmenn heller bør betale disse pengene ur egen lomme (for eksempel gjennom uttak fra oljefondet).

Forøvrig så er jo hovedargumentet får å ha et system med bompenger (et som system som ikke er unikt for Norge, uten er ganske vanlig rundtom i verden), at det går mye raskere å få byggd ut dyre infrastruktur prosjekter. Hvis man kan finansiere et prosjekt med 50% bompenger, så trenger man ikke like mye penger fra politkere rett og slett. At det tar lang tid å starte og bygge ut prosjekter er som regel på grunn av at det tar lang tid for politikere å bli enige, og i mellomtiden er det valg, og nye politikere kommer inn. Et nødvendig vondt i et demokratisk og åpent samfunn. Si man skal bygge en bru til 800 millioner. Uten bompenger må da politikere bli enig om at man faktisk er villig til å bruke 800 millioner av budsjettet til dette. Da er det mye enklere for disse politikerne å bli enige om å kun bruke 400 millioner fra eget budsjett, og la de resterende 400 millionene dekkes gjennom bompenger. Litt som når en skal kjøpe bolig; det er mye enklere og vil nok. gå raskere å få seg et hus om man kun trenger 15% kontant plus boliglån, isteden for å måtte legge 100% kontakt på bordet for boligen.


En negativ aspekt med bompenger å andre siden, er jo da at det å ha et system for bompenger i det hele, koster penger. Så en bru til 800 millioner vil kanskje koste 900 millioner totalt med alle kostnader inkludert for bomsystem. Men det er jo som med alt- hvis man ikke kan betale 100% cash med en gang, så kommer det ekstra kostnader i noen form (for eksempel renter). Men det går ikke raskere å få gjennomført ting ved å hele tiden måtte spare ihop 100% kontantinnsats før man kjøper noe.

nordnes
07.05.2019 kl 21:28 1741

Her i Bergen er det Bompengepartiet som gjelder... Frp har mistet troverdigheten, de skylder på alle andre for bompengene. Snålt blir det når Sylvi Listhaug i Drammen på 1 mai beskyldte minipartiet Rødt og Bjørnar Moxnes for alle bompengene som er innført. Hun burde heller minnes på at Frp ble ti ganger så store (ved forrige valg) hvor Frp fikk både finansminister og samferdselsminister. Frp bør også påminnes at finansminister/ samferdselsminister ofte stiller krav til bompengefinansiering når det skal bygges nye veier. Da kan ikke partiet løpe fa sitt ansvar når det gjelder bygging av alle bomstasjonene.
07.05.2019 kl 22:00 1720

Det er ikke lett når det er så mange meninger om bompenger. Økonomene sier at vi må ha bompnger, mens menigmann ikke
vil ha bompenger. Hva Listhaug angår, så er det eldrepoitikk hun skal styre, ikke bompenger. Det nytter ikke at menigmann skal bestemme hva statsrådene skal mene. Det må legges opp til en helhetlig politikk.

Jeg kan ikke bruke tid på å lese alt dette her.
Finner dette utdraget :
Det er større forskjell mellom
norske og utenlandske i takstgruppe 2 for de som ikke har avtale. For disse betalte kun 63
prosent av fakturert beløp for utenlandske kjøretøy, mens for norske var betalingsgraden 90
prosent.

Poenget er at mye av disse 770 mill. er nok for for nyttetransport. Tunge kjøretøy som betaler mer pr. kjøretøy.
Så det er nok Ola og Kari som i stor grad betaler dette.Det er klart at for turister blir Norge noe mer attraktivt uten bompenger.
Og et lavere kostnadsnivå i Norge som fremproduserer da billigere varer og tjenester.
Turister kommer pr. fly og båt også. Og pr, buss og tog.

Hovedpoenget i denne saken er at 100 mrd. bytter konto. Og dette av kanskje 1800 mrd. som har kommet inn ekstra.
Fordi noen i Norge hjalp Trump å vinne valget. Det var 75000 stemmer i 3 stater som dro han over toppen.
Staten har netto tatt ut penger de senere år. Dette må plusses på avkastningen.
Norge som samfunn vil tjene penger på å la 100 mrd bytte konto.
Og lignende har blitt gjort før da man innfridde gjelden til Gardermobanen.
Gardermoen har pga. Flytoget europas høyeste kollektivandel. Og G. er er ferd med
å bli Nordens største flyplass. På dette casher Norge inn. Det var lønnsomt å innfri
gjelden til Gardermobanen.

