Frigjøringsdag i dag 8.mai

08.05.2019 kl 09:09 437

Ikke så mye feiring. Kanskje forståelig når halve landet var Nazi-vennlig

Halve Sverige vet vi,men ikke Norge ?

First they came for the socialists, and I did not speak out—
Because I was not a socialist.

Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—
Because I was not a trade unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me

https://en.wikipedia.org/wiki/First_they_came_...

Halve landet nazi vennlig sier du? Hvor i all verden har du det fra?

"Halve landet" var nok ikke nazi-vennlige, MEN, langt fler enn "halve landet" er muslim-vennlige ! Langt, langt verre !

Nazisme og islam er faktisk to sider av samme sak, sjekk gjerne deres meninger om jøder og homofile. Hitler hadde jo også møte med stormuftien om nettopp jøder.

Helt enig,helt andre "krefter" som skal ta over landet nå enn Hiltler og hans venner,men disse blir tatt mot med åpne armer. Vi nordmenn retter oss etter alt det nye "herrefolket" forlanger,gir etter på alle områder. Dagens "landsforedere" er dem som har sørget for evig og jevn tilgang av nye sosialistiske stemmer,noe å tenke på,rassere sitt eget land for egen "vinning". Det som er synd er at det er mange flere som støtter dette enn som støttet Hitler under krigen. Den gang var du ordentlig nordmann hvis du var imot Nazi styre,er du mot det som skjer i dag,er du rasist,snakk om galskap.
Redigert 08.05.2019 kl 11:06 Du må logge inn for å svare

Hitler hadde store planer for Norge. Norge skulle forsyne Tyskland med energi kraft. (Dette var før Norge fant olje og gass) Men Energi Acer har Norge tillatt andre å bestemme over Nordmenns Norge energirikdommer. FRP er da representert her.
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ngO5Xo/-Stortinget-sa-ja-til-Acer-og-EUs-tredje-energipakke
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/eu_open/faktaark_myndighetsoverforing.pdf
Festung Norwegen betegner tyskernes festningsverk i Norge, som var del av Atlanterhavsvollen (Atlantikwall), som strakte seg fra Biscayabukten i sør til Russland i nord. Festung Norwegen skulle beskytte Norge mot invasjon, men hadde også baser med offensiv rolle.

Festung Bergen var en viktig del i det tyske forsvaret av Norge, og hadde til oppgave å forsvare det sentrale Vestlandet mot en alliert invasjon. Lenger sør lå Festung Stavanger
https://no.wikipedia.org/wiki/Festung_Norwegen

Hitlers planer gjennomfører vi uten Tyske tropper i landet.....

Make Norway great again ! E det mulig å ønske seg det på en slik nedsnødd Maidag ?

Festung Norwegen skulle beskytte Norge mot invasjon, men hadde også baser med offensiv rolle.

Tyskeren fiende dengang, er de samme som NATO Jens Stoltenberg, mad in noway sammen med Pentagon USA, har i dag. Men det vet dere vell? Navnet Stoltenberg er et skjellsord på Balkan som i Russland. Bombeangrep kalles nå «luftkampanje» og krig kalles «fredsopprettende operasjon». https://www.derimot.no/regi-enerstvedt-imperialismens-sprak/

Redigert 08.05.2019 kl 13:23 Du må logge inn for å svare

Idag kan du koste på deg å vise litt takknemlighet for alt det fine vi har fått til. Du kan iallfall tenke det inni deg.
Du går fritt rundt i et demokrati, det er ikke normalt i hele verden. Frp regjerer, det er heller uvanlig og vi har det like fint og fritt i vårt vanlige demokrati.
Redigert 08.05.2019 kl 13:28 Du må logge inn for å svare

De svære verdier som de påståtte landssvikere i emigrant» statens» fravær hadde tjent her i kongeriket (eksil=emigrantstat) tok de hjemvendt rømte "landssvikere" og konfiskerte, i det såkalte "rettsoppgjøret" sitt. Dette gjorde de i ly av «de allierte» som nå var våre nye okkupanter/befriere, som hadde etablert seg er i landet. DE tillot emigrantstaten, å drepe sine egne gjenglemte hensatte landsmenn som blodet skvatt på Akershus festning, der ingen tok telefonen 5,5 år før når de da hadde stukket av. (De allierte regjerte kongeriket/lander frem til desember 1945.)


