Norge har da ingen økonomi? Som koloniene i Afrika


overlever vi med å selge råvarer.

Befolkningen blir eldre. Arbeidsstokken krymper - dere må få flere folk i arbeid. Det er flere i Norge på sykepenger enn i andre land. Dette er et problem. Vi ser dette fra mange innfallsvinkler. Vi tror noe må gjøres her. Svada

https://www.nettavisen.no/okonomi/imf-norsk-konomi-vekker-internasjonal-oppsikt/3423680917.html

Jensen sier videre at hun er enig i at det blir nødvendig å stramme inn velferdstiltak. På spørsmål om det er klokt av regjeringen å bruke mer oljepenger, er Miniane ganske tydelig.
- Innenfor regelen legger vi oss ikke opp i hvordan pengene brukes. Om Norge vil bruke 10 milliarder på egg eller 20 milliarder på vin, er det samme for oss. Men hold dere til regelen! Fregatten sorti øker BNP, men øker det veksten? Jeg bare spyr

Verdensbanken, WTO, IMF og andre finansielle organisasjoner er bare skalkeskjul for å fremme agendaen til de rike. De forsøker å fremstå som gode hjelpere som er opptatt av å redusere fattigdommen. Dette er en del av propagandaen som gjør at befolkningen i vestlige land aksepterer hvordan den tredje verden blir grovt utnyttet. Når man bidrar med økonomisk støtte så ser dette veldig bra ut på papiret. Det er samtidig en utmerket anledning til å få bort oppmerksomheten fra andre ting som skjer.

http://www.ertresvaag.net/


Den såkalte Troikaen, bestående av EU, Den europeiske sentralbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF), bestemte at det skulle opprettes et fond som skulle stå for salget av nærmest alt som kunne ha verdi i Hellas. EU=Jøder, ECB=Jøder, IMF=Jøder
https://e24.no/makro-og-politikk/slik-tappet-goldman-sachs-den-greske-statskassen/20161026

Den britiske EU-avstemningen for en uke siden har medført usikkerhet som nå utgjør den største faren for verdensøkonomien, mener Det internasjonale pengefondet IMF. Christine Lagarde. Hun har selv mye å stri med. http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2017/02/Tidligere-IMF-sjef-doemt-til-fengsel-for-underslag
http://www.aftenposten.no/verden/IMF-Brexit-storste-trussel-mot-verdensokonomien-585861b.html
http://www.nettavisen.no/nyheter/--hadde-seg-med-atte-kvinner-samtidig/8537788.html
lave renter er fint å ha, men de går opp igjen sier Christine Lagarde. Og da synker prisen på boligen.
https://www.nrk.no/norge/lagarde-advarer-norske-familier-mot-hoy-gjeld-1.13000905
http://www.nettavisen.no/ipad/3423139081.html
http://www.tv2.no/a/4063449

IMF overlever på innsamlet og tigget midler. Dette låner de ut til høy rente. (Til fattige stater og folk. Se til Argentina et land fra naturen hånd søkkrik, men fullstendig ødelagt av udugelig politikere, økonomer og bankfolk) EU og USA er ikke hakket bedre. Det søppelet vi selv holder oss med, vi er jo i en divisjon for seg selv.

En fengselsplass koster et sted mellom 3-4000 pr døgn. Det utgjør kr 90 000.- til 120 000.- pr mnd. Med milliardene innbetalt i EØS kontingent blir vi tilført fri flyt av andre staters drit og skit med fryktelige følgeskader. Det er ikke uten grunn vi var i ferd med å bli DLD overvåket der vi nå er inngjerdet via Schengen. HMK m/familie må ha 460 millioner, om ikke en milliard for å overleve her i kongerike sitt, fra et år til et annet.

Hva resten koster her i kongeriket, det er priset slik at ingen i spør etter det på noen steder av kloden, om ikke kongedømmet demokrati og folkestyret i forkant har betalt milliarder i form av U-hjelp. FN kontingent. EØS til EU og NATO med Oppgjør midler etter simpelt mengdesalg av felles eide råvareresurser. Det er ikke den menneskelige intellekt (på norsk) eller nordmenns arbeidsinnsats som har gjort staten, men ikke borgeren nordmenn rik. Høykostland + Råstoff eksportør = idiotstat i alle oppgående investors bevisstheter slik koloniene i Afrika ellers er kjent for.

Av tiggete og innsamlete midler låner IMF (det internasjonale pengefondet,) ut penger til rente, hvor landene som tar imot denne lånte rente giften (for å betale renten) blir pantsatte og drukner i rente gjeld og utarmes. (Skaper gjeldsslaver som deretter blir gjeldsoffer, bankkrisen Kåre og Gro griseriet i norsk politikk.) Og Slik som klovne-riket Norge ble mellomkrigstiden før den store helte krigen 1940-45 definert som Det nedrige folkebedrag. A. Øverland. Nedrige = nedre rike til. Kongeriket folkestyre og demokratiets til nordmannens plass i en globalisert verden blant menneskeheten.


