DOF og Q1

danm
DOF 08.05.2019 kl 15:18 40443

Laver en ny tråd, for at debattere Q1. Hvad kan vi forvente?. Vi har set Topaz komme med et fint Q1: https://shippingwatch.dk/Offshore/article11363351.ece
Kontur
01.06.2019 kl 17:52 1037

Hei
Ja det har jeg og de gjentar det de sier i meldingene som har kommet. At de har stor tro på løsning, at det er en bank det er snakk om, at de jobber så raskt de kan men at de ikke kan love når tid løsning kommer.
Ja, er klar over at det er nå jeg burde ha kjøpt enda mer, men også jeg har selvsagt en grense. Har snittet en god del ned men har ikke kjøpt under 2,70 ca.
Må bare se hva som skjer i dagene som kommer.
Generelt sett ser det ikke lovende ut noe sted akkurat nå med oljefall, handelskrig osv så også det er en av grunnene til at jeg avventer.
Håpet nå er at DOF finner løsning mtp banken, at oljen roer seg og forhåpentligvis stiger og at Trump og Xi kommer til enighet.
Skal mye til for at alle tre slår inn.
fortsatt god helg ja
Hoff@
01.06.2019 kl 11:43 1146

Hei
Det er veldig lett og drive med backtrading og hva var det jeg sa, men det er selvfølgelig nå du burde ha kjøpt med begge hender for jeg tror at det må bli en løsning. Men jeg holder meg milevis unna, tror det vil flyte litt mere blod i gatene før en ny generell oppgangsperiode.
Ha en fin helg
mini3
31.05.2019 kl 21:23 1356

Spennende dager.
Hva hadde livet vært uten spenning folkens.
Blir kjedelig å stakke cash hver eneste dag.
Fra spøk til revolver.
Denne brutale barberingen av oljepris er ikke sunn for selskaper som er avhengige av banker som ønsker stabil stakking av egne cash.
Er nesten som om noen aktører innen økonomi ønsker ragnarok.
Kontur
31.05.2019 kl 21:15 1369

Jeg er her, men har ikke kjøpt noe mer etter det store fallet utløst av EN bank som vil ut av offshore. DOF er imidlertid ikke i brudd med lånebetingelsene men usikkerheten er selvsagt fatal for aksjekursen. Oljekrakket kom på toppen av elendigheten. Jeg synes at DOF blir særdeles hardt straffet i sin sammenligning med SOFF som er i brudd, har mye dårligere inntjening, lite innen Subsea, og nesten det dobbelte av gjelden til DOF.
Synes at ledelsen har håndtert storyen dårlig uten at jeg kjenner alle detaljene. Når det er sagt tror jeg de finner en løsning og håper fortsatt at det ikke blir noen emisjon. Forward guiding viser at emisjon ikke skal være nødvendig til alminnelig drift. Det forutsetter imidlertid at finansielle terms opprettholdes fra lånegivernes side.
Og Hoff, jeg er ikke Alan S det garanterer jeg deg og alle andre her inne.
Hoff@
31.05.2019 kl 20:36 1405

Hvor er KONTUR/AlanS blitt av han som har kjøpt hele tiden i 1,5 år, han har vel ikke sluttet å kjøpe nå på 2,5 når han har kjøpt masse på 5 kroner?
Regina
31.05.2019 kl 18:18 1488

Det er helt sikkert
Selskapet MÅ melde finansiell løsning, noe jeg også tror de vil gjøre.
DOF er IKKE i brudd med lånebetingelsene, men pga klønete kommunikasjon skapes det en ulevelig usikkerhet som drar aksjen ned og ned helt til avklaring kommer.
Når forløsende melding forhåpentligvis kommer vil kursen selvsagt gå rett opp.
Om den ikke kommer eller det meldes om drittemisjon så vil kursen bli deretter.
I mellomtiden kan vi lite gjøre annet enn å vente.
Var like før jeg kjøpte i dag, men valgte å vente.
31.05.2019 kl 16:18 1568