Landssvik svineri oppgjøret. På et TV program satt noen av ”heltene” av norsk opphav og skrøt av å ha skutt Quisling og mange andre nordmenn. Dette hadde de gjort i ly av Josef Stalin som en av de allierte (noe kongerike Norge selv ikke var.) Stalin sto i landet vårt som nye okkupanter. Den hjemvendte rømte staten reetablert seg selv med henvisning til en lov med tilbakevirkende kraft, som er en forbrytelse i seg selv. De hadde den sinsyk Josef Stalin å takke for å kunne komme hjem etter deres eget ynkelige avreise 5 år før. De hjemvendte rømte uverdige uvalgte (folkevalgte) satt eksekusjon/standrett uten heft for folkerett eller rettstatens prinsipper, og med hjemmel i en forbrytelse gav, en lov tilbakevirkende kraft. Loven er der fortsatt så det er bare få gamle kara i sving igjen. En nordmann utdannet flyger i Canada, satt og knegget/lo sammen med vår nåværende konge og skrøt hemningsløst i NRK over og skutt, drept, gamle og unge som flyktet hals over hode, med hest og kjerre ut ifra kulturbyen Dresden som ble fosfornedbrent og bombeødelagt i ren terror. Byen hadde ingen militær betydning. De brente lik under åpen himmel i hele 8 døgn og 7 dager etter bombingen for å forhindre epidemier. Det er jo bare dato som skiller helten fra Tufsen.
https://www.youtube.com/watch?v=Oyw5vFe4Kcs
https://www.youtube.com/watch?v=4CuKGq-IE8M
https://www.youtube.com/watch?v=J1r8Jn07Oxg

Landssviksvineriet.
Hvor forsvant alle de verdier som de hjemvendte rømte inndro og tok beslag i, etter de hadde drepte sine egne «hensatte og igjen glemte» landsmenn som blodet skvatt på Akers hus festning i dette landssviksvineriet sitt? Uøvd når de allierte som våre befriere sto som nye okkupanter her i fedrelandet? https://www.document.no/2012/11/29/oliver-langeland-toralv-fanebust-og-ytringsfriheten/
Nazistens profitører http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2396804
http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2319254
3 år etter krigen var Norge konk og måtte ha Marshallhjelp Rf over "mitt fedreland hører til de land som "mangler valuta" og trenger Marshallhjelp".
http://www.landssvik.no/Skrifter.htm
https://www.tk.no/meninger/kristiansund/krigen/landssvikanordningen-og-lovgivernes-bakgrunn/o/5-51-90982

Det skjedde sikkert mye urettferdig. Det var tider det.
Jeg forstår det slik at du har arkiv på mer?