World Economic Forum er tross alt en interesseforening for verdens 1000 rikeste selskaper, og taler sine medlemmers interesser. Våre eks politikere løper etter smøremilliardene fratatt all oss øvrige, som de tildeler EU. FN og øvrige organisasjoner for egne fremtidige toppjobber skattefritt i de samme fora. 100 tall milliarder årlig blir tildelte det internasjonale pengefondet IMF i kontingent, men hvem betaler det hele? Ingen andre enn oss selv.

Med konfiskerte skatt/avgift offentlige midler finansieres World Economic Forum. FN. IMF. EU. EØS. NATO. WEF. Eks Verdens økonomiske forum, er en ikke-statlig ... 1000 av de største foretak i verden, som med sine medlemsavgifter finansierer driften. Slik som IMF - IMF-vurdering av norsk økonomi og finans¬ve¬sen: Nord¬menns gjeld er blant den høyeste i verden Norske husholdninger har en gjeld på 220 prosent av sin disponible inntekt, og er i verdenstoppen - etter mange år med høye oljepriser og lave renter, konkluderer IMF.
http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2015/09/09/194871273/nordmenns-gjeld-er-blant-den-hoyeste-i-verden


EU og Det internasjonale pengefondet (IMF) har konvertert spekulantenes (u)gjerninger. De sitter og mesker seg med kaviar når skolebarn i Hellas faller om på grunn av sult. "Den massive redningsaksjon til fordel for finanskapitalen er på den jevne grekerens bekostning. Dette " skjer samtidig som Norge og andre land vil innføre "frihandelsavtaler" som vil gi multinasjonale selskap rett til å saksøke hvem det måtte være, om landene innfører lover som kan medføre mindre fortjeneste til dem selv. Demokratiene overfører makt fra demokratisk valgte organer til de lukkede styrerom. John Adams


DET INTERNASJONALE PENGEFONDET -
OG DETS FIRE PUNKTS FERD MOT FORTAPELSEN.

Det var som den berømte thrillerforfatteren Le Carré kunne ha beskrevet i en av sine bøker: Den geniale spionen kommer inn fra kulden, og mens han blir debriefet forteller han om grusomheter foretatt i navnet til en ideologi som har råtnet innenfra.

Det som til slutt fikk Stiglitz til å sette jobben over styr, var at verken bankene eller finansdepartementet i USA var villige til å skifte kurs da det så hvilke kriser og ulykker som politikken deres førte til - denne dans i fire fjerdedels takt rundt gullkalven. Når løsninger basert på fri markedsdannelse sviktet, forlangte IMF ganske enkelt mer av det frie markedet.

«Det er som i den mørkeste middelalderen», sier økonomen som har sett innsiden av systemet. «Når pasienten døde, mente de at de hadde avsluttet årelatingen for tidlig, mens han ennå hadde en dråpe blod igjen i kroppen.»

Kanskje det er på tide å fjerne blodsugerne.

https://forum.hegnar.no/archive/thread/2181096/view

Hvor mange ganger må en” svart” 1000 lapp beskattes og avgiftsbelegges før den blir Blenda hvit?

"Vi hevder at for en nasjon som prøver å skatte seg til velstand er som en mann som står i en bøtte og forsøker å løfte seg selv opp etter håndtaket." - Winston Churchill.

En partitro velger her i kongeriket Norge er det ikke noe problem med å få til å tro, at laksen er i treets topp og ekornet på havets bunn.

En beriker med EØS kameratene AP H KRF og FRP kan man si med psykiateren henvendt til pasienten. De har en forstand som en 7 åring, hvorpå pasienten repliserte. Er det lenge det?

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2366482

En norsk økonom/bankmann sitt sorti. En muslim i Vatikanet blir knertet i god tid før fredagsbønnen, men det vet dere vell?
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Qo9LRP/slik-blir-rettssaken-mot-svein-ludvigsen

Vatikanets finansminister.
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/1k1xjl/kardinal-voldtok-korgutter-doemt-til-seks-aars-fengsel

Hva holder liv i NAV? Kan någon i Norge titulera sig ekonom? Ni har ju inga riktiga industrier, bara saker ni hittar i skog och mark samt pyramidspel iform av finansbolag som skojjar med folk. http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel523741.ece
Norge har mengder av, og utdanner stadig flere økonomer, men Norge har jo ingen økonomi?
I vår etterkrigshistorie er det mange myter om norsk økonomi, gjerne med skjønnmaling, men de fleste er skapt for å dekke over feilslått politikk og politisk ansvar.
https://www.document.no/2017/05/30/myten-om-eldrebolgen/
Spesielt gjelder dette folk fra Afrika og vestlig del av Asia. Eksempelvis har de som har fått asyl her i landet, rett til alderspensjon basert på full trygdetid. https://www.document.no/2015/07/26/pensjonssystemets-svekkelse-et-velferdsran/