Ikke hør på disse økonomene Stella. Dette er PK-greier.
Å innfri bompengegjeld er en lønnsom manøver for Norge.
07.05.2019 kl 23:29 1669

Jeg tror på Hegnar fordi bompenger vil gå utover så mange, barnefamilier som skal frakte barn til barnehager og skoler, ungdom som skal trene må fraktes lange veier, da treningslokaler gjerne ligger i sentrum. Alle kan ikke eller bor ikke sentralt og må på jobb,
i det hele tatt vil bompenger ta en stor del av økonomien til en familie.

Hadde han leder på dette i FA ?
Ja, folket vil at bompengene tas vekk. Vi har også råd til det.
Det har dessuten kommet inn uventede ekstrapenger.
Og det bedrer faktisk kostnadsnivå, konkurranseevne (sårt tiltrengt) og fremtidstro.
Videre lønner det seg, fordi det koster ekstra å drive med bompenger.
Veien
08.05.2019 kl 12:21 1573

https://www.dagbladet.no/kultur/ansvarligheten-i-norsk-samferdselspolitikk-forvitrer/71050822

Dagbladet hykler, villeder, lyver og underslår. Dagbladet trekker Norsk Transportplan inn i dette. NTP er en
12 års plan 2017 - 2029. Og omfatter mye mer enn bare vei. Pga. at Norge er et langstrakt og kupert land
med mye fjell, dype fjorder og innsjøer, så er ikke alle veiprosjektene ute i distriktene samfunnsøkonomisk
lønnsomme. Men i et NORGE SOM HELHET perspektiv, hører flere av disse veiene med. Det ble sagt ved
Transportplanens lansering at den måtte sees på som en ønskeliste.
Allikevel fins mange store, viktige og samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter der. Det er også et forhold
hvor mye vei, toglinje, kai, rullebane osv. man evner å få for penger. Til hvilken byggetid, designkvalitet og
byggekvalitet ellers.

Det enstemmige landsmøtevedtaket til Frp går ut på å bruke 100 av 950 uventede milliarder siden nyttår,
på å innfri gjeld, som vil ha positiv betydning over det ganske land. Det er patetisk å se hvordan avisen vrir,
vrenger, fortier og lyver rundt dette. Det har kommet inn helt uventede merinnntekter. Det er derfor godt om
rom for å flytte på 100 mrd., og det vil bli gjort. Det er grunn til å minne om at om Dagbladets propaganda
tidligere hadde ført frem, hadde Norge gått glipp av mesteparten av disse 950 mrd, og i tillegg gått glipp
av omlag 1000 mrd.til i perioden nov. 2016 - 31.12.2018. Så det Dagbladet driver med her, er den verste
løgn- og misvisningsorgie vi har sett på lang tid.

Kommuner må hverken kutte i utgifter eller ta inn mer skatt. De 100 milliardene kommer fra bare en liten
brøkdel av helt uventede milliardinntekter den senere tid. En liten brøkdel !
Redigert 08.05.2019 kl 12:31 Du må logge inn for å svare
Thinky
09.05.2019 kl 10:01 1518

https://www.dagbladet.no/nyheter/giske---usosialt-raja---flar-folk/71055563

Her ser vi at de andre partiene nå begynner å skjønne tegningen. Ingen trodde
på det, men dette fornuftige og realistiske vedtaket kommer til å bli gjennomført.
Til glede og gavn for land og folk.
Redigert 09.05.2019 kl 23:34 Du må logge inn for å svare

Innføre en idiotavgift og belaste felleskassen for inndekningen.

Carl Ivar burde vel holde munn når det gjelder vår oljeformue. I sin tid ønsket han å selge oljen vår for 10 milliarder. I dag har vi nesten 9000 milliarder i oljefondet, det er jo bra, Differansen mellom det Carl Ivar ville selge oljen vår for, og det oljen har betydd for Norge i kroner og øre er intet mindre er gigantisk.....