Det er da ikke mye vits i å formidle noe kunnskap til forstokket-ete mennesker. Jeg mener du og noen andre her, sorterer under denne kategorien.
Ekornet er på havets bunn og laksen i treets topp.
Det er Bare å avvikle hele norske staten, etter fem år med såkalt krig var staten faktisk i bedre forfatning etter, enn før denne krigen tok til. Dette er det tørre tall på. 3 år etter hjemkomsten til emigrantstaten, fraktet tilbake på de samme skipene staten ble hentet og stakk av i, var staten konk og måtte ha Marshallhjelp.
Som hovedoppgave (embetseksamen) har norske jurister Elverum fullmakten som pensum til sitt juridikum. Påtaleansvarlig jurist/aktor har hilseplikt på draps/massemordere som EØS grenseløst ankommer klovneriket Norge i strie strømmer. Fri flyt av drit og skit
Om Stalin og Hitler hadde visst om Elverums fullmakten, da ville andre verdenskrig aldri vært påtenkt. De hadde begge avgått med døden, fordi de hadde ledd seg i hjel.
Etter Tyskland hadde jagd fransk og engelskmenn på sjøen ved Dunkirk 26 May–4 June 1940. sa Winston Churchill. Vi bygger ikke imperier, stater og samfunn med å rømme slagmarken og hensette all materiell til fienden. Men da viste han ikke om fullmakten made in Norway, et sted på jordkloden som kloden ikke var registrert rund, men den var flat. Stedet det het Elverum. Fullmakten bar stedets navn og var utferdiget i alt hastverk oppi iskanten "av iskanten, ledene folk" som danner presedens for den «innskrenket» del av menneskeheten. Med henvisning til denne fullmakt ble det bekreftet, at et demokrati og folkestyre (forutsatt det er et kongerike), bare kan ta staten og gullet til folket bare med seg og reise fra hele folket. I statens egen Grunnlov første linje og § 1 står det "innskrenket! Innskrenket var ikke dem som stakk av, men derimot de som var igjen. Det er hva som er så stort, sett opp ned, av det folk som nå går med luen bak fram?

Redigert 08.05.2019 kl 14:14 Du må logge inn for å svare

Men hva gjør amerikanske tropper her i landet?
Etter 1991 ble NATOs oppgaver i noen grad redefinert av medlemslandene. Et nytt konsept ble vedtatt som åpner for at NATO kan intervenere uten at noen av medlemslandene har vært utsatt for et direkte angrep, kalt «ikke-artikkel 5-krisehåndteringsoperasjoner». Konseptet har vært omstridt fordi det også åpner for intervensjoner uten et tydelig vedtak om inngripen fra FN.[trenger referanse] I 1995 intervenerte NATO i krigen i Bosnia med bakgrunn i et FN-vedtak. I 1999 gikk NATO til krig mot Jugoslavia uten at det forelå et vedtak om inngripen fra FN, noe som er i strid med suverenitetsprinsippet i folkeretten.

Det norske folkestyret med sine folkevalgte, er så lite ansett i sin egen del av verden, at de må betale milliarder for å selge egne råvarer. For noe annet har de heller ikke å tilby for idioter har verden evig nok av som det er. Norske råvarer naturresurser og energi i mengder er etterspurt og selger seg selv. Olje og gass selges til stadig stigende priser på verdensmarkedet og i bytte må de åpne sine egne ytre kolonistats grenser, og ta imot andre staters ”drit og skit”. For slike tåper blir nye milliarder avkrevd, og maks innbetalt i ”gjerdeplikt” (Schengengjerdet) dermed blir folket ”innlands inngjerdet” også. Som ikke det var nok vil Unionens ledere ikke se "slike koloniens folk" bekjent av slike folkevalgte, men ha dem datalagringsdirektiv overvåket også. Dette glupe folket med folkestyret sitt betaler det hele, der de selv nå går, både invadert inngjerdet og overvåket heri aldri mer 9 april folkestyret sitt. Vi ler som vi griner av Norge og EØS nedi EU, har jeg lest et sted. Hvor var Sovjet på samme dato.

En av de selvmotsigende uttrykk om den norske staten i nyere tid, det er Aldri mer 9. april. Daglig har dette pågått siden 1979. Da må den mest innskrenket utgave av nordmannen, ha bekreftet riktigheten av grunnloven § 1 "inskrenket" til fulle er innfridd på alle områder.

Henrik Ibsen kongsemne skriver han.

Heises som merke usseldommens kluter, høster dem æren i flukt og i fall.-

Alt dette er innfridd...
08.05.2019 kl 16:24 298

Det var mange som var så redde for Stalin at de så på Hitler som redningsmann. Og det var all grunn til å frykte Stalin -også.
Bondepartiet og Høyre var helt klart pro Hitler.