SOFF har double lonn in compare to DOF 30 Mill in compare 15 Mill, SOFF struggle to pay the interests at difference of DOF make extra money to pay .... The two main owner they have money for auto finance their company without any bank, DOF have a huge backlog plus new subsea projects that will more or less DOF will take over in Guyana, Brasil, Colombia and Argentina.... The price went too far but this was made apropos ! Now we need to see what the management will decided to turn the trend... We don't have investors interesting until management come with a positive resolution....
Regina
31.05.2019 kl 15:41 1611

Helt utrolig at DOF dras så langt ned. Og viktigste grunnen er at de sammenlignes altfor mye med SOFF som har nesten dobbelt så mye gjeld og en struktur som ligner lte på DOF (Subsea ect:)
Og ikke minst, DOF er ikke i brudd med lånebetingelsene per i dag.
Håper selskapet snarest fikser dette og oppdaterer markedet år det er gjort.
Tror i det lengste at dette kan gjøres uten noen emisjon. Emisjon er ikke nødvendig nå og det er helt feil timing.
danm
31.05.2019 kl 15:29 1631

Din antagelse er forkert. Faldet er ikke større, fordi bunden er nået i denne omgang, og folk køber.
Contigo
31.05.2019 kl 15:02 1946

Sitter med snitt på feil side av 7,5 på denne, har heldigvis ikke falt for fristelsen og snittet ned... Er vel ikke noe poeng å evt gjøre det før vi er nærmere SOFF-nivå...
31.05.2019 kl 14:39 1982

Trump will be punished by the hands of God! You can not do badly to force a country as humble as Mexico to use force to stop the dreams of people crossing the border to have a better life! I am a foreigner as many have been able to realize the son of a family that was very rich and we ended up as an immigrant after having lost everything! I know the suffering of all those people because I have lived it in my own flesh and with tears in my eyes I can tell you that what Trump is doing, believe me that he will pay dearly from the hand of God .... As soon as the action of DOF know that the price goes ahead and go very high, I'm totally sure, your two majority owners maybe sought to profit more than the account thing that is not right, but in the end they will refinance the company and the price will go up very high next to all the contracts that are and will be received ... Norwegian Friends do not follow the Trump Game, your country is very nice to self destroy your economy let's make this company represent what it is worth and I know that you administration have the trigger in the hand to do it ... God bless you and fill your heart with humility ...

Nå er det bare danske børs som er stengt. Finland faller 1%. Sverige er ned 1.6%. Med bakgrunn i fallet i oljepris i dag på 4.6%, og gårdagens fall etter stengetid på Oslo børs, burde fallet vært mye større i Oslo. Ned 1.45%. Spesielt innen oljesektoren. Equinor er ned 0.3%. Her er det noen som får drahjelp av meglerhus, for å bli kvitt sine aksjer. Når større aktører har fått solgt seg ned, vil man se et betydelig fall, særlig innen oljesektoren.
danm
31.05.2019 kl 11:35 2101

Dagens handel er præget af, at de øvrige børser i Norden er lukket og de fleste har fri i dag. Det er uheldigt for OB. Trump kommer længere og længere ud i problemer og mon ikke, der snart er andre, der må få ham på rette spor. Olieprisen falder desværre på den baggrund, selv om alle tal faktisk taler for en højere oliepris.
Regina
31.05.2019 kl 11:17 2138

Emisjon kan selvsagt ikke utelukkes, men sannsynligheten for at dette løses uten mener jeg er større.
Det er tydeligvis en bank som ønsker seg ut av offshore.
Vanligvis burde dette være enkelt å løse, men problemet er den generelle uroen og da spesielt i SOFF som forstyrrer og ødelegger. Bankene sitter å ser på sine totalengasjement i sektoren uavhengig av selskap og vil ikke skille mellom selskap i stor nok grad.
Det er dette jeg tror Drønen kaller for irrasjonelt. Det og at de ikke er i brudd.

Det hadde nå vært ufattelig forløsende om DOF likevel kunne klare å close det med banken og komme videre.
kvirrevi
31.05.2019 kl 10:42 2174

Med en egenkapital på 5,7 milliarder kroner og en god sannsynlighet for at DOF fikser finansieringen, slik DOF selv så tydelig har uttalt, er det underlig at aksjen faller så lavt.