Når det er sagt, selv om pengeplasseringer, aksjekurser og eiendomisnvesteringer har gitt særdeles positiv avkasting i år, er det intet tre som vokser inn i himmelen. Og jeg tror det er greit å ha en buffer i fremtiden da det blir færre som er i arbeide, og stadig flere som mottar pensjoner, eller trygd.
09.05.2019 kl 23:19 1426

Enig med Brumlemann, vi har vært utrolig heldige i Norge som har hatt olje å selge. Bare den ikke nå får godhetstyrannerne
til å overbefolke landet med lykkejegere. Da vil sparingen vi har hatt ødelegge landet. Godt vi ikke vet.
Thinky
09.05.2019 kl 23:51 1404

Fondet er nå 9135. Så det er bare 100/135 av det du ikke vet om brumlemann. Dvs. noe å ikke snakke om for deg i det hele tatt.
Og ellers snakker du om noe minst 40 år gamle greier som bare var noe som såvidt ble luftet.

Helt enig. Først bygger Frp bomstasjoner og sier samtidig de er imot bomstasjoner. Karl ville selge oljefondet tidligere og fordele pengene til innbyggerne. Et par hundre tusen til hver. Nå er verdien vanvittig mye mer. Bompenge motstanden er det andre som har fått i gang og nå ble det synlige resultater. Da vil gjerne Frp ta æren for det.
Ikke rart at partiet mister støtte.

skjønner ikke hva du mener Thinky,
Ok i dag er fondet på 9130, så i løpet av dagen har det tapt 5 milliarder https://www.nbim.no/en/the-fund/market-value/
Poenget mitt var at Carl Ivar var den siste som burde uttale seg om hva vi skal gjøremed oljepengene, Differansen mellom 100 milliarder og 9130 milliarder er 9030 milliarder. Snakk om skivebom. Selv om det var 40 år siden Carl Ivar foreslo å selge oljen vår for 100 milliarder...?
Redigert 10.05.2019 kl 09:35 Du må logge inn for å svare

Jeg tror ikke vi kommer utenom litt bompenger. Det er snakk bare snakk om hvor mye man skal betale.

Dette er penger som altså skal tas ifra oljefonnet. Det betyr mindre penger til helse - og omsorgssektoren. Så vil sikkert noen si at man ikke kan sette disse gruppene opp mot hverandre. Selvfølgelig må vi det. Politikk handler om prioriteringer.

En bekjent av meg vil ha avgiftene helt fjernet. Han er en av disse småbarnsforeldre som alltid føler seg som et offer. Hver gang. Sannheten er at han tar minst to ferier i fjerne land pr. år sammen med familien. Han bor videre i et relativt stort hus hvor det ikke er spart på noen ting når det gjelder innredning og møblement. Men synd på han er det selvsagt fordi han må betale bompenger istedenfor enda en utenlandstur. Alle vet at helsesektoren kunne trengt mer penger. Her lar vi folk dø fordi medisinene er for dyre for enkelte sykdommer. Gamle på aldershjem får lunkne pølser og potetstappe på julaften. Dette er så hjerteskjærende at det er til å bli dårlig av. Viktigere at rike mennesker skal bli sydd puter oppunder armene. For den vanlige mann som det stadig snakkes er egentlig rik. I verdenssammenheng er han styrtrik.


Hva med køene? Har motstanderne tenkt på det. Bortfall fra bompenger vil føre til at flere kjører bil og færre tar kollektivtrafikk. Ivertfall i stor nok grad til at køene vokser.

Og hva med klima? Er dette bare spill for galleriet? Flest mulig mennesker over til biler er slett ikke hverken klimavennlig eller miljøvennlig.

Jeg kan være enige med noen av de som blir rammet. Bompengeavgifter kan bli for høye. Dog har vel de færreste årlige utgifter på over 10-15 tusen til dette. Dette dekker ikke en sydenferie engang.

Klima, miljø, syke og gamle blåser vi i. Bare se innenfor mental helse. Flere og flere selvmord i et kynisk samfunn.