-"Forstår man ikke at Hitlers kamp er en kamp for hele den vesteuropiske kultur og sivilisasjon. Fordi vi forstår det er det vi følger ham med beundring og sympati. Vi vet at hans kamp er en del av vår kamp"....., erklærte unge Høyre.
(arkiv)

TS

Synes du bør dokumentere påstanden din om at halve Norge var Tysklandsvennlige. Ganske alvorlig å komme med noe sånn ellers.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11505390-d-dagen-og-den-annen-front
D-dagen og Den annen front var ikke etablert for annet enn å stopp Sovjet Stalin, å ta hele Europa. Nå måtte han nøye seg med bare øst-Europa? Og galskapen begynt for Polen skyld som Sovjet og Tyskland, var enige om? Stalin var så frekk at han gjorde hva. søk-ord Vinterkrigen

noe før krigen hadde norske "folkevalgte" mottatt svære summer fra Moskva for å omgjøre kongedømmet Norge til en kommunistisk ”provins”. De hadde endatil ferdiglaget prospektkort hvor riket til kongen var inntegnet som en Sovjetisk satellittstat! Hadde de lykkes med dette kunne Stalin gjort med Kongen og hans familie, hva Lenin noe år tidligere hadde gjort med Tsarfamilien. Da summet kongen seg og skålingen ble det slutt på, men da var uniformen grundig punch tilsmusset.
08.05.2019 kl 16:48 282

Å dokumentere er vanskelig, men har snakket med masse folk som opplevde førkrigstiden, Og som jeg skriver over var mange redde Stalin og søkte trøst hos tyskerne.
Det var først etter en tid at folk fikk opp øynene for Nazisystemets sanne ansikt
Og jeg vil tro det var vel så mange som var Nazisympatisører den tiden enn som er muslimvennlige nå

Til grunn for «frihetskjemperen» Churchills trenering av operasjon Overlord var selvfølgelig ønsket om å bevare det britiske imperiet mest mulig intakt etter krigen samt at tyske og sovjetiske soldater skulle forblø før han satte britiske styrker inn. http://www.verdidebatt.no/innlegg/11505390-d-dagen-og-den-annen-front
Dette er en råtten historie som jeg ikke har sett nevnt under 70-års feiringa av invasjonen i Normandie. Den økonomiske Seierherren etter dette var USA og de bestemmer nå hva slavene, Vasallene i Europa nå skal gjøre.

Kjakan i boken sin Rapport fra nr. 24, sa at tyskerne oppførte seg eksemplarisk og at folk flest her i Norge var irritert på bråket Milorg m/fl stelte i stand. Mennesker er flokkdyr; det gir mersmak og følelse av makt å være på parti med en flokk mennesker med felles følelse og vilje. Man slutter seg lett til og blir en av dem. Dårlige mennesker med svak karakter suges straks opp. Slik oppstår pøbelvelde. Ingen i flokken har et selvstendig og fast rettssyn; man skjeler til hverandre: gjør de andre noe så kan også jeg gjøre det, og det jeg gjør, det gjør også de andre. Ugjerninger kan skeie ut over alle grenser fordi ingen tar ansvar og ingen er modige nok til å gå mot strømmen. Denne holdningen er forsterket av en total mangel på respekt for menneskeliv og en intens glede i å påføre fysisk menneskelig lidelse som ikke er uvanlige kvaliteter blant primitive folk. Fra "Frimodige ytringer" av Marta Steinsvik,

At halve landet var nazivennlig vet jeg ikke, kan godt hende.

En annen beslektet sak er at det ikke var mer enn 1-2% av befolkningen som gjorde motstand, og ingen kvinner såvidt jeg vet, mange kvinner syntes de tyske soldatene var «veldig kjekke», og det var de nok.

Saken er jo at de fleste tyskere da som nå var helt ålreite og veldig greie folk.

