Boligbehovet i Oslo er ikke 5000 årlig.


Det er behov for 5000 ferdigstillelser i året i Oslo sier Boligprodusentenes forening. Javel? Fakta er at det aldri noen gang (siden 1993 sier SSB) har vært ferdigstillt 5000 Oslo-boliger i løpet av et år. Ikke engang da folketilveksten var på sitt aller sterkeste etter EU-utvidelsen. Hvorfor i alle dager skal man øke boligbyggingen i Oslo til 5000 per år etter at befolkningsveksten har falt? For tiden er det historisk høyt nivå på byggingen i Oslo, samtidig som befolkningsveksten er moderat eller lav:

FERDIGSTILTE BOLIGER I OSLO (KILDE SSB)
1993 1111
1994 1343
1995 1908
1996 1087
1997 1435
1998 1031
1999 1578
2000 1059
2001 823
2002 1406
2003 1549
2004 3579
2005 4049
2006 3964
2007 3808
2008 2557
2009 3470
2010 2288
2011 1449
2012 3973
2013 3332
2014 3359
2015 2090
2016 2452
2017 2687
2018 4241
Iz
07.05.2019 kl 12:46 1465

Dette var interessant.
wibesen
07.05.2019 kl 18:06 1389

Hvor mange boliger er revet i periodene?
Hvor mange beboere pr bolig i periodene?
Hvor mange uregistrerte innvandrere er det i Oslo?
Har du statistikk på dette?

Det hadde vært interessant :)
wibesen
07.05.2019 kl 18:15 1382

Det påstås fra polakken selv at uregistrerte arbeidsinnvandrere som jobber svart er like høyt hvis ikke høyere en de som er registrerte...de bor et sted de også.

Riving og omdanning fra næring til bolig er omtrent på samme nivå sier JL Andreassen. Vet ikke om det stemmer. Usikkert dette med beboertetthet, men høy innvandring og høye studenttall i perioden 2007-2017 tilsier at beboertettheten gikk litt opp, og kanskje går litt ned nå. Nå er det masse ledig plass i kollektiv i Oslo, selvom det er midt i semesteret.

Illegale innvandrere tror jeg det er færre av nå enn for 5 år siden, mest på grunn av at krona er så svak. Mye triveligere sørover i Europa. Synlig færre Rom-folk enn 5 år tilbake også.
wibesen
07.05.2019 kl 18:31 1359

Da vil jeg å anbefale deg å ikke være så bastant, når du ikke har alle fakta på bordet, det er mange variabler som ikke fremkommer i statistikk. Godt ment :)

Wibesen, jeg vil anbefale deg å ikke karakterisere andre (påstanden om at jeg er «bastant»), og heller forsøke føre saklige argumenter. Godt ment :)
wibesen
07.05.2019 kl 22:22 1221

Headingen din er bastant, på et komplisert spørsmål. Hvis du ikke klare å ta selvkritikk på det, så ønsker jeg lykke til videre og avslutter med det..

Men wibesen, har du noen synspunkter på boligbehovet i Oslo?
Puta1n
08.05.2019 kl 00:39 1133

Ingen som teller ønskes leid annonser på Finn.no?
wibesen
08.05.2019 kl 06:58 1076

Når jeg ser på regulerte tomter innenfor bygrensen tror jeg det kommer til å bli et enormt underskudd på boliger. Ca halvparten av det som er regulert ligger på ukurante steder uten infrastruktur klar og det vil ta lang tid å få på plass. Anslår at det er 10000 boliger som vil bli bygget de neste 3-4 årene i Oslo, dette tror jeg er alt for lite. Jeg tror også tilflyttingen til Oslo vil ta seg opp igjen, det er store offentlige prosjekter som skal kjøres igang i Oslo de neste 5 årene og det vil være et stort behov for bygningsarbeidere og ingeniører. Å sette et tall konkret tall på boligbehovet er som å gjette været i sommer, håper dog på sol :)
Puta1n
08.05.2019 kl 08:36 1017

Det er mangel på frisører og sykepleiere i Oslo.

10000 boliger de neste 3-4 år kan kanskje tenkes. Kan også tenkes det legges opp til bygging i områder uten infrastruktur. Men, hvordan observeres et slikt underskudd av boliger som du beskriver? venteliste? rasjonering? kø? Kjenner ikke til at underskudd av et gode noen gang er observert i et fritt marked. Til og med billetter til Rolling Stones selges uten at underskudd oppstår. Prisen går opp høyt nok til at etterspørsel blir lik tilbud.
wibesen
08.05.2019 kl 09:46 958

Man får ikke bygge uten infrastruktur som vei, vann og kloakk. Dette er kommunens ansvar og der går det ikke akkurat unna. Utbyggere kan ikke og vil heller ikke bygge ut dette. Oslo kommune må få opp tempoet på reguleringsprosessen og riksantikvaren må få mindre makt, det er det eneste som kan øke tilbudet. Og utbyggeren må få bygge det som etterspørres, les 1 og 2 roms leiligheter. Etterspørselen er der, men de bor hjemme hos mamma til de blir 30 år.

Wibesen, Synes ikke tydelig i SSB tallene at færre unge har kjøpt. Men det kan godt tenkes det er en riktig beskrivelse for nær framtid. Rasjonellt å vente litt med boligkjøp nå. Smertefullt å fange fallende kniver.
wibesen
08.05.2019 kl 21:55 777

Kjøp deg en gjennomgående to roms rett utenfor ring to, med god planløsning, umiddelbar nærhet til kollektivtrafikk, over tredje etasje, solrik balkong, soverom vendt mot stille bakgård, med bad og kjøkken nyere en fem år, med slitene gulv og vegger som du pusser opp selv med lys 1-stavs parkett og nøytrale farger. Carl Berner, Rosenhoff og Tøyenparken er mine stalltips, her kommer det til å skje mye de neste fem årene.

Takk for stalltips. Synes som at ganske mange andre har fått liknende stalltips, og at slike objekter er svært høyt priset i utgangspunktet.
wibesen
09.05.2019 kl 06:08 654

Virker som du har bestemt deg :) Lykke til!

Har forsåvidt ikke bestemt meg for noe. Har heller ingen spesielle ting å avgjøre for tiden. Jeg mener egentlig bare at det er unødvendig å bygge Oslo by istykker. Klok og sakte utbygging med høy bokvalitet tror jeg er bedre enn hurtigst mulig boligvekst i hovedstaden.