Kom igjen. Jeg forventer meg mange angrep.
Redigert 10.05.2019 kl 10:01 Du må logge inn for å svare

Argumentet med at vi skal ta penger fra turister ved å kreve bompenger av dem er jo latterlig. For det første så holder 80% av turistene til i byer og benytter seg av kollektivtilbud som buss, tog og bruker fly for å komme seg rundt til distriktene. For det andre så utgjør de i beste fall en promille av all bompengeinntekt til staten. Bompenger hindrer norske familier i å delta i samfunnet. Det skaper splittelse, og større avstand mellom de "rike" (som ikke bryr seg om hvor mye de må betale i bompenger) og de "fattige" (der bompengeutgifter ofte utgjør 10-15% av månedlig inntekt).
Redigert 10.05.2019 kl 10:37 Du må logge inn for å svare

Du skjønner åpenbart ikke hvordan innføring av bompengestasjoner foregår i Norge. Det har ingenting med hva FrP sier de vil oppnå, men at bompengestasjoner vedtas LOKALT, altså av alle mulige parti som er ledende i kommunene rundt i Norge. Dette sendes deretter inn til Stortinget der FrP er det partiet som oftest stemmer imot forslagene. Dermed blir FrP sin politikk "overkjørt" av andre. Hadde FrP kunne gått ut lokalt i hver kommune og bestemt, så hadde nok vi ikke sett dette antallet bompengestasjoner som vi har i dag. Dette VET selvfølgelig de andre partiene, og de utnytter situasjonen med å klandre FrP for å være de som innfører bompenger.
Redigert 10.05.2019 kl 10:40 Du må logge inn for å svare

Argument for bompenger:
1. Det hindrer trafikkøer i storbyene - mindre forurensing
2. Det sørger for at nye veiprosjekter kan iverksettes hyppigere enn uten bompenger
3. Det gir sterke insentiver til å benytte kollektivtilbud i storbyer, som T-bane, trikk/bybane, tog, buss osv.

Argument mot:
1. Det skaper større skille mellom de rike og de mindre rike
2. Det gjør "de mindre rike" i stand til å delta i sosiale aktiviteter som krever at man benytter bil, som idrettsaktiviteter for barn.
3. Det gir lavere kjøpekraft generelt, og treffer de mindre rike mye hardere enn de rike. Dette burde gjøres om med bruk av digitale løsninger, som er HELT tilgjengelig i dag, der man ved fakturering kan koble faktura til skattemeldingen for hver person, og regulere takstene opp eller ned avhengig av årsinntekt.
4. Det skaper splittelse og økt uro i samfunnet

Mitt forslag: Som nevnt i pkt. 3 under mot-argumenter. Sette variable takster avhengig av inntekt. De rike skal betale større andel enn de fattige, akkurat som vanlig skattepolitikk på inntekt. Skatt er en utgift, akkurat som bompenger, som skal finansiere statlige tiltak (her infrastruktur).

Angående Carl I. Hagen sitt forslag: Det vil gi insentiv til andre sektorer som helse, eldreomsorg og utdanning til å kreve samme "kompensasjon". Hvorfor ikke finansiere alt underskudd/gjeld i Helseforetakene med samme løsning? Vi har like stort behov for nye og flere ressurser innen disse områdene, ikke bare infrastruktur. Om 4 år kan statlig gjeld tilknyttet helsesektoren være det dobbelte enn hva det er i dag, og samtidig kan oljefondet være 12.000mrd NOK. Da vil andre sektorer i "knipe" også kreve tilsvarende finansieringsløsninger. Dette var ikke hensikten med oljefondet som skal være en "sparebøsse" i evig fremtid som sikrer norsk økonomi i dårlige tider.