Akkurat som at de fleste muslimer er slik.

Problemet er jo at nazismen som system var et problem i seg selv, akkurat som Islam også har sine problemer.

Men da som nå var altså ikke de fleste nordmenn interesserte i å «politisere» sine liv, og de bestemte seg for å gjøre «det beste ut av situasjonen» eller okkupasjonen om man vil.

Er det noe bedre at en okkupasjon er over på noen uker eller måneder, eller om den tar 100 år? Akkurat det spørsmålet står åpent.

Et annet spørsmål som er åpent er om nordmenn 1940 hadde foretrukket Adolf fremfor Stalin, vel, jeg tror svaret gir seg selv. En ting er sikkert; tyskerne i 1933 så absolutt trusselen fra øst som høyst reel, og foretrakk Adolf, på samme måte som at mange ukrainere og andre Sovjet-borgere ønsket de tyske soldatene velkomne når de dukket opp i 1941-42.
Redigert 08.05.2019 kl 17:59 Du må logge inn for å svare
Thinky
08.05.2019 kl 20:21 249

Forsvaret deler ut medaljer, nå i 2019. For noe som skjedde i 1948, til en i dag 93 år gammel mann.
Hva slags tullete praksis er dette ?

Problemet er jo at nazismen som system var et problem i seg selv. NB men dette var da oppstått av noe som var enda verre for den vanlige tyske mann og kvinne. Proff Aarebrot hoppet raskt over tiåret 1930 -40, da sultet de i her Norge og USA under depresjonen. Josef Stalin sultet og slaktet sine i Sovjet, men Alle var de snille, men Hitler han var stygg han. 36,9 er mer enn et skonummer.
I Tyskland under depresjonen var det årlig 300 000 selvmord og millioner av tyske barn sultet i hjel før Adolf Hitler kom til makten. Nå sulter barna i Hellas Spania og mer eller mindre i hele EU og USA. Bakgrunn. Folketellingen i 1801 lister opp 883 487 mennesker i Norge. Ved den neste folketellingen i 1815, var folketallet 885 431. Folketallet hadde stått stille. Den mellomliggende perioden var en av de mest dramatiske i det norske folks historie. Engelskmennene sultet oss ut med en blokade og flere perioder med aktive krigshandlinger, kapertrafikk gav store inntekter til noen, men fengsel for andre mellom 5 og 6000 norske sjøfolk satt i britiske fengsler (les diktet av Terje Viken av Ibsen)

Nazismen hvem var det å takke? Prate-makere den gang som nå.
Historien har en lei tendens å gjenta seg. Tredvårskrigen og Europa første og annen verdenskrig, mangler det kun et år så har det samme års- intervall. Tilbakeblikk. USA er ferdig slik de har stelt seg. Og hva har de ellers gjort rundt om i Verden? Og det når halvparten av deres egen befolkning bor i bilvrak og telt. Våpensalget i USA har skutt fart, noe forfatteren sier truer landets indre stabilitet. Disse kan brukes i en borgerkrig.
https://www.derimot.no/gorbatsjov-ledet-et-imperium-i-opplosning-befinner-trump-seg-i-den-samme-situasjonen/
SCK
08.05.2019 kl 23:27 219

" Ganske alvorlig å komme med noe sånn ellers."
----
Sier ei flue.
-----

Årsaken til manglende flagging er vel at folk ikke vet hvilken dag 8 mai er, helt enkelt.
Det var også den dagen verden begynte å telle sine døde. Jødene telte de som var i live.
Boken "Tilbake til Lemberg" av Philippe Sands er påbegynt...

Samtidig som Vegard Sæthers "En av oss" er avsluttet.
Som omhandler norske frontkjempere, og man følger et knippe av de i kamper på østfronten.

