I det kommende statsbudsjettet.


Er det rom for å kutte mye på utgiftssiden. Det bør kuttes de fleste steder.
Det er uhørt at når Sverige bruker 100 NOK pr. innbygger, så bruker
Norge nå godt og vel 280 NOK pr. innbygger. Dette pga. at den svenske kronen
har svekket seg i det siste. Tidligere lå det på 270 NOK. Vi er litt dyrere å drifte
pr. innbygger pga mer kupert land med mye fjorder og færre innbyggere. Men
allikevel er forskjellen uhørt og betenkelig stor.

En viktig oppgave i Norge bør nå være å endre forholdet privat/offentlig i privat
favør. Offentlig sektor må bli mindre, samtidig som privat sektor må utbres mer.
Det er privat sektor som i hovedsak skaper verdiene. En oppblåst offentlig
sektor snylter og hemmer i for stor grad på en hardt prøvet privat sektor.

Statsbudsjettets utgiftsside til andre ting enn samfunnsinvesteringer er rett og
slett for stort. Midlene bør vris over på samferdselsinfrastruktur. Det vil være som
investeringer til inntekters ervervelser.

Statsbudsjettet til ren drift må krympes rett og slett. Og temmelig mye. Det er
gevinst å hente for landet, på å være streng og tøff her.

Redigert 08.05.2019 kl 01:15 Du må logge inn for å svare