Ettersom DOF har så store verdier er det ved en eventuell emisjon fullstendig uaktuelt at det blir noe annet enn en fortrinnsrettsemisjon der alle blir behandlet likt. Ved å delta i emisjonen vil en kunne opprettholde sin eierandel i de 5,7 milliardene ved å tegne seg for sin andel. Dette helt uavhengig av hva en emisjonskurs blir.

Tiden fremover kan nok bli en slags "ørkenvandring", der vi ikke vet om dette egentlig dreier seg om at DOF vil ha noen form for likebehandling med SOFF og HAVI, det vil si en betydelig gjeldsnedskriving fra kreditorene/bankene, eller om dette dreier seg om å finne en løsning på at noen helt få av långiverne er tilbakeholdne med å fornye lån.

I tilfelle det første, og dersom DOF vinner gjennom (noe som slettes ikke er sikkert), vil det bety at selskapet etter en gjeldsnedskriving har vesentlig større aksjonærverdier. Og vi kan være helt trygge på at hovedeier Møgster og Mohn, har de samme insentivene som oss, det vil si å beholde sitt eierskap til de verdiene som er bygget opp over mange år. Møgster kan imidlertid ikke forfordele seg selv i en emisjon der det ligger så store verdier bak, det vil være et ran som overhodet ikke vil bli akseptert. Det vil trolig heller ikke bli noen omgjøring av gjeld til egenkapital, da kapitalstrukturen til DOF er slik at dette ikke fremstår som et godt alternativ. Vi som aksjonærer vil altså sitte igjen med de samme verdiene og eierandelen som vi tidligere hadde hvis vi deltar i en emisjon, men da med en mye tryggere finansiell plattform. Hvis det blir en ren fortrinnsrettsemisjon, og noe annet er uakseptabelt, spiller det ingen rolle for oss som eier aksjen hva kursen blir, så lenge vi deltar med vår andel for å opprettholde eierandelen i selskapet.

Legg også merke til at DOF selv mener at dette er en helt unødvendig situasjon som har oppstått. DOF har planer om å gå inn i en innhøstingsfase med høy EBITDA som gradvis reduserer gjelden ned til DOF blir et solid selskap. DOF har påtatt seg store gjeldsforpliktelser gjennom de meget kostbare nybyggene som har blitt levert de siste årene. Nå var tiden inne for å gradvis nedbetale gjeld til DOF igjen blir et solid selskap, men så har disse utfordringene kommet, men det er en stor sannsynlighet for at disse er midlertidige.
31.05.2019 kl 10:33 2191


Proud to be one of the few who never sold an action to hurt others! Everything I have bought since 21 Kr and averaging buying in all the falls I keep in my share account .... I do not know what is the move of the administration of DOF and its collaborators, but even though I can not continue Averaging I just ask God for these people who play with the pain of others! That's enough! The company has many new contracts and you in the administration continue with your silence while you know very well that there is nothing to worry about here! It is hard to think badly after so many years following them and finding out how all this has a relationship and meaning ... God protect so many families harmed by unscrupulous people who do not think they change reality and silence for a long time leaving people to believe in false expectations ... I will never forget the publicity campaign of the new contract competitions with shocking photos of their modern ships when the price was around 12 Kr and we owed much more money than now! It turns out that now that the shipping and subsea market is at its peak and you allowed all this to happen with its negative interventions in the quarterly presentations and the constant absence .... God protect us and save our sacrifices ....