Disse startet oftest som Finlandsympatisører etter Sovjets overfall, og de fleste hadde som formål å tjene som Finlands forsvarere samt å bekjempe kommunismen.
Man trengte absolutt ikke å være nazist om man sympatiserte med Tyskland i mellomkrigstid. Medlemskap i Nasjonal Samling var tillatt.
Norge brøt faktisk grunnloven da de etter krigsutbruddet i Norge gjorde medlemskap ulovlig og straffbart med tilbakevirkende kraft - som rammet de som meldte seg inn før 9 april.
Mange av frontkjemperne var idealister og ordentlige mennesker, deres skjebne etter krigen var temmelig uverdig.
Disse, inklusive frontsøstrene, samt krigsseilerne, må være av det mindre vakre som Norge har på sin samvittighet.
Redigert 09.05.2019 kl 00:02 Du må logge inn for å svare

Det norske folk er nå så utløyet, at det er bare løgnene som holder det hele i hop. Tyskerne bygget og utvidet flyplasser som Fornebu, Sola, Værnes, samt vassdrag, veinettet, jernbane og annen infrastruktur. Arbeiderpartiets parole «hele folket i arbeid» var endelig blitt en realitet. Det partiet ikke hadde klart på tjue år, klarte tyskerne på under to år.

Under krigen fikk nordmenn bedre og høyere lønn enn hva de hadde før krigen? Godt betalt var bygging av veier og festningsverk og annet direkte arbeid for den tyske okkupasjonsmakten. Dette resultert i levestandarden gikk kraftig oppover her i Norge, det ble spist mye sunnere mat enn den driten dumme folk måtte ta til takke med før krigen. Antall ofre for krigen gikk nesten opp i opp, med antall døde av andre ting som sank så mye som det gjorde. Dette er høyst uvanlig for et land som etter sigende skal være i krig. Polen mistet hver sjette borger i den samme perioden.

Men andre verdenskrig i Norge var ikke som alle andre kriger. Det er ikke mulig å bortforklare vannkraft, industri, infrastruktur og hele folket i arbeid var et faktum. Befolkningen i Norge 1900 og videre. Barnedødeligheten fortsetter å synke, men fødselshyppigheten avtar samtidig kraftig. På 1930-tallet var fødselstallene så lave at enkelte uttrykte bekymring for at det norske folk skulle dø ut(!) Via toll og skatteflåing solgte kongedømmet, demokrati og folkestyret maten ut av munnen på sine egne landsmenn for Kjøp av Gull til blodpris! Staten krevde jordbruksprodukter/smør av prima kvalitet solgt til dumpingpris for budsjett dritet sitt, alt finansiert via utarming og utsulting av sitt eget folk.

Tallet på levende fødte barn i forholdet til folkemengden lå meget lavt i 1935, det steg svakt på slutten av 1930-tallet og med stor styrke i krigsårene. I absolutte tall ble det i 1939 født 46 60, 1940: 47 943, 1941: 45 773, 1942: 53 225, 1943: 57 281, 1944: 62 241, 1945: 61 824. http://mediabase1.uib.no/krigslex/e/e2.html
http://www.maihaugen.museum.no/lblve/fosser/sett.html

Utlendingen lurer på hvorfor 95 % av alle bygningene i samtlige byer i Norge er bygget etter 1950?
Ser man bilder fra mellomkrigstiden Norge, og samtidig på malerier fra tidlig” før” middelalder Europa, da slår det enn hvordan nordmenn bodde og gikk kledd i sine fjøs, hytter og skur «før denne krigen» slik de gjorde i Europa 5-600 år forut.

Hadde ikke krigen ankommet fedrelandet som en befrielse, og (kongeriket stukket av) ville vi bodd slik fortsatt. Uten oljefunn hvordan hadde dette sett ut? Island ble et selverklært idiotvelde.

"Emigrantstaten" eksilregjeringen? Fikk andre stater og land til å bombe folk og fedreland, der de selv hadde satt seg til i sofaen i USA og England. Du snakker for noen meitemarker.
Redigert 09.05.2019 kl 08:23 Du må logge inn for å svare