Bompenger er midler krevd av "netto midler" og slår grusomt ned i den konto der er absolutt minst. Klovneriket er så skakk-kjørt, at hadde ikke nordmenn fått lån i banken, ville de ikke hatt råd til å gå arbeid (Buss/bensin.) Men dette kalles altså for stat. Våre nye landsmenn bor ikke lenge i kongeriket før de kategorisk beskriver Norge og nordmenn som: «White trash democracy» et papirhelvete som de kaller et sosialdemokrati. "Finne på folket. Kontroll, skjema og papirfolket", som fant noe” olje” (mulig den siste ivertfall for dem selv). De betegner den norske staten, som en statlig stinkende kloakk. Og det norske folk som henholdsvis tullinger og idioter, det er attesten vi får.
Redigert 08.05.2019 kl 06:49 Du må logge inn for å svare

Å vente på en markedsstyrt kræsjlanding.
Flere hundre sies opp, mens lavtlønte østeuropeere flys inn. Ingen lokalt ansatte i produksjonen. Ingen lærlinger. De fagorganiserte forsvinner, sa Moxnes, https://www.aftenposten.no/norge/i/4qW7dg/Bjornar-Moxnes-ba-Siv-Jensen-hjem-til-sin-kronisk-syke-mor?xtatc=INT-40-%5B5%5D


De som tror at eksponentiell vekst kan holde på til evig tid må enten være fullstendig gal eller en økonom." Albert A. Bartlett, fysiker. Norge har flust opp av begge deler.
Finans tilsyn Norge bekymrer seg for gjelden folk har påtatt seg, men det er jo denne gjelden som har besørget boligpris-gjelds-veksten.
Svakheten ved pengesystemet i praksis. Det må stadig utstedes nye rentebærende lån for å kunne betale renten på de gamle lånene. Hvis ikke det allerede er nevnt ovenfor, så er det en forenklet versjon historien om de to som strandet på en øde øy hvor den ene var en bankmann som hadde en tier i lomma. Den andre spurte om å få låne tikroningen. Ja, svarte bankmannen, men jeg skal ha 10 % rente (det var kun den ene tikroningen på øya).


Friheten din er det banken, på oppdrag av staten som bestemmer. Når man betaler gjeld med gjeld - uten mulighet for noensinne at å betale det tilbake - så er man vekselrytter. Der må etterhånden være basis for en ny betegnelse: "Boblerytter". Stater, nasjonalbanker og andre finansinstitusjoner lager en ny boble for at å maskere den tidligere - men nu imploderende - boble. Det bli ikke en ende med smerter - men smerter uten ende. epn.dk - Økonom: Det hele går galt igjen se til USA http://www.boligdebatten.dk/generelt/10046-okonom-det-hele-gar-galt-igen.html
Friheten din, det er det ikke bonden, men "banken" som på oppdrag av staten (Det Grunnlovens § 1 første linje innskrenket folkestyret og kongedømmet Norge) som bestemmer.

Hva penger er, og hvordan kriser skapes. Tall på et ark + rente. Hvordan pengemengden kan minke. Da må man først forstå hvordan «pengene» fikk sin eksistens i utgangspunktet. Det skjer ved utlån, enten det er penger fra sentralbanken (kontanter), eller kreditt fra bankene. Penger er i all enkelthet et gjeldsbevis og ved hver nedbetaling av lån vil derfor penger "forsvinne". Men fordi nye lån stadig må tas opp (vekselrytteri var forbudt, men er nå lovlig) er ikke endringene så merkbare med mindre det skjer noe dramatisk som ender balansen mellom disse to faktorene. 90 % om ikke 180 av pengemengden vår er kreditt fra bankene, som forårsakes med inflasjon/deflasjon av politikeren med banksystemet staten er bekjent å holde seg med. Kun 3-4 og ikke 10 % av 100 er den frihet 99 % er politisk råttenskap som pågår for åpen scene https://no.wikipedia.org/wiki/Deflasjon
Fiat-penger og inflasjon https://liberalismen.no/hva-er-egentlig-penger/

Puta1n
11.05.2019 kl 14:33 324

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/w1KeA/slik-haandterer-europa-tiggerne

"En undersøkelse viser at seks av ti nordmenn ønsker et tiggeforbud."

De 4 av de 10 er jo de største tiggeren, av oss alle..............