Innlegget er slettet av kvirrevi
31.05.2019 kl 10:05 2231


From what I see, short selling speculators use the news of Trump and the small decreases of the Oslo Børse to push prices down while less and less investors are willing to not continue losing their money with these manipulators, it is difficult see a Norwegian who speaks well of the Norwegian markets, all say the same "It is controlled by thieves" and the saddest thing that there are no controls, or exist but turn aside! It's sad .... But my question is what are they going to do when it reaches 0 and a real fall of the S & P500 comes? It will be now that we will count down -100, -1000, -10.000 and so long? It is evident that these companies and brokers do with the investors, I know their plan, here will be a few share owners the same of always, the same as always we will see the richest "Businessmen" talking about how they manage to survive their companies that they have a lot of money to buy and again at the bottom .... I believe I was wrong. To turn back or after Trump get all the shares I need to do it .... I know how to make millions continuous investing at this point I feel but for the small investors with probably a bad economy in the family families has to surfer for such an unfair manipulation and bad finance culture ... God bless all that you have your dreams in here and one day we will have new people that execute the control of so wild and abusive expectation of directors, banks, brokers and others that use fundamentals and News positieve of what everybody spected .... God bless you and is time to be in his side, I'm really sorry for all of you that believe in this Norwegian market ....
31.05.2019 kl 09:34 2275

Drops and drops without volume ! Thanks DOF administration ! You have now what you was working for !!!!! Congratulation .... Vi er stolt av dere !!!!!
31.05.2019 kl 07:05 1698

China, China, USA, USA, who care what they do ? Focus what is happening in Brasil, Guyana, Brasil, Colombia, Argentina, Australia, Norway and UK... All countries with a huge benefits due China-Usa conflict ! People lost focus of of what is interesting for us and where Did is working for ! All these countries that I mentioned are winners but you want to follow China and USA she we should not care ? Did you know that we have halv of the loan that solstad and even being better than Solstad they are sure they will be ok because the offshore market is increasing ? So Dof is 200% in a better finance situation than Solstad but everybody here bend over to the Dof Administration and manipulators brokers ! Now the price is 2.5 Kr must of you sold out to them the next quarter come with higher revenues and the price go up to 5 Kr giving 100% profits to the manipulators that laughs in your face all of the time when you sell in panic and wait for the price go all the way down... That is stupid and criminal, that kill the Norwegian market, the company reputation and many good people faked by you speculators manipulators...
31.05.2019 kl 06:43 1715

Were many here to play with the tail of the Leon when he was quiet to sell their short stock when they should not during the good news must of the time instead invest more ? I told you repeatedly, that they sell their shares when it was obvious that they had to go up giving a share to the brokers, now we are at the mercy of the administration and a couple of companies and brokers that handle all the information of what they plan to do. It is a very stupid thing that has become tradition in the Norwegian markets! Liquidate investors with their robots and then run out a few with the cake for them alone ... The volume are our worst enemy ! When you start selling to a manipulate market to " wait " for buy only wen the price rally, you are killing the market given all the control to three rich families that own all the shares and the information.. Exceptionals good and profitable Norwegian companies cost now cents of dolar while must of the American companies going uptrend even more after every news.. In Norway you use the American China but news to drop the price but since the market is manipulate never back sinking like we are playing against the country and our future.. Sorry but I think too much importance you give to the internationals media while punish your own companies... That is sad !!!!
30.05.2019 kl 21:34 1856

Er de fremdeles noen som sitter i denne aktie?
Hoff@
30.05.2019 kl 20:10 1936

Jeg har allerdes god gevinst på dagens kurs og er helt sikker på at Kina godkjenner avtalen, og da blir gevinsten betydelig større
Smartis
30.05.2019 kl 19:17 1976

Ikke om Kina ikke vender det gode kinnet til? Hva tror du om muligheten for gevinst der ?
Redigert 30.05.2019 kl 20:10 Du må logge inn for å svare
Hoff@
30.05.2019 kl 15:01 2105

Ja, TTS har avtale om oppkjøp - sikre penger rett i foret
davan
30.05.2019 kl 13:03 2187

Icman og Hera på ny jobb. ca 30000 GBP dagrate, det er brukbart. Blir litt igjen til de gigantiske lånene!!
danm
30.05.2019 kl 11:38 2266

Vi har set disse op og nedture flere gange i år. Fakta er, at belægning og rater ligger på et højt niveau og det ser ud til at fortsætte.
davan
30.05.2019 kl 11:28 2283