Helt enig med deg. Det er ikke synd i noen egentlig, men helt klart ingen sympati til de med 500k+ i årsinntekt som ikke vil betale 1-2000kr i mnd i bompenger. Spesielt de med over 800k+ i inntekter - hvor mye påvirker det deres kjøpekraft å måtte betale 3000kr i mnd og de med lavere inntekt heller ned mot 1000kr? Kanskje man da innser at det er mer fornuft å bruke de ekstra 1000kr i mnd på å finansiere velferd i samfunnet, enn å kjøpe den ekstra dyre middagen på restaurant i mnd sammen med kona for 1500kr? Eller to ganger kjøpe en litt billigere vin til 180kr, enn den til 600kr? Eller en hytte uten 4K 70" flatskjerm på hytta og heller en 60"? Noe synd er det ikke i oss nordmenn, og spesielt ikke de mange av oss med god inntekt. Selv har jeg årsinntekt noe over snittet i Norge, og har null problemer med å vri om noen få innkjøp for å betale noen ekstra kr i bompenger - det hadde jeg gjort med glede.

Topofthehill

Hvor har du det fra at 80 % av turistene kun reiser til byene? Hvordan synes du det matcher med offisielle tall?

«2017 var nok et rekordår for norsk reiseliv. Over 50 prosent av turismen var i de fire sommermånedene, og stort sett konsentrert om Fjord-Norge og Nord-Norge».

Lofoten har f.eks. blitt dit «alle skal» Nordnorge har i det hele tatt blitt veldig populært. Og stadig er det masse besøk til Vestlandet. Selvsagt er det mange som drar kun til byene selv om vi ikke kan matche deres egne bygninger og kunst. Nei, det er natur de først og fremst kommer for, selv om den er i full ferd med å bli ødelagt av vindmøller , veier og hyttebygging.

https://www.vg.no/reise/i/EoAB1K/norges-mest-populre-reisemal
Redigert 10.05.2019 kl 11:08 Du må logge inn for å svare

Jeg skjønner veldig godt John Fredriksen, Torstein Hagen m.fl. som har flyttet fra
dette galskapens land. Her er det så mye hull i hode politikk at det holder.

Hvor er bomstasjonene da? Er de lokalistert ute i Geirangerfjorden, i Lofot-alpene eller på Preikestolen? Nei, de er i aller høyeste grad plassert rundt storbyene og i enkelte mellomstore byer. Det eneste turistene bidrar med er penger til turistbuss-billetter, flybuss, taxi og diverse. De tar seg dagsturer ut til disse lokasjonene - ellers er mange ombord på store cruise-skip hvor de legger igjen null kr som kan relateres tilbake til infrastrukturbygging i Norge. De betaler skyhøye priser for å fly til Lofoten, Tromsø og Bodø. Poenget mitt er at å ha bomstasjoner for å melke penger ut av turister ikke er et argument for å beholde bompenge-løsningen som vi har i dag. Om det er 80 eller 50% som oppholder seg i distriktene er ikke det viktige her. Det finnes flust med andre argumenter for å øke og tiltrekke turisme til Norge siden det bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser i turistnæringen, men ikke økte bompenge-inntekter.


Nå betaler «alle» utlendinger bompenger
Publisert: 12. april 2016 Av Mark Berger

Før obligatorisk bombrikke ble innført var det nesten to av tre som ikke betalte. Nå betaler så å si alle.

– Regjeringens offensive politikk mot utenlandske transportører som ikke betaler bompenger, har gitt svært gode resultater. Etter at vi innførte obligatorisk bompengebrikker for tunge kjøretøy, betaler nå 97 prosent av de utenlandske transportørene fakturaene sine, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olseni en pressemeling.

«https://vegnett.no/2016/04/na-betaler-alle-utlendinger-bompenger/«

Dette er penger, masse penger, vi taper ved fjerne bompenger. Det er ikke akkurat få utenlandske vogntog på norske veier. De kjører ikke rundt og rundt i byene. De sliter enormt på veiene og vi sitter isåfall igjen med vedlikeholdskostnadene.
Redigert 10.05.2019 kl 13:22 Du må logge inn for å svare

Man trenger ikke være visjonær for og forstå dem. Ufattelig hva et folk er bekjent av å lede seg. Hver fjerde år (før var det hvert tredje,) men før heltekrigen staten etterpå var med i innførte de et jubelår, for seg selv og alle sine egne som i antall alltid siden, har vært den gjeldene frekvens (4 år) Der går folket til valgurne, hvor de ved hver avstemning regelrett trygler, om å få utslette seg selv.
Redigert 10.05.2019 kl 14:28 Du må logge inn for å svare