Konsumprisindeksen er bløff - Lars Bern/SwebbTV
Konsumprisindeksen (KPI) tar ikke med eiendommer og bolig i regnestykket og dermed lures folk.
Inflasjonen er mye større enn det lates som.

Det er vel akkurat det samme i Norge...?
https://www.youtube.com/watch?v=xsGy98RiCjs