Nei det er feil danm, jeg har hauset dof i lang tid, og sitter med mye dof aksjer, sist jeg kjøpte var på 2,65, ikke mer enn en uke siden. Jeg har vert en tolmodig aksjonær og ventet lenge på oppgangen, men nå begynner tolmodigheten å bli noget tynslitt. Det er lang vei opp til 6-8 kr nå, om ikke vi kommer dit blir det 3 sifret tap.
PS denne tråden er alt for lang, tar evigheter å laste ned, Start en ny!!!
Redigert 30.05.2019 kl 11:29 Du må logge inn for å svare
Hoff@
30.05.2019 kl 10:35 2339

Hadde dere hørt på meg sist jeg snakket om teknisk hadde dere sluppet å bli med ned ca. 50 %, tror ikke fallet er over ennå desverre.
Jeg selger ikke SDSD før gevinsten på øket skipsverdi blir cashet ut og disse aksjene ligger i en ASK så jeg kan vente i mange år. Sitter fremdeles i NEL og TTS med en betydelig gevinst, solgte heldigvis EMGS med ett lite tap. Så har jeg en god del cash som skal brukes som ledig krutt hvis markedet faller mye og det tror jeg faktisk det gjør.
danm
30.05.2019 kl 10:02 2377

Hvis det ikke havde været for stigende belægning og rater, ville situationen have været håbløs. Men netop udsigten til det bedste år siden 2014 gør, at man nu bør købe i offshore. Når refinansieringen falder på plads, og det er i alles interesse, kan DOF og andre se lyset for enden af tunnelen.
mini3
30.05.2019 kl 09:39 2416

Å kun gå etter teknisk analyse nå etter de siste dagers fall blir som å selge blindt.
Det er sikkert salgssignal på 95% av aksjene på børsen, pga siste ukers korr.
Det er alltid risiko i aksjer, men her kom det en overreaksjon pga kommunikasjon og feil fokus.
NEL har kjøp signal hos InvestTec.
Jeg vil heller ta ett bet på DOF enn NEL på dagens kurser og med dagens signaler for å si det slik.

Har du forresten solgt SDSD?
Salgsignal på InvestTec på SDSD også.
Selg SDSD og kjøp NEL er min anbefaling.
Redigert 30.05.2019 kl 09:43 Du må logge inn for å svare
Hoff@
30.05.2019 kl 09:26 2437

Hei og GOD DAG!
Jeg har advart før mot DOF flere ganger og nå gjør InvestTec dei også, men det er vel ingen som hører nå heller.

Salgskandidat

DOF ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang for DOF. Aksjen har gitt salgssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre nedgang. Aksjen har motstand ved cirka 3.10 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også negativ, noe som bekrefter trendbildet. RSI under 30 viser at momentumet i aksjen er sterkt negativt på kort sikt. Investorer har stadig gått ned i pris for å få solgt aksjen, noe som indikerer økende pessimisme og at kursen skal fortsette ned. Aksjen anses samlet sett teknisk negativ på mellomlang sikt.
mini3
30.05.2019 kl 08:41 2479

Har følgt DOF på sidelinjen en stund og ment risken var for høy men lot meg friste og sitter nå i samme båten som dere.
100K til 2,5 etter innkjøp på 2,55, 2,53 tirsdag og siste i går på 2,48 er mitt bidrag for å redusere salgssiden noe.
Er usikker på om det blir langsiktig eller en trade, usikker på om jeg laster mer, men på 2,5 ble fristelsen for stor.
Er mest interessert i å doble, men turbulensen i markedet generelt må avta noe først.
Har ingen tro på at bankene vil slakte Solstad og Dof samtidig.
Ratene og 1Q gjør meg trygg på at DOF vil klare seg og komme ut som vinner.
Hadde ikke noen vurdert inngangstanke bak DOF men har faktisk vurdert SDRL som ett mulig kjøp siden desember om den kom ned på lav 30 tall.
DOF danket ut SDRL som case pga fremtiden og det faktum at markedet er i betydelig bedring samtidig som DOF har solid mulighet til å drifte andre sine skip, som enkelte her påpeker.
Vi får se hva som skjer, men er klar for å være med på solid emisjon om det skulle bli en realitet, selv tviler jeg på den løsningen da markedet nå er i betydelig bedring og man dekker lett renter/avdrag.